logotyp

2. oddělení

Projektový den ve školní družině

Projektový den ve školní družině

V druhém oddělení školní družiny proběhl 6. října 2020 projekt na téma ,,Žijeme zdravě‘‘. Celým naučně-vzdělávací odpolednem nás provázela odbornice z praxe paní Pavlína Macháčková, DiS.

Hlavním cílem bylo prohloubit u dětí povědomí o zdravé výživě a zdravém životním stylu. Žáci pracovali samostatně i ve skupinách a byli velmi aktivní. Činnosti se střídaly a byly zvoleny úměrně k věku žáků. Díky projektu se žáci dozvěděli nové informace a poznatky týkající se především správného stravování. Dle projevů a nadšení se dětem projekt líbil. Projekt byl hrazen z projektu „Cesta je cíl“ EU - Šablony II.           
                  
Alena Příkazská, vychovatelka školní družiny

Karneval

Karneval 12.2.2021 proběhl ve druhém oddělení školní družiny karneval. Děti si připravily krásné masky, které jsme si na začátku karnevalu představili.  Později jsme se věnovali hrám, soutěžím a tanečkům. Na závěr karnevalu dostalo každé z dětí sladkou odměnu. Bylo to příjemně strávené odpoledne.

Turnaj v pexesu

Turnaj v pexesu 28.1.2021 proběhl ve druhém oddělení školní družiny souboj v pexesu. Děti hrály ve dvojicích, kdy vždy jeden z dvojice vypadl a druhý postoupil do dalšího kola. Na konci zůstali naši nejlepší hráči pexesa. Na třetím místě se umístil Tomáš Křižan. Na druhém místě  byla Anna Šiflová a první místo obsadil Marek Luzum.

Nástěnka

OCHRANNÉHO OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Přijíždíte do ČR ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, musíte vyplnit příjezdový formulář a před cestou si u akreditované laboratoře nechat udělat RT-PCR test (nejvýše 72 hodin před cestou). Po příjezdu do ČR se podrobit nejdříve po 5 dnech RT-PCR testu v ČR. Do té doby musíte dodržovat samoizolaci (tj. máte omezený volný pohyb a nemůžete do zaměstnání). Na pracoviště smíte vstoupit, prokážete-li se zaměstnavateli: - písemným potvrzením akreditované laboratoře o výsledku testu provedeného před příjezdem – příjezd ze země se středním rizikem nákazy - negativním výsledkem RT-PCR testu provedeného v ČR – příjezd ze země s vysokým rizikem nákazy - negativním výsledem RT-PCR testu provedeného v ČR nejdříve po 5 dnech od vstupu na území ČR – příjezd ze země s velmi vysokým rizikem nákazy Tyto povinnosti nelze nahradit dobrovolnou izolací či karanténou. Pozor: uvedené platí i pro děti, žáky a studenty při návratu do školy..
Návrat dítěte do MŠ a ZŠ je možný po předložení výsledku negativního testu dle výše uvedeného nařízení. Celý text ochranného opatření a další související dokumenty naleznete v sekci Dokumenty ZŠ.

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ od 15. února do 28. února 2021

Milí rodiče,
dle informací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provozu škol a školských zařízení pro období od 15. února do 28. února 2021 se průběh vzdělávání nemění.
Z tohoto důvodu se v tomto období nemění ani nastavení organizace výuky žáků ZŠ Sudoměřice. Informace k provozu škol z MŠMT naleznete v sekci ZŠ - DOKUMENTY.
Děkujeme za spolupráci.
1. a 2. ročník -vzdělávání PREZENČNÍ.
3., 4. a 5. ročník - vzdělávání DISTANČNÍ.

COVID-19

Vydané dokumenty MŠMT k organizaci školy, PES pro oblast školství a další související materiály s COVID-19 naleznete v sekci dokumenty.

CHARITA -fond SIDUS

Veřejná sbírka č. S-MHMP/1476620/2015.
Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, z.ú.
Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 2.200,00 Kč

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY SE V PŮVODNÍM PODZIMNÍM TERMÍNU 2020 NEKONAJÍ. O NOVÉM TERMINU VÁS BUDEME INFORMOVAT.

Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ je nutné dohodnout telefonicky. (Bezpečnostní a organizační opatření v souvislosti s COVID-19.)
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy