Uskutečněné akce 2017/2018

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY A ŽAKY 5. ROČNÍKU
28. 6. se Na kolečku uskutečnilo rozloučení s předškoláky a žáky 5.ročníku

CESTA ZA POKLADEM

VÝLET KOVOZOO

22. 5. se uskutečnil výlet do Kovozoo ve Starém Městě s programem ,,Rákosníčkův rybníček"

BUĎME KAMARÁDI

ŠKOLNÍ AKADEMIE

20. 5. odpoledne se uskutečnila v tělocvičně ZŠ Školní akademie. Vystoupily děti z Mateřké a Základní školy, kroužek Sudomírek, Dramatický kroužek, Angličtina a Mažoretky. Všem děkujeme za spolupráci a za hojnou účast.

DIVADLO ŠIKULKA
11. 5. přijelo do MŠ manáskové divadlo Šikulka s pohádkami , Pohádka o lese a zemi" a ,,O princezně Zlatušce."

DIVADLO ŠIKULKA

27. 3. přijelo do MŠ maňáskové divadlo Šikulka s pohádkami "Polámané hračky", "O lakomé Markétce", "Otík a zápalky." 
Děti si z pohádek odnesly poučení a rady o tom, jak se mají chovat ke svým kamarádům, jak mají pečovat o hračky a jak je nebezpečné si hrát s ohněm. Pobavily se veselými písničkami. 
Toto divadlo nám zaplatil Spolek Rodiče dětem. 
Moc děkujeme.

„BUĎME KAMARÁDI“

13. 3. dopoledne přijela do naší MŠ paní Svobodová se vzdělávacím a prožitkovým  programem 
„BUĎME KAMARÁDI.“
Děti se dozvěděly, jak se cítí děti a lidé, kteří jsou nějakým způsobem postižení a  jak se k takovým dětem a lidem mají chovat. 
Děti si samy vyzkoušely některé pomůcky, které  tito lidé v běžném životě používají.KARNEVAL
30. 1. dopoledne se v MŠkonal KARNEVAL.
Děkujeme rodičům za krásné  kostýmy, které svým dětem připravili. Ještě jednou děkujeme za spolupráci.

BESEDA S MYSLIVCEM
24. 1. dopoledne se v MŠ uskutečnila beseda s myslivcem panem Stanislavem Náhlíkem. Děti se dozvěděly, jak pomáhají myslivci zvířatům v zimě a čekalo je také plno překvapení.

LOUTKOVÉ DIVADLO
17. 1.  se v MŠ konalo divadlo s pásmem 3 pohádek - ,,O kominíčkovi", ,,O Sněhurce" a ,,Otesánek."

Pohádky dětem zahrála loutkoherečka Lenka Sasínová.

PRVŇÁCCI NA NÁVŠTĚVĚ V MŠ
11.1. dopoledne děti ve Včeličkách navštívili prvňáčci.Všichni si společně zahráli s novými hračkami z vánoční nadílky. Postavili si společné stavby a prvňáčci svým mladším kamarádům sdělily , co se už ve škole naučili  a na co nejvíc se do školy těší. 

MY TŘI KRÁLOVÉ
5. 1.  v rámci dopolední vycházky šly děti koledovat - ,,My tři králové"

VÁNOČNÍ NADÍLKA

19.12. se v obou třídách konala nadílka dárečků pod stromečky.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
5.12. navštívil naši Mš Mikuláš za doprovodu anděla a čertíků. Všchny děti byly odměněny balíčky od Mikuláše.

ADVENTNÍ DÍLNIČKY

29.11. odpoledne se konaly v  jídelně naší MŠ ADVENTNÍ DÍLNIČKY. 

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY - VČELIČKY
8. 10. dopoledne děti ze Včeliček navštívily knihovnu v Sudoměřicích. S prostředím knihovny děti seznámila paní knihovnice Monika Podrazilová. Děti si vyslechly příběh o Skřítkovi Knihovníčkovi, prohlédly si vystavené  knihy a seznámily se s chodem knihovny. Do školky si vypůjčily knihy na čtení před odpočíváním.

PŘEHLÍDKA SKŘÍTKŮ PODZIMNÍČKŮ Z DOMÁCÍCH DÍLNIČEK A PODZIMNÍ DOSTAVENÍČKO

9. - 12. 10. pořádála naše MŠ " PŘEHLÍDKU SKŘÍTKŮ PODZIMNÍČKŮ Z DOMÁCÍCH DÍLNIČEK"
Výstavu skřítků jsme si v MŠ slavnostně ukončili.

12. 10. konalo v tělocvičně ZŠ ,,PODZIMNÍ DOSTAVENÍČKO"

KERAMICKÉ DÍLNIČKY - VČELIČKY

11. 10. jsme měli ve Včeličkách keramické dílničky. Do MŠ za námi přijela paní Bc. Marie Flašarová z DDM Strážnice. Děti si s ní ve třídě vyzkoušely, jak se zpracovává keramická hlína. Vytvořily si kouli, kterou si vyválely válečkem do placky, ze které si nožíkem vyřezaly dýně. Při práci byli moc šikovní, všichni se zapojili a pracovaly samostatně.


LOUTKOVÉ DIVADLO ŠIKULKA

4. 10. dopoledne přijela do naší MŠ loutkové divadlo Šikulka s pásmem pohádek "O poslušnosti".Pohádky - Nepořádný medvídek, O neposlušném Matýskovi, O tučňáčkovi a novém přátelství. Divadelní představení zaplatil SPOLEK ,,RODIČE DĚTEM".

Nástěnka

KRIZOVÉ OPATŘENÍ

Vážení rodiče (zákonní zástupci),
vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona a na školy při zdravotnickém zařízení. Pro žáky bude platit povinnost distančního vzdělávání. Školní družina nebude v provozu.
Celé znění Usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 naleznete v sekci ZŠ-Dokumenty

Informace pro rodiče (zákonné zástupce)

Na základě doporučení MŠMT ředitelství školy přijalo hygienická opatření na začátku školního roku 2020/2021 a tímto Vás informuje:
1. Zákonní zástupci vstupují do budovy jen z nezbytných důvodů a po schválení pracovníkem školy.
2. Při vstupu do vnitřních prostor školy budou mít roušku, která zakrývá dýchací cesty, a provedou dezinfekci rukou. Jednání proběhnou dle pokynů zaměstnanců školy.
3. Vstup do šaten školy není povolen.
4. V souvislosti s COVID-19 bude škola postupovat dle aktuálních Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, dále dle MANUÁLU pro PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/ 2021 vydaným MŠMT a dle platných DOPORUČENÍ PRO ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ A PRÁCI SE VZDĚLÁVACÍM OBSAHEM VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021. Škola bude situaci sledovat a dle aktuální situace Vás informovat.

Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ jsou každé pracovní úterý 13.30 - 14.30 hod.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy