logotyp

Činnosti školní družiny

Družina online

Vážení rodiče,

v programu Teams máme nově vytvořenou družinu online, kde budeme  posílat omalovánky, nápady na tvoření, hádanky a různé úkoly, které budou probíhat i v přírodě. Začínáme zítra tj.pondělí 8.3.2021.

Vše je samozřejmě dobrovolné a záleží jen na vás, zda budete mít chuť tuto nabídku využít. Výtvarné potřeby budeme vždy volit tak, aby byly běžně dostupné ve vašich domácnostech.

Kdo nemá možnost si materiál vytisknout, bude možné si ho vyzvednout v pondělí ve škole a to na celý týden.

Za zpětnou vazbu od aktivních dětí, budeme moc rády a jejich výtvory budeme vystavovat a zveřejňovat na stránkách školy.

Do družiny online se můžou zapojit všichni aktivní žáci naší školy.

Přejeme vám, ať tuto nelehkou dobu překonáte ve zdraví a těšíme se, až se zase všichni uvidíme ve školní družině.

Vaše paní vychovatelky 

CARUSO SHOW

CARUSO SHOW

30.1. si děti ve školní družině připravily hudební soutěž s názvem „Caruso show“. První místo získaly Agáta Hajdinová a Helena Nogová, II. místo obsadil Pavel Harašta, III. místo Anna Bučková. Celé odpoledne jsme si krásně užili.

VÁNOČNÍ NADÍLKA V ŠD

VÁNOČNÍ NADÍLKA V ŠD

20.12. se uskutečnila ve školní družině vánoční nadílka. Odpoledne po obědě Ježíšek přinesl do družiny dárky. Děti si tam našly nové panenky, karavan, lego, stolní a společenské hry.

SPOLUPRÁCE S DŮCHODCI

SPOLUPRÁCE S DŮCHODCI

19.11.  v rámci spolupráce s důchodci, jsme pozvali p. uč.  Stružkovou a p. Janečkovou do naší družiny. Názorně dětem ukázaly, jak se pečou Boží milosti, zázvorníky a ořechové rohlíčky. Strávili jsme s nimi příjemné odpoledne.

JABLÍČKOVÝ DEN

JABLÍČKOVÝ DEN

14. 11. jsme si připravili ,,Jablíčkový den". Celý den nás provázela jablíčka, ze kterých si děti připravovaly tiskátka, upekly štrůdl a tvořili jsme jablíčka z papíru a vlny.
https://skolasudky.rajce.idnes.cz/Listopad_ve_SD/

BESEDA V KNIHOVNĚ

BESEDA V KNIHOVNĚ

21. 11. paní knihovnice Podrazilová si pro ŠD připravila dvě zajímavé besedy. Pro každé oddělení si připravila jiné téma. Tato témata navazovala na celoroční hry školní družiny.

PODZIMNÍ DOSTAVENÍČKO

PODZIMNÍ DOSTAVENÍČKO

17. 10. proběhlo v tělocvičně základní školy ,,Podzimní dostaveníčko". Paní vychovatelky si pro děti připravily dílničky, kde si mohl každý vyrobit nějaký výrobek s podzimní tématikou.

EXKURZE DO FIRMY HOBŽA

EXKURZE DO FIRMY HOBŽA

26. 9. se uskutečnila exkurze do Strážnice. Navštívili jsme provozovnu firmy Petr Hobža. Pan Hrachovský nás provedl celým provozem a trpělivě dětem vysvětlil, jak se vyrábí strážnické brambůrky. Při odchodu jsme dostali dáreček v podobě pytlíčků brambůrek.

Nástěnka

obrázek

Stanovy spolku "Rodiče dětem"

Milí rodiče,
nové stanovy spolku "Rodiče dětem" naleznete v sekci Základní škola-Dokumenty.

Projekt Cesta je cíl II.

Naše škola realizuje projekt Cesta je cíl II., reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020464 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -Šablony pro MŠ a ZŠ III.
Projekt je zaměřen na:

-personální podporu – školní asistent
-rozvojové aktivity – projektový den ve výuce

-personální podporu – školní asistent
-rozvojové aktivity – doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve výuce
-osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ – zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ
-Hlavním cílem projektu je sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován EU.
Mateřská škola oznamuje, že provoz mateřské školy začíná ve středu 1.9.2021. Provoz MŠ je od 6.15 hod. - 16.15 hod.
Děti v MŠ se netestují.
Při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech platí pro všechny povinnost zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem.

Úplata za předškolní vzdělávání

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Od 1.9.2021 dochází ke změně úplaty předškolního vzdělávání. Úplata od 1.9. 2021 činí 300,- Kč.

Čestné prohlášení o negativním testu

Milí rodiče. Ve webové aplikaci Bakaláři na titulní stránce účtu vašeho dítěte máte možnost si vytisknout čestné prohlášení o negativním testu vašeho dítěte - Potvrzení Covid. Čestné prohlášení má již předvyplněné jméno dítěte. Je důležité zajistit časový soulad testování a dodržet lhůtu 72 hodin od testování ve škole. Připomínáme, že naše škola se testuje pouze 1x týdně v pondělí.
Potvrzení o testování: škola vydává potvrzení o negativním výsledku testu pouze pro účely přijímacích zkoušek na střední školy. Potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. škola není povinna vydávat.

DEN MATEK-video

Video pro maminky k svátku najdete v aplikaci Teams, školní družina.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby do školské rady pro rok 2021-2023 se uskuteční ve dnech 11. 5.-12. 5. 2021 tajným hlasováním v systému Bakaláři. Oznámení o vyhlášení konání voleb do školské rady naleznete v sekci- Základní škola- Dokumenty- Oznámení o konání voleb do školské rady. Bližší informace obdrží zákonní zástupci prostřednictvím e-mailu. Děkujeme za spolupráci.

Návrat dětí a žáků do škol od 12. 4. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení budou zákonným zástupcům zaslány prostřednictvím e-mailu. Související dokumenty pro MŠ, ZŠ a ŠD naleznete v sekci Základní škola-dokumenty.

OBĚDY

Děti MŠ i žáci ZŠ mají nárok na odběr (s sebou) dotovaného obědu. V případě zájmu kontaktujte vedoucí ŠJ paní Baculíkovou. Tel. 518 335 224.

OCHRANNÉHO OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Přijíždíte do ČR ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, musíte vyplnit příjezdový formulář a před cestou si u akreditované laboratoře nechat udělat RT-PCR test (nejvýše 72 hodin před cestou). Po příjezdu do ČR se podrobit nejdříve po 5 dnech RT-PCR testu v ČR. Do té doby musíte dodržovat samoizolaci (tj. máte omezený volný pohyb a nemůžete do zaměstnání). Na pracoviště smíte vstoupit, prokážete-li se zaměstnavateli: - písemným potvrzením akreditované laboratoře o výsledku testu provedeného před příjezdem – příjezd ze země se středním rizikem nákazy - negativním výsledkem RT-PCR testu provedeného v ČR – příjezd ze země s vysokým rizikem nákazy - negativním výsledem RT-PCR testu provedeného v ČR nejdříve po 5 dnech od vstupu na území ČR – příjezd ze země s velmi vysokým rizikem nákazy Tyto povinnosti nelze nahradit dobrovolnou izolací či karanténou. Pozor: uvedené platí i pro děti, žáky a studenty při návratu do školy..
Návrat dítěte do MŠ a ZŠ je možný po předložení výsledku negativního testu dle výše uvedeného nařízení. Celý text ochranného opatření a další související dokumenty naleznete v sekci Dokumenty ZŠ.

COVID-19

Vydané dokumenty MŠMT k organizaci školy, PES pro oblast školství a další související materiály s COVID-19 naleznete v sekci dokumenty.

CHARITA -fond SIDUS

Veřejná sbírka č. S-MHMP/1476620/2015.
Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, z.ú.
Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 2.200,00 Kč

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY SE V PŮVODNÍM PODZIMNÍM TERMÍNU 2020 NEKONAJÍ. O NOVÉM TERMINU VÁS BUDEME INFORMOVAT.

Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ je nutné dohodnout telefonicky. (Bezpečnostní a organizační opatření v souvislosti s COVID-19.)
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy