Marie Terezie a Josef II. - centra aktivit - vlastivěda a výtvarná výchova - 1 (19)
http://skola.obecsudomerice.cz/