logotyp

Rodiče vítáni

Naše dlouhodobé úsilí o vytváření a rozvíjení oboustranně vstřícných vztahů mezi školou a rodiči získává konkrétní podobu i výsledky.

 Protože jsme splnili podmínky k zařazení do sítě škol, které dodržují komunikační pravidla pro spolupráci s rodiči, získali jsme certifikát společnosti EDUin a od 13.2.2012 můžeme používat značku Rodiče vítáni.

 Jak se pozná škola se značkou Rodiče vítáni? Podle loga na dveřích a plakátu s pravidly certifikace vyvěšeného poblíž vchodu.

 
Taková škola garantuje, že bude dodržovat šest komunikačních pravidel:

 1. Rodiče se dostanou bez problémů do školy, včetně odpoledních hodin.
 2. Rodičům jsou dostupné kontakty na všechny učitele a vedení školy.
 3. Rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve škole děje.
 4. Rodičům zaručujeme, že při třídních schůzkách neprobíráme prospěch a chování jejich dítěte před ostatními rodiči.
 5. S rodiči komunikujeme partnerským způsobem.
 6. Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich opravdu zúčastnit.

Kromě těchto základních pravidel nabízí značka dalších sedmnáct volitelných kritérií. Pro udělení značky si z nich škola musí vybrat alespoň dvě. Kompletní seznam kritérií naleznete ZDE.


A co vše dělá naše škola pro to, aby si značku Rodiče vítáni zasloužila?

 • vydáváme vlastní žákovské knížky, vedeme s dětmi  záznamníčky se základními informacemi pro děti i rodiče;
 • umožňujeme rodičům účast při výuce;
 • vyhlašujeme termíny třídních schůzek i konzultačních hodin;
 • zveřejňujeme na školním webu informace o výuce i organizaci školy;
 • při škole pracuje občanské sdružení rodičů  Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Sudoměřice;
 • školní dokumenty a vzdělávací program  jsou dostupné na školním webu;
 • školní dokumenty a vzdělávací program  jsou dostupné ve škole;
 • pravidelně aktualizujeme školní webové stránky;
 • školní fotografie a videa zveřejňujeme na internetu;
 • pořádáme akce pro rodiče- jarní a podzimní dílničky;
 • pořádáme společné akce  pro rodiče s dětmi - Zahradní slavnost, Cukrárna u maminky;
 • informace o dění ve škole zveřejňujeme na webu a školy a v sudoměřickém zpravodaji;
 • nově nabízíme možnost konzultačních  schůzek ve trojici- rodič, žák a učitel

Jsme v první desítce škol v našem okrese, které získaly tento certifikát. Mapu aktivních škol projektu Rodiče vítáni si prohlédněte zde. Profil naší školy na portálu www.rodicevitani.cz  si můžete prohlédnout  zde

Na tomto webu najdete také zajímavé články a inspirace. Web společnosti EDUin je zde. Projekt Rodiče vítáni má také stránku na facebooku zde.


DESATERO Rodiče vítáni

Pro učitele:

 1. Mluvte s rodičem jako s rovnoprávným partnerem, respektujte jeho důstojnost.
 2. Vnímejte rodiče jako „experta“, který nejlépe zná své dítě.
 3. Komunikujte s rodiči přímo, ne prostřednictvím dítěte.
 4. Berte dítě jako plnoprávnou součást učitelsko – rodičovské debaty o něm.
 5. Nevnímejte každý dotaz či kritiku jako osobní útok.

Pro rodiče:

 1. Nedívejte se na učitele jako protivníka, ale spolupracovníka při výchově dítěte.
 2. Nejednejte s ním jako s pedagogickým sluhou a respektujte jeho odbornost.
 3. Přicházejte do školy raději se zdvořilým dotazem, ne s odhodláním bojovat.
 4. Ověřujte si informace od svého dítěte, bývají často zkreslené.
 5. Nepomlouvejte nikdy učitele svých děti a rozhodně ne, když to mohou slyšet.

Věříme, že se nám bude i nadále dařit rozvíjet spolupráci a komunikaci s rodiči našich žáků ke spokojenosti všech. Děkuji za vaše případné náměty a připomínky.

                                                         

                                                 Mgr. Hana Veselá, ředitelka školy

Nástěnka

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2023/2024
Úplata se platí za každé dítě, které je zapsáno do MŠ. částka úplaty je 300,- Kč měsíčně.
Úplatu neplatí děti předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
Přihlášené děti na prázdninový provoz platí úplatu 200,-Kč
PLATBA STRAVNÉHO - ZVÝŠENÍ ZÁLOH
stravné se platí bezhotovostní platbou na účet školy. Splatnost je k 10-tému každého měsíce. Měsíční záloha
MŠ 2-6 let 1000,-Kč
MŠ 7 let - odklad 1100,-Kč
ZŠ 7-10 let 600,-Kč
ZŠ 11 let 700,-Kč
První splátka musí být zaplacena do 10.9.2023.Vyúčtování proběhne vždy na pololetí a na konci školního roku vrácením přeplatku na účet.
Odhlašování obědů do 7.00 hod.
V případě dotazů se obraťte na vedoucí ŠJ Alenu Baculíkovou.

Kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy