logotyp

Připravujeme

ČERVEN

V úterý 22. června 2021
navštíví naši MŠ didaktické divadlo "Abraka muzika" s příběhem "Pohádkový vandr". Divadelní představení se uskuteční během dopoledne v čase od 10.30hod. Vstupné na představení nevybíráme.Vstupné je hrazeno z projektu MAS.

17.června 2021
přijede do naší MŠ divadlo "Hvězdička" s pohádkou "Krtek a rytíř". Jelikož představení bude začínat již v 8.30hod. přiveďte děti do MŠ nejpozději do 7.45hod.,aby se děti stihly ještě nasvačit. Na vstupné vybíráme 50,- Kč.

MINIŠKOLIČKA
 
Ve středu 9. června 2021 od 15 hod. do 16 hod. se uskuteční v naší MŠ MINIŠKOLIČKA pro nově přijaté děti na školní rok 2021/2022. Sejdeme se na zahradě MŠ, kde bude pro děti připraven bohatý program. 

V úterý 1.června 2021
Se pro všechny děti MŠ uskuteční k příležitosti MDD "Cesta za pokladem" s úkoly a hledáním pokladu.

KVĚTEN 
Z důvodu nepříznivého počasí, které bylo v předešlých dnech a špatné přístupové cestě k rybníku "Vanďurák" se akce DEN S RYBÁŘI ruší a přesouvá na čtvrtek 3. června 2021. 

Ve čtvrtek 27. května
2021
se bude pro všechny děti z MŠ konat Den s rybáři u rybníku "Vanďurák". V tento den přiveďte děti do MŠ do 8.00 hod.,protože v 8.30 již budeme odcházet ze školky. Děti si přinesou na cestu batůžek s pitím ( ne fruko), pláštěnkou. Svačinku dostanou děti u rybníka. Před vycházkou je vhodné děti už z domova natřít ochranným repelentem proti klíšťatům,popř. jej podepsaný dejte dětem do skříňky. Děti by měly být oblečeny do sportovního oblečení a mít kšiltovku proti slunci. Akce se bude konat jen za příznivého počasí. 

V pondělí 24. května 2021

se všechny děti předškoláci zúčastní promítání Kina Alex 3D. Promítání bude začínat v 9.00hod. v ZŠ.
Děti shlédnou film TAJEMNÉ SVĚTY POD HLADINOU 3D
za použití 3D brýlí budou děti sledovat úchvatnou hru barev korálů různých druhů. Pozorovat, jak kolem plavou želvy a pátrající po potravě. Nahlédneme do bezčetných jeskyní a puklin, které slouží jako útočiště hejnům pestrobarevných ryb. Necháme se okouzlit dechberoucí rozmanitostí života v korálových útesech a v moři.
Peníze na vstupné nevybíráme. Kino uhradí Spolek rodiče Dětem.


Ve středu 19. května 2021
V dopoledních hodinách proběhne fotografování dětí na skupinové fotografie tříd a děti předškoláci se budou fotit na tablo. Cena za skupinovou fotografii je 30,- Kč. Informace o cenách fotografií na tablo Vám sdělí paní učitelky ve třídě  Včeliček.


KVĚTEN
Oznamujeme, že s účinností od pondělí 10.5.2021 bude mateřská škola otevřena pro všechny děti bez povinnosti testování. Do mateřské školy k presenčnímu vzdělávání mohou docházet pouze děti zdravé bez příznaků onemocnění (zvýšená teplota, kašel, zažívací obtíže, rýma ,ucpaný nos, bolest svalů a kloubů, zvracení, bolest břicha, průjem). Děti v prostorách a areálu MŠ nemusí nosit roušku.
Provoz mateřské školy je od 6.15 do 16.15 hod. 
Pokud děti nenastoupí, prosíme o omluvení dítěte vedoucí stavování do pátku do 14.30 hod. 
na telefon 518 335 224.  
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vás a Vaše děti.
S pozdravem kolektiv MŠBŘEZEN


Vážení rodiče,

ředitelství ZŠ a MŠ Sudoměřice oznamuje, že na základě usnesení vlády ČR ze dne 26.2.2021 o přijetí krizového opatření č. 200 se nad rámec dosavadních opatření od pondělí 1.3.2021  zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole.

Po dobu uzavření MŠ vám budeme každý týden zasílat na Váš e‑mail podklady pro distanční výuku, která je pro předškoláky povinná. Prosíme Vás proto o spolupráci a o přinesení vyplněných pracovních listů po znovuotevření MŠ. Budeme rádi i za zpětnou vazbu, jak se dětem daří úkoly plnit, můžete zasílat i fotografie dětí při plnění úkolů, obrázky atd., a to na e‑mailovou adresu:  mssudomerice@seznam.cz. Pokud se stane, že dítě onemocní a nebude moci plnit zadané úkoly, je potřeba dítě omluvit e-mailem. Po otevření MŠ napíšete omluvenku písemně.

Mladším dětem budou též zasílány materiály pro distanční výuku, ale jejich plnění není povinné. Náměty, které Vám budeme pro Vaše děti zasílat, jsou zaměřeny na rozvoj jejich vědomostí a jejich osobnosti. Při plnění úkolů prosím nešetřete chválou.

 

Těšíme se na spolupráci a přejeme Vám pevné zdraví.


Odkazy na webové stránky, které můžete využít:
http://www.predskolaci.cz/
http://www.decko.cz/
http://www.pinterest.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni

Nástěnka

SEZNAM přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

Milí rodiče, seznam přijatých dětí pod reg. čísly naleznete v sekci MATEŘSKÁ ŠKOLA -DOKUMENTY - ZÁPIS DO MŠ.

Čestné prohlášení o negativním testu

Milí rodiče. Ve webové aplikaci Bakaláři na titulní stránce účtu vašeho dítěte máte možnost si vytisknout čestné prohlášení o negativním testu vašeho dítěte - Potvrzení Covid. Čestné prohlášení má již předvyplněné jméno dítěte. Je důležité zajistit časový soulad testování a dodržet lhůtu 72 hodin od testování ve škole. Připomínáme, že naše škola se testuje pouze 1x týdně v pondělí.
Potvrzení o testování: škola vydává potvrzení o negativním výsledku testu pouze pro účely přijímacích zkoušek na střední školy. Potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. škola není povinna vydávat.

DEN MATEK-video

Video pro maminky k svátku najdete v aplikaci Teams, školní družina.

Otevření MŠ

Oznamujeme, že s účinností od pondělí 10.5.2021 bude mateřská škola otevřena pro všechny děti bez povinnosti testování. Do mateřské školy k presenčnímu vzdělávání mohou docházet pouze děti zdravé bez příznaků onemocnění (zvýšená teplota, kašel, zažívací obtíže, rýma ,ucpaný nos, bolest svalů a kloubů, zvracení, bolest břicha, průjem). Děti v prostorách a areálu MŠ nemusí nosit roušku.
Provoz mateřské školy je od 6.15 do 16.15 hod.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby do školské rady pro rok 2021-2023 se uskuteční ve dnech 11. 5.-12. 5. 2021 tajným hlasováním v systému Bakaláři. Oznámení o vyhlášení konání voleb do školské rady naleznete v sekci- Základní škola- Dokumenty- Oznámení o konání voleb do školské rady. Bližší informace obdrží zákonní zástupci prostřednictvím e-mailu. Děkujeme za spolupráci.

Čarodějnický rej 30.4.2021

Dne 30.4.2021 se ve školní družině uskuteční čarodějnický rej. Děti budou plnit zábavné úkoly a připravovat elixír mládí. Kdo má možnost, vezměte si s sebou čarodějnický kostým.

Seznam přijatých žáků pod reg. čísly

Seznam přijatých žáků do ZŠ pod reg. čísly naleznete v sekci ZŠ-DOKUMENTY

Návrat dětí a žáků do škol od 12. 4. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení budou zákonným zástupcům zaslány prostřednictvím e-mailu. Související dokumenty pro MŠ, ZŠ a ŠD naleznete v sekci Základní škola-dokumenty.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Milí rodiče,
informace k Zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 naleznete v záložce Zápis do ZŠ.

OBĚDY

Děti MŠ i žáci ZŠ mají nárok na odběr (s sebou) dotovaného obědu. V případě zájmu kontaktujte vedoucí ŠJ paní Baculíkovou. Tel. 518 335 224.

DRUŽINA ONLINE

Vážení rodiče,
děti můžou od zítra využít družinu online. Více informací najdete zde na stránkách v činnostech školní družiny.

OCHRANNÉHO OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Přijíždíte do ČR ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, musíte vyplnit příjezdový formulář a před cestou si u akreditované laboratoře nechat udělat RT-PCR test (nejvýše 72 hodin před cestou). Po příjezdu do ČR se podrobit nejdříve po 5 dnech RT-PCR testu v ČR. Do té doby musíte dodržovat samoizolaci (tj. máte omezený volný pohyb a nemůžete do zaměstnání). Na pracoviště smíte vstoupit, prokážete-li se zaměstnavateli: - písemným potvrzením akreditované laboratoře o výsledku testu provedeného před příjezdem – příjezd ze země se středním rizikem nákazy - negativním výsledkem RT-PCR testu provedeného v ČR – příjezd ze země s vysokým rizikem nákazy - negativním výsledem RT-PCR testu provedeného v ČR nejdříve po 5 dnech od vstupu na území ČR – příjezd ze země s velmi vysokým rizikem nákazy Tyto povinnosti nelze nahradit dobrovolnou izolací či karanténou. Pozor: uvedené platí i pro děti, žáky a studenty při návratu do školy..
Návrat dítěte do MŠ a ZŠ je možný po předložení výsledku negativního testu dle výše uvedeného nařízení. Celý text ochranného opatření a další související dokumenty naleznete v sekci Dokumenty ZŠ.

COVID-19

Vydané dokumenty MŠMT k organizaci školy, PES pro oblast školství a další související materiály s COVID-19 naleznete v sekci dokumenty.

CHARITA -fond SIDUS

Veřejná sbírka č. S-MHMP/1476620/2015.
Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, z.ú.
Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 2.200,00 Kč

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY SE V PŮVODNÍM PODZIMNÍM TERMÍNU 2020 NEKONAJÍ. O NOVÉM TERMINU VÁS BUDEME INFORMOVAT.

Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ je nutné dohodnout telefonicky. (Bezpečnostní a organizační opatření v souvislosti s COVID-19.)
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy