logotyp

Zápis do ZŠ

Na základě § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Sudoměřicích oznamuje:

Zápis do ZŠ pro školní rok 2024/25 se uskuteční
ve čtvrtek 4. dubna 2024 od 14 h. do 17 h. v budově ZŠ Sudoměřice

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti s odloženou školní docházkou. 
Zákonní zástupci si s sebou přinesou: rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, Žádost o přijetí do ZŠ a vyplněný Zápisní list.
V případě žádosti o odklad školní docházky je třeba dodat také: vyplněnou Žádost o odklad školní docházky, potvrzení od příslušného poradenského zařízení a potvrzení od lékaře.
Všechny formuláře naleznete v sekci Základní škola - Dokumenty, nebo je žádejte u vedoucí učitelky MŠ p. Petry Jančové nebo u ředitelky školy Mgr. Michaely Janečkové. Děkujeme. 

Těšíme se na Vás!            Mgr. Michaela Janečková, ředitelka školy

Nástěnka

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2023/2024
Úplata se platí za každé dítě, které je zapsáno do MŠ. částka úplaty je 300,- Kč měsíčně.
Úplatu neplatí děti předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
Přihlášené děti na prázdninový provoz platí úplatu 200,-Kč
PLATBA STRAVNÉHO - ZVÝŠENÍ ZÁLOH
stravné se platí bezhotovostní platbou na účet školy. Splatnost je k 10-tému každého měsíce. Měsíční záloha
MŠ 2-6 let 1000,-Kč
MŠ 7 let - odklad 1100,-Kč
ZŠ 7-10 let 600,-Kč
ZŠ 11 let 700,-Kč
První splátka musí být zaplacena do 10.9.2023.Vyúčtování proběhne vždy na pololetí a na konci školního roku vrácením přeplatku na účet.
Odhlašování obědů do 7.00 hod.
V případě dotazů se obraťte na vedoucí ŠJ Alenu Baculíkovou.

Kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy