Uskutečněné akce 2018/2019

Podzimní dostaveníčko

Již od pondělí se v obou školách začali objevovat výroky z přírodnin tzv. Podzimníčci. A to byl jasný signál, že se přiblížilo tradiční Podzimní dostaveníčko v tělocvičeně. Letos jsme jej naplánovali na čtvrtek 11.10. Tato akce má za cíl svést lidi dohromady, vytvořit prostor pro dialog a to nejenom o škole, ale i o běžných věcech. Díky spolupráci nás všech měl i letošní ročník úspěch a některým se ani po 6 hodině večerní nechtělo z akce domů. Připravené byly dílničky pro všechny tvořivce, občerstvení pro mlsálky a výstava Podzimníků pro pobavení a inspiraci. Sešly se krásné a nápadité výrobky, které nás všechny potěšily. Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří si našli čas a svojí kreativitou přispěli ke konání této akce. Dále se sluší poděkovat zaměstancům obou škol, jídelny a obce za přípravu zázemí, výzdoby a občerstvení. 

A nyní vám přinášíme výsledky hodnocení Podzimníků v ZŠ:
1. místo HRAD - Agáta Hajdinová,
2. místo HODINY a BUDKA NA MUŘÍ NOŽCE - Jakub a Dominik Švrčkovi,
3. místo JEŽEK - Natálie Lavrovičová.
Za sladké odměny pro všechny autory letošních Podzimníků děkujeme spolku "Rodiče dětem". 

Užívejte krásným podzimních dní a těšíme zase na další setkání s Vámi všemi. 


Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 11.10.2018 byla Základní škola v Sudoměřicích otevřena pro veřejnost. Celé dvě hodiny mohli rodiče a příbuzní žáků pozorovat výuku a chod školy v přímém přenosu. Návštěvy mohly srovnat, jak se výuka ve škole zmodernizovala a to zejména díky nově zakoupeným interaktivním tabulím nebo využitím tabletů. Dále jistě všichni příchozí ocenili a pochválili nový interiér školy. Výmalba na chodbě, nové podlahy nebo nábytek ve třídách, tak to jsou hlavní prvky, které stojí za to zmínit. Pokud jste nestihli letošní Den otevřených dvěří máte možnost zase za rok. Těšíme se na Vás a děkujeme všem, co si udělali čas a přišli. 

Dravci

Dne 1. 10. 2018 se žáci mateřské i základní školy zúčastnili výukového programu o dravcích. Celou hodinu mohly děti pozorovat a sledovat rozdílné druhy dravých ptáků. Celý výklad byl pojat velmi zábavnou formou a všechny zúčastněné naprosto pohltil. Několikrát přistál samotný opeřenec někomu na hlavě, děti si mohly dravce pohladit nebo je dokonce ovládat hlasem. K vidění bylo mnoho druhů těchto dravců, ale nejvíc se nám vryla do paměti obrovská sova "Bublina" nebo majestátní orel bělohlavý. Budeme se opět těšit někdy příště.

Slavnostní zahájení školního roku

Dne 3. 9. 2018 v 8. 30 hod. se uskutečnilo za přítomnosti pana starosty slavnostní zahájení nového školního roku 2018/2019.

Nástěnka

Florbal

Oznamujeme, že tento týden se z důvodu nemoci nebude konat kroužek florbalu. Děkujeme

ZÁJMOVÉ ÚTVARY

ZÁJMOVÉ ÚTVARY, KTERÉ SE KONAJÍ VE ČTVRTEK 11. 10. 2018 JSOU ZRUŠENY Z DŮVODU KONÁNÍ PODZIMNÍHO DOSTAVENÍČKA. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Projekt MEZILIDSKÉ VZTAHY

Vážení rodiče,
dne 11. 10. 2018 se uskuteční Projekt Mezilidské vztahy, jehož cílem je prohlubovat a upevňovat spolupráci mezi rodinou a školou. V rámci projektu můžete v dopoledních hodinách (od 8.00 do 10.00 hodin) v rámci Dne otevřených dveří v ZŠ nahlédnout do výuky a prostředí školy.
V odpoledních hodinách se uskuteční Podzimní dostaveníčko (15.00-18.00 hodin), jehož součástí bude výstava Podzimníků a Podzimníčků. Součástí dostaveníčka bude prezentace žákovských prací, prodejní výstavka, ochutnávka pokrmů a také kreativní dílničky.
Přijďte si popovídat u kávy nebo čaje a chvíli zapomenout na každodenní starosti. Těší se na Vás kolektiv ZŠ a MŠ Sudoměřice

Zájmové útvary 2018/2019

Zájmové útvary školy zahájí činnost v týdnu od 1. 10. 2018.
Kroužek LAKROSU zahájí činnost ve čtvrtek 4. 10. 2018 v 16.00 hodin v tělocvičně. Kroužek FLORBALU zahájí činnost v úterý 9. 10. 2018 v 15.15 hodin v tělocvičně.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ jsou každé pracovní úterý 13.30 - 14.30 hod.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy