logotyp

Uskutečněné akce 2018/2019

LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
27.6. se uskutečnila Zahradní slavnost na které byli pasováni předškoláčci naší MŠ a zároveň jsme se rozloučili s páťáky ZŠ.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
20. 6. se uskutečnilo v tělocvičně ZŠ divadelní představení ,,Pohádky z našeho statku" .

MINIŠKOLIČKA
12. 6. se uskutečnila pro nově přijaté děti, které nastoupí do MŠ ve školním roce 2019-2020 MINIŠKOLIČKA. Děti se v doprovodu svých rodičů seznámily s prostředím třídy Berušek, pohrály si s hračkami, seznámily se s pohybovou básničkou Brouček, procvičily si vědomosti o zvířátkách a zasportovaly si v připravané ,,Opičí dráze".

POHÁDKOVÁ ZAHRADA
6. 6. jsme oslavili Den dětí ,,Pohádkovou zahradou". Děti si užily dopolední hry na zahradě MŠ, které byly motivované pohádkovými příběhy. Ukázaly svou šikovnost i bojovnost za kterou byly odměněny zmrzlinou a každá třída získala ,,Motýlí zahrádku".

VÝLET DO ZOO HODONÍN
4. 6. se uskutečnil výlet do ZOO v Hodoníně. Zoologickou zahradou jsme procházeli v doprovodu dvou průvodkyň, které nám prohlídku komentovaly. Děti si nejen zvířátka prohlédly, ale dozvěděly se i spoustu zajímavých informací. Nechyběly ani hrátky na místním hřišti. Domů si děti odvezly spoustu hezkých zážitků.

VÝLET DO DIVADLA
21. 5. jsme navštívili Slovácké divadlo v Uherském Hradišti, kde jsme shlédli krásné divadelní představení s názvem Anička a bylinkové kouzlo.

DEN MATEK V MŠ
14. 5. 2019 jsme v naší MŠ oslavili Den matek. Pozvaní hosté si pochutnali nejen na malém občerstvení, ale shlédli i vystoupení dětí ze třídy Berušek a Včeliček. Pásmo bylo sestaveno z básniček, písniček, tanečků a nechyběla ani dramatizace pohádky O řepě. Vyvrcholením celé oslavy bylo předání dárečků maminkám.

ZÁPIS DO MŠ
9. 5. 2019 se uskutečnil zápis dětí do MŠ.

PROJEKT AFRIKA
29. 4. 2019 se uskutečnil pro ZŠ a MŠ projekt Afrika. Děti získaly nové poznatky o životě v Africe, zazpívaly si africké písně a zatančily si tance za doprovodu afrických bubnů.

KONCERT
Dne 25.4.2019 se předškoláci ze třídy Včeliček zúčastnili výchovného koncertu v ZUŠ ve Strážnici. Koncert byl provázen příběhem O ztracených notičkách a agentovi. Děti se během koncertu seznamovaly s různými hudebními nástroji a to dechovými, strunnými, žesťovými a měly možnost si poslechnout klavír, akordeon, cimbál a bubny. Do programu se všichni aktivně zapojovali zpěvem pohádkových i lidových písniček. Na závěr koncertu si děti zatančily na pódiu.

FOTOGRAFOVÁNÍ
12. 4. 2019 proběhlo v naší MŠ fotografování dětí.

POHÁDKA SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
8. 4. 2019 se uskutečnilo v KD Strážničan divadelní představení pro děti Sněhurka a sedm trpaslíků.

KERAMICKÉ DÍLNIČKY
3. - 4. 4. 2019 se konaly v naší MŠ keramické dílničky.

,,POHÁDKA Z TRUHLICE"
2.4. 2019 se konalo v naší MŠ divadlo. Pohádkový příběh byl o Truhlíkovi a Truhličce a o správném stolování.

SETKÁNÍ S CANISTERAPEUTICKÝMI PSY
26. 2. 2019 se konalo v naší MŠ setkání s canisterapeutickými psy.

KARNEVAL
20. 2. 2019 se konal v naší MŠ KARNEVAL Všem rodičům děkujeme za krásné masky, které jste připravili svým dětem.

TRADIČNÍ ŠKOLNÍ PLES
12. 1. 2019 se uskutečnil TRADIČNÍ ŠKOLNÍ PLES se vším, co k plesu patří.

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
20. 12. 2018 se uskutečnilo ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU, kde vystoupily děti z MŠ a ZŠ.

VÁNOČNÍ NADÍLKA
17. 12. 2018 se konala v naší MŠ VÁNOČNÍ NADÍLKA
JEŽÍŠKOVA VNOUČATA
10. 12. v odpoledních hrách děti nakreslily vánoční přání babičkám a dědečkům do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
5. 12. 2018 konala v naší MŠ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

,,RADUJME SE, VESELME SE"
3. 12. 2018 jsme s dětmi naší MŠ jeli na návštěvu do skanzenu ve Strážnici, kde byl pro děti připraven program ,,RADUJME SE, VESELME SE".

ADVENTNÍ DÍLNIČKY
29. 11. 2018 se v MŠ uskutečnily ADVENTNÍ DÍLNIČKY pro rodiče s dětmi.

„KOUZELNÝ ZVONEČEK"
15. 11. 2018 dopoledne přijela do naší mateřské školy paní Svobodová s prožitkovým hudebním programem „KOUZELNÝ ZVONEČEK."

„JAK SI SPRÁVNĚ ČISTIT ZOUBKY"
13. 11. 2018 dopoledne se v MŠ uskutečnila přednáška ústní hygieny pro děti „JAK SI SPRÁVNĚ ČISTIT ZOUBKY"

PODZIMNÍ DOSTAVENÍČKO
11. 10. uskutečnilo ..PODZIMNÍ DOSTAVENÍČKO". Zde se konala výstava všech skřítků Podzimníčků MŠ a ZŠ, dílničky pro děti a malá ochutnávka pro rodiče.

SKŘÍTCI PODZIMNÍČCI
8. 10. - 10. 10. se konala ,,PŘEHLÍDKA SKŘÍTKŮ PODZIMNÍČKŮ Z DOMACÍCH DÍLNIČEK". Všechny děti si přinesly krásné podzimníčky, na kterých se při výrobě podílely společně se svými rodiči. Tímto děkujeme rodičům, ketří se zapojoli do tohoto projektu.

DIVADÉLKO LENKA
26. 9. dopoledne přijela za dětmi do MŠ DIVADÉLKO - POHÁDKY OD LENKY s pohádkou BUDULÍNEK.

Nástěnka

Seznam přijatých žáků pod reg. čísly

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání naleznete v sekci ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOKUMENTY, ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
obrázek

Stanovy spolku "Rodiče dětem"

Milí rodiče,
nové stanovy spolku "Rodiče dětem" naleznete v sekci Základní škola-Dokumenty.

Projekt Cesta je cíl II.

Naše škola realizuje projekt Cesta je cíl II., reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020464 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -Šablony pro MŠ a ZŠ III.
Projekt je zaměřen na:

-personální podporu – školní asistent
-rozvojové aktivity – projektový den ve výuce

-personální podporu – školní asistent
-rozvojové aktivity – doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve výuce
-osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ – zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ
-Hlavním cílem projektu je sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován EU.
Mateřská škola oznamuje, že provoz mateřské školy začíná ve středu 1.9.2021. Provoz MŠ je od 6.15 hod. - 16.15 hod.
Děti v MŠ se netestují.
Při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech platí pro všechny povinnost zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem.

Úplata za předškolní vzdělávání

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Od 1.9.2021 dochází ke změně úplaty předškolního vzdělávání. Úplata od 1.9. 2021 činí 300,- Kč.

Čestné prohlášení o negativním testu

Milí rodiče. Ve webové aplikaci Bakaláři na titulní stránce účtu vašeho dítěte máte možnost si vytisknout čestné prohlášení o negativním testu vašeho dítěte - Potvrzení Covid. Čestné prohlášení má již předvyplněné jméno dítěte. Je důležité zajistit časový soulad testování a dodržet lhůtu 72 hodin od testování ve škole. Připomínáme, že naše škola se testuje pouze 1x týdně v pondělí.
Potvrzení o testování: škola vydává potvrzení o negativním výsledku testu pouze pro účely přijímacích zkoušek na střední školy. Potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. škola není povinna vydávat.

DEN MATEK-video

Video pro maminky k svátku najdete v aplikaci Teams, školní družina.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby do školské rady pro rok 2021-2023 se uskuteční ve dnech 11. 5.-12. 5. 2021 tajným hlasováním v systému Bakaláři. Oznámení o vyhlášení konání voleb do školské rady naleznete v sekci- Základní škola- Dokumenty- Oznámení o konání voleb do školské rady. Bližší informace obdrží zákonní zástupci prostřednictvím e-mailu. Děkujeme za spolupráci.

Návrat dětí a žáků do škol od 12. 4. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení budou zákonným zástupcům zaslány prostřednictvím e-mailu. Související dokumenty pro MŠ, ZŠ a ŠD naleznete v sekci Základní škola-dokumenty.

OBĚDY

Děti MŠ i žáci ZŠ mají nárok na odběr (s sebou) dotovaného obědu. V případě zájmu kontaktujte vedoucí ŠJ paní Baculíkovou. Tel. 518 335 224.

OCHRANNÉHO OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Přijíždíte do ČR ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, musíte vyplnit příjezdový formulář a před cestou si u akreditované laboratoře nechat udělat RT-PCR test (nejvýše 72 hodin před cestou). Po příjezdu do ČR se podrobit nejdříve po 5 dnech RT-PCR testu v ČR. Do té doby musíte dodržovat samoizolaci (tj. máte omezený volný pohyb a nemůžete do zaměstnání). Na pracoviště smíte vstoupit, prokážete-li se zaměstnavateli: - písemným potvrzením akreditované laboratoře o výsledku testu provedeného před příjezdem – příjezd ze země se středním rizikem nákazy - negativním výsledkem RT-PCR testu provedeného v ČR – příjezd ze země s vysokým rizikem nákazy - negativním výsledem RT-PCR testu provedeného v ČR nejdříve po 5 dnech od vstupu na území ČR – příjezd ze země s velmi vysokým rizikem nákazy Tyto povinnosti nelze nahradit dobrovolnou izolací či karanténou. Pozor: uvedené platí i pro děti, žáky a studenty při návratu do školy..
Návrat dítěte do MŠ a ZŠ je možný po předložení výsledku negativního testu dle výše uvedeného nařízení. Celý text ochranného opatření a další související dokumenty naleznete v sekci Dokumenty ZŠ.

COVID-19

Vydané dokumenty MŠMT k organizaci školy, PES pro oblast školství a další související materiály s COVID-19 naleznete v sekci dokumenty.

CHARITA -fond SIDUS

Veřejná sbírka č. S-MHMP/1476620/2015.
Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, z.ú.
Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 2.200,00 Kč

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY SE V PŮVODNÍM PODZIMNÍM TERMÍNU 2020 NEKONAJÍ. O NOVÉM TERMINU VÁS BUDEME INFORMOVAT.

Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ je nutné dohodnout telefonicky. (Bezpečnostní a organizační opatření v souvislosti s COVID-19.)
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy