Činnosti školní družiny

ČERVEN

SLAVÍME DEN DĚTÍ

-          letní sporty

-          úrazy dětí a prevence úrazů

-          zábavné odpoledne plné her i soutěží

CESTUJEME PO SVĚTĚ S WILLY FOGEM - STŘEDNÍ EVROPA

-          zajímavosti z jednotlivých zemí

-          zhodnocení všech cest kolem světa


KVĚTEN

DEN MATEK

-          výroba dárečků maminkám

-          přáníčka pro maminku

-          básničky

-          moje maminka

MÍSTO KDE ŽIJEME

-          setkání s místními pamětníky

-          podívání o historii města

-          výtvarné práce s místní tématikou

CESTUJEME PO SVĚTĚ S WILLY FOGEM - EVROPA - STŘEDOZEMÍ 

-          DVD  o Evropě

-          turistika

-          vyprávění s dětmi, kterou zemi navštívily


DUBEN

JARO - JARNÍ KVĚTINY

-          změny v přírodě

-          mláďata

-          herbář rostlin

-          kresba, malba jarních motivů

-          výrobky s jarními motivy

DEN ZEMĚ

-          třídění odpadků

-          ochrana životního prostředí

-          chování v přírodě, v lese

CESTUJEME PO SVĚTĚ S WILLY FOGEM - EVROPA - BRITSKÉ OSTROVY 

-          lochneská příšera

-          anglická královna a její rodina

-          pamětihodnosti Londýn

 
BŘEZEN 

KNIHA JE KAMARÁD

-          četba z oblíbených knih

-          beseda v knihovně

-          ilustrace k pohádce

 
VELIKONOCE

-         příprav a na Velikonoce - odkaz minulosti, tradice

-         vyrábění přání a dekorací k Velikonocům

-         malování kraslic

-         pranostiky

 

CESTUJEME PO SVĚTĚ S WILLY FOGEM - ASIE

-         skládáme origami

-         sakura a gejša

-         čajový dýchánek


ÚNOR 2018

MASOPUST

-          výroba masek

-          karneval v ŠD

DIVADLO

-          výroba maňásků

-          loutkové divadlo

-          filmy a pohádky

CESTUJEME PO SVĚTĚ S WILLY FOGEM – SEVERNÍ AMERIKA

      -       indiánská čelenka

      -      obrázky o Americe

      -      výroba indiánského totemu

 

Od 19. 2. 2018 – do 2. 3. 2018 praxe Eliška Bučková.LEDEN 2018

 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

-          druhy povolání

-          hry na jednotlivá povolání

-          pantomimické ztvárnění jednotlivých povolání

-          kresba vysněného povolání      

                   

ZIMNÍ RADOVÁNKY 

-          stavění sněhuláků

-          zimní dekorace

-          Vv - zimní tématika

 

CESTUJEME S WILLY FOGEM – JIŽNÍ AMERIKA

-          Peru

-          říše Inků

-          příprava nástěnky na dané téma
PROSINEC 2017

TVOŘÍME A VYRÁBÍME

-          vyrábění vánočních dekorací

-          vyrábění vánočních přání pro bývalé zaměstnance a sponzory školy

-          vyrábění dárečků na jarmark a pro své blízké

 

VÁNOCE

-          psaní Ježíškovi

-          jak se slavily Vánoce dříve

-          tradice na Štědrý den

 

HUDEBNÍ SOUTÉŽ VE ZPĚVU
– vítěz Agáta Hajdinová


LISTOPAD

ÚRODA NA PODZIM

-          co se sklízí na podzim

-          poznávání ovoce a zeleniny hmatem, čichem a vůní

-          příprava ovocného talíře

 

BAREVNOST NA PODZIM

-          využívání listů ve VV a PČ (otisky, koláže, frotáže)

-          změny v přírodě – povídání si s dětmi, co se děje na podzim s přírodou

-          podzimní barvy – co do nich patří

-          básničky o podzimu

 

UMĚNÍ A KULTURA

- seznámení dětí s uměleckými slohy (výroba nástěnky)

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ O NÁVRH SVÉHO POKOJÍČKU

I. místo v první kategorii – Jamná Klára
I. místo v druhé kategorii – Grossmannová Julie

 

CESTUJEME PO SVĚTĚ S WILLY FOGEM – STŘEDNÍ AMERIKA

-          povídání si s dětmi o původních obyvatelích Střední Ameriky (Mexika)

-          co je charakteristické pro Mexiko

-          kresba mexického klobouku

-          výroba mexického ponča z papíru

 

 

ŘÍJEN

ČLOVĚK A ZDRAVÍ

-  příprava dětí zdravého talíře z ovoce

-  cvičíme pro radost – tělocvična 2x týdně

-  dětské nemoci – povídání si s dětmi o dětských nemocech

-  jak se chováme při nachlazení – dodržování hygienických zásad

PŘÍRODNINY A VYUŽITÍ VE VV

-  otisky listů, frotáže listů

-  výroba ježka z přírodnin

-  změny v přírodě – povídání si s dětmi co se děje s přírodou na podzim

 

CESTUJEME PO SVĚTĚ S WILLY FOGEM - AUSTRÁLIE

-  povídání si s dětmi o původních obyvatelích Austrálie

-  co je charakteristické pro Austrálii

-  kresby podle domorodců, kresba klokana

-  příprava nástěnky o Austrálii

 

 

ZÁŘÍ

BEZPEČNĚ DO ŠKOLY

-          seznámení dětí s dopravními značkami

-          jak správně přecházet přes cestu

-          výtvarné ztvárnění dopravní situace a dopravních značek

-          jak reagovat při setkání s cizími lidmi

 

ČLOVĚK A PŘÍRODA

-          využití přírodnin ve Vv a Pč

-          povídání se s dětmi o zvířatech v lese

-          vyhledávání informací o zvířatech čím se živí

-          společná příprava nástěnky o zvířatech

 

SOUTĚŽ VE FYZICKÉ ZDATNOSTI

I. kategorie

  1. místo – Šimon Cuták
  2. místo – Jakub Švrček
  3. místo – Agáta Hajdinová

 

II. kategorie

  1. místo – Sabina Nogová 
  2. místo – Julie Grossmannová
  3. místo -  Vanessa Viktorie Večeřová

 

CESTUJEME PO SVĚTĚ S WILLY FOGEM – AFRIKA

-          encyklopedie o Africe – vyhledávání informací

-          výtvarné náměty na dané téma

-          společná příprava nástěnky o Africe

 

 

Nástěnka

Florbal

Oznamujeme, že tento týden se z důvodu nemoci nebude konat kroužek florbalu. Děkujeme

ZÁJMOVÉ ÚTVARY

ZÁJMOVÉ ÚTVARY, KTERÉ SE KONAJÍ VE ČTVRTEK 11. 10. 2018 JSOU ZRUŠENY Z DŮVODU KONÁNÍ PODZIMNÍHO DOSTAVENÍČKA. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Projekt MEZILIDSKÉ VZTAHY

Vážení rodiče,
dne 11. 10. 2018 se uskuteční Projekt Mezilidské vztahy, jehož cílem je prohlubovat a upevňovat spolupráci mezi rodinou a školou. V rámci projektu můžete v dopoledních hodinách (od 8.00 do 10.00 hodin) v rámci Dne otevřených dveří v ZŠ nahlédnout do výuky a prostředí školy.
V odpoledních hodinách se uskuteční Podzimní dostaveníčko (15.00-18.00 hodin), jehož součástí bude výstava Podzimníků a Podzimníčků. Součástí dostaveníčka bude prezentace žákovských prací, prodejní výstavka, ochutnávka pokrmů a také kreativní dílničky.
Přijďte si popovídat u kávy nebo čaje a chvíli zapomenout na každodenní starosti. Těší se na Vás kolektiv ZŠ a MŠ Sudoměřice

Zájmové útvary 2018/2019

Zájmové útvary školy zahájí činnost v týdnu od 1. 10. 2018.
Kroužek LAKROSU zahájí činnost ve čtvrtek 4. 10. 2018 v 16.00 hodin v tělocvičně. Kroužek FLORBALU zahájí činnost v úterý 9. 10. 2018 v 15.15 hodin v tělocvičně.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ jsou každé pracovní úterý 13.30 - 14.30 hod.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy