Připravujeme


ŘÍJEN

19.října se uskuteční logopedická depistáž – orientační logopedické vyšetření pro přihlášené děti. Naši školku navštíví logopedka paní Mgr. Alena Horáková. Na základě logopedického vyšetření bude doporučen další postup při nápravě řeči u dětí. Na vyšetření si děti můžete přihlásit ve svých třídách (přihlásit se mohou děti od 4 let a děti, které ještě nenavštěvují logopeda).
Z důvodu epidemiologické situace je  logopedická depistáž  ZRUŠENA. O dalším termínu Vás budeme informovat.

Od pondělí 19.10 do pátku 23.10. proběhne přehlídka „Podzimníčků“, kterou si v pátek 23. 10. 2020 během dopoledne slavnostně vyhodnotíme. Tato akce proběhne z důvodu hygienických opatření pouze v prostorách mateřské školy.

Během měsíce října bychom chtěli ještě absolvovat s dětmi ukázku práce s vycvičeným mysliveckým psem, kterou nám předvede pan starosta František Mikéska. Bližší termín upřesníme podle počasí.

 

Nástěnka

KRIZOVÉ OPATŘENÍ

Vážení rodiče (zákonní zástupci),
vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona a na školy při zdravotnickém zařízení. Pro žáky bude platit povinnost distančního vzdělávání. Školní družina nebude v provozu.
Celé znění Usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 naleznete v sekci ZŠ-Dokumenty

Informace pro rodiče (zákonné zástupce)

Na základě doporučení MŠMT ředitelství školy přijalo hygienická opatření na začátku školního roku 2020/2021 a tímto Vás informuje:
1. Zákonní zástupci vstupují do budovy jen z nezbytných důvodů a po schválení pracovníkem školy.
2. Při vstupu do vnitřních prostor školy budou mít roušku, která zakrývá dýchací cesty, a provedou dezinfekci rukou. Jednání proběhnou dle pokynů zaměstnanců školy.
3. Vstup do šaten školy není povolen.
4. V souvislosti s COVID-19 bude škola postupovat dle aktuálních Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, dále dle MANUÁLU pro PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/ 2021 vydaným MŠMT a dle platných DOPORUČENÍ PRO ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ A PRÁCI SE VZDĚLÁVACÍM OBSAHEM VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021. Škola bude situaci sledovat a dle aktuální situace Vás informovat.

Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ jsou každé pracovní úterý 13.30 - 14.30 hod.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy