logotyp

Uskutečněné akce 2014/2015

 • 26. 6. jsme se na Zahradní slavnosti rozloučili se školním rokem. Na programu se představily mažoretky, rozloučili jsme se s páťáky a předškoláci byli pasováni na prvňáky. Mnoho dětí využilo příležitosti nechat si pomalovat obličej, takže na školní zahradě pobíhali tygříci, spidermani či smrtky. Počasí bylo ideální a nálada výborná také díky hudební skupině Erika a Motýl. 
 • 25. 6. jsme šli pěšky na Výklopník. Počasí bylo bezvadné, povozili jsme se na loďce a prohlédli si z věže Výklopníku okolní přírodu. Děkujeme panu Fojtíkovi za svezení.
 • 24. 6. se nám postarali o program rybáři u rybníka Vanďurák. Učili nás chytat ryby, soutěžili jsme v házení šipkami a pozorovali jsme (nejen lupami) vše co žije v tomto společenství. Taky jsme si pochutnali na opečených špekáčcích. Moc děkujeme rybářům, zvláště panu Macháčkovi a Horákovi. 
 • 16. 6. jsme byli na školním výletu v ZOO Lešná. Absolvovali jsme výukový program Afrika, ve kterém jsme se dozvěděli zajímavosti o zvířatech z tohoto kontinentu a prohlédli jsme si pak celou ZOO. Nejvíc se nám líbilo v zátoce rejnoků.
 • 11. 6. vyučovala hodinu AJ ve 3., 4. a 5. ročníku rodilá mluvčí.
 • 1. 6. jsme navštívili divadelní představení Nezbedná pohádka ve Slováckém divadle v Uh. Hradišti. Moc se nám všem líbila.
 • 27. 5. žáci zhlédli ukázku Sokolnictví. Viděli dravé ptáky a zábavnou formou se o nich mnohé dozvěděli.
 • Ve dnech 20. - 21. 5. žáci 1., 2. a 3. ročníku zpracovávali projekt Obec. Navštívili Obecní úřad, kde se jim věnoval pan starosta a odpověděl na spoustu otázek. Pan farář žákům povídal o místním kostele. Navštívili další dominantní místa v obci, získali spostu informací, které zpracovali písemnou nebo výtvarnou formou.
 • 22. 5. se 4 žáci z naší školy ( Markéta Podrazilová, Robert Koštuřík, Andrea Švirgová, Michal Macháček) zúčastnili Dopravní soutěže ve Strážnici. Absolvovali pět disciplín a skončili na 8. místě.
 • V neděli 17. 5. jsme se sešli v přírodním areálu Na kolečku na Školní akademii "Vítej, vítej, máji, která byla nejen pro maminky, ale pro všechny, kteří se chtěli podívat, co si děti z MŠ a ZŠ připravily, aby v pěkném slunečném odpoledni potěšily. Akademii zahájily mažoretky, pak se představily nejmenší Berušky z MŠ a následovala folklorní pásma Včeliček a dětí ze ZŠ. Závěr patřil dětem z folklorního kroužku Hanky Matějíčkové. Děkujeme všem, kteří se na akademii podíleli a Vám ostatním, že jste nám přišli zatleskat.
 • 24. 4. v rámci projektu Den Země se žáci zapojili do úklidu hřišť v obci Sudoměřice. Tento projekt se promítl i do vyučovacích hodin výtvarné výchovy a českého jazyka.
 • 21. 4. proběhla Beseda s Policií ČR na téma Mezilidské vztahy. Program pro žáky se uskutečnil ve třídě a na školním dvoře. Žáci si mimo jiné vyzkoušeli pracovní pomůcky, které policisté používají. Podívejte se ve fotogalerii.
 • 16. 4. proběhla Tvořivá dílna pro rodiče pod vedením paní Flašarové z DDM Strážnice. Přítomní si vytvořili šperky technikou "Plstění ovčího rouna za sucha". Jak se povedly, podívejte se ve fotogalerii.
 • 8. 4. vyráběli žáci v keramické dílně dárek pro maminku pod vedením paní Flašarové z DDM Strážnice.
 • 10. 4. se uskutečnila Dopravní výchova pro žáky 3., 4. a 5. ročníku na školním hřišti. Žáci byli seznámeni s dopravními předpisy, absolvovali jízdu zručnosti, praktikovali jízdu na kole na dopravním hřišti a nakonec psali test, poté žáci 4. a 5. ročníku obdrželi průkaz cyklisty. Nahlédněte do fotogalerie.
 • 9. 4. proběhla hodina AJ ve 3., 4. a 5. ročníku s rodilou mluvčí Hannah Boyle
 • 16. 3. byli žáci 3., 4. a 5. ročníku bruslit na zimním stadionu v Hodoníně.
 • 13. 3. v Mobilním panetáriu předškoláci a žáci ZŠ získali pomocí výukových programů spoustu informací o vesmíru.
 • 12. 3. proběhla hodina AJ ve 3., 4. a 5. ročníku s rodilou mluvčí Hannah Boyle


16. 2. 2015 se v rámci výukového programu Vývoj hudebních nástrojů  měly děti možnost seznámit s historií  a původem hudebních nástrojů. Na některé hudební nástroje si měly možnost i zahrát a vyzkoušet je.

Zápis žáků do 1. ročníku

27. 1. 2015 proběhl zápis žáků do 1. ročníku. Letos děti plnily úkoly v tématu "Ledové království". Na závěr dostaly dárky od žáků ZŠ a pochutnaly si na skvělém dortu.

Předškoláci ve škole

23. 1. 2015 se šli předškoláci z MŠ podívat do 1. třídy ZŠ. Paní učitelka Mgr. Šárka Daňková s prvňáčky dětem z MŠ předvedly, co se již ve škole všechno naučily. Všichni si společně zazpívali, zatančili a nakreslili obrázky.

Charita ve šk. roce 2014 - 2015

Výtěžek pro charitu ve šk. roce 2014 - 2015 - CHRPA 500 Kč, fond SIDUS 1 073 Kč

Beseda s psychologem

21. 1. 2015 se uskutečnila  Beseda s psychologem Mgr. J. Mrkvou- na  téma školní zralost

Volby do Školské rady

20. 1. 2015 proběhly Volby do Školské rady pro období 2015-2018

Sbírka pro pejsky

V týdnu před Vánocemi vyhlásila ŠD sbírku pro pejsky hodonínského útulku. Děti přinesly granule, konzervy, hračky, deky, peníze a jiné potřeby pro pejsky. Zaměstnankyně útulku z Hodonína si dárky odvezla v pátek 19. 12. a byla mile překvapená, jak byly děti štědré. Děkujeme všem dárcům za jejich příspěvky. Zpříjemnili jste život pejskům v útulku.

Rodilá mluvčí

11. 12. 2014 vyučovala AJ ve 3., 4. a 5. ročníku rodilá mluvčí. Při lekci s vánoční tématikou si děti vyrobily přáníčka.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

5. 12. 2014 dopoledne se v  pro děti obou tříd uskutečnila MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA. Mikuláš se svou družinou naděloval také v .

RADUJME SE, VESELME SE

4. 12. 2014 se zúčastnili programu RADUJME SE, VESELME SE ve skanzenu Strážnice žáci ZŠ. Kromě nových zážitků si děti přivezly také spoustu suvenýrů.

Komunitní kruh

V úterý 2. 12. proběhl další Komunitní kruh, kde jsme hodnotili akce minulého měsíce a chování k sobě navzájem.

Vánoční strom v Sudoměřicích

V neděli 30. 11. se rozsvítil vánoční strom v Sudoměřicích a nechyběly u této podívané děti z MŠ a ZŠ. Zpívaly koledy a vánoční písně, recitovaly a užívaly si vánoční nálady. Přítomní se mohli ohřát u svařáku či čaje, nebo si pochutnat na guláši. Na Jarmarku se prodávaly výrobky, které vyrobily děti a učitelky, tržba činí 2 081 Kč. Peníze budou použity na akce pro děti. Děkujeme!!!

Projektový den Mezilidské vztahy

20. 11. pořádala ZŠ, MŠ a SRPŠ projektový den Mezilidské vztahy. Dopoledne se některé maminky, babičky a tatínci zúčastnili výuky ve třídách, odpoledne v tělocvičně proběhla ochutnávka převážně sladkých dobrot, které maminky a babičky napekly. Všichni přítomní mohli posedět u kávy či čaje a popovídat si, děti se zabavily ve tvořivých dílnách. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě projektu a nejvíce maminkám a babičkám, které napekly a připravily báječné pochoutky. Výtěžek této akce činí rekordních 10 712 Kč a bude použit na kulturní akce pro děti. Děkujeme!!!

ŠD navštívila firmu Bonega

ŠD v pátek 14. 11. navštívila firmu Bonega. Milá paní Jamná provedla žáky celou firmou. Poté se žáci odebrali do firmy Ruml, kde jim ukázali celou provozovnu a za odměnu žákům na vyřezávačce vyřezali různé obrazce z kartonu. Závěr exkurze patřil firmě Buček. Zde se žáci seznámili s provozem stolárny.

Rodilá mluvčí Clare Duncan

13. 11. vyučovala žáky AJ ve 3.,4. a 5. ročníku rodilá mluvčí Clare Duncan z Manchesteru.

Keramická dílna

12. 11. proběhla keramická dílna pro žáky ZŠ pod vedením paní Flašarové z DDM Strážnice. Děti vyráběly dárek s vánoční tématikou.

Komunitní kruh

7. 11. proběhl Komunitní kruh. Hodnotili jsme uplynulé akce a chování k sobě navzájem.

Rodilá mluvčí Hannah Boyle

ZŠ - 16. 10. vyučovala AJ ve 3., 4. a 5. ročníku rodilá mluvčí Hannah Boyle. Děti soutěžily a zpívaly, hodina se jim moc líbila.

Drakiáda

V úterý 14. 10. se konala tradiční Drakiáda pro děti malé i velké a jejich rodiče či prarodiče. Přálo nám počasí, bylo teplo a slunečno a ve vánku mírného větru vzlétlo okolo čtyřiceti draků. Porotou složenou z rodičů byli vyhodnoceni: Anička Bučková - její drak vzlétl nejvýše, Eliška Pomykalová - její drak létal nejdéle a Michal Pomajba - měl nejoriginálnějšího draka. I letos jsme měli maskota ježečka, který se líbil nejen maličkým. Všechny děti, které se zúčastnily, byly odměněny. Děkujeme za podporu rodičů a hojnou účast.

Dopravní výchova

V podělí 13. 10. proběhla Dopravní výchova pro žáky 3., 4. a 5. ročníku. S teorií se děti seznamovaly v učebně, simulaci jízdy na kole na křižovatce si vyzkoušely na dopravním hřišti.

Soutěž "Podzimník"

ZŠ - 3. 10 . děti vyhodnotily soutěž "Podzimník". Nejvíce byla ceněna nápaditost a kreativita, školu máme vyzdobenou opravdu nádhernými Podzimníčky. Nejvíce hlasů získal Podzimník s rovnátky od Terezky Markové ze 2. ročníku, na druhém místě se stejným počtem hlasů se umístili Podzimníčci Barunky Sýkorové z 5. ročníku a Martina Mikla z 1. ročníku. Všichni, kteří přinesli své výrobky dostali sladkou odměnu. Rodičům děkujeme za spolupráci.

Projekt Ekologie

ZŠ - 1. 10. jsme plnili projekt Ekologie v areálu firmy REC Group ve Starém Městě. Učili jsme se třídit odpad při interaktivním programu Poklady z naší popelnice, navštívili jsme Kovozoo, loď a projeli jsme se vláčkem Steelinka. Slyšeli jsme a viděli, jak firma třídí odpad, aby se mohl recyklovat. Odnesli jsme si mnoho zážitků a informací, ale trochu jsme zmokli.

Spisovatelka Petra Dvořáková

ZŠ - 29. 9. nás navštívila spisovatelka Petra Dvořáková. Uskutečnila se interaktivní beseda s programem "Kluci a děvčata mezi slovy".

Nová paní učitelka

18. 9. měli žáci 3. - 5. ročníku první hodinu AJ v tomto šk. roce s rodilou mluvčí Hannah Boyle z Manchesteru

Komunitní kruh

12. 9. v ZŠ proběhl Komunitní kruh

Zahájení školního roku 2014/2015

1. 9. jsme slavnostně zahájili školní rok 2014/2015 v tělocvičně ZŠ

Nástěnka

Jmenování ředitele
Od 1.8.2022 byla jmenována na funkci ředitele ZŠ a MŠ Sudoměřice paní Mgr. Michaela Janečková

Konkurz na ředitele/ředitelku školy

Starosta obce Sudoměřice ve smyslu § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky. Více naleznete v sekci ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOKUMENTY.

Stanovy spolku "Rodiče dětem"

Milí rodiče,
nové stanovy spolku "Rodiče dětem" naleznete v sekci Základní škola-Dokumenty.

Projekt Cesta je cíl II.

Naše škola realizuje projekt Cesta je cíl II., reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020464 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -Šablony pro MŠ a ZŠ III.
Projekt je zaměřen na:

-personální podporu – školní asistent
-rozvojové aktivity – projektový den ve výuce

-personální podporu – školní asistent
-rozvojové aktivity – doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve výuce
-osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ – zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ
-Hlavním cílem projektu je sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován EU.
Mateřská škola oznamuje, že provoz mateřské školy začíná ve čtvrtek 1.9.2022. Provoz MŠ je od 6.15 hod. - 16.15 hod.

Úplata za předškolní vzdělávání

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Úplata od 1.9. 2022 činí 300,- Kč.

DEN MATEK-video

Video pro maminky k svátku najdete v aplikaci Teams, školní družina.

Návrat dětí a žáků do škol od 12. 4. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení budou zákonným zástupcům zaslány prostřednictvím e-mailu. Související dokumenty pro MŠ, ZŠ a ŠD naleznete v sekci Základní škola-dokumenty.

OBĚDY

Děti MŠ i žáci ZŠ mají nárok na odběr (s sebou) dotovaného obědu. V případě zájmu kontaktujte vedoucí ŠJ paní Baculíkovou. Tel. 518 335 224.

CHARITA -fond SIDUS

Veřejná sbírka č. S-MHMP/1476620/2015.
Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, z.ú.
Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 2.200,00 Kč

Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ je nutné dohodnout telefonicky. (Bezpečnostní a organizační opatření v souvislosti s COVID-19.)
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy