logotyp

Školní jídelna

ŘÁD  ŠKOLNÍ  JÍDELNY

 1. Řád školní jídelny je součástí organizačního řádu školy

Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti ŠJ určené ke stravování dětí, žáků a zaměstnanců školy.

 1. Personalistika

Alena Baculíková       - vedoucí školní jídelny

Jolana Okáníková      - kuchařka

Hana Bursíková         - kuchařka

Alena Baculíková       - pomocná síla

 

 1. Informace pro strávníky a jejich zákonné zástupce
  • Školní jídelna zajišťuje dětem a žákům zdravou, kaloricky hodnotnou stravu, je součástí projektu Zdravá mateřská škola.
  • Provoz školní jídelny je v době od 9.00 – 14.30 hod.
  • Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci, popř. jiní zaměstnanci školy. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně dětí a žáků, vedou je k samostatnosti a dodržování hygienických a kulturních stravovacích návyků.
  • Strávník je povinen se přezouvat, nebo použít návleky při vstupu do ŠJ. 
  • Dítě (žák) je přihlášen ke stravování přihláškou (formulář).
  • Povinnost odhlašování strávníka je možné den předem do 13.30 hod., nejpozději do 7.00 hod. ráno.
  • Možnost odběru jídla pro žáky ze ZŠ lze pouze první den nemoci a to v době od 10.30-11.00hod. ve výdejně obědů. Při neodhlášení a nevyzvednutí obědu další dny bude zaúčtována plná cena obědu podle vyhlášky 107/2005 Sb.
  • Výdej jídla pouze v prostorách tomu určených (výdejna obědů).
  • Stravné se platí bezhotovostní platbou na č. účtu-3611049309/0800.
  • Vyúčtování proběhne na pololetí a na konci šk. roku vrácením přeplatku na účet 

Měsíční záloha MŠ 3-6 let                 1000,- Kč

                         MŠ 7 let-odklad      1100,- Kč

                         ZŠ 7-10 let            600,- Kč

                         ZŠ 11 let               700,- Kč

Splatnost k 10-tému každého měsíce, var.symbol – č. domu

  • Výše příspěvku stravného je stanovena vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování se souhlasem zřizovatele (Obec Sudoměřice).

Děti MŠ celodenní 3-6 let     48,- Kč + 4,- Kč na nápoje

         MŠ odklad     7 let      53,- Kč + 4,- Kč na nápoje

Žáci 1. – 4. roč. 7-10  let     30,- Kč

             5. roč.11-14 let      35,- Kč

 • Případné připomínky nebo dotazy zodpoví vedoucí ŠJ paní Alena Baculíková
 • Zákonný zástupce strávníka má možnost navštívit stravovací zařízení i s ochutnávkou jídla.
 • Pestrost a rozmanitost stravy, dostatečné zastoupení ovoce a zeleniny, obohacování stravy o vitaminové nápoje je stanoveno příslušnými právními předpisy.


               

Další pokyny a podrobné rozpisy jsou uvedeny v provozním řádu školní jídelny.

                                      

Platnost tohoto řádu od 1. 9. 2023

Alena Baculíková - vedoucí ŠJ                           

Mgr. Michaela Janečková - ředitelka školy


CENY STRAVNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
Kategorie:           denně:              měsíčně:        plná cena:

Strávníci do 6 let   přesnídávka  12,-                                18,-
                           oběd             25,-                                33,-
                           svačina         11,-                                16,-
                           pitný režim    4,-                                    5,-
                           celkem          52,-      1000,-                  72,- 
   
Strávníci 7-10 let  přesnídávka  12,-                                 18,-
                           oběd            30,-                                 42,-
                           svačina         11,-                                 16,-
                           pitný režim     4,-                                   5,-
                           celkem         57,-        1100,-                81,-   


ZŠ           
Strávníci 7- 10 let   oběd          30,-         600,-                  42,-
Stravníci 11- 14 let  oběd         35,-         700,-                  54,-

Rozdělení kategorií je podle věku dítěte, kterého dosáhne do konce školního roku.

                                                                    

Nástěnka

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2023/2024
Úplata se platí za každé dítě, které je zapsáno do MŠ. částka úplaty je 300,- Kč měsíčně.
Úplatu neplatí děti předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
Přihlášené děti na prázdninový provoz platí úplatu 200,-Kč
PLATBA STRAVNÉHO - ZVÝŠENÍ ZÁLOH
stravné se platí bezhotovostní platbou na účet školy. Splatnost je k 10-tému každého měsíce. Měsíční záloha
MŠ 2-6 let 1000,-Kč
MŠ 7 let - odklad 1100,-Kč
ZŠ 7-10 let 600,-Kč
ZŠ 11 let 700,-Kč
První splátka musí být zaplacena do 10.9.2023.Vyúčtování proběhne vždy na pololetí a na konci školního roku vrácením přeplatku na účet.
Odhlašování obědů do 7.00 hod.
V případě dotazů se obraťte na vedoucí ŠJ Alenu Baculíkovou.

Kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy