logotyp

Uskutečněné akce 2014/2015

 • 26. 6. jsme se na Zahradní slavnosti rozloučili se školním rokem. Na programu se představily mažoretky, rozloučili jsme se s páťáky a předškoláci byli pasováni na prvňáky. Mnoho dětí využilo příležitosti nechat si pomalovat obličej, takže na školní zahradě pobíhali tygříci, spidermani či smrtky. Počasí bylo ideální a nálada výborná také díky hudební skupině Erika a Motýl. 
 • 25. 6. jsme šli pěšky na Výklopník. Počasí bylo bezvadné, povozili jsme se na loďce a prohlédli si z věže Výklopníku okolní přírodu. Děkujeme panu Fojtíkovi za svezení.
 • 24. 6. se nám postarali o program rybáři u rybníka Vanďurák. Učili nás chytat ryby, soutěžili jsme v házení šipkami a pozorovali jsme (nejen lupami) vše co žije v tomto společenství. Taky jsme si pochutnali na opečených špekáčcích. Moc děkujeme rybářům, zvláště panu Macháčkovi a Horákovi. 
 • 16. 6. jsme byli na školním výletu v ZOO Lešná. Absolvovali jsme výukový program Afrika, ve kterém jsme se dozvěděli zajímavosti o zvířatech z tohoto kontinentu a prohlédli jsme si pak celou ZOO. Nejvíc se nám líbilo v zátoce rejnoků.
 • 11. 6. vyučovala hodinu AJ ve 3., 4. a 5. ročníku rodilá mluvčí.
 • 1. 6. jsme navštívili divadelní představení Nezbedná pohádka ve Slováckém divadle v Uh. Hradišti. Moc se nám všem líbila.
 • 27. 5. žáci zhlédli ukázku Sokolnictví. Viděli dravé ptáky a zábavnou formou se o nich mnohé dozvěděli.
 • Ve dnech 20. - 21. 5. žáci 1., 2. a 3. ročníku zpracovávali projekt Obec. Navštívili Obecní úřad, kde se jim věnoval pan starosta a odpověděl na spoustu otázek. Pan farář žákům povídal o místním kostele. Navštívili další dominantní místa v obci, získali spostu informací, které zpracovali písemnou nebo výtvarnou formou.
 • 22. 5. se 4 žáci z naší školy ( Markéta Podrazilová, Robert Koštuřík, Andrea Švirgová, Michal Macháček) zúčastnili Dopravní soutěže ve Strážnici. Absolvovali pět disciplín a skončili na 8. místě.
 • V neděli 17. 5. jsme se sešli v přírodním areálu Na kolečku na Školní akademii "Vítej, vítej, máji, která byla nejen pro maminky, ale pro všechny, kteří se chtěli podívat, co si děti z MŠ a ZŠ připravily, aby v pěkném slunečném odpoledni potěšily. Akademii zahájily mažoretky, pak se představily nejmenší Berušky z MŠ a následovala folklorní pásma Včeliček a dětí ze ZŠ. Závěr patřil dětem z folklorního kroužku Hanky Matějíčkové. Děkujeme všem, kteří se na akademii podíleli a Vám ostatním, že jste nám přišli zatleskat.
 • 24. 4. v rámci projektu Den Země se žáci zapojili do úklidu hřišť v obci Sudoměřice. Tento projekt se promítl i do vyučovacích hodin výtvarné výchovy a českého jazyka.
 • 21. 4. proběhla Beseda s Policií ČR na téma Mezilidské vztahy. Program pro žáky se uskutečnil ve třídě a na školním dvoře. Žáci si mimo jiné vyzkoušeli pracovní pomůcky, které policisté používají. Podívejte se ve fotogalerii.
 • 16. 4. proběhla Tvořivá dílna pro rodiče pod vedením paní Flašarové z DDM Strážnice. Přítomní si vytvořili šperky technikou "Plstění ovčího rouna za sucha". Jak se povedly, podívejte se ve fotogalerii.
 • 8. 4. vyráběli žáci v keramické dílně dárek pro maminku pod vedením paní Flašarové z DDM Strážnice.
 • 10. 4. se uskutečnila Dopravní výchova pro žáky 3., 4. a 5. ročníku na školním hřišti. Žáci byli seznámeni s dopravními předpisy, absolvovali jízdu zručnosti, praktikovali jízdu na kole na dopravním hřišti a nakonec psali test, poté žáci 4. a 5. ročníku obdrželi průkaz cyklisty. Nahlédněte do fotogalerie.
 • 9. 4. proběhla hodina AJ ve 3., 4. a 5. ročníku s rodilou mluvčí Hannah Boyle
 • 16. 3. byli žáci 3., 4. a 5. ročníku bruslit na zimním stadionu v Hodoníně.
 • 13. 3. v Mobilním panetáriu předškoláci a žáci ZŠ získali pomocí výukových programů spoustu informací o vesmíru.
 • 12. 3. proběhla hodina AJ ve 3., 4. a 5. ročníku s rodilou mluvčí Hannah Boyle


16. 2. 2015 se v rámci výukového programu Vývoj hudebních nástrojů  měly děti možnost seznámit s historií  a původem hudebních nástrojů. Na některé hudební nástroje si měly možnost i zahrát a vyzkoušet je.

Zápis žáků do 1. ročníku

27. 1. 2015 proběhl zápis žáků do 1. ročníku. Letos děti plnily úkoly v tématu "Ledové království". Na závěr dostaly dárky od žáků ZŠ a pochutnaly si na skvělém dortu.

Předškoláci ve škole

23. 1. 2015 se šli předškoláci z MŠ podívat do 1. třídy ZŠ. Paní učitelka Mgr. Šárka Daňková s prvňáčky dětem z MŠ předvedly, co se již ve škole všechno naučily. Všichni si společně zazpívali, zatančili a nakreslili obrázky.

Charita ve šk. roce 2014 - 2015

Výtěžek pro charitu ve šk. roce 2014 - 2015 - CHRPA 500 Kč, fond SIDUS 1 073 Kč

Beseda s psychologem

21. 1. 2015 se uskutečnila  Beseda s psychologem Mgr. J. Mrkvou- na  téma školní zralost

Volby do Školské rady

20. 1. 2015 proběhly Volby do Školské rady pro období 2015-2018

Sbírka pro pejsky

V týdnu před Vánocemi vyhlásila ŠD sbírku pro pejsky hodonínského útulku. Děti přinesly granule, konzervy, hračky, deky, peníze a jiné potřeby pro pejsky. Zaměstnankyně útulku z Hodonína si dárky odvezla v pátek 19. 12. a byla mile překvapená, jak byly děti štědré. Děkujeme všem dárcům za jejich příspěvky. Zpříjemnili jste život pejskům v útulku.

Rodilá mluvčí

11. 12. 2014 vyučovala AJ ve 3., 4. a 5. ročníku rodilá mluvčí. Při lekci s vánoční tématikou si děti vyrobily přáníčka.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

5. 12. 2014 dopoledne se v  pro děti obou tříd uskutečnila MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA. Mikuláš se svou družinou naděloval také v .

RADUJME SE, VESELME SE

4. 12. 2014 se zúčastnili programu RADUJME SE, VESELME SE ve skanzenu Strážnice žáci ZŠ. Kromě nových zážitků si děti přivezly také spoustu suvenýrů.

Komunitní kruh

V úterý 2. 12. proběhl další Komunitní kruh, kde jsme hodnotili akce minulého měsíce a chování k sobě navzájem.

Vánoční strom v Sudoměřicích

V neděli 30. 11. se rozsvítil vánoční strom v Sudoměřicích a nechyběly u této podívané děti z MŠ a ZŠ. Zpívaly koledy a vánoční písně, recitovaly a užívaly si vánoční nálady. Přítomní se mohli ohřát u svařáku či čaje, nebo si pochutnat na guláši. Na Jarmarku se prodávaly výrobky, které vyrobily děti a učitelky, tržba činí 2 081 Kč. Peníze budou použity na akce pro děti. Děkujeme!!!

Projektový den Mezilidské vztahy

20. 11. pořádala ZŠ, MŠ a SRPŠ projektový den Mezilidské vztahy. Dopoledne se některé maminky, babičky a tatínci zúčastnili výuky ve třídách, odpoledne v tělocvičně proběhla ochutnávka převážně sladkých dobrot, které maminky a babičky napekly. Všichni přítomní mohli posedět u kávy či čaje a popovídat si, děti se zabavily ve tvořivých dílnách. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě projektu a nejvíce maminkám a babičkám, které napekly a připravily báječné pochoutky. Výtěžek této akce činí rekordních 10 712 Kč a bude použit na kulturní akce pro děti. Děkujeme!!!

ŠD navštívila firmu Bonega

ŠD v pátek 14. 11. navštívila firmu Bonega. Milá paní Jamná provedla žáky celou firmou. Poté se žáci odebrali do firmy Ruml, kde jim ukázali celou provozovnu a za odměnu žákům na vyřezávačce vyřezali různé obrazce z kartonu. Závěr exkurze patřil firmě Buček. Zde se žáci seznámili s provozem stolárny.

Rodilá mluvčí Clare Duncan

13. 11. vyučovala žáky AJ ve 3.,4. a 5. ročníku rodilá mluvčí Clare Duncan z Manchesteru.

Keramická dílna

12. 11. proběhla keramická dílna pro žáky ZŠ pod vedením paní Flašarové z DDM Strážnice. Děti vyráběly dárek s vánoční tématikou.

Komunitní kruh

7. 11. proběhl Komunitní kruh. Hodnotili jsme uplynulé akce a chování k sobě navzájem.

Rodilá mluvčí Hannah Boyle

ZŠ - 16. 10. vyučovala AJ ve 3., 4. a 5. ročníku rodilá mluvčí Hannah Boyle. Děti soutěžily a zpívaly, hodina se jim moc líbila.

Drakiáda

V úterý 14. 10. se konala tradiční Drakiáda pro děti malé i velké a jejich rodiče či prarodiče. Přálo nám počasí, bylo teplo a slunečno a ve vánku mírného větru vzlétlo okolo čtyřiceti draků. Porotou složenou z rodičů byli vyhodnoceni: Anička Bučková - její drak vzlétl nejvýše, Eliška Pomykalová - její drak létal nejdéle a Michal Pomajba - měl nejoriginálnějšího draka. I letos jsme měli maskota ježečka, který se líbil nejen maličkým. Všechny děti, které se zúčastnily, byly odměněny. Děkujeme za podporu rodičů a hojnou účast.

Dopravní výchova

V podělí 13. 10. proběhla Dopravní výchova pro žáky 3., 4. a 5. ročníku. S teorií se děti seznamovaly v učebně, simulaci jízdy na kole na křižovatce si vyzkoušely na dopravním hřišti.

Soutěž "Podzimník"

ZŠ - 3. 10 . děti vyhodnotily soutěž "Podzimník". Nejvíce byla ceněna nápaditost a kreativita, školu máme vyzdobenou opravdu nádhernými Podzimníčky. Nejvíce hlasů získal Podzimník s rovnátky od Terezky Markové ze 2. ročníku, na druhém místě se stejným počtem hlasů se umístili Podzimníčci Barunky Sýkorové z 5. ročníku a Martina Mikla z 1. ročníku. Všichni, kteří přinesli své výrobky dostali sladkou odměnu. Rodičům děkujeme za spolupráci.

Projekt Ekologie

ZŠ - 1. 10. jsme plnili projekt Ekologie v areálu firmy REC Group ve Starém Městě. Učili jsme se třídit odpad při interaktivním programu Poklady z naší popelnice, navštívili jsme Kovozoo, loď a projeli jsme se vláčkem Steelinka. Slyšeli jsme a viděli, jak firma třídí odpad, aby se mohl recyklovat. Odnesli jsme si mnoho zážitků a informací, ale trochu jsme zmokli.

Spisovatelka Petra Dvořáková

ZŠ - 29. 9. nás navštívila spisovatelka Petra Dvořáková. Uskutečnila se interaktivní beseda s programem "Kluci a děvčata mezi slovy".

Nová paní učitelka

18. 9. měli žáci 3. - 5. ročníku první hodinu AJ v tomto šk. roce s rodilou mluvčí Hannah Boyle z Manchesteru

Komunitní kruh

12. 9. v ZŠ proběhl Komunitní kruh

Zahájení školního roku 2014/2015

1. 9. jsme slavnostně zahájili školní rok 2014/2015 v tělocvičně ZŠ

Nástěnka

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2023/2024
Úplata se platí za každé dítě, které je zapsáno do MŠ. částka úplaty je 300,- Kč měsíčně.
Úplatu neplatí děti předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
Přihlášené děti na prázdninový provoz platí úplatu 200,-Kč
PLATBA STRAVNÉHO - ZVÝŠENÍ ZÁLOH
stravné se platí bezhotovostní platbou na účet školy. Splatnost je k 10-tému každého měsíce. Měsíční záloha
MŠ 2-6 let 1000,-Kč
MŠ 7 let - odklad 1100,-Kč
ZŠ 7-10 let 600,-Kč
ZŠ 11 let 700,-Kč
První splátka musí být zaplacena do 10.9.2023.Vyúčtování proběhne vždy na pololetí a na konci školního roku vrácením přeplatku na účet.
Odhlašování obědů do 7.00 hod.
V případě dotazů se obraťte na vedoucí ŠJ Alenu Baculíkovou.

Kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy