logotyp

Uskutečněné akce 2023/2024

Beseda s knihovnicí 14.12.2021

Beseda s knihovnicí 14.12.2021Dne 13. října proběhly besedy s knihovnicí ve 4. a 5. ročníku na téma „Fantazijní literatura“. Paní Monika Podrazilová pro děti připravila také čtenářskou soutěž, jejíž vyhodnocení proběhne 14. 12. 2021. Za spolupráci moc děkujeme.

Školení první pomoci a požární ochrany

Školení první pomoci a požární ochranyAsi nejsilnějším zážitkem tohoto čtvrtletí bylo školení požární ochrany a první pomoci, které s každou třídou v časové dotaci 4 vyučovacích hodin absolvovala paní Monika Vajčnerová. Ta velmi působivě a názorně děti seznámila se základy požární ochrany, se způsoby ošetření zranění a také se zacházením s hasicím přístrojem. Žáci měli možnost vyzkoušet dýchání z úst do úst na připravené figuríně. Vyzkoušeli si také práci s opravdovým defibrilátorem. Děti byly vtaženy do důležitosti poskytování první pomoci a pochopily, že nemusí nutně být lékaři nebo záchranáři, aby jednoduchým úkonem jakým je třeba záklon hlavy dokázali zachránit život nebo zabránit dalšímu zhoršování zdravotního stavu.

Exkurze do Muzea ropy

Exkurze do Muzea ropyDne 15. října se vydal 5. ročník na exkurzi do Muzeum ropy v Hodoníně. V rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, předmět Přírodověda si žáci rozšířili nové poznatky o ropě, její těžbě, zpracování apod. Muzeum ropy je tvořeno vnitřní expozicí a venkovním Technologickým parkem v okolí muzea. Vnitřní expozice mapuje geologické, historické a technologické aspekty spojené s dobýváním a zpracováním ropy na Hodonínsku, kde se ropa a zemní plyn těží již více než sto let. Žáci zde viděli stroje a nástroje používané k dobývání a zpracování černého zlata, ukázky hornin, minerálů, fosilií a také modely vrtných věží a soustav. Součástí venkovního Technologického parku jsou nepřehlédnutelná čerpadla na ropu tzv. kozlíky, produkční kříže, kompresory, separátory či vrtná dláta. Venkovní expozice je nově rozšířena o Geopark hornin vídeňské pánve, naučný okruh mapující základní typy hornin, které se nacházejí v podloží hraničního regionu, a to včetně paleontologických záznamů.

Strašidlácký den

Strašidlácký denV úterý 26. října naši školu navštívilo spoustu strašidel a pohádkových bytostí. V tematicky zaměřeném „Strašidláckém dni“ se žáci v přestrojení učili zejména hravou a zážitkovou formou. Atmosféru tohoto dne dotvářela patřičná výzdoba a také kostýmy paní učitelek. Všichni jsme si tento celý den moc užili.

Dopravní výchova

Dopravní výchovaV pátek 12. listopadu absolvovali žáci 4. ročníku praktickou část Dopravní výchovy – jízdu na kole. Po teoretické části, kterou absolvovali ve škole, jezdili na jízdních kolech na dopravní hřiště při ZŠ Vančurova v Hodoníně pod vedením Městské policie v Hodoníně. Žáci tak využili své znalosti a vědomosti v praxi a neodradilo je ani zatažené a sychravé počasí. Dětem se dařilo opravdu dobře a dopoledne v sedlech kol si náležitě užily.

Slavnost slabikáře – 1. ročník

Slavnost slabikáře – 1. ročníkPoslední listopadový den jsme v 1. třídě prožívali Slavnost slabikáře. Dopluli jsme na ostrov Čtenářů a kapitán Finn nám poslal dopis, ve kterém jsme se dozvěděli, že se zde nachází poklad. Vydali jsme se ho tedy hledat. Abychom mohli poskládat plán cesty k pokladu, museli jsme nejprve prokázat čtenářskou zdatnost v pěti zkouškách. Za splnění jednotlivých úkolů jsme dostávali části plánu, podle kterého jsme se pak vydali. A objevili jsme poklad – naše nové slabikáře. Pan starosta nás pak pasoval na čtenáře slabikáře.

Nástěnka

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2023/2024
Úplata se platí za každé dítě, které je zapsáno do MŠ. částka úplaty je 300,- Kč měsíčně.
Úplatu neplatí děti předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
Přihlášené děti na prázdninový provoz platí úplatu 200,-Kč
PLATBA STRAVNÉHO - ZVÝŠENÍ ZÁLOH
stravné se platí bezhotovostní platbou na účet školy. Splatnost je k 10-tému každého měsíce. Měsíční záloha
MŠ 2-6 let 1000,-Kč
MŠ 7 let - odklad 1100,-Kč
ZŠ 7-10 let 600,-Kč
ZŠ 11 let 700,-Kč
První splátka musí být zaplacena do 10.9.2023.Vyúčtování proběhne vždy na pololetí a na konci školního roku vrácením přeplatku na účet.
Odhlašování obědů do 7.00 hod.
V případě dotazů se obraťte na vedoucí ŠJ Alenu Baculíkovou.

Kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy