logotyp

Uskutečněné akce 2017/2018

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY A ŽAKY 5. ROČNÍKU
28. 6. se Na kolečku uskutečnilo rozloučení s předškoláky a žáky 5.ročníku

CESTA ZA POKLADEM

VÝLET KOVOZOO

22. 5. se uskutečnil výlet do Kovozoo ve Starém Městě s programem ,,Rákosníčkův rybníček"

BUĎME KAMARÁDI

ŠKOLNÍ AKADEMIE

20. 5. odpoledne se uskutečnila v tělocvičně ZŠ Školní akademie. Vystoupily děti z Mateřké a Základní školy, kroužek Sudomírek, Dramatický kroužek, Angličtina a Mažoretky. Všem děkujeme za spolupráci a za hojnou účast.

DIVADLO ŠIKULKA
11. 5. přijelo do MŠ manáskové divadlo Šikulka s pohádkami , Pohádka o lese a zemi" a ,,O princezně Zlatušce."

DIVADLO ŠIKULKA

27. 3. přijelo do MŠ maňáskové divadlo Šikulka s pohádkami "Polámané hračky", "O lakomé Markétce", "Otík a zápalky." 
Děti si z pohádek odnesly poučení a rady o tom, jak se mají chovat ke svým kamarádům, jak mají pečovat o hračky a jak je nebezpečné si hrát s ohněm. Pobavily se veselými písničkami. 
Toto divadlo nám zaplatil Spolek Rodiče dětem. 
Moc děkujeme.

„BUĎME KAMARÁDI“

13. 3. dopoledne přijela do naší MŠ paní Svobodová se vzdělávacím a prožitkovým  programem 
„BUĎME KAMARÁDI.“
Děti se dozvěděly, jak se cítí děti a lidé, kteří jsou nějakým způsobem postižení a  jak se k takovým dětem a lidem mají chovat. 
Děti si samy vyzkoušely některé pomůcky, které  tito lidé v běžném životě používají.KARNEVAL
30. 1. dopoledne se v MŠkonal KARNEVAL.
Děkujeme rodičům za krásné  kostýmy, které svým dětem připravili. Ještě jednou děkujeme za spolupráci.

BESEDA S MYSLIVCEM
24. 1. dopoledne se v MŠ uskutečnila beseda s myslivcem panem Stanislavem Náhlíkem. Děti se dozvěděly, jak pomáhají myslivci zvířatům v zimě a čekalo je také plno překvapení.

LOUTKOVÉ DIVADLO
17. 1.  se v MŠ konalo divadlo s pásmem 3 pohádek - ,,O kominíčkovi", ,,O Sněhurce" a ,,Otesánek."

Pohádky dětem zahrála loutkoherečka Lenka Sasínová.

PRVŇÁCCI NA NÁVŠTĚVĚ V MŠ
11.1. dopoledne děti ve Včeličkách navštívili prvňáčci.Všichni si společně zahráli s novými hračkami z vánoční nadílky. Postavili si společné stavby a prvňáčci svým mladším kamarádům sdělily , co se už ve škole naučili  a na co nejvíc se do školy těší. 

MY TŘI KRÁLOVÉ
5. 1.  v rámci dopolední vycházky šly děti koledovat - ,,My tři králové"

VÁNOČNÍ NADÍLKA

19.12. se v obou třídách konala nadílka dárečků pod stromečky.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
5.12. navštívil naši Mš Mikuláš za doprovodu anděla a čertíků. Všchny děti byly odměněny balíčky od Mikuláše.

ADVENTNÍ DÍLNIČKY

29.11. odpoledne se konaly v  jídelně naší MŠ ADVENTNÍ DÍLNIČKY. 

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY - VČELIČKY
8. 10. dopoledne děti ze Včeliček navštívily knihovnu v Sudoměřicích. S prostředím knihovny děti seznámila paní knihovnice Monika Podrazilová. Děti si vyslechly příběh o Skřítkovi Knihovníčkovi, prohlédly si vystavené  knihy a seznámily se s chodem knihovny. Do školky si vypůjčily knihy na čtení před odpočíváním.

PŘEHLÍDKA SKŘÍTKŮ PODZIMNÍČKŮ Z DOMÁCÍCH DÍLNIČEK A PODZIMNÍ DOSTAVENÍČKO

9. - 12. 10. pořádála naše MŠ " PŘEHLÍDKU SKŘÍTKŮ PODZIMNÍČKŮ Z DOMÁCÍCH DÍLNIČEK"
Výstavu skřítků jsme si v MŠ slavnostně ukončili.

12. 10. konalo v tělocvičně ZŠ ,,PODZIMNÍ DOSTAVENÍČKO"

KERAMICKÉ DÍLNIČKY - VČELIČKY

11. 10. jsme měli ve Včeličkách keramické dílničky. Do MŠ za námi přijela paní Bc. Marie Flašarová z DDM Strážnice. Děti si s ní ve třídě vyzkoušely, jak se zpracovává keramická hlína. Vytvořily si kouli, kterou si vyválely válečkem do placky, ze které si nožíkem vyřezaly dýně. Při práci byli moc šikovní, všichni se zapojili a pracovaly samostatně.


LOUTKOVÉ DIVADLO ŠIKULKA

4. 10. dopoledne přijela do naší MŠ loutkové divadlo Šikulka s pásmem pohádek "O poslušnosti".Pohádky - Nepořádný medvídek, O neposlušném Matýskovi, O tučňáčkovi a novém přátelství. Divadelní představení zaplatil SPOLEK ,,RODIČE DĚTEM".

Nástěnka

Jmenování ředitele
Od 1.8.2022 byla jmenována na funkci ředitele ZŠ a MŠ Sudoměřice paní Mgr. Michaela Janečková

Konkurz na ředitele/ředitelku školy

Starosta obce Sudoměřice ve smyslu § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky. Více naleznete v sekci ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOKUMENTY.

Stanovy spolku "Rodiče dětem"

Milí rodiče,
nové stanovy spolku "Rodiče dětem" naleznete v sekci Základní škola-Dokumenty.

Projekt Cesta je cíl II.

Naše škola realizuje projekt Cesta je cíl II., reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020464 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -Šablony pro MŠ a ZŠ III.
Projekt je zaměřen na:

-personální podporu – školní asistent
-rozvojové aktivity – projektový den ve výuce

-personální podporu – školní asistent
-rozvojové aktivity – doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve výuce
-osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ – zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ
-Hlavním cílem projektu je sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován EU.
Mateřská škola oznamuje, že provoz mateřské školy začíná ve čtvrtek 1.9.2022. Provoz MŠ je od 6.15 hod. - 16.15 hod.

Úplata za předškolní vzdělávání

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Úplata od 1.9. 2022 činí 300,- Kč.

DEN MATEK-video

Video pro maminky k svátku najdete v aplikaci Teams, školní družina.

Návrat dětí a žáků do škol od 12. 4. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení budou zákonným zástupcům zaslány prostřednictvím e-mailu. Související dokumenty pro MŠ, ZŠ a ŠD naleznete v sekci Základní škola-dokumenty.

OBĚDY

Děti MŠ i žáci ZŠ mají nárok na odběr (s sebou) dotovaného obědu. V případě zájmu kontaktujte vedoucí ŠJ paní Baculíkovou. Tel. 518 335 224.

CHARITA -fond SIDUS

Veřejná sbírka č. S-MHMP/1476620/2015.
Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, z.ú.
Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 2.200,00 Kč

Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ je nutné dohodnout telefonicky. (Bezpečnostní a organizační opatření v souvislosti s COVID-19.)
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy