logotyp

Archiv Fotogalerie MŠ

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Indiáni Piráti  Rozloučení s předškoláky, páťáky a neobyčejným rokem  Divadlo Abraka Muzika  Mlžíme se na zahradě  Sklizeň hrášku  Divadlo Hvězdička  Miniškolička Odpolední hrátky u Včeliček Den s rybáři na Vanďuráku - Berušky  Den s rabáři na Vanďuráku - Včeličky  Den dětí - Včeličky hledají poklad  Den dětí - Berušky hledají poklad  Naše první úroda zeleniny  Tajemné světy pod hladinou - 3D kino  Sázíme zeleninku  Dramatizace pohádky O kůzlátkách  Distanční výuka dětí ze třídy Berušek od 11.4. do 30.4.  Den Země Poznáváme zvířátka a mláďátka Distanční výuka dětí ze třídy Včeliček od 6.4.- 12.4.Distanční výuka dětí ze třídy Včeliček od 29.3. - 1.4.Distanční výuka dětí ze třídy Berušek od 6.4. do 10.4.  Distanční výuka ze třídy Berušek od 26.3. do 2.4.  Distanční výuka dětí ze třídy Včeliček od 22.3. do 26.3. Distanční výuka dětí ze třídy Včeliček od 15.3. do 19.3. Distanční výuka dětí ze třídy Včeliček od 8.3 do 12.3Distanční výuka dětí ze třídy Berušek od 22.3 do 26.3.  Distanční výuka dětí ze třídy Berušek od 1.3. do 19.3.  Distanční výuka dětí ze Včeliček od 1.3. do 5.3.  Karneval v MŠ 2021  Včeličky pomáhají v zimě ptáčkům Práce se dřevem a nářadím u Včeliček  Zimní olympiáda v Beruškách  Včeličky pracují s textilem  Berušky pomáhají ptáčkům v zimě  Hrátky s ledem a sněhem u Včeliček  První hrátky na sněhu Tříkrálový týden  Hrátky u Včeliček  Vánoce  Mikulášská nadílka ve Včeličkách Mikulášská nadílka v Beruškách  Výroba adventního věnečku u Berušek   Podzimní hrátky ve třídě Berušek  Skřítci Podzimníčci Berušky hrají divadlo  Divadlo ,,Pohádky z truhlice"  Začátek školního roku   Program Dravci   Realizace vyvýšeného záhonu v MŠ

Nástěnka

Konkurz na ředitele/ředitelku školy

Starosta obce Sudoměřice ve smyslu § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky. Více naleznete v sekci ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOKUMENTY.
Jmenování ředitele
Od 1.8.2022 byla jmenována na funkci ředitele ZŠ a MŠ Sudoměřice paní Mgr. Michaela Janečková

Stanovy spolku "Rodiče dětem"

Milí rodiče,
nové stanovy spolku "Rodiče dětem" naleznete v sekci Základní škola-Dokumenty.

Projekt Cesta je cíl II.

Naše škola realizuje projekt Cesta je cíl II., reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020464 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -Šablony pro MŠ a ZŠ III.
Projekt je zaměřen na:

-personální podporu – školní asistent
-rozvojové aktivity – projektový den ve výuce

-personální podporu – školní asistent
-rozvojové aktivity – doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve výuce
-osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ – zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ
-Hlavním cílem projektu je sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován EU.
Mateřská škola oznamuje, že provoz mateřské školy začíná ve čtvrtek 1.9.2022. Provoz MŠ je od 6.15 hod. - 16.15 hod.

Úplata za předškolní vzdělávání

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Úplata od 1.9. 2022 činí 300,- Kč.

DEN MATEK-video

Video pro maminky k svátku najdete v aplikaci Teams, školní družina.

Návrat dětí a žáků do škol od 12. 4. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení budou zákonným zástupcům zaslány prostřednictvím e-mailu. Související dokumenty pro MŠ, ZŠ a ŠD naleznete v sekci Základní škola-dokumenty.

OBĚDY

Děti MŠ i žáci ZŠ mají nárok na odběr (s sebou) dotovaného obědu. V případě zájmu kontaktujte vedoucí ŠJ paní Baculíkovou. Tel. 518 335 224.

CHARITA -fond SIDUS

Veřejná sbírka č. S-MHMP/1476620/2015.
Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, z.ú.
Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 2.200,00 Kč

Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ je nutné dohodnout telefonicky. (Bezpečnostní a organizační opatření v souvislosti s COVID-19.)
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy