logotyp

Fotogalerie Archiv

Školní rok 2019/2020

MŠ  Prázdniny v MŠ   Pasování předškoláků   Včeličky na zahradě MŠ    Hrátky ve třídě Berušek   Den dětí - sportovní den   Včelí bzučení - program pro MŠ   Karneval   Hudební vystoupení pana Vojkůvky   Berušky na poště   Tři králové - koledování    Na prohlídce betlému v kostele   Plavecký výcvik předškoláků   Zpívání u vánočního stromu     Předvánoční koledování v Domově pokojného stáří    Vánoční nadílka    Pečení perníčků u Včeliček   Pečení a zdobení perníčků u Berušek   Divadlo ,,Šikulka"    Mikulášská nadílka u Včeliček   Mikulášská nadílka u Berušek   Zdobení adventního věnečku u Berušek   Zdobení adventního věnečku u Včeliček   Adventní dílničky v MŠ    Maňáskové divadlo Sluníčko    Projektový den s myslivcem ,,O životě lesních zvířat"    Hrajeme si divadlo     Divadlo ,,Pohádky z truhlice"     Podzimní dostaveníčko      Skřítci Podzimníčci    Začátek školního roku   Uspávání broučků   Hrátky na pískovišti   Hrajeme si s přírodninamiZŠ  Vysvědčení  Smažení koblížků ve ŠD  Recitační soutěž  Včelí bzučení  Činnosti ŠD v prosinci a lednu  Preventivní program  Bruslení v lednu  Školní ples 2020  Plavání  Zpívání u vánočního stromečku  Vánoční večírek v 1. třídě  Adventní posezení ve 3. a 4. roč.  Mikulášská nadílka   Radujme se, veselme se 1. a 2. roč.  Radujme se, veselme se 3.,4. a 5. roč.   Listopad ve ŠD   Adventní posezení ve 2. třídě  Slavnost Slabikáře 1. ročník  Jíme hravě zdravě 2. ročník  Beseda v knihovně  Říjen ve ŠD   Strašidlácký den  Dopravní výchova ve 4. ročníku  Den otevřených dveří a Podzimní dostaveníčko  Slavnostní zahájení šk. roku   Beseda se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou  Školní družina v září

2018/2019

MŠ   Zahradní slavnost - pasování předškoláků   Předškoláci na návštěvě v družině   Pozorování a vypouštění motýlků u Včeliček   Pozorování a vypouštění motýlků u Berušek   Divadelní představení ,,Pohádky z našeho statku"   Projektový den u Včeliček ,,Poly dumá o sluníčku"   Projektový den u Berušek ,,Tajemství včel"   Motýlí zahrádky    Návštěva předškoláků ve 3. a 5. třídě   Pohádková zahrada 2019   Výlet do ZOO   Divadelní představení v Uherském Hradišti    Návštěva předškoláků ve 4. třídě    Návštěva předškoláků ve 2. třídě   Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ  Den matek v MŠ   Hrátky na zahradě MŠ    Projekt Afrika    Včeličky na koncertě v ZUŠ     Divadlo Sněhurka a sedm trpaslíků     Keramické dílničky  Divadlo POHÁDKA Z TRUHLICE  Plavání  Knihovna Berušky  Setkání s canisterapeutickými psy  Karneval Tři králové  Ples 2019 Zpívání u stromečku 2018 JEŽÍŠKOVA VNOUČATA  Vánoce Berušky  Pečení perníčků Berušky  Pečení perníčků Včeličky Mikulášská nadílka  Radujme se, veselme se - skanzen Strážnice  Adventní dílničky  První sníh v MŠ Berušky  Včeličky v knihovně  Muzikoterapie - Kouzelný  zvoneček Jak si správně čistit zoubky  Návštěva předškoláků z MŠ v ZŠ-Projekt Ekologie Dostaveníčko  Skřítci Podzimníčci Dravci Divadélko Lenka  Zahájení šk. roku


ZŠ  Slavnostní předání vysvědčení Šikovaná k Vanďuráku  Pěší výlet na výklopník  Loučení s předškoláky a páťáky  Akce ŠD v červnu  Sportovní odpoledne - 2. ročník  Divadélko Pohádky z našeho statku Turnaj ve vybíjené v Petrově - 5. ročník  Zdravá svačinka  Návštěva komise soutěže Obec roku  Projekt Voda - II. třída   Projekt Obec - II. třída S úsměvem do školy - 4. třída  Školní výlet Odpolední posezení s rodiči - 1. třída S úsměvem do školy - 2. třída  Návštěva Galerie výtvarných umění - Tvořivka  Den otevřených dveří u hasičů ve Veselí nad Moravou  Školní akademie  Okresní kolo soutěže Dopravní výchova ve Veselí nad Moravou  S úsměvem do školy - 1. třída  Oblastní soutěž Dopravní výchovy v Hodoníně  Projekt Afrika ŠD ve stolařské dílně pana Bučka  Jaro ve ŠD   Velikonoční tradice 2. a 3. ročník  Pietní akt 12. 4.  Dopravní výchova duben  Páťáci čtou dětem z MŠ  Keramická dílna duben   AJ s Charlotte  Zápis d 1. ročníku  Jarní posezení druháčků s rodiči  Zástupci Sudoměřic na Zpěváčkovi Strážnicka  Plavecký výcvik  Beseda v knihovně  Recitační soutěž - školní kolo  Karneval ve ŠD  ŠD v prosinci  Návštěva předškoláčků v 1. třídě  Bruslení TEZA Hodonín leden Hudební program Radima Zenkla  Vánoční posezení s rodiči v 1. třídě  Besedy ve ŠD   Činnosti ŠD v listopadu  Mikulášská nadílka  Canisterapie v 1. a 2. třídě  Preventivní program Zdravé zoubky  Činnosti ŠD v září a říjnu   Projekt Ekologie  Vyhodnocení Podzimníčků  Podzimní dostaveníčko  Den otevřených dveří  
Dravci - výukový program  Slavnostní zahájení šk roku


2017/2018

Cesta za pokladem  KOVO ZOO Buďme kamarádi  Karneval  Beseda s myslivcem  Pohádka O ŘEPĚ- Berušky  Loutkové divadlo  Prvňáčci na návštěvě v MŠ   Tři králové z Mš v ZŠ Nadílka  Zdobení stromečku - Včeličky  Zima v MŠ Pečení perníčků Berušky Pečení perníčků  Mikulášská nadílka  Adventní věneček  Adventní dílničky Hrajeme si ve Včeličkách  Knihovna - Včeličky  Keramické dlničky - Včeličky  Podzimníčci  Drakiáda  Loutkové divadlo ŠIKULKA   Začátek šk.roku 


ŽŠ Vydání vysvědčení  Rozloučení s páťáky  Pěší výlet na Výklopník  Beseda s pamětníky Sudoměřic ve ŠD  Školní výlet VIDA Brno  Činnosti ŠD v červnu  Školní akademie  Dopravní soutěž ve Strážnici  Projekt Praha  Projekt Obec  Projekt Voda  Kroužek Paletka v Galerii výtvarného umění v Hodoníně  Den s hasiči ve Veselí nad Moravou  Dopravní soutěž - školní kolo  Čarodějnický den a Den Země  Činnosti ŠD - březen a duben  AJ s rodilou mluvčí  Zápis do 1. ročníku  Recitační soutěž v Petrově  Zpěváčci Strážnicka   ŠD - činnosti v lednu a únoru  Vítání jara v 1. třídě   Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem  Šárka Janečková - okresní kolo rec. soutěže v Hodoníně  Recitační soutěž - školní kolo  Bruslení 3.-5. ročník  Školní ples  Pololetní vysvědčení  Karneval ŠD  Pokusy, lidské tělo - 1. ročník  Návštěva prvňáčků v MŠ   Preventivní program Dobré vztahy ve třídě  Tři králové z MŠ v ZŠ  Preventivní program VZPoura úrazům  ŠD v listopadu a prosinci  Zpívání u stromečku  Adventní posezení 1. roč.  Adventní posezení 2. a 4. roč.   Mikulá
šská nadílka  Čertí škola - 1. třída  Říjen ve ŠD  Beseda v knihovně  ŠD - aktivity v září  Jablkohrátky - 1. třída   Vyhlášení Podzimníčků  Podzimní dostaveníčko Den otevřených dveří   Projektový den Ekologie  Dopravní výchova - září  Slavnostní zahájení šk. roku2016/2017

Zahradní slavnost 2017  Předškoláci v družině   Návštěva za formulí Michala Novického  Miniškolička  Rybník VANĎURÁK  Cesta za pokladem  S úsměvem do školy    "Zvířátka na statku"-výlet Selský domek Kněždub  Knihovna - Včeličky  Plavecký výcvik MŠ  Písečná animace Plavání  Projekt - Pomáháme ptáčkům v zimě Karneval v MŠ  Divadlo Šikulka  Tři králové  Zima v MŠ 2017  Nadílka v MŠ   Pečení perníčků  Mikulášská nadílka v MŠ  Adventní věneček  Skanzen Strážnice - ,,Radujme se, veselme se" Adventní dílničky  Výukový program CHKO - Odkud se bere jídlo?  Podzimní dostaveníčko  Podzimníčci v MŠ  Divadélko Lenka - KOZA RÓZA  Keramická dílnička - Včeličky Drakiáda  Začátek šk.roku 

Vydání vysvědčení  Rozloučení s páťáky  Pěší výlet na Výklopník  S úsměvem do školy-3. roč.  Jarní akce ve ŠD  Školní výlet Permonium  Sportovní dopoledne  Projekt Bílé Karpaty Projekt Voda  Návštěva Galerie-kroužek Paletka  Projekty Obec a Občan  Školní akademie  Dopravní soutěž na ZŠ Strážnice  Práce s 3Panelem   Práce s tablety  Čarodějný den Úklid hřišť  Den Země  Uctění památky obětí II. sv. války  Dopravní výchova  Zápis do 1. třídy  Plavecký výcvik  Recitační soutěž v Petrově  Návštěva u koníků  Beseda v knihovně-březen  Plavání - 1.třída  Písečná animace  Recitační soutěž-školní kolo   Sněhulákový den  Projekt Zdraví dětem  Pololetní vysvědčení  Komunitní kruh leden Ples školy  Akce ŠD  Dramatický kroužek-Ovečka a vlk  Zpívání u stromečku  Stařenka Morava vypráví  Mikulášská nadílka  Radujme se,veselme se-ve skanzenu   Návštěva knihovny  Výukový program CHKO Půda Výukový program CHKO  Strašidelný den  Podzimní dostaveníčko  Listování s Lukášem Hejlíkem  Den otevřených dveří   Drakiáda  Kouzelník Valdini   Slavnostní zahájení provozu šk. hřiště   Dopravnín výchova
 Slavnostní zahájení šk. roku Společné (tutorské) čtení

ŠD  Podzimní aktivity Akce v lednu Karneval ve ŠD

2015-2016


 Vydání vysvědčení    Pěší výlet na výklopník  Zahradní slavnost  Dramatický kroužek-O dvou tovaryších  Poslední plavání  Plavecký výcvik  Divadélko Pohádka ze starého mlýna   Projekt Voda  Projekt s úsměvem do školy 3. roč  Školní výlet Lednice  Akce ŠD    Den dětí "Rodiče dětem",z.s.   Projekt S úsměvem do školy  Školení PO    Projekt Praha  Projekt Občan   Projekt Obec  Školní akademie  Jak válčili husité  Komunitní kruh  Věneček z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého  Návštěva Galerie výtvarných umění   Den Země   Návštěva knihovny   Výuka AJ s rodilým mluvčím   Dopravní výchova-duben   Recitační soutěž ZŠ Sudoměřice a ZŠ Petrov  Recitační soutěž - školní kolo   Karneval ŠD   Bruslení TEZA Hodonín  Školní ples a video  Zápis do 1. ročníku  Pololetní vysvědčení  Divadelní představení Rybí příběh  Zpívání u stromečku  Vánoční besídky  Aktivity ŠD  První pomoc-školení prvňáčků  Mikulášská nadílka   Výherci soutěže Podzimník   Školení hasičů  Pozimní dostaveníčko  Zahájení šk. roku  Dopravní výchova  Velká Británie  Drakiáda


MŠ  Předškoláci v ZŠ  Zahradní slavnost  Dramatický kroužek - ,,Dva tovaryši"  Pohádka ze starého mlýna Pohádková zahrada  Hasiči  Výlet - zámek Milotice  Školní akademie  Jak válčili husité  Den Země  Berušky v místní knihovně  Výchovný koncert ZUŠ Strážnice - předškoláci  Hudební pohádka  SBĚRNÝ DVŮR  Vítání jara - Morena  Hoffmannovo divadlo   Angličtina v MŠ  Karneval v MŠ  Loutkové divadlo Lenka - leden2016  Krmení zvířátek B+V  Předškoláci v 1.třídě   Výukový program - Zdravíme se  Tři králové - koledování  Zpívání u stromečku  Vánoční nadílka  Pečení a zdobení perníčků  Mikuláš v MŠ  Adventní dílničky MŠ+ZŠ Včeličky v místní knihovně Keramické dílničky - Včeličky  Podzimní ,,Dostaveníčko"  Podzimníčci MŠ 2015 
Drakiáda 2015  Loutkové divadlo Lenka - říjen 2015  Zahájení školního roku 2015-2016 v MŠ


2013-2014

ZŠ  Vysvědčení  Pěší výlet na Výklopník  Sportovní den  Den s rybáři  Zahradní slavnost 2014  Plavecký výcvik 2014  Školní výlet Ranč Kostelany  Výukový program CHKO  Projekt S úsměvem do školy   Projekt Občan   Projekt Praha  Skanzen Strážnice   Dopravní výchova duben  Mladí zpěváčci  Beseda s hasiči  Komunitní kruh duben Dílny pro rodiče  Návštěva knihovny 2014  Soutěž ve ŠD O nejkrásnější autíčko  Divadelní představení Písnička pro draka   Karneval ŠD 2014  Komunitní kruh březen 2014  Angličtina s rodilou mluvčí  Ples školy 2014 Komunitní kruh a vysvědčení leden 2014  Naše třídy Hodinka s terapeutickým psem   Mikulášská nadílka Komunitní kruh Soutěž PODZIMNÍK    Projekt EKOLOGIE- Sonnentor, výstava hub Ratíškovice   Projekt VODA - RYBNÍK VANĎURÁK  Zahájení školního roku 2013-2014  

 

  Nedělní škola 2014  Zápis do 1.třídy 2014   Beseda s psychologem Mgr. Jaroslavem Mrkvou  Zpívání u stromečku 2013  Adventní dílničky ZŠ+MŠ  PROJEKT MEZILIDSKÉ VZTAHY - Den otevřených dveří a Ochutnávka domácích dobrot ZŠ+MŠ   Výchovný koncert Countrio ZŠ+MŠ  DRAKIÁDA ZŠ+MŠ

 

MŠ  VESELÁ ŠKOLIČKA - červen 2014   MINIŠKOLIČKA    Autoservis a Pneuservis Novitech    Předškoláci MŠ v DRUŽINĚ ZŠ  Koupání v bazénech na zahradě MŠ   Plavecký výcvik 2014 předškoláci   Vanďurák 2014  POHÁDKOVÁ ZAHRADA 2014  Výlet STRÁŽNICE  VIS BÍLÉ KARPATY - Berušky+Včeličky  Berušky v knihovně  Loutkové divadlo LENKA Koncert ZUŠ Strážnice - předškoláci MŠ Zábavné hudební vystoupení -,,HUDEBNÍ POTĚŠENÍ"  Velikonoční keramické dílničky  Karneval MŠ 2014  Človíček a jeho maminka planeta Země  Návštěva 1. třídy předškoláčky MŠ   Betlém 2014 - MŠ Loutkové divadlo VESELÁ ŠKOLIČKA  Vánoční nadílka  Vánoční pohádka  Pečení perníčků  Mikulášská nadílka  Adventní věnečky  Včeličky v knihovně  Keramické dílničky  Delfín DILO a podmořský svět  Beseda -,,První pomoc"  Podzimníčci  Naše nové hřiště  Zahájení školního roku  2013-2014 v MŠVíce zde: http://skola.obecsudomerice.cz/fotogalerie/

2014-2015

  ZŠ  Vysvědčení  Den s rybáři  Zahradní slavnost   Pěší výlet na Výklopník  Výlet ZOO Lešná  Noc s pohádkou-SRPŠ  Den dětí s hasiči  Sokolnictví   Projekt Bílé Karpaty  Projekt Obec  Dopravní soutěž  Školní akademie  Den Země  Beseda s Policií ČR  Tvořivá dílna pro rodiče  Dopravní výchova - duben  Plavání  Bruslení  Planetárium  Ples školy  Vývoj hudebních nástrojů  Bruslení TEZA Hodonín   Karneval ŠD  Zápis do 1. ročníku  Skanzen Strážnice   Zpívání u stromečku   Cukrárna U Maminky  Den otevřených dveří   Exkurze ŠD   Keramická dílna  Drakiáda  Dopravní výchova  Soutěž Podzimník  Projektový den Ekologie v REC Group  Beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou   Zahájení roku

 

MŠ Hledání pirátského pokladu s piráty ,,BERUŠÁKY"  Indiánská výprava kmene ,,SLUNÉČKA SEDMITEČNÁ" - Berušky Pohádková zahrada Na kole bezpečně s Vlastimilem Hynčicou  Miniškolička  DEN S RYBÁŘI- RYBNÍK VANĎURÁK  Výlet ZOO Hodonín Sokolnictví Školní akademie  Koncert ZUŠ a farní zahrada Strážnice Policie v MŠ Výstava zvířátek v MŠ Berušky v knihovně  Dopravní výchova  Plávání - předškoláci  Planetárium v ZŠ  Loutkové divadlo LENKA - březen 2015  Vývoj hudebních nástrojů v ZŠ  Karneval Předškoláci na návštěvě v 1. třídě ZŠ Radovánky na sněhu  Tři králové - Berušky  Veselá školička - leden 2015 Vánoční nadílka Pečení a zdobení perníčků Berušky + Včeličky Mikulášská nadílka ,,RADUJME SE, VESELME SE" - skanzen Strážnice  Adventní dílničky ZŠ+MŠ 2014 Hoffmannovo divadlo - KAŠPÁRKOVY POHÁDKY Včeličky v knihovně Keramické dílničky - vánoční tématika Loutkové divadlo LENKA - říjen 2014  Přehlídka skřítků Podzimníčků  Veselá školička - září   Zahájení školního roku 2014-2015    Více zde: http://skola.obecsudomerice.cz/fotogalerie/

Nástěnka

obrázek

Stanovy spolku "Rodiče dětem"

Milí rodiče,
nové stanovy spolku "Rodiče dětem" naleznete v sekci Základní škola-Dokumenty.

Projekt Cesta je cíl II.

Naše škola realizuje projekt Cesta je cíl II., reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020464 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -Šablony pro MŠ a ZŠ III.
Projekt je zaměřen na:

-personální podporu – školní asistent
-rozvojové aktivity – projektový den ve výuce

-personální podporu – školní asistent
-rozvojové aktivity – doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve výuce
-osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ – zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ
-Hlavním cílem projektu je sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován EU.
Mateřská škola oznamuje, že provoz mateřské školy začíná ve středu 1.9.2021. Provoz MŠ je od 6.15 hod. - 16.15 hod.
Děti v MŠ se netestují.
Při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech platí pro všechny povinnost zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem.

Úplata za předškolní vzdělávání

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Od 1.9.2021 dochází ke změně úplaty předškolního vzdělávání. Úplata od 1.9. 2021 činí 300,- Kč.

Čestné prohlášení o negativním testu

Milí rodiče. Ve webové aplikaci Bakaláři na titulní stránce účtu vašeho dítěte máte možnost si vytisknout čestné prohlášení o negativním testu vašeho dítěte - Potvrzení Covid. Čestné prohlášení má již předvyplněné jméno dítěte. Je důležité zajistit časový soulad testování a dodržet lhůtu 72 hodin od testování ve škole. Připomínáme, že naše škola se testuje pouze 1x týdně v pondělí.
Potvrzení o testování: škola vydává potvrzení o negativním výsledku testu pouze pro účely přijímacích zkoušek na střední školy. Potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. škola není povinna vydávat.

DEN MATEK-video

Video pro maminky k svátku najdete v aplikaci Teams, školní družina.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby do školské rady pro rok 2021-2023 se uskuteční ve dnech 11. 5.-12. 5. 2021 tajným hlasováním v systému Bakaláři. Oznámení o vyhlášení konání voleb do školské rady naleznete v sekci- Základní škola- Dokumenty- Oznámení o konání voleb do školské rady. Bližší informace obdrží zákonní zástupci prostřednictvím e-mailu. Děkujeme za spolupráci.

Návrat dětí a žáků do škol od 12. 4. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení budou zákonným zástupcům zaslány prostřednictvím e-mailu. Související dokumenty pro MŠ, ZŠ a ŠD naleznete v sekci Základní škola-dokumenty.

OBĚDY

Děti MŠ i žáci ZŠ mají nárok na odběr (s sebou) dotovaného obědu. V případě zájmu kontaktujte vedoucí ŠJ paní Baculíkovou. Tel. 518 335 224.

OCHRANNÉHO OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Přijíždíte do ČR ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, musíte vyplnit příjezdový formulář a před cestou si u akreditované laboratoře nechat udělat RT-PCR test (nejvýše 72 hodin před cestou). Po příjezdu do ČR se podrobit nejdříve po 5 dnech RT-PCR testu v ČR. Do té doby musíte dodržovat samoizolaci (tj. máte omezený volný pohyb a nemůžete do zaměstnání). Na pracoviště smíte vstoupit, prokážete-li se zaměstnavateli: - písemným potvrzením akreditované laboratoře o výsledku testu provedeného před příjezdem – příjezd ze země se středním rizikem nákazy - negativním výsledkem RT-PCR testu provedeného v ČR – příjezd ze země s vysokým rizikem nákazy - negativním výsledem RT-PCR testu provedeného v ČR nejdříve po 5 dnech od vstupu na území ČR – příjezd ze země s velmi vysokým rizikem nákazy Tyto povinnosti nelze nahradit dobrovolnou izolací či karanténou. Pozor: uvedené platí i pro děti, žáky a studenty při návratu do školy..
Návrat dítěte do MŠ a ZŠ je možný po předložení výsledku negativního testu dle výše uvedeného nařízení. Celý text ochranného opatření a další související dokumenty naleznete v sekci Dokumenty ZŠ.

COVID-19

Vydané dokumenty MŠMT k organizaci školy, PES pro oblast školství a další související materiály s COVID-19 naleznete v sekci dokumenty.

CHARITA -fond SIDUS

Veřejná sbírka č. S-MHMP/1476620/2015.
Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, z.ú.
Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 2.200,00 Kč

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY SE V PŮVODNÍM PODZIMNÍM TERMÍNU 2020 NEKONAJÍ. O NOVÉM TERMINU VÁS BUDEME INFORMOVAT.

Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ je nutné dohodnout telefonicky. (Bezpečnostní a organizační opatření v souvislosti s COVID-19.)
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy