Základní škola

Výzva č. 22


Projekt MODERNÍ VÝUKA

Naše škola realizuje projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003982 podpořený z výzvy   OP VVV MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, na společné vzdělávání dětí a žáků,  podpora extrakurikulárních aktivit a mimoškolních aktivit.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Výzva č. 56

Výzva č. 56

Naše škola  se zapojila do Výzvy č. 56  a získala dotaci ve výši 343 021,- Kč na projekt  reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1343,  s názvem Zlepšování kvality vzdělávání na ZŠ Sudoměřice. Tato výzva je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Projekt je sestaven z jednotlivých šablon klíčových aktivit a byl ukončen v prosinci  roku 2015. V rámci tzv. šablon klíčových aktivit byly do výuky zařazeny čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, do knihovny bylo zakoupeno více než 100 knih, vyučující se zúčastnili seminářů podporující čtenářské dílny a čtenářskou gramotnost. V rámci podpory rozvoje výuky cizích jazyků se vyučující anglického jazyka  zúčastnila zahraniční jazykového kurzu pro učitele a dva týdny se vzdělávala a prohlubovala své znalosti v jazykové škole Twin Group v Londýně.V rámci stínování (shadowing) pro pedagogy  se zúčastnily zahraniční stáže dvě vyučující naší školy.  Zahraničního jazykově-vzdělávací pobytu pro žáky  ve Velké Británii se zúčastnilo devět žáků z pátého ročníku a jeden ze čtvrtého ročníku. 

Nástěnka

Florbal

Oznamujeme, že tento týden se z důvodu nemoci nebude konat kroužek florbalu. Děkujeme

ZÁJMOVÉ ÚTVARY

ZÁJMOVÉ ÚTVARY, KTERÉ SE KONAJÍ VE ČTVRTEK 11. 10. 2018 JSOU ZRUŠENY Z DŮVODU KONÁNÍ PODZIMNÍHO DOSTAVENÍČKA. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Projekt MEZILIDSKÉ VZTAHY

Vážení rodiče,
dne 11. 10. 2018 se uskuteční Projekt Mezilidské vztahy, jehož cílem je prohlubovat a upevňovat spolupráci mezi rodinou a školou. V rámci projektu můžete v dopoledních hodinách (od 8.00 do 10.00 hodin) v rámci Dne otevřených dveří v ZŠ nahlédnout do výuky a prostředí školy.
V odpoledních hodinách se uskuteční Podzimní dostaveníčko (15.00-18.00 hodin), jehož součástí bude výstava Podzimníků a Podzimníčků. Součástí dostaveníčka bude prezentace žákovských prací, prodejní výstavka, ochutnávka pokrmů a také kreativní dílničky.
Přijďte si popovídat u kávy nebo čaje a chvíli zapomenout na každodenní starosti. Těší se na Vás kolektiv ZŠ a MŠ Sudoměřice

Zájmové útvary 2018/2019

Zájmové útvary školy zahájí činnost v týdnu od 1. 10. 2018.
Kroužek LAKROSU zahájí činnost ve čtvrtek 4. 10. 2018 v 16.00 hodin v tělocvičně. Kroužek FLORBALU zahájí činnost v úterý 9. 10. 2018 v 15.15 hodin v tělocvičně.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ jsou každé pracovní úterý 13.30 - 14.30 hod.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy