logotyp

Uskutečněné akce 2019/2020

Slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020

Dne 2. 9. 2019 v 8. 30 hod. se uskutečnilo za přítomnosti pana starosty slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020.

https://skolasudky.rajce.idnes.cz/Slavnostni_zahajeni_sk._roku_2019_20/

Beseda se spisovatelkou L. Hlavinkovou

Beseda se spisovatelkou L. Hlavinkovou
O autorce - Lucie Hlavinková se narodila a celý život žije v Brně. Studovala na gymnáziu Slovanské náměstí a poté na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity obor historie - religionistika. (https://www.lucie-hlavinkova.cz/o-mne/
K nám do školy přijela 2.10.2019, aby si s dětmi povídala o svojí tvorbě. Představila svoji knihu PROJEKT PES (ten můj) a PROJEKT PES (smečka). Druhá kniha získala nominaci na Nejlepší příběh pro starší děti na Výročních cenách Albatrosu za rok 2017. Dětem se beseda velmi líbila a těšíme se na další spolupráci. 

https://skolasudky.rajce.idnes.cz/Beseda_se_spisovatelkou_Lucii_Hlavinkovou/

Pyšná princezna - divadelní představení

Pyšná princezna - divadelní představení
Ve středu 16.10.2019 jsme společně celá škola vyrazili do nedaleké Strážnice na pohádkový muzikál Pyšná princezna. Představení nacvičila divadelní společnost Julie Jurištové, kterou můžete znát například jako princeznu Helenku z pohádky princ a Večernice. Muzikál byl zábavný a plný pěkný písniček. Již se těšíme na další podobná představení. 

Strašidlácký den

Strašidlácký den

Před podzimními prázdninami, v pátek 25.10. se konal v naší škole „strašidlácký den“. Školou pobíhala různá strašidla, bílé paní, upíři, kostlivci a všechna možná „strašidlácká stvoření“. Paní učitelky, ustrojené taktéž v kostýmech, vedly výuku ve třídách vyzdobenými  kresbami pavučin, duchů a dýní, tematickou a hravou formou. Atmosféru umocňovaly svíčky a v některých třídách i tematická hudba. Děti čekalo i malé překvapení v podobě  sladkostí, taktéž v tematickém duchu – pavouků ze sušenek a jablíček v čokoládě. Všichni jsme si tento den pořádně užili a moc se těšíme na další.
https://skolasudky.rajce.idnes.cz/Strasidlacky_den/

Dopravní výchova

Dopravní výchova

Ve dnech 7.  a  8. listopadu se uskutečnila ve spolupráci s Městskou policií v Hodoníně dopravní výchova pro žáky 4. ročníku. První den byl zaměřen na teorii a výuku, druhý den pak vyzkoušeli žáci svoji zručnost na dopravním hřišti v Hodoníně. Další hodiny výuky se uskuteční na jaře.
https://skolasudky.rajce.idnes.cz/Dopravni_vychova_ve_4._rocniku/

Projekt Mezilidské vztahy

Projekt Mezilidské vztahy

Ve čtvrtek 17.10.2019 se uskutečnil projekt Mezilidské vztahy, jehož cílem je prohlubovat a upevňovat spolupráci mezi rodinou a školou a taktéž vytvořit prostor pro dialog a to nejenom o škole, ale i o běžných věcech. V rámci projektu byl v dopoledních hodinách Den otevřených dveří v ZŠ. Rodiče, příbuzní a známí žáků se měli možnost blíže seznámit s prostředím školy, vidět výuku svých dětí, poznat metody, formy výuky a didaktické pomůcky naší školy.
V odpoledních hodinách se uskutečnilo Podzimní dostaveníčko, jehož součástí byla výstava Podzimníků (ZŠ) a Podzimníčků (MŠ). Tyto úžasné a nápadité výrobky z přírodnin tvořili rodiče spolu s dětmi, za což jim patří velký dík. Součástí dostaveníčka byla také prezentace žákovských prací,  ochutnávka pokrmů především z podzimních produktů a také kreativní dílničky, o které byl letos velký zájem. V tělocvičně zahalené do podzimní atmosféry jsme si společně užili krásné podzimní chvíle a projekt můžeme považovat za velmi úspěšný.
https://skolasudky.rajce.idnes.cz/Podzimni_dostavenicko_2019/

Beseda v KNIHOVNĚ

Beseda v KNIHOVNĚ Ve čtvrtek 21.11.2019 jsme se postupně všechny třídy i školní družina vystřídaly v místní knihovně. Dozvěděli jsme se, že největší tuzemské nakladatelství ALBATROS slaví 70. let výročí vzniku. Prohlédli jsme si jejich nejznámější tituly, povídali jsme si o tom, co je to nakladatelství a jak knihy vznikají. Druhým zajímavým tématem bylo 50. let od vzniku komiksu ČTYŘLÍSTEK, který mnoho z dětí zná a čte. Beseda byla velmi zajímavá a poučná. 
https://knihovnasudomerice.webk.cz/pages/sluzby.html - otevírací doba knihovny

https://skolasudky.rajce.idnes.cz/Slavnost_Slabikare_1._rocnik/
Hv
ě
z
di
č
k
a
st
ř
í
b
r
d
o
p
a
d
l
a
n
a
z
em
a
v
š
e
c
h
n
o
k
o
l
e
m
n
ás
m
ě
n
í
s
e
r
á
z
e
m.
Hv
ě
z
di
č
k
a
st
ř
í
b
r
j
e
h
li
č
í
m
z
a
v
o
n
í,
v
z
av
ř
e
n
é
m
po
k
o
ji
z
v
one
č
ek
z
a
z
v
o
n
í.
Hv
ě
z
di
č
k
a
st
ř
í
b
r
na
o
k
no
za
ť
u
k
á,
j
a
k
é
m
á
t
a
j
e
m
s
t
p
r
o
ho
l
k
u
,
p
r
o
k
l
u
k
a?
Hv
ě
z
di
č
k
a
st
ř
í
b
r
m
z
a
s
e
po
r
o
ce
p
ř
i
š
í
s
t
r
o
me
č
e
k,
p
ř
i
n
á
š
í
V
á
n
o
ce.

Slavnost SLABIKÁŘE

Slavnost SLABIKÁŘEMalí Piráti z první třídy, dnes konečně dopluli na ostrov krále KNIHOMOLA, který před nimi navštívil zlí kapitán Černovous. Ten nechal zamknout všechny knihy na ostrově v královské knihovně a krále Knihomola vyhnal z ostrova pryč. Obyvatelé tohoto ostrova postupně zapomněli číst a úkolem našich pirátů bylo lidem vrátit knihy a s tím i dovednost čtení. Nebudeme vás napínat. Našim odvážným pirátům se tento úkol povedl na jedničku s hvězdičkou. A když se zpráva o jejich úspěchu rozletěla po kraji, doslechl se o ní i král Knihomol a za odměnu všechny pasoval na rytíře z řádu Čtenářského.
JO HO HO V PRVNÍ TŘÍDĚ UŽ JSME VŠICHNI ČTENÁŘI!
https://skolasudky.rajce.idnes.cz/Slavnost_Slabikare_1._rocnik/

"JÍME HRAVĚ ZDRAVĚ"

Dne 26.11. se ve II.třídě naší školy uskutečnil v rámci projektu "Jíme hravě zdravě" den zdravé výživy. V první hodině nám udělala velmi zajímavou a hravou formou přednášku výživová poradkyně paní Pavlína Macháčková. Děti se dozvěděly všechno o ovoci a zelenině a kolik by měly denně těchto potravit konzumovat. I další vyučovací hodiny se nesly v duchu "zdravé výživy". Děti nakupovaly do košíčků kartičky s názvy a kresbami zdravých i nezdravých potravin, které správně roztřídily, dozvěděly se o správném pitném režimu a na závěr si všechny znalosti vyzkoušely při sestavování zdravého i nezdravého jídelníčku s vlastnoručně vystříhanými fotkami jednotlivých potravin. Všechny děti toto téma velice zaujalo.
https://skolasudky.rajce.idnes.cz/Jime_hrave_zdrave_2._rocnik/

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka Již od rána byla na dětech vidět nervozita a očekávání z dnešního dne. Po roce k nám opět zavítal Mikuláš se svou družinou. Všechny děti dostaly balíčky, jejichž obsah s chutí a radostí prozkoumávaly. Mikuláš se všemi dětmi probral jejich školní práci. Čert a anděl v tomto Mikuláši ochotně pomáhali. Pokud někdo zlobil musel slíbit, že se do příštího roku polepší a Mikuláš si to přijde zase za rok ověřit. 
Děkujeme Spolku rodiče dětem za překrásné a bohaté balíčky a samozřejmě i celé družině Mikuláše.
https://skolasudky.rajce.idnes.cz/Mikulasska_nadilka_v_ZS_2019/


Zpívání u stromečku

Zpívání u stromečku Dne 19.12.2019 se uskutečnilo již tradiční "Zpívání u stromečku", jehož součástí byl také vánoční jarmark (MŠ. ZŠ. ŠD). Děti z mateřské a základní školy vystoupily s pásmem vánočních básniček a písniček. Děti z dramatického kroužku zahrály představení "Jak straka koledy zpívala". I přes chladné a větrné počasí se celá akce velmi vydařila a všem, kteří se na ní podíleli mockrát děkujeme a přejeme příjemné prožití svátků vánočních.
https://skolasudky.rajce.idnes.cz/Zpivani_u_vanocniho_stromu/

Bruslení

Bruslení Dne 24.1. se žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku vypravili do Hodonína, kde byl pro ně na hodinu rezervovaný zimní stadion TEZA. Děti si tak mohly po roce opět zkusit stát na bruslích a vyzkoušet, zda-li to nezapomněly. Všem se tato netradiční výuka TV velmi líbila a již se těší na další.
https://skolasudky.rajce.idnes.cz/Brusleni_v_lednu/

Preventivní program s městskou policií Hodonín

Preventivní program s městskou policií Hodonín Touto besedou jsme chtěli navázat na dlouhodobě dobrou spolupráci s městskou policí, která naši školu navštěvuje každý rok v rámci předmětu dopravní výchova. I tentokrát si s našimi dětmi přišli povídat o nebezpečích, která na ně na ulicích a silnicích číhají a jak předcházet neštěstím. Žákům byla připomenuta řada pravidel silničního provozu, dopravní značky, bezpečné chování na pozemních komunikacích a mnohé další. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na další setkání.
https://skolasudky.rajce.idnes.cz/Preventivni_program/

Filmové představení - Zakleté pírko

Filmové představení - Zakleté pírkoV den vydávání výpisu z vysvědčení jsme si s dětmi užili kulturní zážitek v kinosále ve Veselí n. Moravou. Místní organizátoři si k promítání připravili novou pohádku od režiséra Z. Trošky s názvem Zakleté pírko. Pohádka zaujala jak starší, tak mladší děti a měla veliký úspěch. Na jejím konci děti dlouze tleskali a bylo jim líto, že je již konec. Po návratu do školních lavic jsme žákům předali očekávaná pololetní vysvědčení a za odměnu všechny čekal den volna.

Ples školy 2020

Ples školy 2020Tuto sobotu 11.1. se uskutečnil tradiční ples školy. Na úvod plesu zatančili místní mažoretky P.S. a po nich se svojí "polonézou" žáci 5. třídy, které reprezentovalo celkem 7 párů. Celým večerem se nesla příjemná atmosféra, která vyvrcholila o půl dvanacté losováním tomboly. Děkujeme všem pořadatelům zejména spolku "Rodiče dětem", obci Sudoměřice, Radce Bučkové a všem sponzorům tomboly za krásný večer.
https://skolasudky.rajce.idnes.cz/Skolni_ples_2020/

Včelí bzučení

Včelí bzučení Na základě dobrého doporučení jsme do školy pozvali dva lektory Davida Baxu a Jitku Maláškovou, aby našim dětem představili velmi důležité hmyzí kamarády - včely. Jejich skoro dvouhodinová přednáška a beseda v jednom byla velmi poutavá. Obsahovala spoustu názorných obrázků a videí, které oba dva lektoři doprovázeli odbornými komentáři a zkušenostmi z praxe. Žáci se velmi dobře zapojili a skvěle odpovídali na dotazy, kterými je oba dva návštěvníci častovali. Za odměnu dostali všichni ochutnat med nebo si mohli vyzkoušet včelařskou čepici. Pochopili jsme nebo jsme si znovu připomněli, jak jsou včely pro lidstvo důležité a že se jich nemusíme bát.
https://skolasudky.rajce.idnes.cz/Vceli_bzuceni/

Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže Dne 14.2.2020 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže, do kterého se přihlásilo celkem 16 žáků. V deset hodin jsme se sešli ve školní družině, abychom si společně všechny soutěžící poslechli. Stejně jako každý rok to měla porota velice těžké a o pořadí rozhodovali opravdu maličkosti. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: mladší (1. a 2. tř.) a starší (3. a 5. tř.). 

VÝSLEDKY
1. MÍSTO (ml.) Natálie Šimoníková 1.tř.
2. MÍSTO (ml.) Pavel Harašta 2.tř.
3. MÍSTO (ml.) Katrin Kočvarová 2.tř. 
-----------------------------------------------
1. MÍSTO (st.) Alžběta Tomčalová 3. tř.
2. MÍSTO (st.) Helena Nogová 3.tř.
3. MÍSTO (st.) Zuzana Janečková 5.tř. 

Všem soutěžícím mockrát děkujeme za pěkné výkony a skvělou reprezenataci.

Předání vysvědčení a ukončení šk. roku 2019/2020

V pátek 26.6.2020 slavnostně předaly všechny paní učitelky Základní školy v Sudoměřicích vysvědčení svým žákům. Díky uvolnění některých opatření se mohly třídy opět sejít v plním počtu a krásně tak zakončit tento již uplynulý školní rok, který se neobešel bez novinek a překážek, které jsme všichni museli zdolat. S žáky paté třídy se přišel rozloučit a pohovořit i pan starosta, který jim věnoval prázdninovou literaturu a dodal povzbuzení do nového školního roku, který žáci od září zahájí docházkou na jiné škole. Přejeme nejenom jim, ale i všem ostatním žákům naší školy krásné léto plné zážitků a dobrodružství.

Nástěnka

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2023/2024
Úplata se platí za každé dítě, které je zapsáno do MŠ. částka úplaty je 300,- Kč měsíčně.
Úplatu neplatí děti předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
Přihlášené děti na prázdninový provoz platí úplatu 200,-Kč
PLATBA STRAVNÉHO - ZVÝŠENÍ ZÁLOH
stravné se platí bezhotovostní platbou na účet školy. Splatnost je k 10-tému každého měsíce. Měsíční záloha
MŠ 2-6 let 1000,-Kč
MŠ 7 let - odklad 1100,-Kč
ZŠ 7-10 let 600,-Kč
ZŠ 11 let 700,-Kč
První splátka musí být zaplacena do 10.9.2023.Vyúčtování proběhne vždy na pololetí a na konci školního roku vrácením přeplatku na účet.
Odhlašování obědů do 7.00 hod.
V případě dotazů se obraťte na vedoucí ŠJ Alenu Baculíkovou.

Kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy