logotyp

Připravujeme

MĚSÍC  LISTOPAD  PRO NÁS PŘIPRAVIL

Ve středu 9.listopadu a ve čtvrtek 10.listopadu 

proběhnou ve třídě Včeliček konzultace pro rodiče dětí, které se budou týkat adaptace dětí v tomto školním roce. Projednáme pokroky dítěte a jeho silné stránky a v čem dítě potřebuje podpořit. Čas konzultace si zapište na připravenou tabulku na nástěnce u třídy.

Konzultace ve třídě Berušek proběhnou taky v tomto měsíci. O termínech budou rodiče dětí informováni třídními učitelkami.

 

 V úterý 22.listopadu se děti předškoláci zúčastni besedy se spisovatelkou a ilustrátorkou Terezou Pařízkovou. Beseda proběhne v kulturním centru „Sudomír“ dopoledne v 10.00 hod. Mladší děti ze třídy Včeliček budou zůstávat v MŠ.

 

Ve středu 23.listopadu

se uskuteční Adventní dílny s rodiči dětí z MŠ i ZŠ při vánočním tvoření adventních věnečků s paní Lenkou Podrazilovou.Akce se bude konat v době od 14.30 do 16.30 hod. v jídelně MŠ. K občerstvení vám budou paní učitelky podávat čaj i kávu a paní kuchařky nám upečou něco k zakousnutí. Při tvoření adventních svícnů a adventních věnečků budete mít k dispozici různé ozdoby, mašličky, svíčky, které si budete moci zakoupit od paní Lenky Podrazilové, která vám ráda poradí a pomůže, při tvoření vašich výrobků. Pokud si budete chtít objednat slámový věneček nebo věneček z chvojí, můžete si zapsat počet do tabulky u tříd. Všichni jste srdečně zváni.

 

 V sobotu 26. listopadu

Vystoupí děti z MŠ na akci Rozsvěcování vánočního stromu. Bližší informace budou sděleny později.


MĚSÍC  ŘÍJEN SI PRO 
NÁS PŘIPRAVIL

 

V úterý 4. října 2022

se uskuteční akce „Uspávání broučků“ s lampiónovým průvodem na zahradě MŠ. Pro děti bude připraven program. Předpokládaná délka akce je plánována od 18.00hod. do 19.30hod. 

- Na zahradě děti zdolají překážkovou dráhu, na jejím konci děti dostanou kamínek.

- Kamínek si s pomocí rodičů děti pomalují jako broučka nebo berušku.

- Zazpíváme si, zatančíme a až se začne stmívat, vydáme se s lampiony na malou obchůzku tyto pomalované kamínky (broučky) uspat za humna MŠ.

Co si vzít s sebou: lampióny nebo lucerničky a
DOBROU NÁLADU Smějící se

AKCE SE BUDE KONAT POUZE ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ. POKUD BY BYLO ŠKAREDĚ, AKCI PŘESUNEME A O NÁHRADNÍM TERMÍNU BYCHOM VÁS INFORMOVALI.


ZMĚNA TERMÍNU - 6.října se plánované představení ruší
NÁHRADNÍ TERMÍN představení je  v pátek 21.10. 2022 
 v 10.00 hod. do  naší MŠ přijede „Divadlo z Truhlice“ s pohádkou "O stolování". Na představení nebudeme vybírat -  vstupné bude hrazeno z příspěvku od Spolku Rodiče dětem.

V úterý 11. října 2022 se uskuteční od 8.00 hod. logopedická depistáž pro přihlášené děti. Přijede paní logopedka Mgr. Alena Horáková. Na depistáž se mohou přihlásit děti od 4 let a děti, které nenavštěvují žádného logopeda. Vyšetření probíhá za účasti paní učitelky z MŠ.

 Od pondělí 17.října do středy 19.10.2022

proběhne přehlídka „Podzimníčků“, kterou si ve středu 19.10.2022 během dopoledne slavnostně vyhodnotíme. Potom budou vystavené exponáty přeneseny do kulturního centra, kde proběhne akce „Podzimní dostaveníčko“.

 

 Ve čtvrtek 20.10.2022 se v kulturním centru „Sudomír“ uskuteční projekt pro rodiče a děti s názvem „Podzimní dostaveníčko“, přehlídka vyrobených „Podzimníčků“. Pro děti budou nachystány rukodělné dílničky, ochutnávka dobrot ze školní jídelny a jarmark výrobků.

 
MĚSÍC ZÁŘÍ 

 

Ve středu 7. září 2022

 

se uskuteční od 16.15 hod. ve třídě „Včeliček“ schůzka pro všechny rodiče dětí v MŠ

 

Na schůzce rodičů budete seznámeni:

 

-       S upraveným školním a provozním řádem naší mateřské školy

 

-       S novým školním vzdělávacím programem „Naše cesta za poznáním světa“. Náš školní vzdělávací program prošel inovací a je platný od 1.9.2022 – 31.8.2025

 

-       S informacemi o stravování, které vám sdělí paní vedoucí kuchařka Alena Baculíková

 

-       S plánem akcí na tento školní rok

 

-       S informacemi o Sdružení rodičů „Spolku rodiče dětem“.

 

Pátek 9. září 2022 od 9.00 – 10.00 hod.

 

UKÁZKA DRAVCŮ

 

Na zahradě ZŠ proběhne ukázka dravců. Děti budou mít v tento den společně ranní svačinku již v 8.hod.15min.  Prosím, přiveďte děti do 8.00 hod., aby se stihly nasvačit. Na akci vybírat nebudeme, cenu za vstupné uhradí „Spolek rodiče dětem“.
Této akce se zúčastní pouze děti ze třídy Včeliček.

 

 9. září 2022 po 10.00 hod.

 

VÝSTAVA PTACTVA A DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

 

Navštívíme místní výstavu ptactva a drobného zvířectva, která se uskuteční na Statku. Výstavu pořádá místní Spolek chovatelů. Nástěnka

JMENOVÁNÍ NOVÉ ŘEDITELKY

Od 12. 10. 2022 byla jmenována do funkce ředitelky ZŠ a MŠ Sudoměřice paní Mgr. Michaela Janečková. Konkurzní řízení proběhlo 10. 10. 2022.
ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Úplata se platí za každé dítě, které je zapsáno do MŠ. částka úplaty je 300,- Kč měsíčně.
Úplatu neplatí děti předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
PLATBA STRAVNÉHO - ZVÝŠENÍ ZÁLOH
stravné se platí bezhotovostní platbou na účet školy. Splatnost je k 10-tému každého měsíce. Měsíční záloha
MŠ 2-6 let 940,-Kč
MŠ 7 let - odklad 1000,-Kč
ZŠ 7-10 let 500,-Kč
ZŠ 11 let 600,-Kč
První splátka musí být zaplacena do 10.9.2022.Vyúčtování proběhne vždy na pololetí a na konci školního roku vrácením přeplatku na účet.
Odhlašování obědů do 7.00 hod.
V případě dotazů se obraťte na vedoucí ŠJ Alenu Baculíkovou.

Kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy