Úvod - ZŠ a MŠ Sudoměřice

Základní a Mateřská škola Sudoměřice

Naše škola se nachází v Jihomoravském kraji v obci Sudoměřice nad Moravou. Jedná se o příhraniční obec bezprostředně sousedící se Slovenskou republikou. Naše malotřídní škola tvoří spolu se školní družinou, školní jídelnou a mateřskou školou jeden subjekt. V tomto školním roce se v základní škole vzdělává 55 žáků a v mateřské škole 54 dětí.

Jsme školou rodinnou, otevřenou pro všechny. Cesta, kterou jsme si zvolili čerpá ze současných vzdělávacích trendů a snaží se ty nejúčinnější aplikovat na místní podmínky. Prioritou je pro nás komunikace s veřejností, se zřizovatelem a rodiči. Každý z těchto lidí má možnost formovat kroky, kterými se bude škola Sudoměřice v budoucnosti ubírat. Vzhledem k nízkému počtu žáků se zde otvírá možnost pro velmi individuální práci s dětmi. Mohou k nám přicházet žáci se specifickými poruchami učení či nadaní a talentovaní a budou mít jistotu, že se jim dostane velmi individuální péče. Velkou váhu klademe na návrat ke kořenům. Při různých exkurzích, projektech nebo kulturních představeních vedeme žáky naší školy k objevování svého okolí. Naší snahou je tvořit školu pro život jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou, jejíž cílem je naučit žáky tvořivě myslet. Spolupracovat s rodiči a veřejností na základě vzájemné úcty a tolerance. Neustále školu modernizovat digitálními technologiemi a zkvalitňovat výuku. Spoluutvářet společenský a kulturní život vesnice.

Vízí naší školy je:


"Být otevřenou, tvořivou školou , která staví pevné základy pro celoživotní vzdělávání žáků ve třetím tisíciletí."

INFORMACE O ŠKOLE

IČO:                                                   710 10 327
 
REDIZO:                                          600115801
 
PROVOZ ZŠ:                                 7.40 – 17.00 hodin
 
PROVOZ MŠ.                                6.30 – 16. 00 hodin
 
ZŘIZOVATEL:                                Obec Sudoměřice
 
STAROSTA:                                   Stanislav Tomšej
 
ŘEDITEL ŠKOLY:                        
 
ZÁSTUPCE STATUT. ORG.:       Mgr. Hana Veselá
 
ČÍSLO TELEFONU ZŠ:               518 335 255518 335 255, 739 175 792739 175 792
 
ČÍSLO TELEFONU MŠ:              518 335 224518 335 224
 
E –MAIL                            zsmssudomerice@seznam.cz
 
WEBOVÉ STRÁNKY      www.skola.obecsudomerice.cz

Nástěnka

Organizace posledního týdne šk. roku

Ve dnech 27. - 29. 6. budou všechny ročníky končit v 11. 40. Vysvědčení budou vydána 30. 6. 8.00 - 8.30.

Zápis do MŠ 2016

Seznamy přijatých a nepřijatých dětí pod registračními čísly a výzvu k převzetí rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání naleznete v sekci Mateřská škola - Dokumenty .

Dotazníkové šetření

Výsledky dotazníkového šetření pro rodiče nalenete: Výsledky ZŠ v sekci Základní škola - Dokumenty, výsledky MŠ sekci Mateřská škola - Dokumenty. Děkujeme za spolupráci všem těm, kteří se do šetření zapojili.

Vítězka Pythagoriády

Andrea Švirgová se umístila na 1. místě v okresním kole matematické soutěže Pythagoriády, kategorie 5. ročník. Soutěž se konala 22. 3. 2016 v Základní škole Hodonín, U Červených domků. Andrejka získala plný počet bodů. Gratulujeme!!!

CENA MAŽORETEK TAKTIK

obrázek
Naše mažoretky získaly 2. místo VF baton junior v Sobotišti 9. 4. 2016

Poděkování Život dětem

Naše škola se zapojila do charitativní sbírky Život dětem, ve které se vybralo celkem 938,- Kč. Děkujeme všem, kteří se zapojili a přispěli koupí některého z předmětů na pomoc handicapovaným dětem.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ jsou každé pracovní úterý 13.30 - 14.30 hod.

Novinky

Zpěváčci Strážnicka

Dne 13. 3. 2016 se uskutečnila pěvecká soutěž Zpěváčci Strážnicka. Naši školu reprezentovaly Šárka a Zuzana Janečkovy. Obě dvě děvčata získala ve svých kategoriích krásné 3. místo. Gratulujeme!!!
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy