Uskutečněné akce 2020/2021

PĚSTUJEME BYLINKY

PĚSTUJEME BYLINKY

V pondělí 14. září se uskutečnil projektový den  „Pěstujeme bylinky“. Z projektu MAS Strážnicko byly na dvoře ZŠ a zahradě MŠ vybudovány vyvýšené záhony pro podporu environmentální výuky. Žáci 4. a 5. ročníku se  v rámci projektu podíleli na usazení  a založení záhonů. Chlapci se zápalem vozili hlínu, děvčata ji v záhonech upravovala. Společně pak zasadili do záhonů bylinky- mátu, meduňku, měsíček lékařský  a mateřídoušku. Součástí projektu byla přednáška odborníka z praxe pana Hrdouška, který blíže seznámil děti s pěstováním, významem a využitím bylin.  Žáci 1.  ročníku se  podíleli  v rámci pracovních činností na založení vyvýšených záhonů v MŠ.  Ve vyvýšeném záhoně v ZŠ si pak zasadili česnek.

SOKOLNICKÁ SHOW

SOKOLNICKÁ SHOWVe čtvrtek  10. 9. 2020 se na školním dvoře ZŠ konala   „SOKOLNICKÁ SHOW“ skupiny Vancoš.  Ve skvělém programu a ukázkách sokolnictví děti MŠ i ZŠ  viděly orly, káňata, kondory, sokoly, sovy i supy. Všichni přítomní  se  dozvěděli  zajímavé informace o  životě, výcviku a ochraně dravých ptáků. Děti mohly také  získat na základě správných odpovědí  jako odměnu krásné ptačí pero. Dle bouřlivého jásotu děti program velmi zaujal.

První focení žáků 1. ročníku se uskutečnilo 10. 9. 2020.

MOBILNÍ PLANEÁRIUM

MOBILNÍ PLANEÁRIUM

Ve středu 9. září  „přijelo“ za dětmi do základní školy  Mobilní planetárium.  

Projektové dny hrazené  z projektu EU Šablony II s názvem „Cesta je cíl“ byly realizovány 1. a 2. ročníkem s cílem rozšíření učiva předmětu Člověk a jeho svět  a k získání nových znalostí a rozšíření dosavadních vědomostí žáků v oblasti vesmíru. Součástí projektu bylo promítání filmu „Se zvířátky o vesmíru“, a to přímo v mobilním planetáriu umístěném pro účely projektu v tělocvičně. Promítání bylo následně doplněno o interaktivní výklad lektora – odborníka z praxe a  diskuse na témata, která žákům „otevřel“ pohádkový příběh. Žáci 3., 4. a 5. ročníku pak v planetáriu zhlédli film „Neuvěřitelný vesmír“ a  krátký film o kosmonautech.

Slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020

Slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020Dne 1. 9. 2020  v 8.30 hodin se za přítomnosti pana starosty  uskutečnilo slavnostní zahájení školního roku 2020/2021.

Nástěnka

Informace pro rodiče (zákonné zástupce)

Na základě doporučení MŠMT ředitelství školy přijalo hygienická opatření na začátku školního roku 2020/2021 a tímto Vás informuje:
1. Zákonní zástupci vstupují do budovy jen z nezbytných důvodů a po schválení pracovníkem školy.
2. Při vstupu do vnitřních prostor školy budou mít roušku, která zakrývá dýchací cesty, a provedou dezinfekci rukou. Jednání proběhnou dle pokynů zaměstnanců školy.
3. Vstup do šaten školy není povolen.
4. V souvislosti s COVID-19 bude škola postupovat dle aktuálních Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, dále dle MANUÁLU pro PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/ 2021 vydaným MŠMT a dle platných DOPORUČENÍ PRO ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ A PRÁCI SE VZDĚLÁVACÍM OBSAHEM VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021. Škola bude situaci sledovat a dle aktuální situace Vás informovat.

Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.

UZAVŘENÍ MŠ

ZŠ a MŠ Sudoměřice oznamuje, že na základě Vládou ČR přijatých krizových opatření a doporučení nadřízených orgánů a po dohodě se zřizovatelem, bude Mateřská škola v Sudoměřicích od 17.3.2020 do odvolání uzavřena. Kuchyně pro ostatní strávníky bude i nadále v provozu. Děkujeme za pochopení.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ jsou každé pracovní úterý 13.30 - 14.30 hod.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy