logotyp

Uskutečněné akce 2020/2021

MIKULÁŠ

V pátek 4. 12. 2020 přišla naši mateřskou i základní školu navštívit Mikulášská družina. Všechny děti byly obdarované dárkovým balíčkem.   Mikulášské družině moc děkujeme !!!

Slavnost Slabikáře v 1. třídě

Slavnost Slabikáře v 1. třídě

V den svátku Kateřiny 25. 11. jsme v 1. třídě prožívali Slavnost Slabikáře. Ve dvou hodinách českého jazyku jsme dobývali unesenou princeznu z nejvyšší věže hradu. K tomu žákovi pomohlo sedm klíčů, které získával splněním sedmi úkolů. Po získání všech klíčů čekala žáka odměna. Půl království a ruka princezny to však nebyla. Odměnou byl novotou vonící Slabikář a pasování na čtenáře.

Matematický klokan

Matematický klokan

Každoročně se koná celorepubliková matematická soutěž Matematický klokan, která je určena pro žáky od 2. tříd základních škol až po studenty 4. ročníků středních škol a je rozdělena dle věku do několika kategorií. Naší školy se týká 2. – 3. ročník – kategorie Cvrček, 4. a 5. ročník kategorie Klokánek. Vzhledem k mimořádné situaci na jaře 2020 byla tato soutěž přesunuta na podzim tohoto školního roku. Bohužel vzhledem k opětovnému uzavření škol nabídli organizátoři uskutečnit soutěž distančním způsobem. 4. a 5. ročník se do Klokánka zapojil. Využili jsme prostředí Microsoft Office Teams, kde jsme si na naplánované schůzce vysvětlili pravidla a způsob zpracování zadaných úkolů. Poté měli žáci 60 minut na zodpovězení 24 otázek, které značili do připraveného formuláře. Jednalo se o logické úlohy, které byly odstupňovány podle náročnosti. Děti si tak mohli vyzkoušet jiný typ úloh. Mezi nejlepší řešitele v letošním kole Matematického klokana v kategorii Klokánek patří Helena Nogová, Karolína Křižanová a Lukáš Pomajba.

Pyžamový den

Pyžamový den

Žáci 4. a 5. ročníku si 9. října udělali tematický den, kdy byla celá třída včetně paní učitelky převlečená v pyžamech. Přizpůsobeno bylo tomu také uspořádání třídy (lavice ve třech blocích, velký prostor na kobercích, měkká lehátka z družiny, polštáře, zákoutí). Výuka probíhala stylem daltonského plánu, děti pracovaly více samostatně či ve skupinkách. Připraveny měly speciální tematické pracovní listy v ČJ a M. V TV děti využily polštářů k různým herním aktivitám (polštářová bitva, soutěže v družstvech, cvičení s polštáři). O přestávce si děti daly čaj a kakao, k výuce dostaly nakrájená jablíčka. V PČ si vyrobily zvířátko z ponožky, ve čtení paní učitelka dětem přečetla pohádku z knihy Krása nesmírná, poté si děti tiše četly svoji knihu. Tematický den se dětem moc líbil.

Beseda se včelaři

Beseda se včelaři

V měsíci září nás pozval pan Šuráň na besedu se včelaři do Rohatce. S potěšením jsme tuto nabídku přijali a zpestřili jsme si výuku. Tato beseda se konala 25. září v rámci oslav výročí 750 let obce Rohatec.

Včelaři dětem vyprávěli o pozoruhodném životě včelího společenstva. Ukázali nám vystavená zařízení a přístroje, která jsou nezbytná pro včelaře, aby mohli získávat veškeré včelí produkty. Nejvíce žáky zaujala ukázka plástu se živými včelami, který byl pod sklem, takže mohli přímo pozorovat „včelí hemžení“. Po zajímavé prohlídce žáci mohli ochutnat med květový a pastový. Mlsouni si přišli opakovaně.

Beseda se dětem i učitelkám moc líbila, byla velmi zajímavá, poučná a na konci i slaďoučká. Panu Petrovi Šuráňovi a včelařům moc děkujeme za tento vzdělávací zážitek.

PĚSTUJEME BYLINKY

PĚSTUJEME BYLINKY

V pondělí 14. září se uskutečnil projektový den  „Pěstujeme bylinky“. Z projektu MAS Strážnicko byly na dvoře ZŠ a zahradě MŠ vybudovány vyvýšené záhony pro podporu environmentální výuky. Žáci 4. a 5. ročníku se  v rámci projektu podíleli na usazení  a založení záhonů. Chlapci se zápalem vozili hlínu, děvčata ji v záhonech upravovala. Společně pak zasadili do záhonů bylinky- mátu, meduňku, měsíček lékařský  a mateřídoušku. Součástí projektu byla přednáška odborníka z praxe pana Hrdouška, který blíže seznámil děti s pěstováním, významem a využitím bylin.  Žáci 1.  ročníku se  podíleli  v rámci pracovních činností na založení vyvýšených záhonů v MŠ.  Ve vyvýšeném záhoně v ZŠ si pak zasadili česnek.

SOKOLNICKÁ SHOW

SOKOLNICKÁ SHOWVe čtvrtek  10. 9. 2020 se na školním dvoře ZŠ konala   „SOKOLNICKÁ SHOW“ skupiny Vancoš.  Ve skvělém programu a ukázkách sokolnictví děti MŠ i ZŠ  viděly orly, káňata, kondory, sokoly, sovy i supy. Všichni přítomní  se  dozvěděli  zajímavé informace o  životě, výcviku a ochraně dravých ptáků. Děti mohly také  získat na základě správných odpovědí  jako odměnu krásné ptačí pero. Dle bouřlivého jásotu děti program velmi zaujal.

První focení žáků 1. ročníku se uskutečnilo 10. 9. 2020.

MOBILNÍ PLANEÁRIUM

MOBILNÍ PLANEÁRIUM

Ve středu 9. září  „přijelo“ za dětmi do základní školy  Mobilní planetárium.  

Projektové dny hrazené  z projektu EU Šablony II s názvem „Cesta je cíl“ byly realizovány 1. a 2. ročníkem s cílem rozšíření učiva předmětu Člověk a jeho svět  a k získání nových znalostí a rozšíření dosavadních vědomostí žáků v oblasti vesmíru. Součástí projektu bylo promítání filmu „Se zvířátky o vesmíru“, a to přímo v mobilním planetáriu umístěném pro účely projektu v tělocvičně. Promítání bylo následně doplněno o interaktivní výklad lektora – odborníka z praxe a  diskuse na témata, která žákům „otevřel“ pohádkový příběh. Žáci 3., 4. a 5. ročníku pak v planetáriu zhlédli film „Neuvěřitelný vesmír“ a  krátký film o kosmonautech.

Slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020

Slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020Dne 1. 9. 2020  v 8.30 hodin se za přítomnosti pana starosty  uskutečnilo slavnostní zahájení školního roku 2020/2021.

Nástěnka

SEZNAM přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

Milí rodiče, seznam přijatých dětí pod reg. čísly naleznete v sekci MATEŘSKÁ ŠKOLA -DOKUMENTY - ZÁPIS DO MŠ.

Čestné prohlášení o negativním testu

Milí rodiče. Ve webové aplikaci Bakaláři na titulní stránce účtu vašeho dítěte máte možnost si vytisknout čestné prohlášení o negativním testu vašeho dítěte - Potvrzení Covid. Čestné prohlášení má již předvyplněné jméno dítěte. Je důležité zajistit časový soulad testování a dodržet lhůtu 72 hodin od testování ve škole. Připomínáme, že naše škola se testuje pouze 1x týdně v pondělí.
Potvrzení o testování: škola vydává potvrzení o negativním výsledku testu pouze pro účely přijímacích zkoušek na střední školy. Potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. škola není povinna vydávat.

DEN MATEK-video

Video pro maminky k svátku najdete v aplikaci Teams, školní družina.

Otevření MŠ

Oznamujeme, že s účinností od pondělí 10.5.2021 bude mateřská škola otevřena pro všechny děti bez povinnosti testování. Do mateřské školy k presenčnímu vzdělávání mohou docházet pouze děti zdravé bez příznaků onemocnění (zvýšená teplota, kašel, zažívací obtíže, rýma ,ucpaný nos, bolest svalů a kloubů, zvracení, bolest břicha, průjem). Děti v prostorách a areálu MŠ nemusí nosit roušku.
Provoz mateřské školy je od 6.15 do 16.15 hod.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby do školské rady pro rok 2021-2023 se uskuteční ve dnech 11. 5.-12. 5. 2021 tajným hlasováním v systému Bakaláři. Oznámení o vyhlášení konání voleb do školské rady naleznete v sekci- Základní škola- Dokumenty- Oznámení o konání voleb do školské rady. Bližší informace obdrží zákonní zástupci prostřednictvím e-mailu. Děkujeme za spolupráci.

Čarodějnický rej 30.4.2021

Dne 30.4.2021 se ve školní družině uskuteční čarodějnický rej. Děti budou plnit zábavné úkoly a připravovat elixír mládí. Kdo má možnost, vezměte si s sebou čarodějnický kostým.

Seznam přijatých žáků pod reg. čísly

Seznam přijatých žáků do ZŠ pod reg. čísly naleznete v sekci ZŠ-DOKUMENTY

Návrat dětí a žáků do škol od 12. 4. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení budou zákonným zástupcům zaslány prostřednictvím e-mailu. Související dokumenty pro MŠ, ZŠ a ŠD naleznete v sekci Základní škola-dokumenty.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Milí rodiče,
informace k Zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 naleznete v záložce Zápis do ZŠ.

OBĚDY

Děti MŠ i žáci ZŠ mají nárok na odběr (s sebou) dotovaného obědu. V případě zájmu kontaktujte vedoucí ŠJ paní Baculíkovou. Tel. 518 335 224.

DRUŽINA ONLINE

Vážení rodiče,
děti můžou od zítra využít družinu online. Více informací najdete zde na stránkách v činnostech školní družiny.

OCHRANNÉHO OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Přijíždíte do ČR ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, musíte vyplnit příjezdový formulář a před cestou si u akreditované laboratoře nechat udělat RT-PCR test (nejvýše 72 hodin před cestou). Po příjezdu do ČR se podrobit nejdříve po 5 dnech RT-PCR testu v ČR. Do té doby musíte dodržovat samoizolaci (tj. máte omezený volný pohyb a nemůžete do zaměstnání). Na pracoviště smíte vstoupit, prokážete-li se zaměstnavateli: - písemným potvrzením akreditované laboratoře o výsledku testu provedeného před příjezdem – příjezd ze země se středním rizikem nákazy - negativním výsledkem RT-PCR testu provedeného v ČR – příjezd ze země s vysokým rizikem nákazy - negativním výsledem RT-PCR testu provedeného v ČR nejdříve po 5 dnech od vstupu na území ČR – příjezd ze země s velmi vysokým rizikem nákazy Tyto povinnosti nelze nahradit dobrovolnou izolací či karanténou. Pozor: uvedené platí i pro děti, žáky a studenty při návratu do školy..
Návrat dítěte do MŠ a ZŠ je možný po předložení výsledku negativního testu dle výše uvedeného nařízení. Celý text ochranného opatření a další související dokumenty naleznete v sekci Dokumenty ZŠ.

COVID-19

Vydané dokumenty MŠMT k organizaci školy, PES pro oblast školství a další související materiály s COVID-19 naleznete v sekci dokumenty.

CHARITA -fond SIDUS

Veřejná sbírka č. S-MHMP/1476620/2015.
Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, z.ú.
Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 2.200,00 Kč

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY SE V PŮVODNÍM PODZIMNÍM TERMÍNU 2020 NEKONAJÍ. O NOVÉM TERMINU VÁS BUDEME INFORMOVAT.

Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ je nutné dohodnout telefonicky. (Bezpečnostní a organizační opatření v souvislosti s COVID-19.)
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy