Základní škola

Výzva č. 22


Projekt MODERNÍ VÝUKA

Naše škola realizuje projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003982 podpořený z výzvy   OP VVV MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, na společné vzdělávání dětí a žáků,  podpora extrakurikulárních aktivit a mimoškolních aktivit.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Výzva č. 56

Výzva č. 56

Naše škola  se zapojila do Výzvy č. 56  a získala dotaci ve výši 343 021,- Kč na projekt  reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1343,  s názvem Zlepšování kvality vzdělávání na ZŠ Sudoměřice. Tato výzva je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Projekt je sestaven z jednotlivých šablon klíčových aktivit a byl ukončen v prosinci  roku 2015. V rámci tzv. šablon klíčových aktivit byly do výuky zařazeny čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, do knihovny bylo zakoupeno více než 100 knih, vyučující se zúčastnili seminářů podporující čtenářské dílny a čtenářskou gramotnost. V rámci podpory rozvoje výuky cizích jazyků se vyučující anglického jazyka  zúčastnila zahraniční jazykového kurzu pro učitele a dva týdny se vzdělávala a prohlubovala své znalosti v jazykové škole Twin Group v Londýně.V rámci stínování (shadowing) pro pedagogy  se zúčastnily zahraniční stáže dvě vyučující naší školy.  Zahraničního jazykově-vzdělávací pobytu pro žáky  ve Velké Británii se zúčastnilo devět žáků z pátého ročníku a jeden ze čtvrtého ročníku. 

Nástěnka

Seznam přijatých žáků pod reg. čísly

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ
k základnímu vzdělávání pod registračními čísly
Č.j. ZSMS-SUD- 09-46/2017

1. RO-ZŠ-1/2017
2. RO-ZŠ-2/2017
3. RO-ZŠ-3/2017
4. RO-ZŠ-4/2017
5. RO-ZŠ-5/2017
6. RO-ZŠ-6/2017
7. RO-ZŠ-7/2017
8. RO-ZŠ-8/2017
9. RO-ZŠ-9/2017
10. RO-ZŠ-10/2017
11. RO-ZŠ-11/2017
12. RO-ZŠ-12/2017
13. RO-ZŠ-13/2017
14. RO-ZŠ-14/2017
15. RO-ZŠ-15/2017
16. RO-ZŠ-16/2017
17. RO-ZŠ-17/2017


V Sudoměřicích 12. dubna 2017


Mgr. Hana Veselá
Ředitelka školy

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ jsou každé pracovní úterý 13.30 - 14.30 hod.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy