logotyp
3 - (3)

Archiv starších akcí

27. 6. 2014 jsme ukončili školní rok rozdáním vysvědčení

Pěšky na Výklopník

26. 6. 2014 se žáci ZŠ vydali pěšky na Výklopník. Jako každý rok před vysvědčením jsme si na ostrůvku opekli špekáčky a povozili se na lodi.

Sportovní den žáků ZŠ Sudoměřice a Petrova

25. 6. 2014 se uskutečnil Sportovní den žáků ZŠ Sudoměřice a Petrova. Děti si změřily síly ve fotbálku a vybíjené, zaskákaly si panáka a zúčastnily se řady dalších soutěží. Počasí nám přálo a štěstí také, naši chlapci ve fotbale zvítězili.

U rybníku Vanďurák

24. 6. 2014 strávili žáci ZŠ dopoledne u rybníku Vanďurák. Místní rybáři učili děti zacházet s udicí a připravili si pro ně soutěž v hodu šipkami. Nejlepší byl Ondra Kolmačka a vyhrál rybářský prut. Děti si pohrály s ulovenými kapry, zahrály si hry a odcházely spokojené. Děkujeme!

ZAHRADNÍ SLAVNOST

20. 6. 2014 odpoledne se konala na školní zahradě ZŠ ZAHRADNÍ SLAVNOST. Proběhlo pasování předškoláků MŠ na školáky 1. třídy ZŠ a rozloučení s páťáky ZŠ. Tradičně vystoupily mažoretky pod vedením p. Podrazilové. Celou dobu nás slovem a hudbou doprovázeli MOTÝL A ERIKA.

VESELÁ ŠKOLIČKA

17. 6. 2014 přijelo za dětmi do MŠ divadélko VESELÁ ŠKOLIČKA s pohádkou ,,Čenda a skříňové strašidlo" a ,,Šídlo a zvířátka". Děti si s nadšením zahrály v pohádce ,,Šídlo a zvířátka" a na závěr si všichni společně zatancovaly.

MINIŠKOLIČKA

9. 6. a 16. 6. 2014 se v naší MŠ uskutečnila MINIŠKOLIČKA pro děti, které nás od září budou navštěvovat. Už se na Vám moc těšíme!

Autoservis a Pneuservis

12. 6. 2014 dopoledne navštívily děti MŠ ze třídy Berušky Autoservis a Pneuservis NOVITECH. Pan Michal Novický ukázal dětem jeho závodní Formuli Reynard 032 F3, Peugeotem 106 rally a přepravní autobus. Děti si vše dúkladně prohlédly a vyzkoušely, jak se sedí v těchto závodničkách. Všechny děti také zaujaly vystavené vítězné poháry. Dětem se exkurze moc líbila a hned se chtěly přihlásit, jako závodníci do týmu pana Novického.

Návštěva Družiny v Základní škole

12. 6. 2014 předškoláci ze Včeliček navštívili Družinu v Základní škole. Paní vychovatelka Alexandra Hadašová dětem přečetla příběh o motýlech. Děti si 2 motýlky také vytvořily a pohrály si s hračkami.

11. 6. 2014 se konalo pro děti MŠ koupání v bazénech na zahradě MŠ

10. 6. 2014 byl ukončen PLAVECKÝ VÝCVIK pro předškoláčky MŠ

Vycházka na Vanďurák

Komunitní kruh

5. 6. se uskutečnil v ZŠ Komunitní kruh. Hodnotili jsme proběhlé projekty - Praha a Občan, školní výlet a soutěž o logo školy.

Školní výlet

4. 6. byli žáci ZŠ na tradičním školním výletu, tentokrát na Ranči Kostelany. Čekal je bohatý program, např. prohlídka ustájených koní, ukázka výcviku koní, střelba lukem, hod tomahawkem, chytání (dřevěného) koně lasem, ukázka westernového výcviku koní, divadlo (indiánské rituály, přepadení banky apod.), jízda na koni a různé soutěže. Počasí nám přálo, všichni jsme se vrátili spokojení se šípem nebo patronou v batohu, či s kovbojským kloboukem na hlavě.

POHÁDKOVÁ ZAHRADA

2. 6. 2014 se pro děti MŠ uskutečnila POHÁDKOVÁ ZAHRADA. Děti plnily různé pohádkové úkoly, za které byly odměněny diplomy a sladkostí.

Dopravní soutěž ve Strážnici na ZŠ Školní

16. 5. se Jana Mikulková, Josef Janeček a Patrik Vlček zúčastnili dopravní soutěže ve Strážnici na ZŠ Školní. Soutěžili v pěti disciplínách - test PSP, první pomoc, práce s mapou, jízda zručnosti a DDH. Celý den vytrvale pršelo, přesto naše družstvo splnilo všechny disciplíny. Gratulujeme!

VÝLET DĚTÍ MŠ DO STRÁŽNICE

29. 5. 2014 se konal VÝLET DĚTÍ MŠ DO STRÁŽNICE. Děti si užily krásnou plavbu lodí po Baťově kanále, kterou jim zpříjemňoval kapitán lodi pan Antoš. Upoutával děti veselými historkami, do kterých je i zapojil. Naučil je několik vtipných písniček, které jim zahrál na kytaru. Následně děti navšívily skanzen Strážnice. Zde jim paní průvodkyně ukázaly, jak a v čem lidé dříve žili a jaké nástroje používali.

,,Housenka a její kabátek"

26. 5. 2014 si děti ve Včeličkách povídaly o motýlech - ,,Housenka a její kabátek". Lektorka VIS Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou dětem svět motýlů přiblížila povídáním s obrázky nočních i denních motýlků. Motýla paví oko si děti vykreslily podle velké předlohy, zkusily si prožít proměnu housenky v krásného motýla a chvíli si pobýt v „kukle.“ Ve třídě Berušky si děti povídaly o berušce - ,, BERUŠKA". Děti si poslechly ukázku z knížky ,,Ferda Mravenec". Ukázaly si, jak beruška vypadá, čím se živí a vymalovaly si obrázek berušky. Také si zahrály několik pohybových her.

Výukové programy Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty

26. 5. se v ZŠ uskutečnily jednohodinové výukové programy Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty. Žáci 1. a 2. ročníku pracovali s programem "Tajemství včel". Program pro žáky 3., 4. a 5. ročníku měl téma "Jak se rodí a jak rostou".

Berušky navštívili Místní KNIHOVNU

22. 5. 2014 dopoledne jsme s dětmi MŠ ze třídy Berušky navštívili Místní KNIHOVNU. Zde jim knihovnice M. Podrazilová předvedla, jak se vrací a vypůjčují knihy. Ukázala různé druhy knížek a nechala děti aby samy náhlédly do knížek, které se jim líbí.

"S úsměvem do školy"

19. 5. jsme zahájili projekt "S úsměvem do školy" - pravidelné návštěvy předškoláků a jejich zapojení do výuky v jednotlivých třídách. Tento den se zúčastnili výuky v 1. třídě na téma "Žába", kde děti získaly hravou formou základní poznatky o žábě prostřednictvím mezipředmětových vztahů (PRV, M, ČJ, TV, HV, PČ).

"Občan aneb třídíme odpad"

Ve dnech 14. a 15. 5. žáci 1. - 3. ročníku plnili projekt "Občan aneb třídíme odpad". Cílem projektu bylo uvědomit si důležitost třídění odpadu vůči životnímu prostředí, získat potřebné informace k této problematice týkající se konkrétně obce Sudoměřice. Žáci navštívili sběrný dvůr v Sudoměřicích, zpracovávali ve smíšených skupinách pracovní listy, navštívili pana starostu na Obecním úřadě a na závěr projektu vyrobili "Skládkožrouta". Děti projekt zhodnotily jako přínosný a zajímavý.

Návštěva Prahy

Ve dnech 14. a 15. 5. navštívili žáci 4. a 5. ročníku Prahu. V rámci projektu Praha poznali Petřín, Pražský hrad s Chrámem sv. Víta, Karlův most, Staroměstské náměstí, Václavské náměstí. Také se projeli na lodi po Vltavě a plnili Misi Vyšehrad. Cestovali vlakem, tramvají a metrem, nocovali v tělocvičně DDM Ulita v Praze na Žižkově. Dvoudenní výlet se vydařil a všichni si ho náležitě užili. Více si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Loutkové divadlo

7. 5. 2014 dopoledne přijelo do MŠ loutkové divadlo z Uherského Brodu s představením Otesánek a jiné pohádky. Loutkoherečka Lenka Sasínová dětem zahrála Pohádku o kominíčkovi a Majdalence, O Sněhurce a O Otesánkovi. Děti si postavičky z pohádky , pohádkové marionety mohly zblízka prohlédnout.

5. 5. se konal Komunitní kruh, kde jsme hodnotili minulý měsíc.

Nedělní škola

V neděli 4. 5. se uskutečnila Nedělní škola. V programu vystoupily děti z MŠ, mažoretky, děti z tanečního a dramatického kroužku. Potom si mohli rodiče prohlédnout ZŠ a MŠ, zkusit si práci s interaktivní tabulí, vyrobit si dárek v dílně MŠ, či ochutnat loupáčky paní Skácelové a pomazánky kuchařek. Více v naší fotogalerii.

30. 4. do ZŠ přiletěla čarodějnice a lehce nepedagogicky pohrozila dětem, aby došlo u některých zlobivců k nápravě mravů.

29. 4. 2014 navštívil 4. a 5. ročník Výchovný koncert ZUŠ ve Strážnici. Vystoupení dětí z hudebního a tanečního oboru bylo na vysoké úrovni a velmi nás nadchlo.

25. 4. 2014 proběhla další hodina AJ s rodilou mluvčí Hannah Boyle ve 3., 4. a 5. ročníku

25. 4. 2014 žáci ZŠ v rámci DNE ZEMĚ uklidili všechny dětská a sportovní hřiště v obci

24. 4. se sešli v ZŠ vyučující spolupracujících škol ze Strážnice - ZŠ Školní, Petrova a Radějova na společném metodickém setkání

Koncert ve Strážnici v ZUŠ

24. 4. 2014 předškoláci ze Včeliček jeli se svými třídními učitelkami na koncert do Strážnice do ZUŠ. Před koncertem si šli prohlédnout voliéry s ptactvem ve farní zahradě. V ZUŠ si na koncertu vyslechli skladbičky, které jim zahráli a zazpívali i někteří jejich starší kamarádi ze Sudoměřic. Seznámili se s nástroji strunnými, dechovými i žesťovými. Viděli i ukázku hry na bubny a zazpívali si s dětskou cimbálovou muzikou. Po koncertu se občerstvili a zahráli si na průlezkách ve farní zahradě. Všem se tam moc líbilo.

16. 4. jsme zhlédli kouzelnické představení pana Navrátila

Skanzen ve Strážnici

V pátek 11. 4. jsme navštívili skanzen ve Strážnici, kde jsme se zúčastnili programu Fašanky, fašanky, Velká noc ide. Program byl zaměřen tematicky na přicházející Velikonoce.

Dopravní výchova pro 3., 4. a 5. ročník

Ve středu 9. 4. 2014 se opět konala Dopravní výchova pro 3., 4. a 5. ročník. Žáci soutěžili v jízdě zručnosti, dovednostech a znalostech na dětském dopravním hřišti jako cyklisté. Poté psali vědomostní test.

Strážnický zpěváček 2014

V neděli 6. dubna se v Kulturním domě Strážničan ve Strážnici konal 25. ročník vyhledávací soutěže mladých pěveckých talentů - Strážnický zpěváček 2014. Všichni soutěžící se představili výkony, za něž by se nemusel stydět leckterý profesionál. Z naší MŠ soutěžila Zuzana Janečková a ze ZŠ Karolína Šrédlová, Lucie Chocholáčková a Andrea Švirgová. Srdečně gratulujeme!

Beseda a školení PO s hasiči

2. 4. 2014 se uskutečnila beseda a školení PO s hasiči. Součástí byl i cvičný poplach. Děti si také mimo jiné mohly vyzkoušet oděv a výstroj hasičů. Nechyběla ani prohlídka hasičského auta.

1. 4. 2014 Plavání

Komunitním kruh

31. 3. 2014 jsme se sešli již v pořadí šestém Komunitním kruh ZŠ. Opět jsme zhodnotili chování za minulý měsíc. Žáci dostali prostor na vyjádření, jak se jim daří plnit cíle, které si stanovili v minulém měsíci. Kruh byl dále zaměřen na chování o přestávkách, posílení kázně a dodržování hygienických zásad. Na závěr proběhlo zhodnocení školního kola Matematický klokan. Nejlepší tři žáci z kategorie Klokánek a Cvrček dostali diplom a malou odměnu.

28. 3. 2014 od 10.00 hodin proběhla Výuka s rodilým mluvčím AJ -3.,4.,5. ročník

Beseda s Policií ČR

28. 3. 2014 se uskutečnila Beseda s Policií ČR. Beseda byla zaměřená na téma bezpečné cesty do školy a v současné době velmi aktuální téma kyberšikany.

Keramickém tvoření s paní Flašarovou

26. 3. 2014 měli rodiče s dětmi možnost vytvořit si vlastní dílko v Keramickém tvoření s paní Flašarovou

25. 3. 2014 se uskutečnily Keramické dílny pro žáky s paní Flašarovou.

ZÁBAVNÉ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ - ,, HUDEBNÍ POTĚŠENÍ"

24. 3. 2014 dopoledne se v Mš pro děti obou tříd konalo ZÁBAVNÉ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ - ,, HUDEBNÍ POTĚŠENÍ". Děti byly aktivně zapojeny do vystoupení jak pohybově, tak tanečně. Celé vystoupení je provázely dětské písničky a skladbičky z pohádek a večerníčků (např. Sněhurka a sedm trpaslíků, Křemílek a Vochomůrka, Když se zamiluje kůň a další.. ).

19.-21.3.2014 Besedy v knihovně

VELIKONOČNÍ KERAMICKÉ DÍLNIČKY

18. a 19. 3. 2014 se uskutečnily pro děti MŠ obou tříd VELIKONOČNÍ KERAMICKÉ DÍLNIČKY p. M. Flašarové. Děti tvořily z keramické hlíny výrobky s velikonoční tématikou.

Soutěž "O nejkrásnější autíčko"

13. 3. 2014 se ve ŠD uskutečnila soutěž "O nejkrásnější autíčko". Na prvním místě se umístil Radim Janeček. Druhé místo obsadila Andrejka Švirgová a na třetím místě byl Tomáš Dohodil.

11. 3. 2014 zhlédli předškoláci a žáci ZŠ divadelní představení "Písnička pro draka"

Karneval

4. 3. 2014 si děti ze ZŠ zadováděly na Karnevalu, který pořádala p. vychovatelka Hadašová ve ŠD. Děti hrály hry, soutěžily a tancovaly v tělocvičně. Děkujeme maminkám a babičkám, že připravily svým dětem originální kostýmy. Nejlíbivější masky byly odměněny. Podívejte se na rej masek v naší fotogalerii.

Komunitní kruh

4. 3. 2014 se konal další Komunitní kruh v ZŠ , kde jsme hodnotili, jak se nám dařilo minulý měsíc. Tentokrát jsme se učili plánovat.

,, VESELÝ KARNEVAL"

27. 2. 2014 dopoledne se konal pro děti v naší MŠ ,, VESELÝ KARNEVAL". Děti se předvedly v krásných maskách, ve kterých si společně zatančily, zahrály pohybové hry a plnily úkoly. Všechny krásné masky dětí byly odměněny sladkostmi, papírovými šašky a ovocnými koktejly. Všem rodičům děkujeme za spolupráci!

26. 2. 2014 Výuka AJ dle ročníků s rodilým mluvčím

Školní ples

Dne 8. 2. 2014 se uskutečnil tradiční Školní ples. K tanci hrála skupina Lego. Bufet zabezpečil pan Bořek Smekal. Jménem Rodičovského sdružení při ZŠ a MŠ v Sudoměřicích bych chtěla poděkovat všem, kteří se na organizaci plesu podíleli. A to maminkám, které pracují v rodičovském sdružení, všem pracovníkům školy, zaměstnancům obecního úřadu, žákům, kteří vystupovali s předtančením a Mažoretkám pod vedením paní Podrazilové. Také děkuji za příspěvky a zvláště pak za vaši přízeň. Výtěžek z plesu bude využit pro akce dětí ZŠ a MŠ Sudoměřice. Petra Šrédlová

„Človíček a jeho maminka planeta Země“

5. 2. 2014 dopoledne v MŠ paní učitelky pro děti v obou třídách uspořádaly výchovně vzdělávací program s názvem „Človíček a jeho maminka planeta Země“. Náplní programu, který dětem předvedla Mgr. M. Wilczkeová, bylo povídání o naší Zemi, o rostlinách a zvířatech, řekách a vodopádech, horách a lesích, ve kterém se jednou narodil malý človíček. S ním si děti zazpívaly, zatančily a vyzkoušely si i relaxaci s „léčivými“ kamínky. Společně si vykreslily obrázky a nalepily je na planetu Zemi.

"Ledové království"

30. 1. 2014 jsme navštívili filmové představení "Ledové království" v kině Morava ve Veselí nad Moravou, poté proběhl Komunitní kruh a byly rozdány výpisy vysvědčení za I. pololetí školního roku 2013/2014

29.1.2014 SE USKUTEČNIL ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Pro školní rok 2014/2015 bylo do prvního ročníku zapsáno 17 dětí.

Beseda s psychologem Mgr. Jaroslavem Mrkvou

22. 1. 2014 se uskutečnila Beseda s psychologem Mgr. Jaroslavem Mrkvou. Beseda byla zaměřená na otázky týkající se výchovy a vzdělávání žáků ZŠ + MŠ a školní zralost.

Ve škole

6. 1. 2014 se byli předškoláci z MŠ podívat ve škole. Ve vyučovací hodině v 1. třídě se podívali, jak se jejich starší kamarádi učí číst a psát písmena. S paní učitelkou Mgr. Šárkou Daňkovou si děti zahrály a zazpívaly píseň pro sněhuláka. Všem se tam moc líbilo.

Návštěva kostela

10. 1 2014 jsme s dětmi MŠ navštívili místní kostel. Zde si děti prohlédly krásný betlém, Ježíška v jesličkách a vyslechly krátké povídání p. Horňáčkové.

9. 1. 2014 přijelo za dětmi do Mš loutkové divadlo VESELÁ ŠKOLIČKA

Canisterapie

19. 12. 2013 proběhla v 1. třídě ZŠ ukázková lekce s terapeutickým psem - canisterapie. Lektorka seznámila děti s možnostmi léčby prostřednictvím přítomnosti speciálně vycvičeného psa k těmto účelům. Člověk tak díky hlazení, komunikaci se psem a také jeho vyšší tělesné teplotě lépe zvládá pobyt v nemocnici a celkovou léčbu. Žáci si vyzkoušeli povely na psa a také aportování s balónkem. Půlhodinová lekce byla zakončena předčítáním pohádky k celkovému zklidnění psa. Dětem se návštěva a komunikace s pejskem velmi líbila.

Zpívání u stromečku

V pátek 13. 12. 2013 vystoupily děti s MŠ a ZŠ s vánočním pásmem na Zpívání u stromečku. Návštěvníci i učinkující si mohli zazpívat koledy, ochutnat gulášek či svařené víno nebo čaj. Počasí k nám bylo tentokrát vlídné, adventní atmosféra radostná.

VÁNOČNÍ NADÍLKA

11.12.2013 byla pro děti MŠ připravena VÁNOČNÍ NADÍLKA. Děti si společně zazpívaly koledy u vánočního stromečku a poté se šly těšit do svých tříd z dárečků od Ježíška.

9.12.2013 přijelo za dětmi do MŠ Hodonínské divadlo, které dětem zahrálo VÁNOČNÍ POHÁDKU

6.12.2013 se konala v ZŠ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

ADVENTNÍ VĚNCE

27.11.2013 se uskutečnila v MŠ společná dílnička pro maminky ze ZŠ a MŠ - VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNEČKŮ.

KERAMIKA

20.11.2013 se uskutečnily Dílny pro žáky- KERAMIKA - Dílny vede p. Flašarová z DDm Strážnice. V ceně se uskuteční ještě jedna dílna - termín bude přesněn.

Projekt Mezilidské vztahy

14.11.2013 se uskutečnil Projekt Mezilidské vztahy, jehož součástí byl Den otevřených dveří v ZŠ. Rodiče a známí našich žáků měli možnost blíže se seznámit s prostředím školy, vidět výuku svých dětí, poznat metody, formy a didaktické pomůcky (mimo jiné využití interaktivní tabule a počítačů )ve vzdělávacím procesu naší školy. V odpoledních hodinách se ve spolupráci s rodiči ZŠ i MŠ uskutečnila Ochutnávka domácích dobrot, jejíž součástí byly i kreativní dílničky pro děti. V tělocvičně zahalené do podzimu jsme měli možnost popovídat si u kávy, čaje a připravených dobrůtek, kterých bylo letos víc jak 60 druhů. Díky hojné účasti a krásnému výtěžku, který činí 8 192,- Kč hodnotíme projekt velmi kladně. Děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili, velmi si vážíme vaší spolupráce a podpory. Výtěžek z projektu bude využit ve prospěch dětí ZŠ a MŠ.

Místní knihovna

7. 11. 2013 jsme s dětmi MŠ ze třídy Včeličky navštívili Místní knihovnu. Tam je knihovnice M. Podrazilová seznámila s prostředím knihovny, předvedla jim, jak se vrací a vypůjčují knihy a povyprávěla o tom, jak vzniká kniha. Děti si prohlédly výstavku knih.

MŠ KERAMICKÉ DÍLNY

5. a 6. 11. 2013 se konaly pro děti MŠ KERAMICKÉ DÍLNY p. M. Flašarové. Děti tvořily z keramické hlíny výrobky s vánoční tématikou.

Výchovný koncert skupiny Countrio

1. 11. 2013 se uskutečnil pro děti MŠ a ZŠ výchovný koncert skupiny Countrio. Děti se poutavou formou dozvěděly o hudebních nástrojích country hudby, vyslechly a zapojily se do zpěvu nejznámějších skladeb a písní.

Náboženství

18.10.2013 ZŠ -žáci vzdělávající se v nepovinném předmětu Náboženství se zúčastnili Modlení v kostele

"Delfín Dilo a podmořský svět"

10. 10. 2013 dopoledne měly děti v MŠ představení "Delfín Dilo a podmořský svět". Děti se ve třídách setkaly s delfínkem Dilem, dozvěděly se, jak se narodil. Zahrály si na vlnky, prožily si společnou lásku a péči maminky o delfínka. Poznávaly svět pod mořskou hladinou, Dilovy kamarády a vyzkoušely si, jak se dorozumívají delfíni a jak spolu žijí ve vzájemné harmonii.

DRAKIÁDA

7.10.2013 V 16.00 se ve spolupráci se SRPŠ uskutečnila DRAKIÁDA (NA VÁPENKÁCH). Proběhlo vyhodnocení v různých kategoriích, všechni účastníci s drakem byli odměněny. I přesto, že nám zrovna vítr nepřál, jsme si společně užili hezké chvíle.

UKONČENÍ VÝSTAVY PODZIMNÍČKŮ V MŠ

4. 10. 2013 dopoledne se v MŠ konalo loučení Skřítků Podzimníčků s MŠ. Po celý týden děti do MŠ přinášely ze svých domovů Podzimníčky, které si vytvořily doma s rodiči. Každý den si p. učitelky s dětmi prohlížely skřítky vytvořené z rozmanitého přírodního materiálu Babího léta. V pátek jsme všem skřítkům na rozloučenou zazpívali při kytaře. Děti si odnesly domů diplomy a malý dáreček. Všem rodičům moc děkujeme za spolupráci!

Soutěž PODZIMNÍK

ZŠ- Ve dnech 24.9.-27.9.2013 byla vyhlášena soutěž PODZIMNÍK. Rodiče (příbuzní) spolu s dětmi vytvářeli krásné a nápadité PODZIMNÍKY z přírodních materiálů, kteří nám nyní zdobí chodby školy. Celkem se zapojilo 39 dětí, někteří přinesli PODZIMNÍKŮ víc. V pátek 27.9.2013 děti hlasováním zvolily 3 nejúspěšnější. Na prvním místě se umístil PODZIMNÍK Terezky Markové z 1. ročníku, na 2. místě PODZIMNÍK Davida Janečka ze 4. ročníku a na 3. místě PODZIMNÍK Verunky Miklové z 2. ročníku. Nejen první tři, ale všechny děti, které se do soutěže zapojily, byly odměněny. Krásné PODZIMNÍKY si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Všem, kterří se zapojili do soutěže děkujeme.

24.9.2013 v 15.30 hodin se konala Společná schůzka s rodiči žáků ZŠ

Projekt EKOLOGIE


V pondělí 23.9.2013 se uskutečnil projekt EKOLOGIE. Součástí projektu byla exkurze do SONNENTORU v Čejkovicích (SONNENTOR s.r.o. je firma, která se zabývá převážně výrobou bio-čajů a bio-koření z toho nejlepšího, co je v přírodě) a návštěva výstavy hub v Ratíškovicích. Foto ve fotogalerii. Žáci o projektu napsali:

Dne 23.9 2013 jsme navštívili výstavu hub v Ratiškovicích.Konalo se to na hasičské zbrojnici.Bylo tam opravdu spoustu zajímavích hub.Hodně nás zaujala Pýchavka obrovská.Byla fakt obrovskáJ.Zaujali nás také další houby které jsme ještě nikdy neviděli .Byl tam i takové malinké houbičky na paličce.Bylo to velmi velmi zajímavé. Uviděli jsme tam také vzácné houby.Byli všechny druhy hub smrtelně jedovaté mírně jedovaté, jedlé i nejedlé. Bylo to úžasné!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Diana Smékalová a Eva Baculíková, 5. roč.

PROJEKT voda - Rybník VANĎURÁK

20.9.2013 PROJEKT voda- Rybník VANĎURÁK - V pátek 20. 9. se kanala projektová výuka pod názvem- Voda -RYBNÍK VANĎURÁK. V rámci projektu jsme poznávali rostliny, které rostou v blízkosti rybníku, živočichy, kteří žijí v rybníku a jeho okolí. Součástí projektu bylo plnění úkolů v pracovních listech, integrace do předmětu TV- pohybové hry, integrace do předmětu VV- kreslení živočichů a rostlin, frotáž kůry,integrace do předmětu HV- písně a další. Výsledkem projektu bude informační tabule (nástěnka) v přízemí školy s názvem Rybník Vanďurák. Fotky z projektu naleznete ve fotogalerii.

Besídka s paní Miklósyovou

17. 9. 2013 měly děti v MŠ besedu s p. Miklósyovou a se svými p. učitelkami ve třídách o tom, jak se mají chránit před úrazy. Zkusily si ošetřit „zraněného “kamaráda, uvázat trojcípý šátek na ruku a posadit se na improvizovaná nosítka. Předškoláci si vyhledávali telefonní čísla pro záchranná vozidla.

Dopravní výchova pro žáky 3. a 4. ročníku

10.9.2013 se uskutečnila dopravní výchova pro žáky 3. a 4. ročníku. Žáci získali znalosti jak teoretické, tak praktické. Na závěr plnili test a jízdu zručnosti na dopravním hřišti.

Nástěnka

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2023/2024
Úplata se platí za každé dítě, které je zapsáno do MŠ. částka úplaty je 300,- Kč měsíčně.
Úplatu neplatí děti předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
Přihlášené děti na prázdninový provoz platí úplatu 200,-Kč
PLATBA STRAVNÉHO - ZVÝŠENÍ ZÁLOH
stravné se platí bezhotovostní platbou na účet školy. Splatnost je k 10-tému každého měsíce. Měsíční záloha
MŠ 2-6 let 1000,-Kč
MŠ 7 let - odklad 1100,-Kč
ZŠ 7-10 let 600,-Kč
ZŠ 11 let 700,-Kč
První splátka musí být zaplacena do 10.9.2023.Vyúčtování proběhne vždy na pololetí a na konci školního roku vrácením přeplatku na účet.
Odhlašování obědů do 7.00 hod.
V případě dotazů se obraťte na vedoucí ŠJ Alenu Baculíkovou.

Kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy