logotyp

Uskutečněné akce 2015/2016

 • V úterý 28. 6. jsme šli pěšky na Výklopník. Pan Fojtík všechny děti po skupinkách povozil na lodi kolem ostrůvku a ugrilovali nám "cigáro" od Schäcků z místního řeznictví. Počasí bylo slunečné, nanuky ledové, atmosféra radostná. Moc děkujeme.
 • V pátek 24. 6. proběhla v přírodním areálu Na kolečku tradiční Zahradní slavnost k ukončení školního roku. Předškoláci byli pasováni na prvňáčky, loučili jsme se s páťáky. V programu vystoupily mažoretky a děvčata z 5. ročníku. K tanci a poslechu nám hrálo a zpívalo duo Erika a Motýl.
 • Ve středu 22. 6. Dramatický kroužek předvedl pohádku O dvou tovaryších. Excelentní výkony mladých herců byly odměněny zaslouženým potleskem. Bravo!!!
 • Beseda s prarodiči

  Ve čtvrtek 23. června navštívili 2. třídu prarodiče Kryštofíkovi (babička a dědeček děvčat Pytlových). Děti byly velmi zvědavé, jak se dříve chodilo do školy, jak to ve třídě vypadalo, jaké měli lavice a učebnice, jaké byli tresty a vůbec, jak se dříve žilo. Manželé Kryštofíkovi přinesli s sebou také ukázat některé staré předměty z domácnosti – valchu, žehličky, váhy a také hračky, které pan Kryštofík vlastnoručně pro svá vnoučata vyrobil. Na závěr naší besedy byla dětem přečtena pohádka z knížky z roku 1944. Bylo to velmi milé a poučné setkání.

 • 14. 6. žáci MŠ a ZŠ zhlédli Pohádku ze starého mlýna, kterou zahrálo Divadélko pro školy z Hradce Králové. Představení se nám moc líbilo, bylo zábavné, vtipné a poučné. Herci byli odměněni bouřlivým potleskem a na závěr se s námi vyfotili.
 • V pátek 10. 6. jsme v rámci projektu Voda strávili dopoledne u rybníka Vanďurák. Žáci měli možnost zachytat si ryby, podívat se na některé úlovky rybářů a pozorovat společenstvo vod. Ve skupinách plnili úkoly na pracovních listech. Také soutěžili v hodu šipkou. Děkujeme místním rybářům, zvláště panu Macháčkovi, za příjemně strávený projektový den.
 • Ve středu 8. 6. předškoláci z MŠ navštívili 3. třídu ZŠ v rámci projektu S úsměvem do školy. Projektová hodina byla zaměřena na pohádku. Děti se naučily říkanku s pohybem, potom si vyslechly pohádku, při které plnily úkol na pozornost, skládaly příběh do správné posloupnosti a odvyprávěly ho. Na závěr děvčata ze 3. třídy zahrála dětem divadlo s doprovodným naučným programem.
 • V úterý 7. 6. jsme navštívili Lednici. V zámku jsme si prohlédli pokoje princů a princezen a výstavu loutek. Procházkou parkem jsme došli k Minaretu a odvážní vystoupali po 302 schodech až nahoru. Zpět jsme jeli na lodi po starém toku Dyje. Nechybělo ani osvěžení zmrzlinou. Počasí bylo nádherně slunečné, všichni jsme si výlet užili.
 • 27. 5. proběhlo na naší škole školení Požární ochrany. Žáci byli proškoleni pomocí interaktivního programu Hasík a trénovali požární poplach se simulací kouře. Poté jsme se odebrali na hřiště MŠ, kde nám byla ukázána požární technika a způsoby hašení. Děti si mohly vše prohlédnout a vyzkoušet.
 • Dne 31. května proběhla další dílnička v rámci projektu S úsměvem do školy“, tentokrát ve druhém ročníku. Tématem dnešní návštěvy byli „Ptáčci“. Pro děti byly připraveny různá stanoviště s úkoly – matematický pracovní list, přiřazování vajíček do hnízd, poznávání ptáčků, vývoj ptáčka, hmatové hledání peříček v zrní, grafomotorika – pracovní list, vybarvování, stříhání a lepení ptáčka – to vše ve spolupráci druháčků.
 • Dne 23. května 2016 proběhla dílnička v rámci projektu S úsměvem do školy ,

  tentokrát v prvním ročníku .Tématem návštěvy předškoláků bylo, Kdo si hraje,

  nezlobí a lépe se učí .Pro děti byly připraveny hry zaměřené na rozvoj sluchu a

  sluchové paměti.Orientaci v prostoru si děti vyzkoušely na připraveném praco-

  vním listě .Podle pokynu vyučující děti plnily zadané úkoly.Spolupráce obou

  skupin proběhla v klidné atmosféře.

   
 • PROJEKT OBEC

  19. květen byl pro 2. – 3. ročník projektovým dnem pod názvem „OBEC“. Děti navštívily Obecní úřad, kde se setkaly s panem starostou S. Tomšejem. Po seznámení s historií obce, její rozlohou a dalšími zajímavostmi měly děti možnost klást panu starostovi připravené otázky. Zajímaly se např. o aktuální stav nově zbudovaného školního hřiště, o konání hodů, o nejstarší občany či pozlacení sochy Sudomíra.

 • PROJEKT OBČAN

  Dne 18. května 2016 navštívil 1. – 3. ročník v rámci projektu Občan zámek ve Strážnici. Děti zhlédly výstavu Lidové kroje, při které plnily nejrůznější úkoly v pracovních listech a zapojily se hravou formou do tvořivých aktivit souvisejících s lidovým krojem. Součástí návštěvy strážnického zámku byla také jeho prohlídka přizpůsobena hravě k věku dětí. 

 • V rámci Projektu Praha si žáci 4. a 5. ročníku ve dnech 18. a 19. 5. prohlédli naše hlavní město. Navštívili Petřín, Pražský hrad, Chrám sv. Víta, Karlův most, Staroměstské a Václavské náměstí. Užili si také hodinovou plavbu lodí po Vltavě a výukový program na Vyšehradě, během kterého si prohlédli Baziliku sv. Petra a Pavla a Slavín. Cestovali vlakem, tramvají, lanovkou, metrem a lodí. Spali ve spacáku v tělocvičně DDM Ulitka na Žižkově. Moc si dvoudenní pobyt v Praze užili. 
 • V neděli 15. 5. proběhla v tělocvičně Školní akademie s podnázvem Toulavá kamera, která nás zavedla do různých částí zeměkoule a nakonec do Sudoměřic. V pestrém programu vystoupily mažoretky a žáci MŠ a ZŠ, děti z folklorního kroužku, z pěveckého kroužku Flašinet a Hravé angličtiny. Všichni jsme si nedělní odpoledne náramně užili. Děkujeme za vybrané finanční dary, budou použity na úhradu Divadélka v červnu a částečnou platbu autobusové dopravy na výlet do Lednice.
 • 6. 5. nám umělecká agentura Pernštejni předvedli výukový program Jak válčili husité.
 • 2. 5. se konal Komunitní kruh na téma Respektujeme se navzájem.
 • Dne 27. dubna navštívili žáci 4. a 5. ročníku v rámci výtvarné výchovy Galerii výtvarných umění v Hodoníně. Zúčastnili se programu „Piknik s impresionisty“, během kterého se seznámili s tímto uměleckým směrem a jeho hlavním představitelem C. Monetem.  Zhlédli výstavu Stanislava Lolka a sami si vyzkoušeli tvořit jako impresionisté. Program se dětem velmi líbil.

 • 22. 4. jsme oslavili Den Země úklidem dětských hřišť v obci.
 • 20. 4. všechny ročníky postupně navštívily místní knihovnu. Slečna knihovnice pro žáky uspořádala velmi zajímavou týmovou soutěž, která byla zaměřena na krále z rodu Lucemburků Karla IV. Pak si děti mohly prohlédnout knihovnu a půjčit si vybrané knihy.
 • 18. 4. proběhla další hodina AJ s rodilým mluvčím. tentokrát ze Skotska.
 • 12. 4. proběhla na naší škole Dopravní výchova pro žáky 3., 4. a 5. ročníku. Žáci byli proškoleni, poté si vyzkoušeli provoz na simulovaných křižovatkách jako účastníci silničního provozu na kole. Na závěr byli žáci 4. ročníku testováni.
 • Ve středu 30. 3. se uskutečnilo školní kolo Recitační soutěže. Do recitačního klání se poctivě připravilo 28 recitátorů. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech, postupují do dalšího kola, které proběhne ve spolupráci se ZŠ v Petrově dne 6. 4. 2016. 
 • Postupují:
 • 1. kategorie: 1. ročník
1. Zuzana Janečková
2. Viktorie Stránská
3. Zuzana Pomykalová

 • 2. kategorie: 2. a 3. ročník
1. Šárka Janečková
2. Adéla Pytlová
3. Kateřina Kočišová

 • 3. kategorie: 4. a 5. ročník
1. Andrea Švirgová
2. Karolína Šrédlová
3. Markéta Nogová
 
 • 11. 2. a 10. 3. žáci 2. - 5. ročníku bruslili na zimním stadionu TEZA v Hodoníně. Bruslení na ledové ploše, kterou jsme měli jen pro nás vždy na 60 minut, jsme si náramně užili. Děkujeme rodičům, že dětem obstarali brusle.
 • 4. 2. se konal zápis do 1. ročníku. Předškoláci předvedli spoustu znalostí a dovedností. Za odměnu dostali dárečky od žáků ZŠ a sladké potěšení v podobě dortu. 
 • 28. 1. za odměnu k pololetnímu vysvědčení žáci zhlédli filmové představení V hlavě v kině Morava ve Veselí nad Moravou.
 • 18. 1. vyučoval hodinu AJ ve 3., 4. a 5. ročníku rodilý mluvčí 
 • 9. 1. se konal tradiční Školní ples, který zahájili předtančením žáci 5. a 4. ročníku a mažoretky. 
 • 4. 1. žáci 1. - 3. ročníku zhlédli loutkové představení Učíme se zdravit.
 • V úterý 8. 12. přijela za našimi prvňáčky paní záchranářka ze Zdravotnické záchranné služby s projektem „Výuka první pomoci pro prvňáčky.“ Přivezla s sebou také plyšového medvěda a hravou formou dětem předváděla, jak se taková první pomoc provádí. Děti medvídkovi obvazovaly zlomenou nohu, zastavovaly tepenné krvácení, učily se masírovat srdce, kontrolovaly medvědovo dýchání a také si zopakovaly důležitá telefonní čísla. Všem se to moc líbilo a medvěda společnými silami vždy zachránily.
 • V pátek 4. 12. navštívil ZŠ Mikuláš s andělem a třemi čerty. Za přednesenou básničku nebo písničku byly sladce  odměněny děti hodné i maličko zlobivější. Největší hříšníci byli odneseni do pekla, po chvilce však byli bohužel navráceniS vyplazeným jazykem.
 • V soutěži "Podzimník"se na 1. místě umístil Martínek Janoška (roháč a štír), na 2. místě Eliška a Zuzanka Pomykalovy (pštros) a Barunka Svobodová (ježek) 
           Blahopřejeme a děkujeme všem rodičům a dětem, kteří se soutěže zúčastnili.
 • V pátek 23. 10. proškolili žáky 2. - 5. ročníku dobrovolní hasiči z Petrova. Žáci se pomocí prezentace, scének a besedy dozvěděli, jak se mají chovat při požáru nebo jiných krizových situacích.
 • PODZIMNÍ DOSTAVENÍČKO

  Dne 22. 10. 2015 se na naší škole uskutečnil Projekt Mezilidské vztahy, jehož cílem je prohlubovat a upevňovat spolupráci mezi rodinou a školou. V rámci projektu byl v dopoledních hodinách Den otevřených dveří v ZŠ. Rodiče, příbuzní a známí žáků se měli možnost blíže seznámit s prostředím školy, vidět výuku svých dětí, poznat metody, formy výuky a didaktické pomůcky naší školy. V odpoledních hodinách se uskutečnilo Podzimní dostaveníčko, jehož součástí byla výstava Podzimníků (ZŠ) a Podzimníčků (MŠ). Krásné, nápadité výrobky z přírodnin, které tvořili rodiče spolu s dětmi, byly opravdovou pastvou pro oči.

  Součástí dostaveníčka byla také prezentace žákovských prací, prodejní výstavka, ochutnávka pokrmů především z podzimních produktů a také kreativní dílničky. V tělocvičně zahalené do podzimní atmosféry jsme si společně užili krásné podzimní chvíle.

Nástěnka

Stanovy spolku "Rodiče dětem"

Milí rodiče,
nové stanovy spolku "Rodiče dětem" naleznete v sekci Základní škola-Dokumenty.

Provoz ZŠ a ŠD od 13. 9. 2021

Milí rodiče,
tímto Vám oznamuji, že Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č.j. MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN končí k 10. 9.2021. Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. I nadále platí v souladu se Souborem doporučení pro školy a školská zařízeních ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 provoz a testování povinnost ochrany dýchacích cest ve společných prostorech.

Projekt Cesta je cíl II.

Naše škola realizuje projekt Cesta je cíl II., reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020464 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -Šablony pro MŠ a ZŠ III.
Projekt je zaměřen na:

-personální podporu – školní asistent
-rozvojové aktivity – projektový den ve výuce

-personální podporu – školní asistent
-rozvojové aktivity – doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve výuce
-osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ – zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ
-Hlavním cílem projektu je sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován EU.
Mateřská škola oznamuje, že provoz mateřské školy začíná ve středu 1.9.2021. Provoz MŠ je od 6.15 hod. - 16.15hod.
Děti v MŠ se netestují.
Při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech platí pro všechny povinnost zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem.

Úplata za předškolní vzdělávání

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Od 1.9.2021 dochází ke změně úplaty předškolního vzdělávání. Úplata od 1.9. 2021 činí 300,- Kč.

Čestné prohlášení o negativním testu

Milí rodiče. Ve webové aplikaci Bakaláři na titulní stránce účtu vašeho dítěte máte možnost si vytisknout čestné prohlášení o negativním testu vašeho dítěte - Potvrzení Covid. Čestné prohlášení má již předvyplněné jméno dítěte. Je důležité zajistit časový soulad testování a dodržet lhůtu 72 hodin od testování ve škole. Připomínáme, že naše škola se testuje pouze 1x týdně v pondělí.
Potvrzení o testování: škola vydává potvrzení o negativním výsledku testu pouze pro účely přijímacích zkoušek na střední školy. Potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. škola není povinna vydávat.

DEN MATEK-video

Video pro maminky k svátku najdete v aplikaci Teams, školní družina.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby do školské rady pro rok 2021-2023 se uskuteční ve dnech 11. 5.-12. 5. 2021 tajným hlasováním v systému Bakaláři. Oznámení o vyhlášení konání voleb do školské rady naleznete v sekci- Základní škola- Dokumenty- Oznámení o konání voleb do školské rady. Bližší informace obdrží zákonní zástupci prostřednictvím e-mailu. Děkujeme za spolupráci.

Návrat dětí a žáků do škol od 12. 4. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení budou zákonným zástupcům zaslány prostřednictvím e-mailu. Související dokumenty pro MŠ, ZŠ a ŠD naleznete v sekci Základní škola-dokumenty.

OBĚDY

Děti MŠ i žáci ZŠ mají nárok na odběr (s sebou) dotovaného obědu. V případě zájmu kontaktujte vedoucí ŠJ paní Baculíkovou. Tel. 518 335 224.

OCHRANNÉHO OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Přijíždíte do ČR ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, musíte vyplnit příjezdový formulář a před cestou si u akreditované laboratoře nechat udělat RT-PCR test (nejvýše 72 hodin před cestou). Po příjezdu do ČR se podrobit nejdříve po 5 dnech RT-PCR testu v ČR. Do té doby musíte dodržovat samoizolaci (tj. máte omezený volný pohyb a nemůžete do zaměstnání). Na pracoviště smíte vstoupit, prokážete-li se zaměstnavateli: - písemným potvrzením akreditované laboratoře o výsledku testu provedeného před příjezdem – příjezd ze země se středním rizikem nákazy - negativním výsledkem RT-PCR testu provedeného v ČR – příjezd ze země s vysokým rizikem nákazy - negativním výsledem RT-PCR testu provedeného v ČR nejdříve po 5 dnech od vstupu na území ČR – příjezd ze země s velmi vysokým rizikem nákazy Tyto povinnosti nelze nahradit dobrovolnou izolací či karanténou. Pozor: uvedené platí i pro děti, žáky a studenty při návratu do školy..
Návrat dítěte do MŠ a ZŠ je možný po předložení výsledku negativního testu dle výše uvedeného nařízení. Celý text ochranného opatření a další související dokumenty naleznete v sekci Dokumenty ZŠ.

COVID-19

Vydané dokumenty MŠMT k organizaci školy, PES pro oblast školství a další související materiály s COVID-19 naleznete v sekci dokumenty.

CHARITA -fond SIDUS

Veřejná sbírka č. S-MHMP/1476620/2015.
Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, z.ú.
Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 2.200,00 Kč

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY SE V PŮVODNÍM PODZIMNÍM TERMÍNU 2020 NEKONAJÍ. O NOVÉM TERMINU VÁS BUDEME INFORMOVAT.

Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ je nutné dohodnout telefonicky. (Bezpečnostní a organizační opatření v souvislosti s COVID-19.)
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy