logotyp

Zápis do ZŠ

Na základě § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,  ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Sudoměřicích oznamuje, že

 Zápis do 1. třídy

pro školní rok 2022/2023

 se uskuteční v úterý

5. dubna  2022 v době   od 14.00 do  17.00 hodin

ve 4. třídě základní školy.

K zápisu se dostaví:                                                                                 

  - děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016

  - děti s odloženou školní docházkou

Zákonní zástupci s sebou přinesou rodný list dítěte a  občanský průkaz.

 V případě žádosti o odklad školní docházky je třeba dodat také vyplněnou Žádost o odklad školní docházky, potvrzení od příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře. 

Těšíme se na Vás !!! 

V Sudoměřicích  dne 22. února 2022

                                               Mgr. Hana Veselá, ředitelka školy

Žádost o přijetí i žádost o odklad školní docházky naleznete
v sekci Základní škola-Dokumenty.

Nástěnka

JMENOVÁNÍ NOVÉ ŘEDITELKY

Od 12. 10. 2022 byla jmenována do funkce ředitelky ZŠ a MŠ Sudoměřice paní Mgr. Michaela Janečková. Konkurzní řízení proběhlo 10. 10. 2022.
ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Úplata se platí za každé dítě, které je zapsáno do MŠ. částka úplaty je 300,- Kč měsíčně.
Úplatu neplatí děti předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
PLATBA STRAVNÉHO - ZVÝŠENÍ ZÁLOH
stravné se platí bezhotovostní platbou na účet školy. Splatnost je k 10-tému každého měsíce. Měsíční záloha
MŠ 2-6 let 940,-Kč
MŠ 7 let - odklad 1000,-Kč
ZŠ 7-10 let 500,-Kč
ZŠ 11 let 600,-Kč
První splátka musí být zaplacena do 10.9.2022.Vyúčtování proběhne vždy na pololetí a na konci školního roku vrácením přeplatku na účet.
Odhlašování obědů do 7.00 hod.
V případě dotazů se obraťte na vedoucí ŠJ Alenu Baculíkovou.

Kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy