logotyp

Uskutečněné akce 2020/2021

Projektový den ve školní družině

Projektový den ve školní družině

V druhém oddělení školní družiny proběhl 6. října 2020 projekt na téma ,,Žijeme zdravě‘‘. Celým naučně-vzdělávací odpolednem nás provázela odbornice z praxe paní Pavlína Macháčková, DiS.

Hlavním cílem bylo prohloubit u dětí povědomí o zdravé výživě a zdravém životním stylu. Žáci pracovali samostatně i ve skupinách a byli velmi aktivní. Činnosti se střídaly a byly zvoleny úměrně k věku žáků. Díky projektu se žáci dozvěděli nové informace a poznatky týkající se především správného stravování. Dle projevů a nadšení se dětem projekt líbil. Projekt byl hrazen z projektu „Cesta je cíl“ EU - Šablony II.           
                  
Alena Příkazská, vychovatelka školní družiny

Karneval

Karneval 12.2.2021 proběhl ve druhém oddělení školní družiny karneval. Děti si připravily krásné masky, které jsme si na začátku karnevalu představili.  Později jsme se věnovali hrám, soutěžím a tanečkům. Na závěr karnevalu dostalo každé z dětí sladkou odměnu. Bylo to příjemně strávené odpoledne.

Turnaj v pexesu

Turnaj v pexesu 28.1.2021 proběhl ve druhém oddělení školní družiny souboj v pexesu. Děti hrály ve dvojicích, kdy vždy jeden z dvojice vypadl a druhý postoupil do dalšího kola. Na konci zůstali naši nejlepší hráči pexesa. Na třetím místě se umístil Tomáš Křižan. Na druhém místě  byla Anna Šiflová a první místo obsadil Marek Luzum.

Čarodějnický rej

Čarodějnický rej30.4.2021 se v prostorách ŠD uskutečnil čarodějnický rej. Děti dostaly dopis od čarodějnice Agáty a jejich úkolem bylo nasbírat všechny přísady do lektvaru mládí, díky kterému čarodějnice Agáta znovu omládla.

Nástěnka

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2023/2024
Úplata se platí za každé dítě, které je zapsáno do MŠ. částka úplaty je 300,- Kč měsíčně.
Úplatu neplatí děti předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
Přihlášené děti na prázdninový provoz platí úplatu 200,-Kč
PLATBA STRAVNÉHO - ZVÝŠENÍ ZÁLOH
stravné se platí bezhotovostní platbou na účet školy. Splatnost je k 10-tému každého měsíce. Měsíční záloha
MŠ 2-6 let 1000,-Kč
MŠ 7 let - odklad 1100,-Kč
ZŠ 7-10 let 600,-Kč
ZŠ 11 let 700,-Kč
První splátka musí být zaplacena do 10.9.2023.Vyúčtování proběhne vždy na pololetí a na konci školního roku vrácením přeplatku na účet.
Odhlašování obědů do 7.00 hod.
V případě dotazů se obraťte na vedoucí ŠJ Alenu Baculíkovou.

Kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy