Uskutečněné akce 2019/2020

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Dne 25.6.2020 se v MŠ uskutečnilo pasování předškoláčků na opravdové prvňáčky. Video záznam z celé akce najdete pod tímto odkazem.

VČELÍ BZUČENÍ

13. února jsme se ve školní družině zúčastnili výukového programu "Včelí bzučení". Do školy přijeli majitelé rodinného včelařství z Kuřimi, kteří s sebou přivezli různé včelařské pomůcky, ochranný oblek, voskové plástve a další předměty spojené s chovem včel a velmi poutavě dětem vyprávěli o pozoruhodném včelím životě. Děti se např. dozvěděly, že má včela pět očí, že je na Zemi od dob dinosaurů a že pokud by včely naráz vyhynuly, skončil by veškerý život na naší planetě do čtyř let! Děti také shlédly videoprojekci o zrození včel, jejich životě, užitečnosti, anatomii a dozvěděly se mnoho o včelích tajemstvích od výživy včelích miminek, přes "včelí kariéru" až po odhalení výroby vosku. 

KARNEVAL
 
6.února se v naší MŠ uskutečnil karnevalový bál. Děti si zatančily v krásných kostýmech, zahrály si spoustu her a soutěží, zazpívaly  si i několik písniček s doprovodem kytary. Na závěr karnevalu nechybělo ani dětské šampáňo, kterým jsme si všichni připili.  Karneval byl plný smíchu, radosti a veselí.

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ P. VOJKŮVKY 
Dne 29.1.2020 se děti MŠ Sudoměřice zúčastnily zábavného hudebního vystoupení pod názvem ,,To nejkrásnější". Vystoupení předvedl pan Mgr.Vojkůvka, který působil jako solista opery v Brně, na klávesy jej doprovázela paní kolegyně zmíněného sboru.
Hudební vystoupení bylo sestaveno z melodických písní a rytmických skladeb českých i světových skladatelů a bylo vedeno zábavnou i poučnou formou výkladu, otázek a odpovědí. Děti se učily poslouchat hudbu a vnímat text, byly aktivně zapojeny pohybově, pěvecky a dialogem, reagovaly na doprovodné obrázky zvířátek a pohádkových postav.
Na závěr jsme všichni poděkovali našim účinkujícím za příjemný, obohacující kulturní zážitek.
 
KOLEDOVÁNÍ NA TŘI KRÁLE
10. ledna jsme šli opět rozdávat radost a to  tentokrát jako králové. Vydali jsme se královským průvodem do ZŠ, Domova pokojného stáří a obchodu, kde jsme zazpívali píseň My tři králové a popřáli vše dobré do nového roku.

NA PROHLÍDCE BETLÉMU
V KOSTELE
9. ledna jsme navštívili místní kostel, kde si děti prohlédly nejen bétlém, ale i výzdobu celého interiéru. Prohlídku doplňoval krátký výklad a zazpívali jsme si i koledy. Naší pozornosti neunikl ani betlém, který je před kostelem.

PLAVECKÁ VÝUKA PŘEDŠKOLÁKŮ
7. ledna byla zahájena plavecká výuka předškolních dětí v Hodoníně

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU NA NÁVSI
19.prosince se uskutečnilo v naší obci ,,Zpívání u vánočního stromu", kde děti z MŠ, ZŠ a dramatického kroužku vystoupily s připraveným programem a tím naladily své diváky na přicházející vánoční atmosféru.

PŘEDVÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ V DOMOVĚ POKOJNÉHO STÁŘÍ
18. prosince jsme navštívili obyvatele Domova pokojného stáří. Zazpívali jsme jim několik písniček a koled, přednesli básničku a obdarovali je vyrobeným dárečkem a přáníčkem. Také děti byly odařeny nejen balíčkem a pohoštěním, které připravily babičky, ale hlavně radostí, že udělaly babičkám a dědečkům radost.

VÁNOČNÍ NADÍLKA V MŠ
17. prosince se v naší MŠ uskutečnila Vánoční nadílka. Po svačince jsme si ve vstupní hale všichni společně zazpívali za doprovodu kytary několik písní a koled  a čekali jsme, až Ježíšek zazvoní zvonečkem. Poté jsme se rozešli do svých tříd, kde děti našly pod stromečkem spoustu krásných dárečků, které jistě obohatí hry a fantazii dětí.

PEČENÍ A ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
Stalo se již tradicí, že v předvánočním čase si v naší MŠ s dětmi pečeme a zdobíme  perníčky. Děti pečení a zdobení perníčků velmi bavilo. Všichni pracovali s velkou chutí a nadšením. Výsledkem byly krásně upečené a nazdobené perníčky připravené na Štědrý den ve školce, kdy si na nich děti rády pochutnají.

DIVADLO ,,ŠIKULKA"

Ve středu 11. prosince přijelo do naší MŠ divadlo Šikulka se svým pásmem pohádek  ,,O líném zajíčkovi", ,,O poctivém Pepíkovi" a ,,Julinčin nový kamarád". Pohádkové příběhy byly zaměřeny na slušné a správné chování. Děti byly do příběhů aktivně zapojeny a pomáhaly maňáskům rozhodnout se jak situaci vyřešit správně. Dětem se divadelní představení velmi líbilo.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Ve čtvrtek 5. prosince dopoledne, navštívil děti ze třídy Berušek a Včeliček Mikuláš v doprovodu anděla a čerta. Všechny děti dostaly od Mikuláše malý dáreček.

ADVENTNÍ DÍLNIČKY
Ve čtvrtek 28. listopadu se uskutečnily v naší MŠ pod vedením  P.Podrazilové z Petrova Adventní dílničky, kde si rodiče se svými dětmi vyráběli či  zdobili adventní věnečky. Atmosféru této ake dolaďovaly koledy z CD, podávalo se malé občerstvení  a to moučník, kávička nebo čaj. Všem zúčastněným děkujeme.

MAŇÁSKOVÉ DIVADLO SLUNÍČKO

Ve středu 20. listopadu přijelo do naší MŠ maňáskové divadlo Sluníčko se třemi krásnými pohádkami, a to O velké řepě, Proč si s prasátkem nechce nikdo hrát a Kůzlátka a vlk. Pohádky byly poučné a dětem se líbily.

PROJEKTOVÝ  DEN S MYSLIVCEM
8. 11. se uskutečnil s panem Stanislavem Náhlíkem projektový den s myslivcem pod názvem „O životě lesních zvířat“. Děti se zde dozvěděly něco ze života zvířat v lese, poznávaly zvuky, srst, paroží či stopy zvířat a mnohé jiné. Byli jsme s dětmi zanést seno, obilí, mrkev a řepu zvířátkům a pozorovali jsme dalekohledem zvířata a ptáky, kteří žijí na polích u Sudoměřic. Dětem se povídání o zvířatech a jejich pozorování velmi líbilo. 

DIVADLO Z TRUHLICE
Ve středu 23.10. navštívilo naši MŠ zlínské Divadlo z truhlice s pohádkou Správná hygiena. Herec a herečka ve veselých kostýmech Truhlíka a Truhličky předvedli úžasný herecký výkon, při kterém se bavily nejen starší, ale i nejmladší děti. Přes smích a výskot občas nebylo ani herce slyšet. Také kulisy a rekvizity byly velmi nápadité. Bylo to velmi veselé i poučné divadlo a my budeme doufat, že Divadlo z truhlice nebylo v naší MŠ naposled.

PODZIMNÍ DOSTAVENÍČKO
17. října se uskutečnilo v tělocvičně ZŠ ,,Podzimní dostaveníčko". Účastníci této akce si mohli prohlédnout výstavu  skřítků Podzimníčků a Podzimníků, které vyráběly děti MŠ a ZŠ. Pro děti a jejich doprovod byly připraveny dílničky, kde si každý mohl vyrobit nějaký výrobek s podzimní tématikou. Pro všechny bylo připraveno malé pohoštění v podobě různých salátů, moučníků a nápojů. Atmosféra této akce byla velmi příjemná.

SKŘÍTCI PODZIMNÍČCI
Od 14. do 16. října se uskutečnila výstava Podzimníčků. Děti si své skřítky Podzimníčky vyráběly doma se svými rodiči a to z přírodních materiálů. Všichni Podzimníčci byli moc krásní a tak si všechny děti zasloužily odměnu.

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
26. září se v naší MŠ uskutečnila akce pod názvem ,,USPÁVÁNÍ BROUČKŮ". Děti přišly se svými rodiči v podvečer na zahradu MŠ, kde na ně čekal bohatý program. Byla připravena ke zdolání překážková dráha na jejímž konci dostaly děti kamínek, na který namalovaly nějakého broučka. Za úspěšně zdolanou dráhu dostaly děti medaili. Celou atmosféru této akce dolaďoval zpěv písní při kytaře. K dispozici bylo malé občerstvení. Jakmile se setmělo, tak si děti rozsvítily své přinesené lampióny nebo lucerničky a vydali jsme se průvodem za humna MŠ, kde jsme uložili pod keře namalované broučky a pak už zazněla krajem píseň ,,Mravenčí ukolébavka", kterou zpívali broučkům všichni a to ať už malí nebo velcí.

Nástěnka

KRIZOVÉ OPATŘENÍ

Vážení rodiče (zákonní zástupci),
vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona a na školy při zdravotnickém zařízení. Pro žáky bude platit povinnost distančního vzdělávání. Školní družina nebude v provozu.
Celé znění Usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 naleznete v sekci ZŠ-Dokumenty

Informace pro rodiče (zákonné zástupce)

Na základě doporučení MŠMT ředitelství školy přijalo hygienická opatření na začátku školního roku 2020/2021 a tímto Vás informuje:
1. Zákonní zástupci vstupují do budovy jen z nezbytných důvodů a po schválení pracovníkem školy.
2. Při vstupu do vnitřních prostor školy budou mít roušku, která zakrývá dýchací cesty, a provedou dezinfekci rukou. Jednání proběhnou dle pokynů zaměstnanců školy.
3. Vstup do šaten školy není povolen.
4. V souvislosti s COVID-19 bude škola postupovat dle aktuálních Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, dále dle MANUÁLU pro PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/ 2021 vydaným MŠMT a dle platných DOPORUČENÍ PRO ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ A PRÁCI SE VZDĚLÁVACÍM OBSAHEM VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021. Škola bude situaci sledovat a dle aktuální situace Vás informovat.

Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ jsou každé pracovní úterý 13.30 - 14.30 hod.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy