logotyp

Uskutečněné akce 2021/2022

VÝLET 
Ve čtvrtek 2.června jsme se vydali autobusem na výlet do Vracova na vláčky Železnice 600. Projeli jsme se zmenšenou vlakovou soupravou v krásném areálu. Shlédli jsme přednášku o včeličkách a prohlédli jsme si prosklený včelí úl a život v něm. Děti si také pohrály na průlezkách a nechyběla ani svačinka v krásném prostředí Železnice 600. Dětem se výlet moc líbil a odvážely si krásné zážitky.

DEN DĚTÍ
Ve středu 1.června jsme oslavovali v naší MŠ Den dětí. Pro všechny děti byla připravena POHÁDKOVÁ ZAHRADA. Děti byly rozděleny do skupin a plnily úkoly na jednotlivých stanovištích, která byla vždy zaměřena na nějakou pohádku. Za splnění všech úkolů dostaly děti zmrzlinu. Slavnost jsme ukončili pohádkovou diskotékou.

PROHLÍDKA SUDOMĚŘICKÝCH KROJŮ
V pátek 6.května jsme navštívili společenské centrum Sudomír, kde jsme si prohlédli výstavu místních krojů. Výstavu si pro nás připravily děti 3. ročníku pod vedením p. uč. Mgr. Žanety Frolkové. Poslechli jsme si krásný výklad o historii krojů a o nošení krojů při různých příležitostech. 

STARÁME SE O NAŠI PŘÍRODU A PLANETU ZEMI
ve čtvrtek 21. dubna se děti ze třídy Včeliček a Berušek vydaly uklízet prostranství kolem cesty ke škole, u hřbitova, cestu za kostelem a cestu za školkou. Tato aktivita proběhla v rámci  akce DNE ZEMĚ. Děti hledaly odhozené odpadky, upozorňovaly na ně a paní učitelky potom sbíraly odpadky do pytle. Podařilo se nám nasbírat skoro dva půl pytle různých odhozených věcí(pet láhve, plechovky, papíry, sklo, roušky, baterky apod.). 

VÝLET PŘEDŠKOLÁKŮ DO SKANZENU 

V úterý 12.dubna se vydali předškoláci na výlet do skanzenu ve Strážnici na akci Fašaňky, fašaňky Velká noc ide. Pro děti při procházce areálem skanzenu byly připraveny různá stanoviště, na kterých se děti dozvěděly o různých zvycích a tradicích v období Fašaňku a Velikonoc. Děti měly možnost ochutnat i místní speciality patřící do období Velikonoc (boží milosti, jidášky). Viděly, jak se plete pomlázka, jak se dělá píšťalka a malují kraslice. Na závěr si děti vyrobily každý svůj zápich do květináče. Na zpáteční cestu na autobusové nádraží jsme se vydali přes areál zámeckého parku, kde jsme pozorovali stromy, veverku, zámek a jiné zajímavosti parku. Děti si výlet užily a měly spoustu zážitků.

NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ
KNIHOVNY
V pátek 8.dubna děti ze třídy Včeliček navštívily místní knihovnu. Paní knihovnice Monika Podrazilová dětem ukázala jak jsou v knihovně knihy seřazeny, jak se o knihy staráme, ukázala dětem průkazku do knihovny. Děti si mohly taky knihy,které je zaujaly prohlédnout.Dětem se v knihovně líbilo. 

PLAVÁNÍ V HODONÍNĚ
V pondělí 4.a 11.dubna navštívili předškoláci první dvě hodiny plavecké výuky. Děti byly rozděleny do družstev a  formou her se  seznamují s vodou, učí se splývat, ležet na vodě a potápět se. 


DIVADLO ŠIKULKA
31. března navštívilo naši MŠ loutkové divadlo Šikulka. Děti shlédly tři krásné a poučné pohádky zaměřené na hyg. návyky a zdraví. Dětem se pohádky velmi líbily.

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ VE 3.TŘÍDĚ ZŠ
Ve středu 30.března navštívili předškoláci hodinu angličtiny ve třetí třídě ZŠ pod vedením paní učitelky Mgr. Žanety Frolkové. Děti pracovaly ve skupinách s dětmi ze třetí třídy.Zpívaly anglickou písničku s ukazováním, pracovaly na interaktivní tabuli a učili se pomocí skládání obrázků protiklady v angličtině. Dětem se ve škole moc líbilo.

BERUŠKY V KNIHOVNĚ
25. března navštívily děti ze třídy Berušek místní knihovnu. Paní knihovnice dětem ukázala nejen prostory knihovny se spoustou knih, ale  vysvětlila jim, k čemu knihovna slouží,  jak se dá knížka půjčit a také jak se o knihy musíme starat. Dětem se návštěva moc líbila a odnášely si spoustu nových poznatků.

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V 1. TŘÍDĚ ZŠ
Ve středu 23. března navštívili předškoláci hodinu prvouky v první třídě ZŠ pod vedením paní učitelky Mgr. Marie Tomšejové. Děti po přivítání písničky za doprovodu kytary byly rozděleny do šesti skupin a plnily badatelské úkoly, které jim vysvětlovaly děti z první třídy. Měly za úkol např. (zjistit, co plave ve vodě, jaká vznikne barva mícháním základních barev, jak plave vejce ve vodě se solí a další různé úkoly). Na závěr hodiny předvedla dětem paní uč. všem dětem výrobu sopky. Dětem se v hodině moc líbilo a odnesly si spoustu zážitků z bádání.

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ VE 2. TŘÍDĚ ZŠ
Ve čtvrtek 17. března navštívii předškoláci ZŠ  druhou třídu pod vedením paní učitelky Mgr. Ludmily Foltýnové v rámci projektu "S úsměvem do školy". Děti společně ve skupinkách se staršími školáky ve výuce matematiky počítaly na interaktivní tabuli, přiřazovaly čísla k počtu a hrály hru na detektivy, kdy měli za úkol spočítat topení  v budově ZŠ. Děti se tím seznámily s prostředím školy a moc se jim ve škole líbilo.

KONZULTACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ
V úterý 1.března a ve středu 2.března proběhly osobní konzultace pro rodiče dětí předškoláků o vzdělávacích pokrocích jejich dětí.

KARNEVAL
24. února se v naší MŠ uskutečnil karneval. Děti se zúčastnily karnevalového veselí v krásných kostýmech, tančilo se, zpívalo, hrály se nejrůznější hry a bylo veselo. Na závěr celého karnevalu si děti slavnostně připily dětským šampáněm a dostaly krásné odměny s malou sladkostí.

ZIMNÍ OLYMPIÁDA
V týdnu od 14.2. do 18.2. probíhala ve třídě Berušek Zimní olympiáda. Děti se dozvěděly spoustu nových informací, a to jak o olympiádě, tak také o zimních sportech a bezpečnosti, vyzkoušely si nejrůznější sportovní pomůcky a nechyběly ani sportovní soutěže v různých disciplínách např. hokej, lyžování nebo jízda na bobech. Vyvrcholením celé olympiády bylo slavnostní předání zlatých medailí.

BERUŠKY HLEDAJÍ OŘÍŠKY PRO VEVERKU ZRZEČKU
10.února děti ze třídy Berušek dostaly dopis od veverky Zrzečky, která je prosila o pomoc. Připravila si totiž na zimu málo oříšků a vzhledem k tomu, že zima je dlouhá, tak nemá co jíst. Děti se rozhodly, že veverce Zrzečce musíme pomoci. Vydali jsme se  tedy po vyznačené cestě, plnili jsme úkoly a hledali oříšky pro veverku. Nalezené oříšky jsme uložili do malého lesíka za školkou a veverce jsme popřáli dobrou chuť. Děti si odnášely nejen zážitky z putování a plnění úkolů, ale i neskutečnou radost z toho, že se jim podařilo zachránit veverku Zrzečku.

PROJEKTOVÝ DEN VE TŘÍDĚ VČELIČEK
12. ledna proběhl ve třídě projektový den pod názvem Zkoumání živlů kolem nás - vítr, voda, vzduch. Děti poznávaly formou rozhovorů, pokusů vlastnosti vody a vzduchu. Vyráběly si vodoměrku, létající vlaštovku z papíru, srážkoměr, anemometr. Během dopoledne hrály také různé pohybové hry.  Získané informace a vědomosti uplatňují děti při pozorování různých podob vody v přírodě.

PROHLÍDKA MÍSTNÍHO KOSTELA

7. ledna měly děti možnost si prohlédnout náš kostel s jeho vánoční výzdobu a vystavený betlém v kostele.

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ

6.ledna se děti z naší MŠ vydaly na tříkralové koledování po obci. Děti ze třídy Berušek  zazpívaly koledy v ZŠ a v obchodě Enapo. Starší děti navštívily vzdálenější místa v obci a své koledování a přání do Nového roku uskutečnily na obecním úřadě a v obchodě Coop. Děti za svou snahu byly odměněny sladkostmi, které si po cestě zpět do školky s radostí vychutnaly.

VÁNOČNÍ NADÍLKA V MŠ

17.prosince proběhla vánoční nadílka v obou třídách. Po společném zpívání  koled ve vestibulu školky děti s napětím očekávaly cinkání zvonečku a s radostí rozbalovaly dárečky pod stromečkem. Děti obou tříd našly pod stromečkem stavebnice, hračky, fotbalové branky, hry a pohádkové knihy pro děti.

BESEDA PŘEDŠKOLÁKŮ SE SPISOVATELEM 
13.prosince se děti předškoláci zůčastnily v ZŠ besedy se spisovatelem Jiřím Šanderou. Děti se zájmem sledovaly povídání o knihách, hádaly hádanky o zvířatech a poslechly si pohádkový příběh, který dětem pan spisovatel přečetl.

PROJEKTOVÝ DEN VE TŘÍDĚ
BERUŠEK
10.prosince proběhl ve třídě Berušek projektový den CHKO Bílé Karpaty pod názvem "Poly zkoumá vítr a vodu". Děti se během dopoledne dozvěděly různé informace o větru a vodě. Děti si měly možnost společně vyrobit papírový anemometr, pomocí kterého mohou sledovat sílu větru. Různými pokusy poznávaly vlastnosti vody, přivolávaly déšť,poznávaly sluchem různé zvuky vody i větru. Dětem se projektový den velmi líbil, neboť si odnášely nejen spoustu zážitků z prožitkového učení, ale i mnoho poznatků, které často využíváme např. při každodenním hodnocení počasí a nebo také při vycházkách, kdy rádi pozorujeme přírodu a přírodní jevy. S velkým zájmem děti např. zkoumají vodu v kalužích, led, vločky sněhu, jinovatku, pozorují sílu větru a deště. Získané poznatky z projektového dne jsou pro děti velkým přínosem.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
6. prosince navštívil naši MŠ Mikuláš se svojí družinou.

BESEDA S KNIHOVNICÍ
18. listopadu navštívila naši MŠ knihovnice paní Podrazilová, která si pro děti připravila program o dětských knihách a tvořivou dílničku.

HUDEBNÍ PŘEDSTAVENÍ ,,MUZIKÁLEK"

16. listopadu děti shlédly hudební představení pana Mgr. Břetislava Vojkůvky s názvem ,,Muzikálek".

PODZIMNÍČCI
Od 18. do 22. října se uskutečnila v naší MŠ výstava Podzimníčků. Děti si své skřítky Podzimníčky vyráběly doma se svými rodiči a to z přírodních materiálů. Všichni Podzimníčci byli moc krásní a tak si všechny děti zasloužily odměnu.

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

30. září 2021 se v naší MŠ uskutečnila akce pod názvem ,,USPÁVÁNÍ BROUČKŮ". Děti přišly se svými rodiči v podvečer na zahradu MŠ, kde na ně čekal hezký program. Byla připravena ke zdolání překážková dráha na jejímž konci dostaly děti kamínek, na který namalovaly nějakého broučka. Za úspěšně zdolanou dráhu dostaly děti medaili a drobnou sladkost. Celou atmosféru této akce dolaďoval zpěv písní při kytaře. Děti také shlédly promítání pohádky ,,Broučci se ukládají k zimnímu spánku". Jakmile se setmělo, tak si děti rozsvítily své přinesené lampióny nebo lucerničky a vydali jsme se průvodem za humna MŠ, kde jsme uložili do trávy namalované broučky a na rozloučenou všichni  tichounce broučkům zazpívali krásnou píseň ,,Mravenčí ukolébavku".

Nástěnka

obrázek

Stanovy spolku "Rodiče dětem"

Milí rodiče,
nové stanovy spolku "Rodiče dětem" naleznete v sekci Základní škola-Dokumenty.

Projekt Cesta je cíl II.

Naše škola realizuje projekt Cesta je cíl II., reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020464 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -Šablony pro MŠ a ZŠ III.
Projekt je zaměřen na:

-personální podporu – školní asistent
-rozvojové aktivity – projektový den ve výuce

-personální podporu – školní asistent
-rozvojové aktivity – doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve výuce
-osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ – zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ
-Hlavním cílem projektu je sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován EU.
Mateřská škola oznamuje, že provoz mateřské školy začíná ve středu 1.9.2021. Provoz MŠ je od 6.15 hod. - 16.15 hod.
Děti v MŠ se netestují.
Při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech platí pro všechny povinnost zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem.

Úplata za předškolní vzdělávání

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Od 1.9.2021 dochází ke změně úplaty předškolního vzdělávání. Úplata od 1.9. 2021 činí 300,- Kč.

Čestné prohlášení o negativním testu

Milí rodiče. Ve webové aplikaci Bakaláři na titulní stránce účtu vašeho dítěte máte možnost si vytisknout čestné prohlášení o negativním testu vašeho dítěte - Potvrzení Covid. Čestné prohlášení má již předvyplněné jméno dítěte. Je důležité zajistit časový soulad testování a dodržet lhůtu 72 hodin od testování ve škole. Připomínáme, že naše škola se testuje pouze 1x týdně v pondělí.
Potvrzení o testování: škola vydává potvrzení o negativním výsledku testu pouze pro účely přijímacích zkoušek na střední školy. Potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. škola není povinna vydávat.

DEN MATEK-video

Video pro maminky k svátku najdete v aplikaci Teams, školní družina.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby do školské rady pro rok 2021-2023 se uskuteční ve dnech 11. 5.-12. 5. 2021 tajným hlasováním v systému Bakaláři. Oznámení o vyhlášení konání voleb do školské rady naleznete v sekci- Základní škola- Dokumenty- Oznámení o konání voleb do školské rady. Bližší informace obdrží zákonní zástupci prostřednictvím e-mailu. Děkujeme za spolupráci.

Návrat dětí a žáků do škol od 12. 4. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení budou zákonným zástupcům zaslány prostřednictvím e-mailu. Související dokumenty pro MŠ, ZŠ a ŠD naleznete v sekci Základní škola-dokumenty.

OBĚDY

Děti MŠ i žáci ZŠ mají nárok na odběr (s sebou) dotovaného obědu. V případě zájmu kontaktujte vedoucí ŠJ paní Baculíkovou. Tel. 518 335 224.

OCHRANNÉHO OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Přijíždíte do ČR ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, musíte vyplnit příjezdový formulář a před cestou si u akreditované laboratoře nechat udělat RT-PCR test (nejvýše 72 hodin před cestou). Po příjezdu do ČR se podrobit nejdříve po 5 dnech RT-PCR testu v ČR. Do té doby musíte dodržovat samoizolaci (tj. máte omezený volný pohyb a nemůžete do zaměstnání). Na pracoviště smíte vstoupit, prokážete-li se zaměstnavateli: - písemným potvrzením akreditované laboratoře o výsledku testu provedeného před příjezdem – příjezd ze země se středním rizikem nákazy - negativním výsledkem RT-PCR testu provedeného v ČR – příjezd ze země s vysokým rizikem nákazy - negativním výsledem RT-PCR testu provedeného v ČR nejdříve po 5 dnech od vstupu na území ČR – příjezd ze země s velmi vysokým rizikem nákazy Tyto povinnosti nelze nahradit dobrovolnou izolací či karanténou. Pozor: uvedené platí i pro děti, žáky a studenty při návratu do školy..
Návrat dítěte do MŠ a ZŠ je možný po předložení výsledku negativního testu dle výše uvedeného nařízení. Celý text ochranného opatření a další související dokumenty naleznete v sekci Dokumenty ZŠ.

COVID-19

Vydané dokumenty MŠMT k organizaci školy, PES pro oblast školství a další související materiály s COVID-19 naleznete v sekci dokumenty.

CHARITA -fond SIDUS

Veřejná sbírka č. S-MHMP/1476620/2015.
Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, z.ú.
Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 2.200,00 Kč

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY SE V PŮVODNÍM PODZIMNÍM TERMÍNU 2020 NEKONAJÍ. O NOVÉM TERMINU VÁS BUDEME INFORMOVAT.

Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ je nutné dohodnout telefonicky. (Bezpečnostní a organizační opatření v souvislosti s COVID-19.)
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy