Základní škola

Výzva č. 22


Projekt MODERNÍ VÝUKA

Naše škola realizuje projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003982 podpořený z výzvy   OP VVV MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, na společné vzdělávání dětí a žáků,  podpora extrakurikulárních aktivit a mimoškolních aktivit.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Výzva č. 56

Výzva č. 56

Naše škola  se zapojila do Výzvy č. 56  a získala dotaci ve výši 343 021,- Kč na projekt  reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1343,  s názvem Zlepšování kvality vzdělávání na ZŠ Sudoměřice. Tato výzva je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Projekt je sestaven z jednotlivých šablon klíčových aktivit a byl ukončen v prosinci  roku 2015. V rámci tzv. šablon klíčových aktivit byly do výuky zařazeny čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, do knihovny bylo zakoupeno více než 100 knih, vyučující se zúčastnili seminářů podporující čtenářské dílny a čtenářskou gramotnost. V rámci podpory rozvoje výuky cizích jazyků se vyučující anglického jazyka  zúčastnila zahraniční jazykového kurzu pro učitele a dva týdny se vzdělávala a prohlubovala své znalosti v jazykové škole Twin Group v Londýně.V rámci stínování (shadowing) pro pedagogy  se zúčastnily zahraniční stáže dvě vyučující naší školy.  Zahraničního jazykově-vzdělávací pobytu pro žáky  ve Velké Británii se zúčastnilo devět žáků z pátého ročníku a jeden ze čtvrtého ročníku. 

Nástěnka

FOND SIDUS

FOND SIDUS
Fondu SIDUS byla odeslána vybraná částka ve výši 1790 Kč. Děkujeme za spolupráci

Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ jsou každé pracovní úterý 13.30 - 14.30 hod.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy