logotyp

Uskutečněné akce 2017/2018

26. 6. jsme se společně vydali k místní technické památce Výklopník, která je součástí Baťova kanálu. Cestou jsme viděli mnoho zajímavého z okolí naší obce. Po příchodu nás čekal pan Zdeněk Fojtík, který děti svezl lodí. Spolu se svezením žáci obdrželi volnou vstupenku pro sebe a svou rodinu jíž mohou během prázdnin využít. Tímto mu velmi děkujeme za pomoc! Dále měli možnost shlédnout výstavu Baťův kanál. Mnoho z nich poznalo své kresby a literární práce, které tvořili pro tuto příležitost ve vyučování. Další část dopoledne žáci strávili na hřišti. Cesta zpět se nesla v duchu očekávání dobrého oběda ve školní jídelně.

23. 5.
měl 1. a 2. ročník projektový den na téma Voda. Tentokrát jsme se zaměřili na pochopení koloběhu vody, na to, v jaké podobě vodu můžeme v přírodě vidět. Vyzkoušeli jsme si několik pokusů s vodou a pozorovali vzniklé reakce. Veškeré informace jsme zpracovali do tzv. lapbooku – otevírací naučné knížky.

22. 5. byl 1., 2. a 3. ročník na výchovném koncertě ZUŠ ve Strážnici. Děti měly možnost shlédnout vystoupení celého orchestru, samostatná čísla bubeníků, akordeonového, smyčcového a kytarového souboru, hru na pozoun, trubky, vystoupení tanečního oboru i sboru ZUŠ. Zazněly filmové i populární skladby.

Dne 15. 5. navštívil kroužek Paletka Galerii umění v Hodoníně.  Zúčastnily se animačního programu Galerie do kapsy. Dětem bylo vysvětleno, kdo všechno v takové galerii pracuje, prohlédly si výstavu, seznámily se s pomůckami malířů a sochařů, vyrobily si vlastního průvodce galerií, shlédly i výstavu moderního umění a vytvořily si vlastní čaj (dílna pro děti k výstavě Voňavá košilka). Moc se nám tam líbilo a protože děti obdržely i Zlatou kartu (volný vstup do galerie), jistě tam nebyly naposled. 

Dne 10. 4. se uskutečnil zápis do 1. třídy ZŠ. Všichni předškoláci se velmi aktivně zapojili do plnění úkolů. Řadili velikosti, poznávali zvířata a geometrické tvary. Odměnou jim byla radost z prvního školního úspěchu a výborný dort.

Ve čtvrtek 5. 4. se společně sešli žáci 2. a 4. ročníku společně s rodiči k Jarnímu posezení. Děti si připravily několik výrobků z běžně dostupných materiálů, které své rodiče učily vyrábět. Vyráběla se párty brčka, náramky, záložky do knížky a "náhradní ruka" . Společným výrobkem byl otisk ruky, který je symbolem spolupráce mezi rodičem a dítětem. Všem maminkám děkujeme za přípravu občerstvení. Dětem chci poděkovat za pomoc při všech aktivitách a společně se těšíme na další setkání!

28. 3. se žáci 4. a 5. ročníku vydali podpořit naše zástupce v recitačním klání, které uspořádala ZŠ Petrov. Všichni soutěžící byli výborně připraveni. Natálce Nogové, Julince Grossmannové a Zuzce Janečkové se podařilo získat  stříbrná umístění. Tímto jim moc gratulujeme.

16. 3.  k nám do školy zavítal pan spisovatel Jan Opatřil, aby nám představil svou knihu „Kapřík Metlík nový domov“, kterou nejen sám napsal, ale také sám ilustroval. Nejdříve děti navodil na téma voda a život ryb, poté seznámil děti s hlavními hrdiny knihy a přečetl ukázku. Žáci měli možnost dotázat se pana spisovatele na to, co je zajímalo – proč právě téma ryb, jak vznikl tento nápad, kolik dílů ještě připravuje, jak a kdy knihy píše, co to všechno obnáší a proč je vůbec spisovatelem J. V závěru besedy měly děti možnost zakoupit si knihu Kapříka Metlíka i s autogramem pana spisovatele.


Dne 25. 3.  nás reprezentovali na Zpěváčcích Strážnicka k poctě p. Harnoše  Šárka Janečková, 5. roč., Zuzka Janečková, 3. ročník a Davidek Janeček –MŠ. Všichni tři obsadili  ve svýxh kategoriích 1. místo. Šárka Janečková postoupila do vyššího kola, Davidek získal zvláštní cenu poroty. Všem gratulujeme a moc děkujeme za úspěšnou reprezentaci.

19. 3. si prvňáčci spolu s rodiči a paní učitelkou udělali jarní odpoledne. Připraveno bylo jarní tvoření z filcových utěrek a papíru, děti měly možnost naset si některé z bylinek – mátu, řeřichu či bazalku. Nechyběly také hry s jarní tematikou – hmyzí piškvorky, puzzle s jarními obrázky či ptačí skládačka. O domácí dobroty také nebylo nouze – maminky přinesly spoustu dobrých pomazánek, ovoce a napečené sušenky. V závěru společného odpoledne jsme si zahráli hru „Vajíčko“ s otázkami. Užili jsme si to!2. 3. okresní kolo soutěže, II. kategorie - V pátek 2. března 2018 se uskutečnilo okresní kolo soutěže v recitaci, kde se na krásném třetím místě (z 19 soutěžícících)  umístila žákyně pátého ročníku Šárka Janečková. Patří jí velká gratulace.

23. 2.  měly prvňáčci tematický indiánský den. Tentokrát pracovaly na úkolech z ČJ a z M v náhodně vylosovaných dvojicích. Za každý splněný úkol dostaly indicii – písmeno, a po splnění všech úkolů z nich poskládaly slovo – poklad. Malá odměna je tedy za jejich snažení a práci ve dvojici neminula. Ve výtvarné výchově si děti nakreslily obrázek z indiánské vesnice. Zakončením indiánského dne bylo hodnocení skupinové práce.

4. a 2. ročník se úspěšně zapojil do ZOH prostřednictvím projektového vyučování 9. 2. - 25. 2 . Děti společně prozkoumaly zimní sporty, které jsou součástí zimních her po slavnostním zapálení třídního olympijského ohně. Dalšími disciplínami byla např. práce v hodině, sportovní nasazení v tělocviku, chování v hodinách, výroba olympijských kruhů. Jelikož všechny děti jsou moc šikovné, bylo nutné rozšířit sady medailí, a to především zlatých. Zakončení proběhlo vyhlášením vítěze soutěže družstev a uhašením olympijského ohně.

22. 2.  proběhlo v naší škole školní kolo recitační soutěže. Celkem se zúčastnilo 18 žáků. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií: I. kategorie 1. a 2. ročník a II. kategorie 3., 4. a 5. ročník. Hodnotila se plynulost, výraz, jazykový projev a paměťové osvojení textu. V I. Kategorii se na 1. místě umístila Alžběta Tomčalová z 1. ročníku, na 2. místě Lukáš Pomajba z 2. ročníku a na 3. místě Natálie Nogová z 1. ročníku. V II. kategorii se na 1. místě umístila Kateřina Kočišová z 5. ročníku, na 2. místě Šárka Janečková a Sabina Smékalová z 5. ročníku a na 3. místě Julie Grossmannová ze 3. ročníku.

Dne 15. 2.  byli žáci 3., 4. a 5. ročníku bruslit na Zimním stadionu Hodonín. Celou hodinu měli led jen pro sebe, a tak mohli začátečníci potrénovat bruslení, ti pokročilí si troufli i na honěnou. V závěru si děti vyzkoušely ledový slalom. Všichni byli nadšeni :-)


1. 2.  se 1. třída proměnila ve sněhuláky. Celé dopoledne sněhuláckého dne probíhalo tematicky a hravou formou. Děti plnily tematické pracovní listy, hrály hry, zpívaly a tancovaly sněhulácký tanec, četly si sněhulácký příběh a vyráběly sněhuláckou záložku. Za každý splněný úkol si děti nalepily obrázek do sněhuláckého osvědčení.


31.1. jsme společně shlédli pohádku Čertoviny, kterou si všechny děti jistě zasloužili za své snažení v 1. pololetí školního roku 2017/ 2018. Pohádka byla velmi hezká a dobro zvítězilo nad zlem. Tímto děkujeme spolku Rodiče dětem za zaplacení vstupného. Po návratu jsme společně vyhodnotili 1. pololetí v jednotlivých třídách a dětem byl předán výpis z vysvědčení. Všem přejeme příjemné strávení následujícího volna a dostatek času k nabrání sil do 2. pololetí. Na všechny se těšíme v pondělí 12. února, kdy znovu nastupujeme do školy.

24. 1. MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – Dne 24. ledna 2018 se uskutečnilo okresní kolo Matematické olympiády. Do tohoto kola postoupili tři žáci pátého ročníku. Vzhledem k nemoci se tohoto kola účastnily dvě žákyně. Děvčata obsadila osmou a jedenáctkou příčku.

15. 1. 2018 Preventivní program pro posílení dobrých vztahů ve třídě – O programu napsala žákyně 5. ročníku Tereza Marková: Dne 15. 1. 2018 přijela do základní školy v Sudoměřicích paní Mgr. Milena Mikulková. V preventivním programu jsme se zaměřili na posílení dobrých vztahů ve třídě. Paní Milena nám vyprávěla různé-až neuvěřitelné příběhy dětí. Potom jsme hráli hry  - třeba na vláček nebo jsme házeli s míčkem, abychom se naučili spolu spolupracovat.  Spolupráce se spolužáky se mi  líbila, bylo to zajímavé. Paní Milena se mi líbila a její program byl velice zajímavý.  Každý z nás si zaslouží šanci, když se chce, stát něčí kamarád. A vždycky ho musíme vnímat! Program měly i ostatní třídy z naší školy. Program byl velmi pěkný.

13. 1. Školní ples uspořádal dne 13. 1. 2018 spolek Rodiče dětem. Ples zahájily svým vystoupením naše mažoretky pod paní Lenky Podrazilové. Poté následovalo předtančení žáků 5. ročníku. Pro doplnění párů vypomohli také dva chlapci, jeden ze třetího a jeden ze čtvrtého ročníku. Obě vystoupení se moc povedla. K tanci a poslechu  hrála hudební skupina F - Club. O výzdobu tělocvičny se ve spolupráci se školou postarala paní Radka Bučková, za což jí patří velký dík a ten také patří všem, kteří se podíleli na organizaci plesu.
upravit
4.1. se v naší škole uskutečnila beseda s Janem Rajznoverem - Vzpoura úrazům, který nám velmi poutavě přiblížil život s tělesným postižením. Děti poznaly možné situace, jejichž důsledkem je úraz s trvalými následky. Nicméně i život s takto těžkým postižením se dá žít aktivně.


21.12.
si žáci naší mateřské i základní školy, učitelé i rodiče a hosté mohli již tradičně zazpívat u stromečku. Počasí nám sice moc nepřálo, ale v tělocvičně nám alespoň bylo teplo a my tak mohli v klidu nasát vánoční atmosféru.  V rámci malého jarmarku s výrobky dětí mateřské i základní školy si přítomní mohli zakoupit vánoční dekorace a drobnosti a odnést si tak kousek Vánoc domů.

Naši nejmenší se předvedli pásmem vánočních a zimních písniček. Dramatický kroužek vystoupil s vtipným představením o vánočním cukroví, koláčcích, ale především o Vánočce, která se nechala pojistit proti připálení. Příběh měl úspěch a pobavil nejednoho diváka.

Žáci základní školy poté zazpívali a zarecitovali několik písniček a básniček. Vystoupení se jim velmi podařilo, vykouzlili úsměvy na tvářích mnoha přítomných a všichni se tak mohli těšit na příjemné a radostné strávení vánočních svátků a vánočních prázdnin.


11. 12.
se sešla většina prvňáčků spolu s rodiči a s paní učitelkou, aby se společně na chvíli zastavili a užili si předvánoční podvečer. Děti spolu s rodiči měly možnost vyrobit si andílka a přáníčko, připraveny byly také vánoční stolní hry (zdobení stromečku s kostkou a vánoční pexeso). Nechyběl ani malý pokus – malování do mléka díky potravinářským barvám a kapce jaru. Velkým obohacením pro všechny bylo společné zpívání, které doprovázel pan Tomčala na kytaru a prvňáčci na Orffovy nástroje. Maminky přinesly i „něco na zub“ a paní Skácelová uvařila dětem výborný punč s ovocem. Všem rodičům a prvňáčkům děkujeme za úžasnou atmosféru!

7. 12. 
ve čtvrtek  se uskutečnilo adventní posezení žáků a rodičů 2. a 4. ročníku. Děti si připravily pro rodiče několik stanovišť.  Všichni společně tvořili vločky z papíru, papírové vlaštovky a obrázky andělů. Příjemnou atmosféru doplnilo výborné občerstvení, které přichystaly maminky. Ovocný punč od paní Skácelové nás společně příjemně zahřál. Tímto všem moc děkujeme.

5. 12.
k nám po roce opět zavítal Mikuláš se svou družinou. Všechny děti dostaly balíčky, jejichž obsah s chutí a radostí prozkoumávaly. Mikuláš se všemi dětmi probral jejich školní práci spolu s andělem a čerty. Děkujeme za podporu Spolku rodiče dětem a samozřejmě i celé družině Mikuláše.
V souvislosti s příchodem Mikuláše se první třída přenesla do „čertí školy“. Během celého dopoledne plnily děti různé úkoly s čertovskou tématikou – skládaly jména hříšníků, přepisovaly slova v čertím rohu, vybarvovaly čertí omalovánku, počítaly čertí rohy, tvořily pekelné slovní úlohy a četly si pohádku „Proč mají čerti rohy“. Nezapomněli jsme se také trošku rozhýbat při „pohybovce“ s brambory a z papíru jsme vytvořili osmimetrový čertovský řetěz. Naopak druhá a čtvrtá třída se stala třídou andílků. Všichni si společně zazpívali, češtinu i matematiku po andělsku zvládli na výbornou, nic jiného se ani od andílků neočekává. Společně řadili jména andělů podle abecedy a svého andílka i vymalovali. Jejich starší spolužáci se dověděli, jak to vlastně bylo s Mikulášem a proč jej každý rok, některý z nich doprovází do našich domovů.

16. 11. byl prvňáčkům slavnostně předán Slabikář. Děti to měly jako překvapení. Každý dostal Slabikář i se záložkou, na kterém měl napsáno své jméno. K předání patřil také slavnostní přípitek dětským šampaňským.

 14. 11. se uskutečnila předvánoční keramická dílna pod vedením Mgr. Marie Flašarové. Děti si mohly vyrobit drobné dárečky pro radost svým blízkým.

 25. 10. jsme se společně setkali v knihovně při zajímavém povídání o řemeslech a povoláních dob minulých.  Paní knihovnice si již tradičně připravila různé úkoly. Tímto jí děkujeme za nové poznatky, kterými nás obohatila.

12. 10. proběhnul v naší škole Den otevřených dveří. Byl součástí projektu Mezilidské vztahy a navázalo na něj Podzimní dostaveníčko v tělocvičně ZŠ. Během celého dopoledního vyučování jste mohli nahlédnout do běžného školního dne. Odpoledne se neslo v duchu společné práce dětí a rodičů, která byla prezentována na výstavě Podzimníků v tělocvičně ZŠ. Posezení bylo zpestřeno tvořivými dílnami a drobným občerstvením, které připravily paní kuchařky.5. 10.
ve čtvrtekse naše škola vydala v rámci projektu Ekologie do firmy REC GROUP s. r. o Staré Město u Uherského Hradiště. 1. – 3. ročník absolvoval výukový program o třídění odpadů, 4. – 5. ročník exkurzi do vybraných provozů dceřiných společností, které se zabývají likvidací a zpracováním různých druhů odpadů. Prohlédli jsme si také Kovozoo, pirátskou loď a rozhlednu Maják, prošli po lávkách s výhledem do areálu firmy. Cílem bylo uvědomit si nezbytnost třídění odpadu v dnešní době, vnímat zodpovědnost za životní prostředí a mít ponětí o jeho katastrofálním stavu na některých místech naší Země, seznámit se se způsobem recyklace prostřednictvím exkurze ve firmě REC GROUP s. r. o a možnostech využití tříděného odpadu.

2. 10. V pondělí se v první třídě sešli prvňáčci s jejich rodiči a paní učitelkou třídní u "Jabkohrátek". Společně strávený podvečer se nesl v duchu společného hraní, povídání a zpěvu, to vše na téma „jablka“. Děti si vyzkoušely pokus - „jablečnou sopku“, zkoušely samy krájet jablíčka a poté z kousků stavět „jablečnou věž“, skládaly jablečné puzzle či hrály s rodiči „jablečné člověče“. Společně jsme  si zazpívali píseň určenou speciálně k tomuto setkání a zahráli hru „putování jablíček“, kdy jsme si vzájemně pokládali otázky pro lepší poznání se. Také někteří rodiče se nebáli soutěžit o nejdelší slupku z jablka. Díky ochotným rodičům, kteří přišli na toto neformální setkání a kteří se postarali o velmi chutné „jablečné“ občerstvení a dětem, které si to s rodiči velmi užívaly, jsme strávili velmi pěkný veselý podvečer. Všem velké díky!

Prvňáčci se vydali zkoumat podzim do okolí školy. Během vycházky v rámci prvouky hledali a sbírali předem určené přírodniny. Zjistili tak, kde co roste a jak se příroda pomalu podzimně mění.

22. 9. se žáci 3. a 4. ročníku zapojili do výuky dopravní výchovy, která se uskutečnila v naší škole a na školním hřišti.

4. 9. proběhlo od 8:30 slavnostní zahájení školního roku 2017/ 2018 v tělocvičně za účasti pracovníků školy, pana starosty Stanislava Tomšeje, hostů a žáků.

Nástěnka

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2023/2024
Úplata se platí za každé dítě, které je zapsáno do MŠ. částka úplaty je 300,- Kč měsíčně.
Úplatu neplatí děti předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
Přihlášené děti na prázdninový provoz platí úplatu 200,-Kč
PLATBA STRAVNÉHO - ZVÝŠENÍ ZÁLOH
stravné se platí bezhotovostní platbou na účet školy. Splatnost je k 10-tému každého měsíce. Měsíční záloha
MŠ 2-6 let 1000,-Kč
MŠ 7 let - odklad 1100,-Kč
ZŠ 7-10 let 600,-Kč
ZŠ 11 let 700,-Kč
První splátka musí být zaplacena do 10.9.2023.Vyúčtování proběhne vždy na pololetí a na konci školního roku vrácením přeplatku na účet.
Odhlašování obědů do 7.00 hod.
V případě dotazů se obraťte na vedoucí ŠJ Alenu Baculíkovou.

Kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy