Fotogalerie

2018/2019

MŠ  Návštěva předškoláků z MŠ v ZŠ-Projekt Ekologie Dostaveníčko  Skřítci Podzimníčci Dravci Divadélko Lenka  Zahájení šk. roku


ZŠ   
Dravci - výukový program  Slavnostní zahájení šk roku


2017/2018

Cesta za pokladem  KOVO ZOO Buďme kamarádi  Karneval  Beseda s myslivcem  Pohádka O ŘEPĚ- Berušky  Loutkové divadlo  Prvňáčci na návštěvě v MŠ   Tři králové z Mš v ZŠ Nadílka  Zdobení stromečku - Včeličky  Zima v MŠ Pečení perníčků Berušky Pečení perníčků  Mikulášská nadílka  Adventní věneček  Adventní dílničky Hrajeme si ve Včeličkách  Knihovna - Včeličky  Keramické dlničky - Včeličky  Podzimníčci  Drakiáda  Loutkové divadlo ŠIKULKA   Začátek šk.roku 


ŽŠ Vydání vysvědčení  Rozloučení s páťáky  Pěší výlet na Výklopník  Beseda s pamětníky Sudoměřic ve ŠD  Školní výlet VIDA Brno  Činnosti ŠD v červnu  Školní akademie  Dopravní soutěž ve Strážnici  Projekt Praha  Projekt Obec  Projekt Voda  Kroužek Paletka v Galerii výtvarného umění v Hodoníně  Den s hasiči ve Veselí nad Moravou  Dopravní soutěž - školní kolo  Čarodějnický den a Den Země  Činnosti ŠD - březen a duben  AJ s rodilou mluvčí  Zápis do 1. ročníku  Recitační soutěž v Petrově  Zpěváčci Strážnicka   ŠD - činnosti v lednu a únoru  Vítání jara v 1. třídě   Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem  Šárka Janečková - okresní kolo rec. soutěže v Hodoníně  Recitační soutěž - školní kolo  Bruslení 3.-5. ročník  Školní ples  Pololetní vysvědčení  Karneval ŠD  Pokusy, lidské tělo - 1. ročník  Návštěva prvňáčků v MŠ   Preventivní program Dobré vztahy ve třídě  Tři králové z MŠ v ZŠ  Preventivní program VZPoura úrazům  ŠD v listopadu a prosinci  Zpívání u stromečku  Adventní posezení 1. roč.  Adventní posezení 2. a 4. roč.   Mikulá
šská nadílka  Čertí škola - 1. třída  Říjen ve ŠD  Beseda v knihovně  ŠD - aktivity v září  Jablkohrátky - 1. třída   Vyhlášení Podzimníčků  Podzimní dostaveníčko Den otevřených dveří   Projektový den Ekologie  Dopravní výchova - září  Slavnostní zahájení šk. roku2016/2017

Zahradní slavnost 2017  Předškoláci v družině   Návštěva za formulí Michala Novického  Miniškolička  Rybník VANĎURÁK  Cesta za pokladem  S úsměvem do školy    "Zvířátka na statku"-výlet Selský domek Kněždub  Knihovna - Včeličky  Plavecký výcvik MŠ  Písečná animace Plavání  Projekt - Pomáháme ptáčkům v zimě Karneval v MŠ  Divadlo Šikulka  Tři králové  Zima v MŠ 2017  Nadílka v MŠ   Pečení perníčků  Mikulášská nadílka v MŠ  Adventní věneček  Skanzen Strážnice - ,,Radujme se, veselme se" Adventní dílničky  Výukový program CHKO - Odkud se bere jídlo?  Podzimní dostaveníčko  Podzimníčci v MŠ  Divadélko Lenka - KOZA RÓZA  Keramická dílnička - Včeličky Drakiáda  Začátek šk.roku 

Vydání vysvědčení  Rozloučení s páťáky  Pěší výlet na Výklopník  S úsměvem do školy-3. roč.  Jarní akce ve ŠD  Školní výlet Permonium  Sportovní dopoledne  Projekt Bílé Karpaty Projekt Voda  Návštěva Galerie-kroužek Paletka  Projekty Obec a Občan  Školní akademie  Dopravní soutěž na ZŠ Strážnice  Práce s 3Panelem   Práce s tablety  Čarodějný den Úklid hřišť  Den Země  Uctění památky obětí II. sv. války  Dopravní výchova  Zápis do 1. třídy  Plavecký výcvik  Recitační soutěž v Petrově  Návštěva u koníků  Beseda v knihovně-březen  Plavání - 1.třída  Písečná animace  Recitační soutěž-školní kolo   Sněhulákový den  Projekt Zdraví dětem  Pololetní vysvědčení  Komunitní kruh leden Ples školy  Akce ŠD  Dramatický kroužek-Ovečka a vlk  Zpívání u stromečku  Stařenka Morava vypráví  Mikulášská nadílka  Radujme se,veselme se-ve skanzenu   Návštěva knihovny  Výukový program CHKO Půda Výukový program CHKO  Strašidelný den  Podzimní dostaveníčko  Listování s Lukášem Hejlíkem  Den otevřených dveří   Drakiáda  Kouzelník Valdini   Slavnostní zahájení provozu šk. hřiště   Dopravnín výchova
 Slavnostní zahájení šk. roku Společné (tutorské) čtení

ŠD  Podzimní aktivity Akce v lednu Karneval ve ŠD

2015-2016


 Vydání vysvědčení    Pěší výlet na výklopník  Zahradní slavnost  Dramatický kroužek-O dvou tovaryších  Poslední plavání  Plavecký výcvik  Divadélko Pohádka ze starého mlýna   Projekt Voda  Projekt s úsměvem do školy 3. roč  Školní výlet Lednice  Akce ŠD    Den dětí "Rodiče dětem",z.s.   Projekt S úsměvem do školy  Školení PO    Projekt Praha  Projekt Občan   Projekt Obec  Školní akademie  Jak válčili husité  Komunitní kruh  Věneček z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého  Návštěva Galerie výtvarných umění   Den Země   Návštěva knihovny   Výuka AJ s rodilým mluvčím   Dopravní výchova-duben   Recitační soutěž ZŠ Sudoměřice a ZŠ Petrov  Recitační soutěž - školní kolo   Karneval ŠD   Bruslení TEZA Hodonín  Školní ples a video  Zápis do 1. ročníku  Pololetní vysvědčení  Divadelní představení Rybí příběh  Zpívání u stromečku  Vánoční besídky  Aktivity ŠD  První pomoc-školení prvňáčků  Mikulášská nadílka   Výherci soutěže Podzimník   Školení hasičů  Pozimní dostaveníčko  Zahájení šk. roku  Dopravní výchova  Velká Británie  Drakiáda


MŠ  Předškoláci v ZŠ  Zahradní slavnost  Dramatický kroužek - ,,Dva tovaryši"  Pohádka ze starého mlýna Pohádková zahrada  Hasiči  Výlet - zámek Milotice  Školní akademie  Jak válčili husité  Den Země  Berušky v místní knihovně  Výchovný koncert ZUŠ Strážnice - předškoláci  Hudební pohádka  SBĚRNÝ DVŮR  Vítání jara - Morena  Hoffmannovo divadlo   Angličtina v MŠ  Karneval v MŠ  Loutkové divadlo Lenka - leden2016  Krmení zvířátek B+V  Předškoláci v 1.třídě   Výukový program - Zdravíme se  Tři králové - koledování  Zpívání u stromečku  Vánoční nadílka  Pečení a zdobení perníčků  Mikuláš v MŠ  Adventní dílničky MŠ+ZŠ Včeličky v místní knihovně Keramické dílničky - Včeličky  Podzimní ,,Dostaveníčko"  Podzimníčci MŠ 2015 
Drakiáda 2015  Loutkové divadlo Lenka - říjen 2015  Zahájení školního roku 2015-2016 v MŠ


2013-2014

ZŠ  Vysvědčení  Pěší výlet na Výklopník  Sportovní den  Den s rybáři  Zahradní slavnost 2014  Plavecký výcvik 2014  Školní výlet Ranč Kostelany  Výukový program CHKO  Projekt S úsměvem do školy   Projekt Občan   Projekt Praha  Skanzen Strážnice   Dopravní výchova duben  Mladí zpěváčci  Beseda s hasiči  Komunitní kruh duben Dílny pro rodiče  Návštěva knihovny 2014  Soutěž ve ŠD O nejkrásnější autíčko  Divadelní představení Písnička pro draka   Karneval ŠD 2014  Komunitní kruh březen 2014  Angličtina s rodilou mluvčí  Ples školy 2014 Komunitní kruh a vysvědčení leden 2014  Naše třídy Hodinka s terapeutickým psem   Mikulášská nadílka Komunitní kruh Soutěž PODZIMNÍK    Projekt EKOLOGIE- Sonnentor, výstava hub Ratíškovice   Projekt VODA - RYBNÍK VANĎURÁK  Zahájení školního roku 2013-2014  

 

  Nedělní škola 2014  Zápis do 1.třídy 2014   Beseda s psychologem Mgr. Jaroslavem Mrkvou  Zpívání u stromečku 2013  Adventní dílničky ZŠ+MŠ  PROJEKT MEZILIDSKÉ VZTAHY - Den otevřených dveří a Ochutnávka domácích dobrot ZŠ+MŠ   Výchovný koncert Countrio ZŠ+MŠ  DRAKIÁDA ZŠ+MŠ

 

MŠ  VESELÁ ŠKOLIČKA - červen 2014   MINIŠKOLIČKA    Autoservis a Pneuservis Novitech    Předškoláci MŠ v DRUŽINĚ ZŠ  Koupání v bazénech na zahradě MŠ   Plavecký výcvik 2014 předškoláci   Vanďurák 2014  POHÁDKOVÁ ZAHRADA 2014  Výlet STRÁŽNICE  VIS BÍLÉ KARPATY - Berušky+Včeličky  Berušky v knihovně  Loutkové divadlo LENKA Koncert ZUŠ Strážnice - předškoláci MŠ Zábavné hudební vystoupení -,,HUDEBNÍ POTĚŠENÍ"  Velikonoční keramické dílničky  Karneval MŠ 2014  Človíček a jeho maminka planeta Země  Návštěva 1. třídy předškoláčky MŠ   Betlém 2014 - MŠ Loutkové divadlo VESELÁ ŠKOLIČKA  Vánoční nadílka  Vánoční pohádka  Pečení perníčků  Mikulášská nadílka  Adventní věnečky  Včeličky v knihovně  Keramické dílničky  Delfín DILO a podmořský svět  Beseda -,,První pomoc"  Podzimníčci  Naše nové hřiště  Zahájení školního roku  2013-2014 v MŠVíce zde: http://skola.obecsudomerice.cz/fotogalerie/

2014-2015

  ZŠ  Vysvědčení  Den s rybáři  Zahradní slavnost   Pěší výlet na Výklopník  Výlet ZOO Lešná  Noc s pohádkou-SRPŠ  Den dětí s hasiči  Sokolnictví   Projekt Bílé Karpaty  Projekt Obec  Dopravní soutěž  Školní akademie  Den Země  Beseda s Policií ČR  Tvořivá dílna pro rodiče  Dopravní výchova - duben  Plavání  Bruslení  Planetárium  Ples školy  Vývoj hudebních nástrojů  Bruslení TEZA Hodonín   Karneval ŠD  Zápis do 1. ročníku  Skanzen Strážnice   Zpívání u stromečku   Cukrárna U Maminky  Den otevřených dveří   Exkurze ŠD   Keramická dílna  Drakiáda  Dopravní výchova  Soutěž Podzimník  Projektový den Ekologie v REC Group  Beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou   Zahájení roku

 

MŠ Hledání pirátského pokladu s piráty ,,BERUŠÁKY"  Indiánská výprava kmene ,,SLUNÉČKA SEDMITEČNÁ" - Berušky Pohádková zahrada Na kole bezpečně s Vlastimilem Hynčicou  Miniškolička  DEN S RYBÁŘI- RYBNÍK VANĎURÁK  Výlet ZOO Hodonín Sokolnictví Školní akademie  Koncert ZUŠ a farní zahrada Strážnice Policie v MŠ Výstava zvířátek v MŠ Berušky v knihovně  Dopravní výchova  Plávání - předškoláci  Planetárium v ZŠ  Loutkové divadlo LENKA - březen 2015  Vývoj hudebních nástrojů v ZŠ  Karneval Předškoláci na návštěvě v 1. třídě ZŠ Radovánky na sněhu  Tři králové - Berušky  Veselá školička - leden 2015 Vánoční nadílka Pečení a zdobení perníčků Berušky + Včeličky Mikulášská nadílka ,,RADUJME SE, VESELME SE" - skanzen Strážnice  Adventní dílničky ZŠ+MŠ 2014 Hoffmannovo divadlo - KAŠPÁRKOVY POHÁDKY Včeličky v knihovně Keramické dílničky - vánoční tématika Loutkové divadlo LENKA - říjen 2014  Přehlídka skřítků Podzimníčků  Veselá školička - září   Zahájení školního roku 2014-2015    Více zde: http://skola.obecsudomerice.cz/fotogalerie/

Nástěnka

Florbal

Oznamujeme, že tento týden se z důvodu nemoci nebude konat kroužek florbalu. Děkujeme

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ jsou každé pracovní úterý 13.30 - 14.30 hod.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy