logotyp

Uskutečněné akce 2020/2021

DIVADLO ABRAKA MUZIKA
22.června se uskutečnilo v naší MŠ krásné divadelní představení divadla Abraka Muzika s názvem Pohádkový vandr. 

DIVADLO HVĚZDIČKA
17.června navštívilo naši  MŠ maňáskové divadlo Hvězdička, které nám zahrálo poučnou pohádku Krtek a rytíř.

MINIŠKOLIČKA
9. června se v naší MŠ uskutečnila Miniškolička a to pro nově přijaté děti, které nastoupí do MŠ ve školním roce 2021-2022. Paní učitelky si na zahradě připravily pro děti bohatý program a na závěr si všichni prohlédli interiér MŠ.

DEN S RYBÁŘI NA VANĎURÁKU
3. června jsme se vydali k obecnímu rybníku Vanďurák, kde místní rybáři ukázali dětem jak se loví ryby. Děti si také prohlédly nachytané ryby v kádi a  rybářské náčiní, vyzkoušely si nahodit udici a na závěr jsme si obešli i rybník. Děti si odnesly domů spoustu hezkých zážitků.

DEN DĚTÍ
1. června jsme v MŠ oslavovali Den dětí putováním za pokladem skřítka Všetečky. Děti  musely nejdříve plnit úkoly ze světa pohádek, následně najít místo, kde byl poklad ukryt a vykopat jej. Dětem se dařilo úkoly moc hezky plnit  a pak se dostavila i  neskutečně velká radost z nálezu pokladu.

NAŠE PRVNÍ ÚRODA ZELENINY
26.5. jsme se poprvé dočkali první úrody z našeho záhonu na zahradě MŠ. Vyrostly nám první ředkvičky.

3D Kino v ZŠ
V pondělí 24.5. se děti předškoláci zúčatnily promítání kina s názvem "Tajemné světy pod hladinou". Za použití 3D brýlí děti sledovaly úchvatnou hru barev korálů různých druhů. Nahlédli jsme do jeskyní a puklin, které slouží jako útočiště hejnům pestrobarevných ryb.Děti se nechaly okouzlit rozmanitostí života v moři a seznámily se s některými mořskými živočichy a životem v korálových útesech.

DRAMATIZACE POHÁDKY O KŮZLÁTKÁCH
Ve čtvrtek 15.4. jsme si s dětmi zdramatizovali pohádku O kůzlátkách. Děti dramatizace velmi bavila a pohádku jsme museli několikrát zopakovat.

SÁZÍME ZELENINKU
V týdnu od 19.4 do 23.4. jsme s dětmi sázeli do našeho vyvýšeného záhonu na zahradě MŠ semínka zeleniny. Nejdříve si děti záhon vyčistily a připravily příznivé podmínky pro sázení semínek  a to ředkvičky, hrášku a pažitky. Růst zeleniny s dětmi pravidelně kontrolujeme a zaléváme. Těšíme se na naši první úrodu.

DEN ZEMĚ
Paní učitelky ze třídy Včeliček pro děti v týdnu od 19.4. - 23.4.2021 připravily aktivity týkající se tématu ochrany přírody, jak třídíme odpad a jak se chováme k životnímu prostředí. Ve čtvrtek 22.4. se děti zapojily do projektu Mezinárodního Dne Země a pomáhaly vyčistit okolí cyklostezky za Sudoměřickým potokem.

KARNEVAL
 
12. 2. 2021 proběhl již tradiční fašaňkový karneval. V každé třídě si paní učitelky vesele vyzdobily třídy a připravily pro děti program plný společných soutěží, her, tance, písniček a nechyběly ani přehlídky masek. Děti si za odměnu odnesly balíčky a papírové klauny.

ZIMNÍ OLYMPIÁDA VE TŘÍDĚ BERUŠEK

Paní učitelky si pro děti ze třídy Berušek od 1. 2. – 5. 2. 2021 připravily akci přímo ve školce, a to týden „Zimní olympiády“. Děti každý den poznávaly formou her zimní sporty, vyzkoušely si různé sportovní vybavení, skládaly olympijské kruhy a zdolávaly ve třídě různé sportovní disciplíny, které souvisejí se zimou. Na konci týdne měly děti slavnostní vyhlášení s medailemi, což se jim velmi líbilo. 

STARÁME SE O PTÁČKY V ZIMĚ

V zimním období učíme děti, aby se staraly o volně žijící zvířata a ptáčky. Proto vyráběly děti z obou tříd pro ptáky lojové koule s obilím a semínky, které jsme rozvěsili na zahradě MŠ a v jejím okolí.

POZNÁVÁME POVOLÁNÍ A ŘEMESLA
Koncem měsíce ledna děti ze třídy Včeliček poznávaly různá řemesla a povolání, druhy materiálů a práci s nimi. Děti ve výtvarných chvilkách pracovaly s textilem - lepením různých kousků látek vytvářely postavy či zvířátka z pohádek. Při práci se dřevem se děti seznámily s různými druhy nářadí, zkoušely zatloukat hřebíky a ze dřeva si vyrobily panáčky podle své fantazie, kteří nám zdobili šatnu ve Včeličkách

TŘÍKRÁLOVÝ TÝDEN
Od 4. 1. do 8. 1. proběhl v naší MŠ Tříkrálový týden. Celý tento týden byl podladěn příběhem o putování králů do Betléma. Děti si hrály na krále, vyráběly si královské koruny, stavěly si betlémy z kostek, hrály se hry zaměřené k tomuto tématu, naučily se píseň My tři králové a mnoho dalšího. Toto téma jsme zakončili návštěvou místního kostela, kde jsme si prohlédli  krásný betlém.

VÁNOČNÍ NADÍLKA
Ve čtvrtek 17. prosince se uskutečnila v naší MŠ vánoční nadílka. Děti obou tříd našly pod stromečkem nejrůznější hračky, hry a pomůcky, které jim budou sloužit ve třídách.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V pátek 4. prosince navštívil děti v naší školce Mikuláš se svojí družinou a nadělil jim dárečky. Děti vzácné návštěvě zazpívaly písničky a přednesly básničky.

VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNEČKŮ
V pondělí 30. listopadu jsme si s dětmi ze třídy Berušek a Včeliček nazdobili adventní věnečky.

SKŘÍTCI PODZIMNÍČCI
V pátek 23. 10. se uskutečnilo v MŠ vyhodnocení skřítků Podzimníčků, které děti vyráběly doma se svými rodiči.

DIVADLO POHÁDKY Z TRUHLICE
Ve čtvrtek 15. 10. naši MŠ navštívilo divadlo ,,Pohádky z truhlice". Děti shlédly pohádkový příběh Truhlíka a Truhličky s názvem ,,Skřítek Zubykaz", který byl zaměřen na správné čištění zoubků.

REALIZACE VYVÝŠENÉHO ZÁHONU

V pondělí 14. 9. se děti zúčastnily v rámci enviromentální výchovy výroby vyvýšeného záhonu na byliny a zeleninu.

DRAVCI

Ve čtvrtek 10. 9. se děti ze třídy Včeliček zúčastnily společně se školáky naučného programu ,,Dravci" na dvoře ZŠ. Děti si mohly prohlédnout např. jestřába, sokola či orla a také různé druhy sov: výra, sovu, pálenou, sýčka či kulíška. Děti se dozvěděly zajímavosti o životě těchto dravců, o jejich způsobu lovu, potravě, a některé opeřence si mohly i pohladit.

Nástěnka

obrázek

Stanovy spolku "Rodiče dětem"

Milí rodiče,
nové stanovy spolku "Rodiče dětem" naleznete v sekci Základní škola-Dokumenty.

Projekt Cesta je cíl II.

Naše škola realizuje projekt Cesta je cíl II., reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020464 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -Šablony pro MŠ a ZŠ III.
Projekt je zaměřen na:

-personální podporu – školní asistent
-rozvojové aktivity – projektový den ve výuce

-personální podporu – školní asistent
-rozvojové aktivity – doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve výuce
-osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ – zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ
-Hlavním cílem projektu je sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován EU.
Mateřská škola oznamuje, že provoz mateřské školy začíná ve středu 1.9.2021. Provoz MŠ je od 6.15 hod. - 16.15 hod.
Děti v MŠ se netestují.
Při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech platí pro všechny povinnost zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem.

Úplata za předškolní vzdělávání

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Od 1.9.2021 dochází ke změně úplaty předškolního vzdělávání. Úplata od 1.9. 2021 činí 300,- Kč.

Čestné prohlášení o negativním testu

Milí rodiče. Ve webové aplikaci Bakaláři na titulní stránce účtu vašeho dítěte máte možnost si vytisknout čestné prohlášení o negativním testu vašeho dítěte - Potvrzení Covid. Čestné prohlášení má již předvyplněné jméno dítěte. Je důležité zajistit časový soulad testování a dodržet lhůtu 72 hodin od testování ve škole. Připomínáme, že naše škola se testuje pouze 1x týdně v pondělí.
Potvrzení o testování: škola vydává potvrzení o negativním výsledku testu pouze pro účely přijímacích zkoušek na střední školy. Potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. škola není povinna vydávat.

DEN MATEK-video

Video pro maminky k svátku najdete v aplikaci Teams, školní družina.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby do školské rady pro rok 2021-2023 se uskuteční ve dnech 11. 5.-12. 5. 2021 tajným hlasováním v systému Bakaláři. Oznámení o vyhlášení konání voleb do školské rady naleznete v sekci- Základní škola- Dokumenty- Oznámení o konání voleb do školské rady. Bližší informace obdrží zákonní zástupci prostřednictvím e-mailu. Děkujeme za spolupráci.

Návrat dětí a žáků do škol od 12. 4. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení budou zákonným zástupcům zaslány prostřednictvím e-mailu. Související dokumenty pro MŠ, ZŠ a ŠD naleznete v sekci Základní škola-dokumenty.

OBĚDY

Děti MŠ i žáci ZŠ mají nárok na odběr (s sebou) dotovaného obědu. V případě zájmu kontaktujte vedoucí ŠJ paní Baculíkovou. Tel. 518 335 224.

OCHRANNÉHO OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Přijíždíte do ČR ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, musíte vyplnit příjezdový formulář a před cestou si u akreditované laboratoře nechat udělat RT-PCR test (nejvýše 72 hodin před cestou). Po příjezdu do ČR se podrobit nejdříve po 5 dnech RT-PCR testu v ČR. Do té doby musíte dodržovat samoizolaci (tj. máte omezený volný pohyb a nemůžete do zaměstnání). Na pracoviště smíte vstoupit, prokážete-li se zaměstnavateli: - písemným potvrzením akreditované laboratoře o výsledku testu provedeného před příjezdem – příjezd ze země se středním rizikem nákazy - negativním výsledkem RT-PCR testu provedeného v ČR – příjezd ze země s vysokým rizikem nákazy - negativním výsledem RT-PCR testu provedeného v ČR nejdříve po 5 dnech od vstupu na území ČR – příjezd ze země s velmi vysokým rizikem nákazy Tyto povinnosti nelze nahradit dobrovolnou izolací či karanténou. Pozor: uvedené platí i pro děti, žáky a studenty při návratu do školy..
Návrat dítěte do MŠ a ZŠ je možný po předložení výsledku negativního testu dle výše uvedeného nařízení. Celý text ochranného opatření a další související dokumenty naleznete v sekci Dokumenty ZŠ.

COVID-19

Vydané dokumenty MŠMT k organizaci školy, PES pro oblast školství a další související materiály s COVID-19 naleznete v sekci dokumenty.

CHARITA -fond SIDUS

Veřejná sbírka č. S-MHMP/1476620/2015.
Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, z.ú.
Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 2.200,00 Kč

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY SE V PŮVODNÍM PODZIMNÍM TERMÍNU 2020 NEKONAJÍ. O NOVÉM TERMINU VÁS BUDEME INFORMOVAT.

Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ je nutné dohodnout telefonicky. (Bezpečnostní a organizační opatření v souvislosti s COVID-19.)
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy