Základní škola

Výzva č. 22


Projekt MODERNÍ VÝUKA

Naše škola realizuje projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003982 podpořený z výzvy   OP VVV MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, na společné vzdělávání dětí a žáků,  podpora extrakurikulárních aktivit a mimoškolních aktivit.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Výzva č. 56

Výzva č. 56

Naše škola  se zapojila do Výzvy č. 56  a získala dotaci ve výši 343 021,- Kč na projekt  reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1343,  s názvem Zlepšování kvality vzdělávání na ZŠ Sudoměřice. Tato výzva je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Projekt je sestaven z jednotlivých šablon klíčových aktivit a byl ukončen v prosinci  roku 2015. V rámci tzv. šablon klíčových aktivit byly do výuky zařazeny čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, do knihovny bylo zakoupeno více než 100 knih, vyučující se zúčastnili seminářů podporující čtenářské dílny a čtenářskou gramotnost. V rámci podpory rozvoje výuky cizích jazyků se vyučující anglického jazyka  zúčastnila zahraniční jazykového kurzu pro učitele a dva týdny se vzdělávala a prohlubovala své znalosti v jazykové škole Twin Group v Londýně.V rámci stínování (shadowing) pro pedagogy  se zúčastnily zahraniční stáže dvě vyučující naší školy.  Zahraničního jazykově-vzdělávací pobytu pro žáky  ve Velké Británii se zúčastnilo devět žáků z pátého ročníku a jeden ze čtvrtého ročníku. 

Nástěnka

2. 6. Sportovní dopoledne se ZŠ Petrov

31. 5. Focení ve škole

Focení bude pouze hromadné (celá třída) a možnost focení pouze jednotlivých dětí (popř. sourozenců, pokud chodí spolu do školy).

29. 5. 2017 Ukázková hodina Jazykové školy MORAVIA

AJ - 3. 4. a 5. ročník

27. 5. Od tabletu zpátky k světu - 14:00 - 17:00

- zábavné odpoledne v přírodě pořádá Spolek " Rodiče dětem"

24. - 25. 5. 2017 Projektové dny - 4. - 5. ročník Projekt „Bílé Karpaty na vlastní oči“ 1. 2. a 3. ročník projekty - Voda, Občan, Obec

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ jsou každé pracovní úterý 13.30 - 14.30 hod.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy