Školní jídelna

Provoz a řád školní jídelny

 1. Řád školní jídelny je součástí organizačního řádu školy

Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti ŠJ určené ke stravování dětí, žáků a zaměstnanců školy.

 

 1. Personalistika

Alena Baculíková       - vedoucí školní jídelny

Jolana Okáníková      - kuchařka

Hana Bursíková          - kuchařka

Alena Baculíková       - kuchařka

 

 1. Informace pro strávníky a jejich zákkonné zástupce
  • Školní jídelna zajišťuje dětem a žákům zdravou, kaloricky hodnotnou stravu, je součástí projektu Zdravá mateřská škola.
  • Provoz školní jídelny je v době od 9.00 – 14.30 hod.
  • Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci, popř. jiní zaměstnanci školy. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně dětí a žáků, vedou je k samostatnosti a dodržování hygienických a kulturních stravovacích návyků.
  • Dítě (žák) je přihlášen ke stravování přihláškou (formulář).
  • Povinnost odhlašování strávníka je do 7.00 hod.
  • Možnost odběru jídla pro nemocné dítě pouze první den nemoci.
  • Výdej jídla pouze v prostorách tomu určených.
  • Stravné se platí bezhotovostní platbou na č. účtu-3611049309/0800
Měsíční záloha MŠ 3-6 let680,00 Kč
MŠ 7 let-odklad740,00 Kč
ZŠ 7-10 let400,00 Kč
ZŠ 11 let440,00 Kč

Splatnost k 10-tému každého měsíce, var.symbol – č. domu

 • Výše příspěvku stravného je stanovena vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování se souhlasem zřizovatele (Obec Sudoměřice).
Děti MŠ celodenní 3-6 let31,- Kč + 3,- Kč na nápoje
MŠ odklad 7 let34,- Kč + 3,- Kč na nápoje
Žáci 1. – 4. roč. 7-10  let20,00 Kč
Žáci 5. roč. 11-14 let22,00 Kč

 • Případné připomínky nebo dotazy zodpoví vedoucí ŠJ paní Alena Baculíková
 • Zákonný zástupce strávníka má možnost navštívit stravovací zařízení i s ochutnávkou jídla.
 • Pestrost a rozmanitost stravy, dostatečné zastoupení ovoce a zeleniny, obohacování stravy o vitaminové nápoje je stanoveno příslušnými právními předpisy.

 

Další pokyny a podrobné rozpisy jsou uvedeny v provozním řádu školní jídelny.

                       

Platnost tohoto řádu od 1. 9. 2014

           

Alena Baculíková 

Vedoucí ŠJ                                                         

Mgr. Hana Veselá

Ředitelka školy

Jméno:
Heslo:

Nástěnka

ZÁJMOVÉ ÚTVARY

ZÁJMOVÉ ÚTVARY, KTERÉ SE KONAJÍ VE ČTVRTEK 11. 10. 2018 JSOU ZRUŠENY Z DŮVODU KONÁNÍ PODZIMNÍHO DOSTAVENÍČKA. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Projekt MEZILIDSKÉ VZTAHY

Vážení rodiče,
dne 11. 10. 2018 se uskuteční Projekt Mezilidské vztahy, jehož cílem je prohlubovat a upevňovat spolupráci mezi rodinou a školou. V rámci projektu můžete v dopoledních hodinách (od 8.00 do 10.00 hodin) v rámci Dne otevřených dveří v ZŠ nahlédnout do výuky a prostředí školy.
V odpoledních hodinách se uskuteční Podzimní dostaveníčko (15.00-18.00 hodin), jehož součástí bude výstava Podzimníků a Podzimníčků. Součástí dostaveníčka bude prezentace žákovských prací, prodejní výstavka, ochutnávka pokrmů a také kreativní dílničky.
Přijďte si popovídat u kávy nebo čaje a chvíli zapomenout na každodenní starosti. Těší se na Vás kolektiv ZŠ a MŠ Sudoměřice

Florbal

Oznamujeme, že tento týden se z důvodu nemoci nebude konat kroužek florbalu. Děkujeme

Zájmové útvary 2018/2019

Zájmové útvary školy zahájí činnost v týdnu od 1. 10. 2018.
Kroužek LAKROSU zahájí činnost ve čtvrtek 4. 10. 2018 v 16.00 hodin v tělocvičně. Kroužek FLORBALU zahájí činnost v úterý 9. 10. 2018 v 15.15 hodin v tělocvičně.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ jsou každé pracovní úterý 13.30 - 14.30 hod.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy