logotyp

Uskutečněné akce 2014/2015

Hledání pirátského pokladu s piráty ,,BERUŠÁKY"

26. 6. dopoledne po nalezení mapy v láhvi jsme se s dětmi ze třídy Berušky - piráty Berušáky vydali hledat pirátský poklad. Podle mapy jsme šli přes pirátskou lávku, podél útesu, kolem moře - "Nádrž" až na ostrov "Kolečko", kde jsme se báli medvěda ukrytého v křoví. Na ostrově si děti odpočinuly na lodi(posezení na kolečku) a radovaly se za úspěšně zvládlou cestu. Vystřelili jsme si dětské pirátské šampáňo a začali hledat poklad. Nakonec jsme si zazpívali několik písniček. Dětem se výprava za pokladem líbila. Děti jste moc šikovnééé!

Indiánská výprava kmene ,,SLUNÉČKA SEDMITEČNÁ

18. 6. dopoledne jsme se s dětmi ze třídy Berušky vydali za dobrodružným lovem bizonů, jako indiánský kmen - ,, SLUNÉČKA SEDMITEČNÁ". Procházeli jsme houštím a keřovitým bludištěm, kde jsme pozorovali koně. Děti si vyzkoušely zasáhnou papírového bizona za pomocí luku s šípy. Zazpívali jsme si a zatancovali indiánské písničky za doprovodu flétny a bubnů. Všechny děti byly velmi statečné!

POHÁDKOVÁ ZAHRADA

11. 6. dopoledne se pro deti MŠ uskutečnila POHÁDKOVÁ ZAHRADA. Na zahradě MŠ měly rozmístněny pohádkové stanoviště, na kterých plnily různé úkoly. Nakonec hledaly poklad.

,,Na kole bezpečně" s Vlastimilem Hynčicou

10. 6. dopoledne přijel do MŠ za dětmi profesionální jezdec na kole a mistr republiky i Evropy Vlastimil Hynčica  - ,,Na kole bezpečně" . Děti ohromil svými mistrovskými kousky.
 

MINIŠKOLIČKA

2. 6. a 9. 6. 2015 se pro nově přijaté děti do MŠ uskutečnila MINIŠKOLIČKA ve třídě Berušky.

DEN S RYBÁŘI - RYBNÍK VANĎURÁK

5. 6. dopoledne jsme se šli s dětmi z MŠ podívat na místní rybník Vanďurák. Zde jsme měli pro děti připravený DEN S RYBÁŘI.

Slovácké divadlo - NEZBEDNÁ POHÁDKA

upravit
1. 6. dopoledne jsme s dětmi MŠ navštívily Slovácké divadlo v Uherském Hradišti s pohádkou - NEZBEDNÁ POHÁDKA.

Výlet do ZOO Hodonín

28. 5. dopoledne se uskutečnil výlet pro děti MŠ do ZOO V HODONÍNĚ.
upravit

SOKOLNICTVÍ

27. 5. dopoledne se uskutečnila na hřišti ZŠ ukázka dravců - SOKOLNICTVÍ pro děti MŠ a ZŠ

KERAMICKÁ DÍLNIČKA - VČELIČKY

19. 5. dopoledne se v MŠ konala KERAMICKÁ DÍLNIČKA pro děti ze třídy VČELIČEK.

ŠKOLNÍ AKADEMIE - VÍTEJ, VÍTEJ, MÁJI....

17. 5. se uskutečnila ,, na kolečku" ŠKOLNÍ AKADEMIE - VÍTEJ, VÍTEJ, MÁJI....  Všem děkujeme za krásné vystoupení a podporu.
upravit
upravit

Koncert ZUŠ a farní zahrada Strážnice

23. 4. dopoledne se konal pro děti z MŠ výlet do Strážnice. Děti ze Včeliček se zúčastnily koncertu v ZUŠ a děti z Berušek se šly podívat na farní zahradu ve Strážnici.

Policie v MŠ

21. 4. dopoledne se konala pro děti v MŠ BESEDA S POLICIÍ. Na zahradě MŠ si mohly prohlédnout policejní auto a uniformy.

Výstava zvířátek v MŠ

16. 4. dopoledne proběhla v naší MŠ pro děti VÝSTAVA ZVÍŘÁTEK. Děti si mohly pohladit králíčka a holoubka. Prohlédly si několik druhů papoušků a dozvěděly se o nich spoustu informací

Berušky v knihovně

14. 4. dopoledne se byly děti MŠ ze třídy Berušek podívat do místní knihovny.

Dopravní výchova

10. 4. dopoledne se pro děti naší MŠ konala DOPRAVNÍ VÝCHOVA na hřišti v ZŠ. Děti si vyzkoušely jízdu na koloběžkách, podle dopravních předpisů.

PLANETÁRIUM

13. 3. dopoledne navštívily děti ze třídy Včeliček výukový program PLANETÁRIUM v tělocvičně ZŠ.

Divádélko LENKA

12. 3. dopoledne přijelo za dětmi do MŠ DIVADÉLKO LENKA S POHÁDKAMI.

VÝVOJ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ

16. 2. dopoledne se konal v ZŠ pro děti z MŠ výukový hudební program s názvem VÝVOJ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ.

KARNEVAL V MŠ

12. 2. dopoledne se konal v naší MŠ KARNEVAL. Všem rodičům děkujeme za krásné kostýmy, které připravili svým dětem. Děkujeme.

Beseda s psychologem

21. 1. 2015 se uskutečnila  Beseda s psychologem Mgr. J. Mrkvou- na  téma školní zralost

Loutkové divadlo

6. 1. 2015 přijelo do naší MŠ loutkové divadlo VESELÁ ŠKOLIČKA.

Vánoční nadílka

10. 12. 2014 dopoledne se v MŠ  konala VÁNOČNÍ NADÍLKA

PEČENÍ PERNÍČKŮ

8. a 9. 12. 2014 dopoledne se v obou třídách  konalo PEČENÍ PERNÍČKŮ. Všechny děti si vyzkoušely válení těsta, vykrajování vánočních motivů formičkami a zdobení perníčků.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

5. 12. 2014 dopoledne se v  pro děti obou tříd uskutečnila MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA. Mikuláš se svou družinou naděloval také v .

,,RADUJME SE, VESELME SE"

1. 12. 2014 dopoledne jsme se s dětmi MŠ obou tříd zúčasntnili programu ,, RADUJME SE, VESELME SE" ve skanzenu Strážnice. Děti se zde zapojily do tvůrčích dílen, zpívání koled a shlédly lidové zvyky a tradice v období od ADVENTU do TŘÍ KRÁLŮ. Z tvůrčích dílen si děti přivezly do MŠ několik drobností a mnoho zážitků.

Vánoční strom v Sudoměřicích

V neděli 30. 11. se rozsvítil vánoční strom v Sudoměřicích a nechyběly u této podívané děti z MŠ a ZŠ. Zpívaly koledy a vánoční písně, recitovaly a užívaly si vánoční nálady. Přítomní se mohli ohřát u svařáku či čaje, nebo si pochutnat na guláši. Na Jarmarku se prodávaly výrobky, které vyrobily děti a učitelky, tržba činí 2 081 Kč. Peníze budou použity na akce pro děti. Děkujeme!!!

HOFFMANNOVO DIVADLO

25. 11. 2014 dopoledne přijelo do naší MŠ HOFFMANNOVO DIVADLO z Uherského Hradiště s pohádkou - KAŠPÁRKOVY POHÁDKY.

Děti ze Včeliček v knihovně

12. 11. 2014 dopoledne se byly děti ze Včeliček podívat v knihovně. Paní knihovnice Monika Podrazilová si pro děti připravila povídání o tom, jak vzniká kniha, jaké máme druhy knih a seznámila děti s prostředím knihovny. Děti si v knihovně mohly vystavené knihy prohlížet a s p. učitelkami si vybrané knihy vypůjčily do MŠ.

Keramická dílnička

3. a 4. 11. 2014 přijela do naší MŠ paní Flašarová z DDM Strážnice se svojí keramickou dílničkou. Děti vyráběly dárečky s vánoční tématikou.

Pohádka O SMOLENCE a SEKYRKOVÉ POLÉVCE

22. 10. 2014 přijela do MŠ Lenka Sasínová se svým divadlem. Zahrála dětem pohádku O SMOLENCE a SEKYRKOVÁ POLÉVKA. Děti si z pohádek odnesly poučení, že mají vždy poslechnout dobré rady. Pobavily se, zahrály si v pohádce SEKYRKOVÁ POLÉVKA a také si procvičily názvy zeleniny, která patří do polévky.

Drakiáda

V úterý 14. 10. se konala tradiční Drakiáda pro děti malé i velké a jejich rodiče či prarodiče. Přálo nám počasí, bylo teplo a slunečno a ve vánku mírného větru vzlétlo okolo čtyřiceti draků. Porotou složenou z rodičů byli vyhodnoceni: Anička Bučková - její drak vzlétl nejvýše, Eliška Pomykalová - její drak létal nejdéle a Michal Pomajba - měl nejoriginálnějšího draka. I letos jsme měli maskota ježečka, který se líbil nejen maličkým. Všechny děti, které se zúčastnily, byly odměněny. Děkujeme za podporu rodičů a hojnou účast.

,,PŘEHLÍDKA SKŘÍTKŮ PODZIMNÍČKŮ Z DOMÁCÍCH DÍLNIČEK."

MŠ - v době od 29. 9. - 3. 10. 2014 proběhla v naší MŠ pro děti ,, PŘEHLÍDKA SKŘÍTKŮ PODZIMNÍČKŮ Z DOMÁCÍCH DÍLNIČEK." V pátek 3. 10. dopoledne jsme s dětmi výstavu slavnostně ukončili. Děti nám představily své Podzimníčky a za doprovodu kytary zazpívaly několik písniček. Všechny děti byly odměněny za krásné Podzomníčky diplomem, ježečkem a sladkou odměnou. Děkujeme všem rodičům za zapojení do projektu svými tvůrčími nápady.

Loutkové divadlo

24. 9. 2014  přijelo do naší MŠ loutkové divadlo VESELÁ ŠKOLIČKA s krátkými pohádkami pro děti.

Berušky a Včeličky

září šk. r. 2014/2015 -  třída Berušky a Včeličky na zahradě MŠ

Nástěnka

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2023/2024
Úplata se platí za každé dítě, které je zapsáno do MŠ. částka úplaty je 300,- Kč měsíčně.
Úplatu neplatí děti předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
Přihlášené děti na prázdninový provoz platí úplatu 200,-Kč
PLATBA STRAVNÉHO - ZVÝŠENÍ ZÁLOH
stravné se platí bezhotovostní platbou na účet školy. Splatnost je k 10-tému každého měsíce. Měsíční záloha
MŠ 2-6 let 1000,-Kč
MŠ 7 let - odklad 1100,-Kč
ZŠ 7-10 let 600,-Kč
ZŠ 11 let 700,-Kč
První splátka musí být zaplacena do 10.9.2023.Vyúčtování proběhne vždy na pololetí a na konci školního roku vrácením přeplatku na účet.
Odhlašování obědů do 7.00 hod.
V případě dotazů se obraťte na vedoucí ŠJ Alenu Baculíkovou.

Kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy