logotyp

Uskutečněné akce 2016/2017

ZAHRADNÍ SLAVNOST
29. 6. odpoledne se uskutečnila Zahradní slavnost - rozloučení s předškoláky a páťáky

PŘEDŠKOLÁCI V DRUŽINĚ
9. 6. dopoledne byli předškoláci v družině, kde se jim věnovala paní vychovatelka Ria Hadašová. Přečetla dětem příběh o čápech a pomohla dětem s tvořením papírové čapí rodinky. Děti si v družině pohrály s hračkami a se stavebnicemi. Moc se jim tam líbilo.

NÁVŠTĚVA ZA FORMULÍ MICHALA NOVICKÉHO
8. 6. jsme s dětmi navštívily Auto - Pneuservis Michala Novického v Sudoměřicích, který dětem ukázal svoji závodní formuli Ligier JS49 a vítězné poháry. Děti si mohly vyzkoušet jak se v takové formuli sedí.

MINIŠKOLIČKA
Dne 7. 6. se uskutečnila Miniškolička pro nově přijaté děti, které nastoupí do naší MŠ v září. Děti se seznámily s prostředím a chodem v MŠ.

RYBNÍK VANĎURÁK
V pondělí 5. 6. jsme byli s dětmi ze Včeliček na vycházce u rybníka Vanďurák. Cestou jsme pozorovali, co roste na poli. Prohlédli jsme si i včelí úly a medonosné květiny, na kterých se pásly včelky. U rybníka jsme pozorovali ryby ve vodě, poslechli si žabí koncert, prohlédli jsme si okolí. Děti si vyslechly zajímavé povídání o rybách, které v tomto rybníku žijí od slečny praktikantky Elišky Bučkové.

CESTA ZA POKLADEM
1. 6. dopoledne měly děti z MŠ vycházku s motivací CESTA ZA POKLADEM. Na děti čekal ,,POKLAD" na vycházce i po návratu v MŠ na zahradě. Děti šly podle barevných fáborků a během cesty plnily úkoly.

S ÚSMĚVEM DO ŠKOLY
Předškoláci ze Včeliček, kteří po prázdninách nastoupí do 1. třídy ZŠ, navštěvují od 23. 5. jeden den v týdnu dopoledne své starší kamarády ve škole. 
V rámci projektu „S úsměvem do školy“ jsou společně se staršími spolužáky v jedné vyučovací hodině. 
Paní učitelky ZŠ předškolákům připravují zajímavé a poučné programy , kterými si děti rozvíjejí dovednosti z oblastí předškolního vzdělávání a školní připravenosti. Seznamují se i s prostředím školy a rozvíjejí si sociální zralost. Do školy se vždy velmi těší! Navštívili jsme již 1. a 3. třídu.


SELSKÝ DOMEK SE ZVÍŘÁTKY
25.5. dopoledne se uskutečnil výlet do Selského domku se zvířátky v Kněždubu. Zde na děti čekal program ,,Zvířátka na statku".


KONCERT ZUŠ STRÁŽNICE
27. 4. dopoledne se uskutečnil výlet do Strážnice na koncert ZUŠ.


SLOVÁCKÉ DIVADLO
21. 4. 2017 dopoledne se uskutečnil, s dětmi MŠ výlet do SLOVÁCKÉHO DIVADLA do Uherského Hradiště na divadlo - ŠPALÍČEK POHÁDEK ,,O KVĚTUŠCE, ZAHRÁDCE A BABICI ZIMICI".


PÍSEČNÁ ANIMACE
6. 3. 2017 dopoledne přijela za dětmi do MŠ paní Marika Koňařová s programem PÍSEČNÁ ANIMACE. Děti pozorovaly obrázky, které se tvořily kresbou do písku a samy si následně kresbu vyskoušely.

KARNEVAL
23. 2. 2017 se uskutečnil v naší MŠ KARNEVAL. Děkujeme rodičům za krásné masky, které připravili svým dětem.

DIVADLO ŠIKULKA
13. 1. 2017 dopoledne přijelo za dětmi do MŠ DIVADLO ŠIKULKA. Divadélko zahrálo dětem sérii  tří výchovných pohádek : Loupežník a pyšná princezna; Adélka a zoubečky; Kouzelná bylinka, aneb Jak se Honzík uzdravil. Děti se dozvěděly proč je pýcha špatná vlastnost, proč dbát o naše zdraví a jaké následky přináší neposlušnost.

TŘI KRÁLOVÉ
6. 1. 2017 dopoledne děti z MŠ koledovali ve vlastnoručně vyrobených papírových korunách jako králové.

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
21. 12. 2016 odpoledne se uskutečnilo Zpívání u stromečku (U STATKU). Vystoupily děti z MŠ a ZŠ.

VÁNOČNÍ NADÍLKA
15. 12. 2016 dopoledne se v obou třídách MŠ uskutečnila Vánoční nadílka.

PEČENÍ PERNÍČKŮ
V obou třídách MŠ se uskutečnilo pečení perníčků. Děti si vyskoušely, jak se těsto vyvaluje, vykrajovaly si různé formičky a samy si perníčky ukládaly na plech.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
5. 12. 2016 dopoledne se v MŠ konala Mikulášská nadílka

,,RADUJME SE, VESELME SE"

28. 11. 2016 jsme se s dětmi obou tříd MŠ zúčastnili programu „Radujme se, veselme se “ ve skanzenu ve Strážnici,kde jsme prožili dopoledne poznáváním vánočních zvyků.

ADVENTNÍ DÍLNIČKY
24. 11. 2016 se konaly v naší MŠ ADVENTNÍ DÍLNIČKY.

VÁNOČNÍ FOCENÍ
16. 11. 2016 dopoledne přijela do naší MŠ paní fotografka Blanka Jurčeková a uskutečnla vánočního focení.

PREVENTIVNÍHO SCREENINGOVÉHO VYŠETŘENÍ
15. 11. 2016 přijela do naší Mateřské školy zdravotnická pracovnice společnosti Prima Vizus, o.p.s. Pomocí vyšetřovací videokamery provedla u dětí vyšetření  zraku v rámci PREVENTIVNÍHO SCREENINGOVÉHO VYŠETŘENÍ na základě písemného souhlasu rodičů.

„ODKUD SE BERE JÍDLO?“

11. 11. 2016 dopoledne se konal ve 2. třídě ve Včeličkách Výukový program VIS Bílé Karpaty s názvem „Odkud se bere jídlo?“ Děti poznávaly některé tradiční způsoby vyrábění potravin, zkoušely si samy některé vyrobit, seznámily se s názvy některých již lidových pomůcek, například s máselnicí. Máslo si potom samy vyrobily a s pečivem i zeleninou jej ochutnaly. Prakticky si na modelu krávy vyzkoušely, jestli by uměly nadojit mléko. 

LOGOPEDICKÁ DESPITÁŽ
8. 11. 2016 dopoledne přijela do naší MŠ LOGOPEDKA SPC HODONÍN PRO DĚTI S VADAMI ŘEČI PANÍ MGR. ALENA HORÁKOVÁ a provedla u dětí orientační jednorázové logopedické vyšetření. 

PODZIMNÍ DOSTAVENÍČKO
20. 10. 2016 se v tělocvičně ZŠ uskutečnilo ,,PODZIMNÍ DOSTAVENÍČKO". Zde byli vystaveni Vaši krásní ,,Podzimníčci", na kterých jste se podíleli společně se svými dětmi. Všem děkujeme za velkou podporu a účast. Tešíme se na příští rok.

KOZA RÓZA
13. 10. 2016 přijelo za dětmi MŠ divadélko Lenka s pohádkami ,,KOZA RÓZA" a ,,Otesánek".

KERAMICKÁ DÍLNIČKA
11.10. 2016 dopoledne se pro děti ze třídy Včeličky konala KERAMICKÁ DÍLNIČKA.

DRAKIÁDA
29. 9. 2016 se konala DRAKIÁDA. Děti za podpory svých rodičů, představily své draky a jejich lety. Všichni byli odměněni papírovým dráčkem, sladkostí a nejlepší letci diplomy a balíčkem. Tímto všem děkujeme.

Nástěnka

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2023/2024
Úplata se platí za každé dítě, které je zapsáno do MŠ. částka úplaty je 300,- Kč měsíčně.
Úplatu neplatí děti předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
Přihlášené děti na prázdninový provoz platí úplatu 200,-Kč
PLATBA STRAVNÉHO - ZVÝŠENÍ ZÁLOH
stravné se platí bezhotovostní platbou na účet školy. Splatnost je k 10-tému každého měsíce. Měsíční záloha
MŠ 2-6 let 1000,-Kč
MŠ 7 let - odklad 1100,-Kč
ZŠ 7-10 let 600,-Kč
ZŠ 11 let 700,-Kč
První splátka musí být zaplacena do 10.9.2023.Vyúčtování proběhne vždy na pololetí a na konci školního roku vrácením přeplatku na účet.
Odhlašování obědů do 7.00 hod.
V případě dotazů se obraťte na vedoucí ŠJ Alenu Baculíkovou.

Kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy