ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 
Pedagogičtí pracovníci
Mgr. Hana VESELÁ                         ředitelka školy, tř. uč. (4. a 5. ročník)
Mgr. Ludmila FOLTÝNOVÁ            třídní učitelka (2. ročník)
Mgr. Šárka DAŇKOVÁ                    třídní učitelka (1.ročník)
Mgr. Anna Matušková                    třídní učitelka (3. ročník)
 
Alexandra HADAŠOVÁ                     učitelka, vychovatelka ŠD
 
Provozní pracovníci:
Zdeněk HARAŠTA                            topič
Lenka SKÁCELOVÁ                          uklizečka
Lucia HRACHOVSKÁ                        hospodářka školy
 
 
   MATEŘSKÁ ŠKOLA
 
Pedagogičtí pracovníci:
 
Jarmila ŠEVELOVÁ                                vedoucí učitelka MŠ
Petra JANČOVÁ                                     učitelka MŠ
Jana MIKLOVÁ,Dis                                učitelka MŠ
Michaela GOTTFRIEDOVÁ (zástup)     učitelka MŠ
Hana MATĚJÍČKOVÁ                             učitelka MŠ
 
 
Provozní pracovníci:
Lenka  MACHÁČKOVÁ                      uklizečka
 
ŠKOLNÍ JÍDELNA:
Jolana OKÁNÍKOVÁ                          kuchařka
Hana  BURSÍKOVÁ                            kuchařka
Alena BACULÍKOVÁ                         vedoucí školní jídelny, kuchařka