logotyp

Připravujeme

 

MĚSÍC ŘÍJEN 2023 PRO NÁS PŘIPRAVIL

Pondělí 2. října 2023 -
ŠKOLKA V
POHYBU
Dopoledne se uskuteční na zahradě MŠ první trénik dětí ze třídy Včeliček v rámci projektu Školky v pohybu.

V úterý 10.října 2023- 
 logopedická depistáž pro přihlášené děti

 V úterý 10. října 2023dopoledne přijede do naší MŠ paní logopedka Mgr.Alena Horáková ze SPC pro žáky s vadami řeči, která provede logopedickou depistáž u přihlášených dětí.

 Ve čtvrtek 12.října 2023- Uspávání broučků s lampionovým průvodem

akce proběhne v odpoledních hodinách od 17.30 hod. cca do 19.30hod. na zahradě MŠ. Na zahradě bude pro děti připravena překážková dráha a divadelní představení „O včelích medvídcích“. Společně si s lampióny obejdeme školku a na zahradě MŠ uspíme broučky.

 Od pondělí 16.10 do středy 18.10.2023

proběhne přehlídka „Podzimníčků“, kterou si ve středu 18.10.2023 během dopoledne slavnostně v MŠ vyhodnotíme. Chtěli bychom Vás proto požádat o to, abyste s dětmi doma vytvořili z přírodnin nějaké výrobky, které donesete v  v tyto dny na výstavu do mateřské školy. 

Ve čtvrtek 19.10.2023

se bude odpoledne konat akce pro rodiče a děti s názvem „Podzimní dostaveníčko“. Výrobky z MŠ budou přeneseny do kulturního centra, kde bude odpoledne společná výstava vytvořených „Podzimníčků“ s jarmarkem a dílničkami.


Měsíc září 2023 pro nás připravil


V pátek 29. září 2023 po 10.00 hod.

VÝSTAVA PTACTVA A DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Navštívíme místní výstavu ptactva a drobného zvířectva,
která se uskuteční na Statku. Výstavu pořádá místní Spolek chovatelů.


 

2022/23 
Měsíc Červen pro nás připravil


Pátek 2. června

 V tento den k příležitosti MDD jsme pro děti během dopoledne připravili „Pohádkovou zahradu“ s úkoly na zahradě MŠ.

 

Úterý 6. června

 Proběhne poslední hodina plavání v plaveckém bazénu v Hodoníně.

 

Ve středu 7.června

 VÝLET MŠ na farmu ve Starém Městě

 Pro děti máme zajištěnou projížďku na ponících. Z MŠ je plánovaný odjezd v 8.15 hod. Děti budou mít svačinu z MŠ, kterou si děti sní až v areálu farmy. Nazpět se vrátíme na oběd. Děti, které chodí po obědě, si přijďte vyzvednout ve 12. 15 hod. Na vstupné vybíráme částku 50,- Kč. (40,- Kč budeme dávat příspěvek na chov zvířat a 10,- Kč budou mít děti na krmení). Cestovné budeme vybírat až po výletě.

 

 V pondělí 12.června od 9.00 - 10.00hod.

 se naše MŠ zúčastní projektu „Školky v pohybu“. Jde o 45minutové pohybové a sportovní cvičení dětí, které povedou vyškolení trenéři z projektu Školky v pohybu. Projekt je plně podporován firmou MND a.s. Této akce se zúčastní děti ze třídy Včeliček.
  
V pátek 23.června

Se bude konat Den s rybáři u rybníka „Vanďurák“. V tento den, prosím přiveďte děti do MŠ do 8.00 hod., protože nejpozději v 8.30 již budeme odcházet z MŠ. Děti si přinesou na cestu batůžek s pitím a pláštěnkou. Svačinku dostanou děti u rybníka. Před vycházkou je vhodné děti natřít ochranným repelentem proti klíšťatům, popř. jej podepsaný dejte dětem do skříňky. Děti by měly být oblečeny do sportovního oblečení a na hlavě mít kšiltovku proti slunci.
 

Ve čtvrtek 29.června v 16.30 hod.

 Se uskuteční „Zahradní slavnost a Pasování předškoláků a loučení s páťáky“ na kolečku ve Starém potoku. Předškoláci zde budou pasováni a vystoupí s malým programem na rozloučení s MŠ.

 


 Měsíc Květen pro nás připravil


Úterý 1.,9.,16.,23. a 30.května

 Proběhne plavecká výuka pro děti předškoláky. Děti odjíždí v 9.00 hod. a přijedou cca. ve 12.00 hod. pokud budou v tento den odcházet děti, které budou na plavání po obědě, vyzvedněte si děti ve 12.30 hod. Mladší děti a děti, které nepojedou na plavání, budou zůstávat v MŠ ve třídě s druhou paní učitelkou.

 

Úterý 1. května 2023

 V tento den přijede do naší MŠ „Kouzelník“. Akce se uskuteční pro děti, které nejedou na plavání během dopoledne v 10.15hod.

 

 Pátek 5.května 2023
 Navštíví předškoláci 4.třídu ZŠ pod vedením paní učitelky Mgr. Pavli Brázdové. Děti navštíví hodinu tělesné výchovy. Návštěva je uskutečněna v rámci projektu „S úsměvem do školy“

 

 Pondělí 15. května 2023

 Se uskuteční Školní akademie k příležitosti Dne matek. V tento den bude provoz MŠ zkrácen do 15.45hod. Prosíme přiveďte děti do kulturního centra Sudomír, kde se akce bude konat. Bližší informace k vystoupení dětí Vám předají třídní učitelky.

 

 Středa 17. května 2023

Proběhne fotografování tříd a předškoláků na tablo.

 

 Středa 24. května 2023

 Pojedou děti předškoláci na výchovný koncert do ZUŠ ve Strážnici. Ráno budou děti svačit v MŠ. Protože pojedeme veřejnou autobusovou dopravou, bude návrat do MŠ až kolem 12.15 hod. Prosíme dejte dětem na cestu svačinu, pití a pláštěnku.
 Měsíc DUBEN si pro nás připravil:

V úterý  4., 11., 18., 25.dubna

Proběhne plavecká výuka pro děti předškoláky. Děti odjíždí v 9.00 hod. a přijedou cca. ve 12.00 hod. pokud budou v tento den odcházet děti, které budou na plavání po obědě, vyzvedněte si děti ve 12.30hod. Mladší děti a děti, které nepojedou na plavání, budou zůstávat v MŠ ve třídě Berušek.

 

Návštěva knihovny Berušky

Ve čtvrtek 13. dubna navštíví děti ze třídy Berušek místní knihovnu.

 

Vyšetření očí u dětí

Proběhne ve středu 26.4.2023 dopoledne od 10.45hod. Naše MŠ se již třetím rokem zapojuje do projektu preventivního vyšetření zraku předškolních dětí s názvem „Koukají na nás správně?“.  Vyšetření provádí zdravotničtí pracovníci v prostředí mateřské školy, u vyšetření je přítomna i paní učitelka a výsledky vyhodnocují oční specialisté – optometrista a oční lékař. Každé přihlášené dítě obdrží potvrzení o vyšetření a výsledky preventivního screeningového vyšetření obdrží rodiče přihlášených dětí v elektronické podobě. Děti, u nichž budou naměřeny vyšší dioptrické hodnoty obdrží doporučení k návštěvě očního lékaře.Vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami, rodiče hradí poplatek za vyšetření dítěte 200,- Kč. Pokud budete mít zájem nechat si vyšetřit vaše dítě, zapište se ve třídách na připravený formulář.

 

Ve průběhu měsíce navštíví děti předškoláci ZŠ

V měsíci dubnu předškoláci v rámci projektu „S úsměvem do školy“ navštíví 3. a 4. třídu ZŠ, nebo družinu. O termínech návštěv ve třídách vás budeme informovat.Měsíc BŘEZEN si pro nás připravil:

Ve středu 1. 3. 2023

Proběhne ve třídě Včeliček konzultace pro rodiče dětí, které půjdou k zápisu do ZŠ.

 

Divadlo „Lenka"

Ve středu 8. 3. 2023 bude v naší MŠ loutkové představení „Divadlo paní Lenky Sasínové“ s pásmem pohádek.

Vstupné 60,- Kč za dítě uhradí „Spolek rodiče dětem“.

 

Ve průběhu března

navštíví děti předškoláci ZŠ

V měsíci březnu budou děti předškoláci v rámci projektu „S úsměvem do školy“ navštěvovat základní školu. Děti se budou seznamovat s p. učitelkami, výukou, pomůckami, prostředím ZŠ a taky se do výuky zapojí. O termínech návštěv ve třídách vás budeme informovat.
Návštěva  v ZŠ v 5.ročníku u paní učitelky Mgr. Terezy Orságové se uskuteční v pátek 10.3.2023.


RODIČOVSKÁ SCHŮZKA

Ve čtvrtek 23. 3. 2022 v 16 hod. se uskuteční společná rodičovská schůzka. Na schůzce budete seznámeni s organizačními záležitostmi tříd, informacemi o zápisu do ZŠ, s termínem výletu, vystoupením ke Dni matek a dalšími akcemi, které nás čekají v nadcházejícím období.

 

NÁVŠTÉVA PŘEDŠKOLÁKŮ v ZŠ

V pondělí 27. března navštíví děti 2. třídu v ZŠ pod vedením p. uč. Mgr. Marie Tomšejové. Návštěva školy je uskutečněna v rámci projektu „S úsměvem do školy“. Pokud bude deštivé počasí, dejte dětem na přechod do ZŠ pláštěnku.UKÁZKA ZDOBENÍ KRASLIC

V úterý 28.března navštíví naši MŠ paní Baďurová z Rohatce, která ukáže dětem různé techniky zdobení velikonočních kraslic. Ukázka se uskuteční během dopoledne pro každou třídu zvlášť.

 

Informace pro rodiče

Prosíme rodiče, aby si děti donesly do úterý 28.března nějaký květináč, misku, do které si budou děti sadit obilí. A také dvě vyfouknutá vajíčka, které budeme s dětmi zdobit.

 
Měsíc ÚNOR si pro nás připravil:

 V úterý 7. 2. 2023 

Se bude konat v 9.00hod. divadelní představení. Do MŠ přijede „Hofmanovo Divadlo“ s pásmem pohádek. Na vystoupení nebudeme vybírat. Vstupné bude hrazeno z výdělku z vánočního jarmarku.

 

          Návštěva dětí předškoláků v ZŠ

V pátek 10. 2. navštíví děti 5. ročník v ZŠ. V tento den půjdou děti do hodiny k paní učitelce Mgr.Tereze Orsagové. Návštěva základní školy je uskutečněna v rámci   projektu „S úsměvem do školy“.

              
V pátek 17.2.2023

Proběhne v naší MŠ karneval. Po společném představení všech masek se v každé třídě uskuteční program pro děti (tancování, různé hry a soutěže).

 

 

Měsíc Leden si pro nás připravil:

Ve čtvrtek 5. 1. 2023 

Navštívíme s dětmi obou tříd v rámci týdne „Tří králů“ místní kostel. Děti si prohlédnou interiér kostela a vystavený betlém. Na prohlídku kostela půjdeme v 10.00 hod.

V pátek 6. 1. 2023

 Půjdeme s dětmi na obchůzku tří králů. Navštívíme základní školu, obchod a zazpíváme a popřejeme k Novému roku také v „Domově Poklidného stáří“.

Ve čtvrtek 12. 1. 2023

 Navštíví naši MŠ divadlo Šikulka. Představení bude začínat již v 8.45 hod. Přiveďte děti do 8.00 hod. nejpozději, abychom se stihli v klidu nasvačit. Vstupné 70,- Kč za dítě, nebudeme vybírat. Bude uhrazeno z výtěžku vánočního jarmarku.

 

 

 


Zaměstnanci MŠ  přejí všem krásné Vánoce
 plné  klidu a pohody,
 rozzářené očka dětí u vánočního stromu
 a do Nového roku 2023 Vám přejeme
 hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky
 a pohodových dnů plných smíchu a sluníčka.
MĚSÍC  PROSINEC  PRO 
NÁS PŘIPRAVIL

 

V pondělí 5.prosince

během dopoledne navštíví naši MŠ „Svatý Mikuláš se svou družinou“.


 
Ve čtvrtek 8. prosince

přijede do MŠ Divadlo Z truhlice s vánoční pohádkou „O Hvězdičce“. Představení bude začínat v 10.00hod. a vstupné uhradí Spolek Rodiče dětem.

 

V týdnu od 12.12.

se budeme s dětmi chystat na vánoční nadílku. Čeká nás výzdoba tříd, výroba přáníček, dárečků a taky budeme péct cukroví nebo perníčky a chystat se na příchod Ježíška v MŠ. 

Ve čtvrtek 15.prosince

se uskuteční vánoční nadílka ve třídách. Proběhne „Štědrý den v MŠ“. Na děti bude čekat vánoční svačinka, slavnostní oběd a možná přijde i Ježíšek s nadílkou.

V týdnu od 19.12 - 22.12. bychom chtěli jít zazpívat koledy a popřát krásné vánoce lidem do Domova pokojného stáří v Sudoměřicích

 

 Mateřská škola bude z organizačních a provozních důvodů  v době vánočních prázdnin

  od pátku 23.12.2022 do pondělí 2.1.2023 uzavřena

 PROVOZ MŠ BUDE ZAČÍNAT V ÚTERÝ 3.1.2023

 

 
MĚSÍC  LISTOPAD  PRO 
NÁS PŘIPRAVIL

Ve středu 9.listopadu a ve čtvrtek 10.listopadu 

proběhnou ve třídě Včeliček konzultace pro rodiče dětí, které se budou týkat adaptace dětí v tomto školním roce. Projednáme pokroky dítěte a jeho silné stránky a v čem dítě potřebuje podpořit. Čas konzultace si zapište na připravenou tabulku na nástěnce u třídy.

Konzultace ve třídě Berušek proběhnou taky v tomto měsíci. O termínech budou rodiče dětí informováni třídními učitelkami.

 

 V úterý 22.listopadu se děti předškoláci zúčastni besedy se spisovatelkou a ilustrátorkou Terezou Pařízkovou. Beseda proběhne v kulturním centru „Sudomír“ dopoledne v 10.00 hod. Mladší děti ze třídy Včeliček budou zůstávat v MŠ.

 

Ve středu 23.listopadu

se uskuteční Adventní dílny s rodiči dětí z MŠ i ZŠ při vánočním tvoření adventních věnečků s paní Lenkou Podrazilovou.Akce se bude konat v době od 14.30 do 16.30 hod. v jídelně MŠ. K občerstvení vám budou paní učitelky podávat čaj i kávu a paní kuchařky nám upečou něco k zakousnutí. Při tvoření adventních svícnů a adventních věnečků budete mít k dispozici různé ozdoby, mašličky, svíčky, které si budete moci zakoupit od paní Lenky Podrazilové, která vám ráda poradí a pomůže, při tvoření vašich výrobků. Pokud si budete chtít objednat slámový věneček nebo věneček z chvojí, můžete si zapsat počet do tabulky u tříd. Všichni jste srdečně zváni.

 

 V sobotu 26. listopadu

Vystoupí děti z MŠ na akci Rozsvěcování vánočního stromu. Bližší informace budou sděleny později.


MĚSÍC  ŘÍJEN SI PRO 
NÁS PŘIPRAVIL

 

V úterý 4. října 2022

se uskuteční akce „Uspávání broučků“ s lampiónovým průvodem na zahradě MŠ. Pro děti bude připraven program. Předpokládaná délka akce je plánována od 18.00hod. do 19.30hod. 

- Na zahradě děti zdolají překážkovou dráhu, na jejím konci děti dostanou kamínek.

- Kamínek si s pomocí rodičů děti pomalují jako broučka nebo berušku.

- Zazpíváme si, zatančíme a až se začne stmívat, vydáme se s lampiony na malou obchůzku tyto pomalované kamínky (broučky) uspat za humna MŠ.

Co si vzít s sebou: lampióny nebo lucerničky a
DOBROU NÁLADU Smějící se

AKCE SE BUDE KONAT POUZE ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ. POKUD BY BYLO ŠKAREDĚ, AKCI PŘESUNEME A O NÁHRADNÍM TERMÍNU BYCHOM VÁS INFORMOVALI.


ZMĚNA TERMÍNU - 6.října se plánované představení ruší
NÁHRADNÍ TERMÍN představení je  v pátek 21.10. 2022 
 v 10.00 hod. do  naší MŠ přijede „Divadlo z Truhlice“ s pohádkou "O stolování". Na představení nebudeme vybírat -  vstupné bude hrazeno z příspěvku od Spolku Rodiče dětem.

V úterý 11. října 2022 se uskuteční od 8.00 hod. logopedická depistáž pro přihlášené děti. Přijede paní logopedka Mgr. Alena Horáková. Na depistáž se mohou přihlásit děti od 4 let a děti, které nenavštěvují žádného logopeda. Vyšetření probíhá za účasti paní učitelky z MŠ.

 Od pondělí 17.října do středy 19.10.2022

proběhne přehlídka „Podzimníčků“, kterou si ve středu 19.10.2022 během dopoledne slavnostně vyhodnotíme. Potom budou vystavené exponáty přeneseny do kulturního centra, kde proběhne akce „Podzimní dostaveníčko“.

 

 Ve čtvrtek 20.10.2022 se v kulturním centru „Sudomír“ uskuteční projekt pro rodiče a děti s názvem „Podzimní dostaveníčko“, přehlídka vyrobených „Podzimníčků“. Pro děti budou nachystány rukodělné dílničky, ochutnávka dobrot ze školní jídelny a jarmark výrobků.

 
MĚSÍC ZÁŘÍ 

 

Ve středu 7. září 2022

 

se uskuteční od 16.15 hod. ve třídě „Včeliček“ schůzka pro všechny rodiče dětí v MŠ

 

Na schůzce rodičů budete seznámeni:

 

-       S upraveným školním a provozním řádem naší mateřské školy

 

-       S novým školním vzdělávacím programem „Naše cesta za poznáním světa“. Náš školní vzdělávací program prošel inovací a je platný od 1.9.2022 – 31.8.2025

 

-       S informacemi o stravování, které vám sdělí paní vedoucí kuchařka Alena Baculíková

 

-       S plánem akcí na tento školní rok

 

-       S informacemi o Sdružení rodičů „Spolku rodiče dětem“.

 

Pátek 9. září 2022 od 9.00 – 10.00 hod.

 

UKÁZKA DRAVCŮ

 

Na zahradě ZŠ proběhne ukázka dravců. Děti budou mít v tento den společně ranní svačinku již v 8.hod.15min.  Prosím, přiveďte děti do 8.00 hod., aby se stihly nasvačit. Na akci vybírat nebudeme, cenu za vstupné uhradí „Spolek rodiče dětem“.
Této akce se zúčastní pouze děti ze třídy Včeliček.

 

 9. září 2022 po 10.00 hod.

 

VÝSTAVA PTACTVA A DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

 

Navštívíme místní výstavu ptactva a drobného zvířectva, která se uskuteční na Statku. Výstavu pořádá místní Spolek chovatelů. Nástěnka

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2023/2024
Úplata se platí za každé dítě, které je zapsáno do MŠ. částka úplaty je 300,- Kč měsíčně.
Úplatu neplatí děti předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
Přihlášené děti na prázdninový provoz platí úplatu 200,-Kč
PLATBA STRAVNÉHO - ZVÝŠENÍ ZÁLOH
stravné se platí bezhotovostní platbou na účet školy. Splatnost je k 10-tému každého měsíce. Měsíční záloha
MŠ 2-6 let 1000,-Kč
MŠ 7 let - odklad 1100,-Kč
ZŠ 7-10 let 600,-Kč
ZŠ 11 let 700,-Kč
První splátka musí být zaplacena do 10.9.2023.Vyúčtování proběhne vždy na pololetí a na konci školního roku vrácením přeplatku na účet.
Odhlašování obědů do 7.00 hod.
V případě dotazů se obraťte na vedoucí ŠJ Alenu Baculíkovou.

Kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy