logotyp

Základní škola

DOUČOVÁNÍ MŠMT

DOUČOVÁNÍ MŠMT


Projekt CESTA JE CÍL II.

Naše škola realizuje projekt Cesta je cíl II., reg.č.   CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020464 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III.

Projekt je zaměřen na:

  •  personální podporu – školní asistent
  •  rozvojové aktivity – projektový den ve výuce

  •  personální podporu – školní asistent
  •  rozvojové aktivity – doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve výuce
  •  osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ – zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ
Hlavním cílem projektu je sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odbornépřípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce EVROPSKÁ UNIE.

 Tento projekt je spolufinancován EU. 

 

Nástěnka

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Úplata se platí za každé dítě, které je zapsáno do MŠ. částka úplaty je 300,- Kč měsíčně.
Úplatu neplatí děti předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
PLATBA STRAVNÉHO - ZVÝŠENÍ ZÁLOH
stravné se platí bezhotovostní platbou na účet školy. Splatnost je k 10-tému každého měsíce. Měsíční záloha
MŠ 2-6 let 940,-Kč
MŠ 7 let - odklad 1000,-Kč
ZŠ 7-10 let 500,-Kč
ZŠ 11 let 600,-Kč
První splátka musí být zaplacena do 10.9.2022.Vyúčtování proběhne vždy na pololetí a na konci školního roku vrácením přeplatku na účet.
Odhlašování obědů do 7.00 hod.
V případě dotazů se obraťte na vedoucí ŠJ Alenu Baculíkovou.

KONKURZ NA ŘEDITELE/ ŘEDITELKU

Starosta obce Sudoměřice ve smyslu § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky. Více naleznete v sekci ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOKUMENTY.

JMENOVÁNÍ NOVÉ ŘEDITELKY

Od 1.8.2022 byla jmenována na funkci ředitele ZŠ a MŠ Sudoměřice paní Mgr. Michaela Janečková, a to do doby než proběhne řádné výběrové řízení na ředitele/ředitelku školy.

Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy