Uskutečněné akce 2018/2019

LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
27.6. se uskutečnila Zahradní slavnost na které byli pasováni předškoláčci naší MŠ a zároveň jsme se rozloučili s páťáky ZŠ.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
20. 6. se uskutečnilo v tělocvičně ZŠ divadelní představení ,,Pohádky z našeho statku" .

MINIŠKOLIČKA
12. 6. se uskutečnila pro nově přijaté děti, které nastoupí do MŠ ve školním roce 2019-2020 MINIŠKOLIČKA. Děti se v doprovodu svých rodičů seznámily s prostředím třídy Berušek, pohrály si s hračkami, seznámily se s pohybovou básničkou Brouček, procvičily si vědomosti o zvířátkách a zasportovaly si v připravané ,,Opičí dráze".

POHÁDKOVÁ ZAHRADA
6. 6. jsme oslavili Den dětí ,,Pohádkovou zahradou". Děti si užily dopolední hry na zahradě MŠ, které byly motivované pohádkovými příběhy. Ukázaly svou šikovnost i bojovnost za kterou byly odměněny zmrzlinou a každá třída získala ,,Motýlí zahrádku".

VÝLET DO ZOO HODONÍN
4. 6. se uskutečnil výlet do ZOO v Hodoníně. Zoologickou zahradou jsme procházeli v doprovodu dvou průvodkyň, které nám prohlídku komentovaly. Děti si nejen zvířátka prohlédly, ale dozvěděly se i spoustu zajímavých informací. Nechyběly ani hrátky na místním hřišti. Domů si děti odvezly spoustu hezkých zážitků.

VÝLET DO DIVADLA
21. 5. jsme navštívili Slovácké divadlo v Uherském Hradišti, kde jsme shlédli krásné divadelní představení s názvem Anička a bylinkové kouzlo.

DEN MATEK V MŠ
14. 5. 2019 jsme v naší MŠ oslavili Den matek. Pozvaní hosté si pochutnali nejen na malém občerstvení, ale shlédli i vystoupení dětí ze třídy Berušek a Včeliček. Pásmo bylo sestaveno z básniček, písniček, tanečků a nechyběla ani dramatizace pohádky O řepě. Vyvrcholením celé oslavy bylo předání dárečků maminkám.

ZÁPIS DO MŠ
9. 5. 2019 se uskutečnil zápis dětí do MŠ.

PROJEKT AFRIKA
29. 4. 2019 se uskutečnil pro ZŠ a MŠ projekt Afrika. Děti získaly nové poznatky o životě v Africe, zazpívaly si africké písně a zatančily si tance za doprovodu afrických bubnů.

KONCERT
Dne 25.4.2019 se předškoláci ze třídy Včeliček zúčastnili výchovného koncertu v ZUŠ ve Strážnici. Koncert byl provázen příběhem O ztracených notičkách a agentovi. Děti se během koncertu seznamovaly s různými hudebními nástroji a to dechovými, strunnými, žesťovými a měly možnost si poslechnout klavír, akordeon, cimbál a bubny. Do programu se všichni aktivně zapojovali zpěvem pohádkových i lidových písniček. Na závěr koncertu si děti zatančily na pódiu.

FOTOGRAFOVÁNÍ
12. 4. 2019 proběhlo v naší MŠ fotografování dětí.

POHÁDKA SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
8. 4. 2019 se uskutečnilo v KD Strážničan divadelní představení pro děti Sněhurka a sedm trpaslíků.

KERAMICKÉ DÍLNIČKY
3. - 4. 4. 2019 se konaly v naší MŠ keramické dílničky.

,,POHÁDKA Z TRUHLICE"
2.4. 2019 se konalo v naší MŠ divadlo. Pohádkový příběh byl o Truhlíkovi a Truhličce a o správném stolování.

SETKÁNÍ S CANISTERAPEUTICKÝMI PSY
26. 2. 2019 se konalo v naší MŠ setkání s canisterapeutickými psy.

KARNEVAL
20. 2. 2019 se konal v naší MŠ KARNEVAL Všem rodičům děkujeme za krásné masky, které jste připravili svým dětem.

TRADIČNÍ ŠKOLNÍ PLES
12. 1. 2019 se uskutečnil TRADIČNÍ ŠKOLNÍ PLES se vším, co k plesu patří.

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
20. 12. 2018 se uskutečnilo ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU, kde vystoupily děti z MŠ a ZŠ.

VÁNOČNÍ NADÍLKA
17. 12. 2018 se konala v naší MŠ VÁNOČNÍ NADÍLKA
JEŽÍŠKOVA VNOUČATA
10. 12. v odpoledních hrách děti nakreslily vánoční přání babičkám a dědečkům do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
5. 12. 2018 konala v naší MŠ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

,,RADUJME SE, VESELME SE"
3. 12. 2018 jsme s dětmi naší MŠ jeli na návštěvu do skanzenu ve Strážnici, kde byl pro děti připraven program ,,RADUJME SE, VESELME SE".

ADVENTNÍ DÍLNIČKY
29. 11. 2018 se v MŠ uskutečnily ADVENTNÍ DÍLNIČKY pro rodiče s dětmi.

„KOUZELNÝ ZVONEČEK"
15. 11. 2018 dopoledne přijela do naší mateřské školy paní Svobodová s prožitkovým hudebním programem „KOUZELNÝ ZVONEČEK."

„JAK SI SPRÁVNĚ ČISTIT ZOUBKY"
13. 11. 2018 dopoledne se v MŠ uskutečnila přednáška ústní hygieny pro děti „JAK SI SPRÁVNĚ ČISTIT ZOUBKY"

PODZIMNÍ DOSTAVENÍČKO
11. 10. uskutečnilo ..PODZIMNÍ DOSTAVENÍČKO". Zde se konala výstava všech skřítků Podzimníčků MŠ a ZŠ, dílničky pro děti a malá ochutnávka pro rodiče.

SKŘÍTCI PODZIMNÍČCI
8. 10. - 10. 10. se konala ,,PŘEHLÍDKA SKŘÍTKŮ PODZIMNÍČKŮ Z DOMACÍCH DÍLNIČEK". Všechny děti si přinesly krásné podzimníčky, na kterých se při výrobě podílely společně se svými rodiči. Tímto děkujeme rodičům, ketří se zapojoli do tohoto projektu.

DIVADÉLKO LENKA
26. 9. dopoledne přijela za dětmi do MŠ DIVADÉLKO - POHÁDKY OD LENKY s pohádkou BUDULÍNEK.

Nástěnka

KRIZOVÉ OPATŘENÍ

Vážení rodiče (zákonní zástupci),
vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona a na školy při zdravotnickém zařízení. Pro žáky bude platit povinnost distančního vzdělávání. Školní družina nebude v provozu.
Celé znění Usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 naleznete v sekci ZŠ-Dokumenty

Informace pro rodiče (zákonné zástupce)

Na základě doporučení MŠMT ředitelství školy přijalo hygienická opatření na začátku školního roku 2020/2021 a tímto Vás informuje:
1. Zákonní zástupci vstupují do budovy jen z nezbytných důvodů a po schválení pracovníkem školy.
2. Při vstupu do vnitřních prostor školy budou mít roušku, která zakrývá dýchací cesty, a provedou dezinfekci rukou. Jednání proběhnou dle pokynů zaměstnanců školy.
3. Vstup do šaten školy není povolen.
4. V souvislosti s COVID-19 bude škola postupovat dle aktuálních Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, dále dle MANUÁLU pro PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/ 2021 vydaným MŠMT a dle platných DOPORUČENÍ PRO ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ A PRÁCI SE VZDĚLÁVACÍM OBSAHEM VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021. Škola bude situaci sledovat a dle aktuální situace Vás informovat.

Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ jsou každé pracovní úterý 13.30 - 14.30 hod.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy