Fotogalerie

Školní rok 2019/2020

MŠ   Pasování předškoláků   Včeličky na zahradě MŠ    Hrátky ve třídě Berušek   Den dětí - sportovní den   Včelí bzučení - program pro MŠ   Karneval   Hudební vystoupení pana Vojkůvky   Berušky na poště   Tři králové - koledování    Na prohlídce betlému v kostele   Plavecký výcvik předškoláků   Zpívání u vánočního stromu     Předvánoční koledování v Domově pokojného stáří    Vánoční nadílka    Pečení perníčků u Včeliček   Pečení a zdobení perníčků u Berušek   Divadlo ,,Šikulka"    Mikulášská nadílka u Včeliček   Mikulášská nadílka u Berušek   Zdobení adventního věnečku u Berušek   Zdobení adventního věnečku u Včeliček   Adventní dílničky v MŠ    Maňáskové divadlo Sluníčko    Projektový den s myslivcem ,,O životě lesních zvířat"    Hrajeme si divadlo     Divadlo ,,Pohádky z truhlice"     Podzimní dostaveníčko      Skřítci Podzimníčci    Začátek školního roku   Uspávání broučků   Hrátky na pískovišti   Hrajeme si s přírodninamiZŠ  Smažení koblížků ve ŠD  Recitační soutěž  Včelí bzučení  Činnosti ŠD v prosinci a lednu  Preventivní program  Bruslení v lednu  Školní ples 2020  Plavání  Zpívání u vánočního stromečku  Vánoční večírek v 1. třídě  Adventní posezení ve 3. a 4. roč.  Mikulášská nadílka   Radujme se, veselme se 1. a 2. roč.  Radujme se, veselme se 3.,4. a 5. roč.   Listopad ve ŠD   Adventní posezení ve 2. třídě  Slavnost Slabikáře 1. ročník  Jíme hravě zdravě 2. ročník  Beseda v knihovně  Říjen ve ŠD   Strašidlácký den  Dopravní výchova ve 4. ročníku  Den otevřených dveří a Podzimní dostaveníčko  Slavnostní zahájení šk. roku   Beseda se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou  Školní družina v září

2018/2019

MŠ   Zahradní slavnost - pasování předškoláků   Předškoláci na návštěvě v družině   Pozorování a vypouštění motýlků u Včeliček   Pozorování a vypouštění motýlků u Berušek   Divadelní představení ,,Pohádky z našeho statku"   Projektový den u Včeliček ,,Poly dumá o sluníčku"   Projektový den u Berušek ,,Tajemství včel"   Motýlí zahrádky    Návštěva předškoláků ve 3. a 5. třídě   Pohádková zahrada 2019   Výlet do ZOO   Divadelní představení v Uherském Hradišti    Návštěva předškoláků ve 4. třídě    Návštěva předškoláků ve 2. třídě   Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ  Den matek v MŠ   Hrátky na zahradě MŠ    Projekt Afrika    Včeličky na koncertě v ZUŠ     Divadlo Sněhurka a sedm trpaslíků     Keramické dílničky  Divadlo POHÁDKA Z TRUHLICE  Plavání  Knihovna Berušky  Setkání s canisterapeutickými psy  Karneval Tři králové  Ples 2019 Zpívání u stromečku 2018 JEŽÍŠKOVA VNOUČATA  Vánoce Berušky  Pečení perníčků Berušky  Pečení perníčků Včeličky Mikulášská nadílka  Radujme se, veselme se - skanzen Strážnice  Adventní dílničky  První sníh v MŠ Berušky  Včeličky v knihovně  Muzikoterapie - Kouzelný  zvoneček Jak si správně čistit zoubky  Návštěva předškoláků z MŠ v ZŠ-Projekt Ekologie Dostaveníčko  Skřítci Podzimníčci Dravci Divadélko Lenka  Zahájení šk. roku


ZŠ  Slavnostní předání vysvědčení Šikovaná k Vanďuráku  Pěší výlet na výklopník  Loučení s předškoláky a páťáky  Akce ŠD v červnu  Sportovní odpoledne - 2. ročník  Divadélko Pohádky z našeho statku Turnaj ve vybíjené v Petrově - 5. ročník  Zdravá svačinka  Návštěva komise soutěže Obec roku  Projekt Voda - II. třída   Projekt Obec - II. třída S úsměvem do školy - 4. třída  Školní výlet Odpolední posezení s rodiči - 1. třída S úsměvem do školy - 2. třída  Návštěva Galerie výtvarných umění - Tvořivka  Den otevřených dveří u hasičů ve Veselí nad Moravou  Školní akademie  Okresní kolo soutěže Dopravní výchova ve Veselí nad Moravou  S úsměvem do školy - 1. třída  Oblastní soutěž Dopravní výchovy v Hodoníně  Projekt Afrika ŠD ve stolařské dílně pana Bučka  Jaro ve ŠD   Velikonoční tradice 2. a 3. ročník  Pietní akt 12. 4.  Dopravní výchova duben  Páťáci čtou dětem z MŠ  Keramická dílna duben   AJ s Charlotte  Zápis d 1. ročníku  Jarní posezení druháčků s rodiči  Zástupci Sudoměřic na Zpěváčkovi Strážnicka  Plavecký výcvik  Beseda v knihovně  Recitační soutěž - školní kolo  Karneval ve ŠD  ŠD v prosinci  Návštěva předškoláčků v 1. třídě  Bruslení TEZA Hodonín leden Hudební program Radima Zenkla  Vánoční posezení s rodiči v 1. třídě  Besedy ve ŠD   Činnosti ŠD v listopadu  Mikulášská nadílka  Canisterapie v 1. a 2. třídě  Preventivní program Zdravé zoubky  Činnosti ŠD v září a říjnu   Projekt Ekologie  Vyhodnocení Podzimníčků  Podzimní dostaveníčko  Den otevřených dveří  
Dravci - výukový program  Slavnostní zahájení šk roku


2017/2018

Cesta za pokladem  KOVO ZOO Buďme kamarádi  Karneval  Beseda s myslivcem  Pohádka O ŘEPĚ- Berušky  Loutkové divadlo  Prvňáčci na návštěvě v MŠ   Tři králové z Mš v ZŠ Nadílka  Zdobení stromečku - Včeličky  Zima v MŠ Pečení perníčků Berušky Pečení perníčků  Mikulášská nadílka  Adventní věneček  Adventní dílničky Hrajeme si ve Včeličkách  Knihovna - Včeličky  Keramické dlničky - Včeličky  Podzimníčci  Drakiáda  Loutkové divadlo ŠIKULKA   Začátek šk.roku 


ŽŠ Vydání vysvědčení  Rozloučení s páťáky  Pěší výlet na Výklopník  Beseda s pamětníky Sudoměřic ve ŠD  Školní výlet VIDA Brno  Činnosti ŠD v červnu  Školní akademie  Dopravní soutěž ve Strážnici  Projekt Praha  Projekt Obec  Projekt Voda  Kroužek Paletka v Galerii výtvarného umění v Hodoníně  Den s hasiči ve Veselí nad Moravou  Dopravní soutěž - školní kolo  Čarodějnický den a Den Země  Činnosti ŠD - březen a duben  AJ s rodilou mluvčí  Zápis do 1. ročníku  Recitační soutěž v Petrově  Zpěváčci Strážnicka   ŠD - činnosti v lednu a únoru  Vítání jara v 1. třídě   Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem  Šárka Janečková - okresní kolo rec. soutěže v Hodoníně  Recitační soutěž - školní kolo  Bruslení 3.-5. ročník  Školní ples  Pololetní vysvědčení  Karneval ŠD  Pokusy, lidské tělo - 1. ročník  Návštěva prvňáčků v MŠ   Preventivní program Dobré vztahy ve třídě  Tři králové z MŠ v ZŠ  Preventivní program VZPoura úrazům  ŠD v listopadu a prosinci  Zpívání u stromečku  Adventní posezení 1. roč.  Adventní posezení 2. a 4. roč.   Mikulá
šská nadílka  Čertí škola - 1. třída  Říjen ve ŠD  Beseda v knihovně  ŠD - aktivity v září  Jablkohrátky - 1. třída   Vyhlášení Podzimníčků  Podzimní dostaveníčko Den otevřených dveří   Projektový den Ekologie  Dopravní výchova - září  Slavnostní zahájení šk. roku2016/2017

Zahradní slavnost 2017  Předškoláci v družině   Návštěva za formulí Michala Novického  Miniškolička  Rybník VANĎURÁK  Cesta za pokladem  S úsměvem do školy    "Zvířátka na statku"-výlet Selský domek Kněždub  Knihovna - Včeličky  Plavecký výcvik MŠ  Písečná animace Plavání  Projekt - Pomáháme ptáčkům v zimě Karneval v MŠ  Divadlo Šikulka  Tři králové  Zima v MŠ 2017  Nadílka v MŠ   Pečení perníčků  Mikulášská nadílka v MŠ  Adventní věneček  Skanzen Strážnice - ,,Radujme se, veselme se" Adventní dílničky  Výukový program CHKO - Odkud se bere jídlo?  Podzimní dostaveníčko  Podzimníčci v MŠ  Divadélko Lenka - KOZA RÓZA  Keramická dílnička - Včeličky Drakiáda  Začátek šk.roku 

Vydání vysvědčení  Rozloučení s páťáky  Pěší výlet na Výklopník  S úsměvem do školy-3. roč.  Jarní akce ve ŠD  Školní výlet Permonium  Sportovní dopoledne  Projekt Bílé Karpaty Projekt Voda  Návštěva Galerie-kroužek Paletka  Projekty Obec a Občan  Školní akademie  Dopravní soutěž na ZŠ Strážnice  Práce s 3Panelem   Práce s tablety  Čarodějný den Úklid hřišť  Den Země  Uctění památky obětí II. sv. války  Dopravní výchova  Zápis do 1. třídy  Plavecký výcvik  Recitační soutěž v Petrově  Návštěva u koníků  Beseda v knihovně-březen  Plavání - 1.třída  Písečná animace  Recitační soutěž-školní kolo   Sněhulákový den  Projekt Zdraví dětem  Pololetní vysvědčení  Komunitní kruh leden Ples školy  Akce ŠD  Dramatický kroužek-Ovečka a vlk  Zpívání u stromečku  Stařenka Morava vypráví  Mikulášská nadílka  Radujme se,veselme se-ve skanzenu   Návštěva knihovny  Výukový program CHKO Půda Výukový program CHKO  Strašidelný den  Podzimní dostaveníčko  Listování s Lukášem Hejlíkem  Den otevřených dveří   Drakiáda  Kouzelník Valdini   Slavnostní zahájení provozu šk. hřiště   Dopravnín výchova
 Slavnostní zahájení šk. roku Společné (tutorské) čtení

ŠD  Podzimní aktivity Akce v lednu Karneval ve ŠD

2015-2016


 Vydání vysvědčení    Pěší výlet na výklopník  Zahradní slavnost  Dramatický kroužek-O dvou tovaryších  Poslední plavání  Plavecký výcvik  Divadélko Pohádka ze starého mlýna   Projekt Voda  Projekt s úsměvem do školy 3. roč  Školní výlet Lednice  Akce ŠD    Den dětí "Rodiče dětem",z.s.   Projekt S úsměvem do školy  Školení PO    Projekt Praha  Projekt Občan   Projekt Obec  Školní akademie  Jak válčili husité  Komunitní kruh  Věneček z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého  Návštěva Galerie výtvarných umění   Den Země   Návštěva knihovny   Výuka AJ s rodilým mluvčím   Dopravní výchova-duben   Recitační soutěž ZŠ Sudoměřice a ZŠ Petrov  Recitační soutěž - školní kolo   Karneval ŠD   Bruslení TEZA Hodonín  Školní ples a video  Zápis do 1. ročníku  Pololetní vysvědčení  Divadelní představení Rybí příběh  Zpívání u stromečku  Vánoční besídky  Aktivity ŠD  První pomoc-školení prvňáčků  Mikulášská nadílka   Výherci soutěže Podzimník   Školení hasičů  Pozimní dostaveníčko  Zahájení šk. roku  Dopravní výchova  Velká Británie  Drakiáda


MŠ  Předškoláci v ZŠ  Zahradní slavnost  Dramatický kroužek - ,,Dva tovaryši"  Pohádka ze starého mlýna Pohádková zahrada  Hasiči  Výlet - zámek Milotice  Školní akademie  Jak válčili husité  Den Země  Berušky v místní knihovně  Výchovný koncert ZUŠ Strážnice - předškoláci  Hudební pohádka  SBĚRNÝ DVŮR  Vítání jara - Morena  Hoffmannovo divadlo   Angličtina v MŠ  Karneval v MŠ  Loutkové divadlo Lenka - leden2016  Krmení zvířátek B+V  Předškoláci v 1.třídě   Výukový program - Zdravíme se  Tři králové - koledování  Zpívání u stromečku  Vánoční nadílka  Pečení a zdobení perníčků  Mikuláš v MŠ  Adventní dílničky MŠ+ZŠ Včeličky v místní knihovně Keramické dílničky - Včeličky  Podzimní ,,Dostaveníčko"  Podzimníčci MŠ 2015 
Drakiáda 2015  Loutkové divadlo Lenka - říjen 2015  Zahájení školního roku 2015-2016 v MŠ


2013-2014

ZŠ  Vysvědčení  Pěší výlet na Výklopník  Sportovní den  Den s rybáři  Zahradní slavnost 2014  Plavecký výcvik 2014  Školní výlet Ranč Kostelany  Výukový program CHKO  Projekt S úsměvem do školy   Projekt Občan   Projekt Praha  Skanzen Strážnice   Dopravní výchova duben  Mladí zpěváčci  Beseda s hasiči  Komunitní kruh duben Dílny pro rodiče  Návštěva knihovny 2014  Soutěž ve ŠD O nejkrásnější autíčko  Divadelní představení Písnička pro draka   Karneval ŠD 2014  Komunitní kruh březen 2014  Angličtina s rodilou mluvčí  Ples školy 2014 Komunitní kruh a vysvědčení leden 2014  Naše třídy Hodinka s terapeutickým psem   Mikulášská nadílka Komunitní kruh Soutěž PODZIMNÍK    Projekt EKOLOGIE- Sonnentor, výstava hub Ratíškovice   Projekt VODA - RYBNÍK VANĎURÁK  Zahájení školního roku 2013-2014  

 

  Nedělní škola 2014  Zápis do 1.třídy 2014   Beseda s psychologem Mgr. Jaroslavem Mrkvou  Zpívání u stromečku 2013  Adventní dílničky ZŠ+MŠ  PROJEKT MEZILIDSKÉ VZTAHY - Den otevřených dveří a Ochutnávka domácích dobrot ZŠ+MŠ   Výchovný koncert Countrio ZŠ+MŠ  DRAKIÁDA ZŠ+MŠ

 

MŠ  VESELÁ ŠKOLIČKA - červen 2014   MINIŠKOLIČKA    Autoservis a Pneuservis Novitech    Předškoláci MŠ v DRUŽINĚ ZŠ  Koupání v bazénech na zahradě MŠ   Plavecký výcvik 2014 předškoláci   Vanďurák 2014  POHÁDKOVÁ ZAHRADA 2014  Výlet STRÁŽNICE  VIS BÍLÉ KARPATY - Berušky+Včeličky  Berušky v knihovně  Loutkové divadlo LENKA Koncert ZUŠ Strážnice - předškoláci MŠ Zábavné hudební vystoupení -,,HUDEBNÍ POTĚŠENÍ"  Velikonoční keramické dílničky  Karneval MŠ 2014  Človíček a jeho maminka planeta Země  Návštěva 1. třídy předškoláčky MŠ   Betlém 2014 - MŠ Loutkové divadlo VESELÁ ŠKOLIČKA  Vánoční nadílka  Vánoční pohádka  Pečení perníčků  Mikulášská nadílka  Adventní věnečky  Včeličky v knihovně  Keramické dílničky  Delfín DILO a podmořský svět  Beseda -,,První pomoc"  Podzimníčci  Naše nové hřiště  Zahájení školního roku  2013-2014 v MŠVíce zde: http://skola.obecsudomerice.cz/fotogalerie/

2014-2015

  ZŠ  Vysvědčení  Den s rybáři  Zahradní slavnost   Pěší výlet na Výklopník  Výlet ZOO Lešná  Noc s pohádkou-SRPŠ  Den dětí s hasiči  Sokolnictví   Projekt Bílé Karpaty  Projekt Obec  Dopravní soutěž  Školní akademie  Den Země  Beseda s Policií ČR  Tvořivá dílna pro rodiče  Dopravní výchova - duben  Plavání  Bruslení  Planetárium  Ples školy  Vývoj hudebních nástrojů  Bruslení TEZA Hodonín   Karneval ŠD  Zápis do 1. ročníku  Skanzen Strážnice   Zpívání u stromečku   Cukrárna U Maminky  Den otevřených dveří   Exkurze ŠD   Keramická dílna  Drakiáda  Dopravní výchova  Soutěž Podzimník  Projektový den Ekologie v REC Group  Beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou   Zahájení roku

 

MŠ Hledání pirátského pokladu s piráty ,,BERUŠÁKY"  Indiánská výprava kmene ,,SLUNÉČKA SEDMITEČNÁ" - Berušky Pohádková zahrada Na kole bezpečně s Vlastimilem Hynčicou  Miniškolička  DEN S RYBÁŘI- RYBNÍK VANĎURÁK  Výlet ZOO Hodonín Sokolnictví Školní akademie  Koncert ZUŠ a farní zahrada Strážnice Policie v MŠ Výstava zvířátek v MŠ Berušky v knihovně  Dopravní výchova  Plávání - předškoláci  Planetárium v ZŠ  Loutkové divadlo LENKA - březen 2015  Vývoj hudebních nástrojů v ZŠ  Karneval Předškoláci na návštěvě v 1. třídě ZŠ Radovánky na sněhu  Tři králové - Berušky  Veselá školička - leden 2015 Vánoční nadílka Pečení a zdobení perníčků Berušky + Včeličky Mikulášská nadílka ,,RADUJME SE, VESELME SE" - skanzen Strážnice  Adventní dílničky ZŠ+MŠ 2014 Hoffmannovo divadlo - KAŠPÁRKOVY POHÁDKY Včeličky v knihovně Keramické dílničky - vánoční tématika Loutkové divadlo LENKA - říjen 2014  Přehlídka skřítků Podzimníčků  Veselá školička - září   Zahájení školního roku 2014-2015    Více zde: http://skola.obecsudomerice.cz/fotogalerie/

Nástěnka

SEZNAM přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání naleznete v sekci MŠ- a v dokumentech MŠ.

Seznam přijatých žáků

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání naleznete v sekci ZŠ- Aktuálně z naší školy a v dokumentech.

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

Vážení rodiče,
- Tiskopis o rozhodnutí o OČR vystaví škola v kanceláři hospodářky školy v ZŠ - nově i pro děti z MŠ od 17. 3. 2020 z důvodu uzavření MŠ.Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.

UZAVŘENÍ MŠ

ZŠ a MŠ Sudoměřice oznamuje, že na základě Vládou ČR přijatých krizových opatření a doporučení nadřízených orgánů a po dohodě se zřizovatelem, bude Mateřská škola v Sudoměřicích od 17.3.2020 do odvolání uzavřena. Kuchyně pro ostatní strávníky bude i nadále v provozu. Děkujeme za pochopení.

INFORMACE k Úplatě MŠ a zálohám na stravném

Vážení rodiče,
vzhledem k prodloužení nouzového stavu vládou od dubna 2020 rušíme poplatek za školné v MŠ.
Z tohoto důvodu žádáme rodiče dětí, kteří hradí stravné a školné bankovním převodem, aby tyto platby do odvolání zrušili.
V případě přeplatku na "školném" vám bude částka vrácena (na konci školního roku- v měsíci srpnu). Stravné bude vyúčtováno k 31.7. 2020 (děti jsou po dobu uzavření objektu mateřské školy automaticky odhlášeny). Vzhledem k tomu, že byl provoz naší MŠ přerušen od 17. 3. 2020 vč., vychází poměrná výše úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2020 ve výši 100,- Kč. Prosíme o sledování webových stránek naší školy. Řídíme se dle platné vyhlášky 14/2005 Sb., §6 .
V případě dotazů či nejasností se nás s důvěrou obraťte. Přejeme pevné nervy a hodně zdraví. Vedení ZŠ a MŠ

Hygienická doporučení

Informace vydané Krajskou hygienickou stanicí JMK k zabezpečení preventivních opatření výskytu nového typu koronaviru COVID-19, KLIKNĚTE NA NADPIS HYGIENICKÁ DOPORUČENÍ

SPOLEK RODIČE DĚTEM- -ZRUŠENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

NÁHRADNÍ ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE , KTERÉ SE MĚLO KONAT 18.3.2020 BYLO ZRUŠENO. O NÁHRADNÍM TERMÍNU BUDETE PO VÝJIMEČNÉ SITUACI INFORMOVÁNI. M. KOČIŠ

Marian Kočiš

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ jsou každé pracovní úterý 13.30 - 14.30 hod.

ZÁKAZ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ V ZŠ

Vážení rodiče (zákonní zástupci),
z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN (naleznete v sekci základní školy-dokumentace) se s účinností od 11. 3. 2020 do odvolání
ZAKAZUJE PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE. Je to zatím jediná oficiální informace, kterou jsme získali. O dalších krocích Vás budeme průběžně informovat prostřednictvím webových stránek a místním rozhlasem.

V Sudoměřicích dne 10. 3. 2020 Mgr. Hana Veselá, ředitelka školy

Informace pro rodiče (zákonné zástupce)

Vážení rodiče- zákonní zástupci,
z důvodu mimořádných opatření a vyhlášení nouzového stavu na území České republiky jsme po zvážení všech okolností přijali tato opatření:
- Paní učitelky budou pokračovat v zasílání úkolů pro žáky, a to zpravidla 2x týdně, v pondělí a ve středu. Komunikace bude probíhat především prostřednictvím mailu.
- Pedagogičtí pracovníci z rozhodnutí ředitelky školy budou pracovat převážně v režimu home office.
- Provozní pracovníci budou ve škole dle potřeb zajištění základního provozu.
Mgr. Hana Veselá, řed. školy
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy