logotyp

Uskutečněné akce 2019/2020

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Dne 25.6.2020 se v MŠ uskutečnilo pasování předškoláčků na opravdové prvňáčky. Video záznam z celé akce najdete pod tímto odkazem.

VČELÍ BZUČENÍ

13. února jsme se ve školní družině zúčastnili výukového programu "Včelí bzučení". Do školy přijeli majitelé rodinného včelařství z Kuřimi, kteří s sebou přivezli různé včelařské pomůcky, ochranný oblek, voskové plástve a další předměty spojené s chovem včel a velmi poutavě dětem vyprávěli o pozoruhodném včelím životě. Děti se např. dozvěděly, že má včela pět očí, že je na Zemi od dob dinosaurů a že pokud by včely naráz vyhynuly, skončil by veškerý život na naší planetě do čtyř let! Děti také shlédly videoprojekci o zrození včel, jejich životě, užitečnosti, anatomii a dozvěděly se mnoho o včelích tajemstvích od výživy včelích miminek, přes "včelí kariéru" až po odhalení výroby vosku. 

KARNEVAL
 
6.února se v naší MŠ uskutečnil karnevalový bál. Děti si zatančily v krásných kostýmech, zahrály si spoustu her a soutěží, zazpívaly  si i několik písniček s doprovodem kytary. Na závěr karnevalu nechybělo ani dětské šampáňo, kterým jsme si všichni připili.  Karneval byl plný smíchu, radosti a veselí.

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ P. VOJKŮVKY 
Dne 29.1.2020 se děti MŠ Sudoměřice zúčastnily zábavného hudebního vystoupení pod názvem ,,To nejkrásnější". Vystoupení předvedl pan Mgr.Vojkůvka, který působil jako solista opery v Brně, na klávesy jej doprovázela paní kolegyně zmíněného sboru.
Hudební vystoupení bylo sestaveno z melodických písní a rytmických skladeb českých i světových skladatelů a bylo vedeno zábavnou i poučnou formou výkladu, otázek a odpovědí. Děti se učily poslouchat hudbu a vnímat text, byly aktivně zapojeny pohybově, pěvecky a dialogem, reagovaly na doprovodné obrázky zvířátek a pohádkových postav.
Na závěr jsme všichni poděkovali našim účinkujícím za příjemný, obohacující kulturní zážitek.
 
KOLEDOVÁNÍ NA TŘI KRÁLE
10. ledna jsme šli opět rozdávat radost a to  tentokrát jako králové. Vydali jsme se královským průvodem do ZŠ, Domova pokojného stáří a obchodu, kde jsme zazpívali píseň My tři králové a popřáli vše dobré do nového roku.

NA PROHLÍDCE BETLÉMU
V KOSTELE
9. ledna jsme navštívili místní kostel, kde si děti prohlédly nejen bétlém, ale i výzdobu celého interiéru. Prohlídku doplňoval krátký výklad a zazpívali jsme si i koledy. Naší pozornosti neunikl ani betlém, který je před kostelem.

PLAVECKÁ VÝUKA PŘEDŠKOLÁKŮ
7. ledna byla zahájena plavecká výuka předškolních dětí v Hodoníně

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU NA NÁVSI
19.prosince se uskutečnilo v naší obci ,,Zpívání u vánočního stromu", kde děti z MŠ, ZŠ a dramatického kroužku vystoupily s připraveným programem a tím naladily své diváky na přicházející vánoční atmosféru.

PŘEDVÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ V DOMOVĚ POKOJNÉHO STÁŘÍ
18. prosince jsme navštívili obyvatele Domova pokojného stáří. Zazpívali jsme jim několik písniček a koled, přednesli básničku a obdarovali je vyrobeným dárečkem a přáníčkem. Také děti byly odařeny nejen balíčkem a pohoštěním, které připravily babičky, ale hlavně radostí, že udělaly babičkám a dědečkům radost.

VÁNOČNÍ NADÍLKA V MŠ
17. prosince se v naší MŠ uskutečnila Vánoční nadílka. Po svačince jsme si ve vstupní hale všichni společně zazpívali za doprovodu kytary několik písní a koled  a čekali jsme, až Ježíšek zazvoní zvonečkem. Poté jsme se rozešli do svých tříd, kde děti našly pod stromečkem spoustu krásných dárečků, které jistě obohatí hry a fantazii dětí.

PEČENÍ A ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
Stalo se již tradicí, že v předvánočním čase si v naší MŠ s dětmi pečeme a zdobíme  perníčky. Děti pečení a zdobení perníčků velmi bavilo. Všichni pracovali s velkou chutí a nadšením. Výsledkem byly krásně upečené a nazdobené perníčky připravené na Štědrý den ve školce, kdy si na nich děti rády pochutnají.

DIVADLO ,,ŠIKULKA"

Ve středu 11. prosince přijelo do naší MŠ divadlo Šikulka se svým pásmem pohádek  ,,O líném zajíčkovi", ,,O poctivém Pepíkovi" a ,,Julinčin nový kamarád". Pohádkové příběhy byly zaměřeny na slušné a správné chování. Děti byly do příběhů aktivně zapojeny a pomáhaly maňáskům rozhodnout se jak situaci vyřešit správně. Dětem se divadelní představení velmi líbilo.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Ve čtvrtek 5. prosince dopoledne, navštívil děti ze třídy Berušek a Včeliček Mikuláš v doprovodu anděla a čerta. Všechny děti dostaly od Mikuláše malý dáreček.

ADVENTNÍ DÍLNIČKY
Ve čtvrtek 28. listopadu se uskutečnily v naší MŠ pod vedením  P.Podrazilové z Petrova Adventní dílničky, kde si rodiče se svými dětmi vyráběli či  zdobili adventní věnečky. Atmosféru této ake dolaďovaly koledy z CD, podávalo se malé občerstvení  a to moučník, kávička nebo čaj. Všem zúčastněným děkujeme.

MAŇÁSKOVÉ DIVADLO SLUNÍČKO

Ve středu 20. listopadu přijelo do naší MŠ maňáskové divadlo Sluníčko se třemi krásnými pohádkami, a to O velké řepě, Proč si s prasátkem nechce nikdo hrát a Kůzlátka a vlk. Pohádky byly poučné a dětem se líbily.

PROJEKTOVÝ  DEN S MYSLIVCEM
8. 11. se uskutečnil s panem Stanislavem Náhlíkem projektový den s myslivcem pod názvem „O životě lesních zvířat“. Děti se zde dozvěděly něco ze života zvířat v lese, poznávaly zvuky, srst, paroží či stopy zvířat a mnohé jiné. Byli jsme s dětmi zanést seno, obilí, mrkev a řepu zvířátkům a pozorovali jsme dalekohledem zvířata a ptáky, kteří žijí na polích u Sudoměřic. Dětem se povídání o zvířatech a jejich pozorování velmi líbilo. 

DIVADLO Z TRUHLICE
Ve středu 23.10. navštívilo naši MŠ zlínské Divadlo z truhlice s pohádkou Správná hygiena. Herec a herečka ve veselých kostýmech Truhlíka a Truhličky předvedli úžasný herecký výkon, při kterém se bavily nejen starší, ale i nejmladší děti. Přes smích a výskot občas nebylo ani herce slyšet. Také kulisy a rekvizity byly velmi nápadité. Bylo to velmi veselé i poučné divadlo a my budeme doufat, že Divadlo z truhlice nebylo v naší MŠ naposled.

PODZIMNÍ DOSTAVENÍČKO
17. října se uskutečnilo v tělocvičně ZŠ ,,Podzimní dostaveníčko". Účastníci této akce si mohli prohlédnout výstavu  skřítků Podzimníčků a Podzimníků, které vyráběly děti MŠ a ZŠ. Pro děti a jejich doprovod byly připraveny dílničky, kde si každý mohl vyrobit nějaký výrobek s podzimní tématikou. Pro všechny bylo připraveno malé pohoštění v podobě různých salátů, moučníků a nápojů. Atmosféra této akce byla velmi příjemná.

SKŘÍTCI PODZIMNÍČCI
Od 14. do 16. října se uskutečnila výstava Podzimníčků. Děti si své skřítky Podzimníčky vyráběly doma se svými rodiči a to z přírodních materiálů. Všichni Podzimníčci byli moc krásní a tak si všechny děti zasloužily odměnu.

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
26. září se v naší MŠ uskutečnila akce pod názvem ,,USPÁVÁNÍ BROUČKŮ". Děti přišly se svými rodiči v podvečer na zahradu MŠ, kde na ně čekal bohatý program. Byla připravena ke zdolání překážková dráha na jejímž konci dostaly děti kamínek, na který namalovaly nějakého broučka. Za úspěšně zdolanou dráhu dostaly děti medaili. Celou atmosféru této akce dolaďoval zpěv písní při kytaře. K dispozici bylo malé občerstvení. Jakmile se setmělo, tak si děti rozsvítily své přinesené lampióny nebo lucerničky a vydali jsme se průvodem za humna MŠ, kde jsme uložili pod keře namalované broučky a pak už zazněla krajem píseň ,,Mravenčí ukolébavka", kterou zpívali broučkům všichni a to ať už malí nebo velcí.

Nástěnka

obrázek

Stanovy spolku "Rodiče dětem"

Milí rodiče,
nové stanovy spolku "Rodiče dětem" naleznete v sekci Základní škola-Dokumenty.

Projekt Cesta je cíl II.

Naše škola realizuje projekt Cesta je cíl II., reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020464 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -Šablony pro MŠ a ZŠ III.
Projekt je zaměřen na:

-personální podporu – školní asistent
-rozvojové aktivity – projektový den ve výuce

-personální podporu – školní asistent
-rozvojové aktivity – doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve výuce
-osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ – zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ
-Hlavním cílem projektu je sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován EU.
Mateřská škola oznamuje, že provoz mateřské školy začíná ve středu 1.9.2021. Provoz MŠ je od 6.15 hod. - 16.15 hod.
Děti v MŠ se netestují.
Při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech platí pro všechny povinnost zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem.

Úplata za předškolní vzdělávání

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Od 1.9.2021 dochází ke změně úplaty předškolního vzdělávání. Úplata od 1.9. 2021 činí 300,- Kč.

Čestné prohlášení o negativním testu

Milí rodiče. Ve webové aplikaci Bakaláři na titulní stránce účtu vašeho dítěte máte možnost si vytisknout čestné prohlášení o negativním testu vašeho dítěte - Potvrzení Covid. Čestné prohlášení má již předvyplněné jméno dítěte. Je důležité zajistit časový soulad testování a dodržet lhůtu 72 hodin od testování ve škole. Připomínáme, že naše škola se testuje pouze 1x týdně v pondělí.
Potvrzení o testování: škola vydává potvrzení o negativním výsledku testu pouze pro účely přijímacích zkoušek na střední školy. Potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. škola není povinna vydávat.

DEN MATEK-video

Video pro maminky k svátku najdete v aplikaci Teams, školní družina.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby do školské rady pro rok 2021-2023 se uskuteční ve dnech 11. 5.-12. 5. 2021 tajným hlasováním v systému Bakaláři. Oznámení o vyhlášení konání voleb do školské rady naleznete v sekci- Základní škola- Dokumenty- Oznámení o konání voleb do školské rady. Bližší informace obdrží zákonní zástupci prostřednictvím e-mailu. Děkujeme za spolupráci.

Návrat dětí a žáků do škol od 12. 4. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení budou zákonným zástupcům zaslány prostřednictvím e-mailu. Související dokumenty pro MŠ, ZŠ a ŠD naleznete v sekci Základní škola-dokumenty.

OBĚDY

Děti MŠ i žáci ZŠ mají nárok na odběr (s sebou) dotovaného obědu. V případě zájmu kontaktujte vedoucí ŠJ paní Baculíkovou. Tel. 518 335 224.

OCHRANNÉHO OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Přijíždíte do ČR ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, musíte vyplnit příjezdový formulář a před cestou si u akreditované laboratoře nechat udělat RT-PCR test (nejvýše 72 hodin před cestou). Po příjezdu do ČR se podrobit nejdříve po 5 dnech RT-PCR testu v ČR. Do té doby musíte dodržovat samoizolaci (tj. máte omezený volný pohyb a nemůžete do zaměstnání). Na pracoviště smíte vstoupit, prokážete-li se zaměstnavateli: - písemným potvrzením akreditované laboratoře o výsledku testu provedeného před příjezdem – příjezd ze země se středním rizikem nákazy - negativním výsledkem RT-PCR testu provedeného v ČR – příjezd ze země s vysokým rizikem nákazy - negativním výsledem RT-PCR testu provedeného v ČR nejdříve po 5 dnech od vstupu na území ČR – příjezd ze země s velmi vysokým rizikem nákazy Tyto povinnosti nelze nahradit dobrovolnou izolací či karanténou. Pozor: uvedené platí i pro děti, žáky a studenty při návratu do školy..
Návrat dítěte do MŠ a ZŠ je možný po předložení výsledku negativního testu dle výše uvedeného nařízení. Celý text ochranného opatření a další související dokumenty naleznete v sekci Dokumenty ZŠ.

COVID-19

Vydané dokumenty MŠMT k organizaci školy, PES pro oblast školství a další související materiály s COVID-19 naleznete v sekci dokumenty.

CHARITA -fond SIDUS

Veřejná sbírka č. S-MHMP/1476620/2015.
Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, z.ú.
Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 2.200,00 Kč

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY SE V PŮVODNÍM PODZIMNÍM TERMÍNU 2020 NEKONAJÍ. O NOVÉM TERMINU VÁS BUDEME INFORMOVAT.

Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ je nutné dohodnout telefonicky. (Bezpečnostní a organizační opatření v souvislosti s COVID-19.)
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy