Školní jídelna

Provoz a řád školní jídelny

 1. Řád školní jídelny je součástí organizačního řádu školy

Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti ŠJ určené ke stravování dětí, žáků a zaměstnanců školy.

 

 1. Personalistika

Alena Baculíková       - vedoucí školní jídelny

Jolana Okáníková      - kuchařka

Hana Bursíková          - kuchařka

Alena Baculíková       - kuchařka

 

 1. Informace pro strávníky a jejich zákkonné zástupce
  • Školní jídelna zajišťuje dětem a žákům zdravou, kaloricky hodnotnou stravu, je součástí projektu Zdravá mateřská škola.
  • Provoz školní jídelny je v době od 9.00 – 14.30 hod.
  • Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci, popř. jiní zaměstnanci školy. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně dětí a žáků, vedou je k samostatnosti a dodržování hygienických a kulturních stravovacích návyků.
  • Dítě (žák) je přihlášen ke stravování přihláškou (formulář).
  • Povinnost odhlašování strávníka je do 7.00 hod.
  • Možnost odběru jídla pro nemocné dítě pouze první den nemoci.
  • Výdej jídla pouze v prostorách tomu určených.
  • Stravné se platí bezhotovostní platbou na č. účtu-3611049309/0800
Měsíční záloha MŠ 3-6 let680,00 Kč
MŠ 7 let-odklad740,00 Kč
ZŠ 7-10 let400,00 Kč
ZŠ 11 let440,00 Kč

Splatnost k 10-tému každého měsíce, var.symbol – č. domu

 • Výše příspěvku stravného je stanovena vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování se souhlasem zřizovatele (Obec Sudoměřice).
Děti MŠ celodenní 3-6 let31,- Kč + 3,- Kč na nápoje
MŠ odklad 7 let34,- Kč + 3,- Kč na nápoje
Žáci 1. – 4. roč. 7-10  let20,00 Kč
Žáci 5. roč. 11-14 let22,00 Kč

 • Případné připomínky nebo dotazy zodpoví vedoucí ŠJ paní Alena Baculíková
 • Zákonný zástupce strávníka má možnost navštívit stravovací zařízení i s ochutnávkou jídla.
 • Pestrost a rozmanitost stravy, dostatečné zastoupení ovoce a zeleniny, obohacování stravy o vitaminové nápoje je stanoveno příslušnými právními předpisy.

 

Další pokyny a podrobné rozpisy jsou uvedeny v provozním řádu školní jídelny.

                       

Platnost tohoto řádu od 1. 9. 2014

           

Alena Baculíková 

Vedoucí ŠJ                                                         

Mgr. Hana Veselá

Ředitelka školy

Jméno:
Heslo:

Nástěnka

FOND SIDUS

FOND SIDUS
V další sbírce fondu Sidus byla vybrána a odeslána částka 210 Kč. Děkujeme za spolupráci
Fondu SIDUS byla odeslána vybraná částka ve výši 1790 Kč. Děkujeme za spolupráci

Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ jsou každé pracovní úterý 13.30 - 14.30 hod.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy