Uskutečněné akce 2018/2019

Recitační soutěž

Dne 5. 3. 2019 se konalo školní kolo recitační soutěže, které potěšilo nejenom paní učitelky, ale hlavně také všechny spolužáky. Ti byli pozorní diváci a posluchači a každého odvážlivce odměnili velkým potleskem. V první kategorii všechny nadchl Pavel Harašta z prvního ročníku, který se s básničkou Vyšší ceny umístil na nejvyšším místě. Na místě druhém se umístil Oliver Straka také z prvního ročníku a na třetím místě se umístila Alžběta Tomčalová z druhého ročníku. V druhé kategorii jsme mohli vidět již větší recitátory ze 3., 4. a 5. ročníku. První místo zaujala Zuzana Janečková ze čtvrtého ročníku, která všechny naprosto odzbrojila svým přirozeným a velice vtipným projevem. Na druhém místě se umístila Natálie Patáková taktéž ze čtvrtého ročníku a na 3. místě pak skončila Adéla Pytlová z pátého ročníku. Věříme, že se všem soutěžícím dopoledne velice líbilo, každý si z něj odnesl příjemný zážitek a jsme velice rádi, že nás zástupci budou reprezentovat také na recitační soutěži v Petrově a na Soutěži mladých recitátorů (okresní kolo) v Hodoníně.

Předškoláčci v 1. třídě

Dne 6. 2. 2019 navštívili naši předškoláci 1. třídu v hodině prvouky. Ta byla zaměřena na roční období. Děti tvořily ve smíšených skupinkách víly. Každá z nich představovala jedno roční období. Práce se jim vydařila. Společná hodina se dětem líbila a naši přeedškoláčci už se těší do školy.

Výpis z Vysvědčení

Dne 31. 1. 2019 byl dětem předán Výpis z vysvědčení.

Kino

Dne 30. 1. 2019 jsme se vydali  do kina Morava ve Veselí nad Moravou na filmové představení Pat a Mat- zimní radovánky. Věříme, že si příběh plný humorných scén užili všichni žáci. Děkujeme spolku rodiče dětem za podporu a úhradu vstupného.

Ples školy

Dne 12.1.2019 se uskutečnil tradiční ples naší školy. Organizátory plesu byl  spolek Rodiče dětem,za což jim  patří velký dík.  Děkujeme také žákům 5. a žákyni 4. ročníku  za jejich vystoupení, paní učitelce Damborské za nácvik předtančení, paní Radce Bučkové za výzdobu, Obci Sudoměřice za podporu a spolupráci,  rodičům dětí, kteří vystupovali za spolupráci a podporu, mažoretkám a jejich vedoucím za vystoupení  a  poděkování také patří všem, kteří ples podpořili svojí účastí nebo jakoukoliv podporou.

Zpívání u stromečku

Dne 20.12.2018 se uskutečnilo již tradiční "Zpívání u stromečku", jehož součástí byl také vánoční jarmark (MŠ. ZŠ. ŠD). Děti z mateřské a základní školy vystoupily s pásmem vánočních básniček a písniček. Děti z dramatického kroužku zahrály představením o ztraceném vánočním dárku, který  také společně s paní učitelkou vymyslely. Dle  reakcí přítomných tento příběh a  skvělé výkony herců  pobavily nejednoho diváka.  Tentokrát nám přálo i počasí a podtrhlo  tak kouzelnou vánoční atmosféru.

Vánoční posezení s rodiči

            V prosinci se uskutečnila vánoční posezení rodičů a dětí ve třídách. Děti tvořily společně s rodiči  vánoční ozdoby a další předměty a šlo jim to pěkně od ruky. Společně všichni hráli různé hry a pochutnali si na přichystaných dobrotách. Jsme rádi, že přišli i někteří tatínci. Moc děkujeme všem zúčastněným, že si v uspěchaném předvánočním čase našli čas a společně s dětmi přišli. Odměnou jim jistě byly usměvavé tváře jejich dětí, které si společně strávený čas ve škole mimo běžné vyučování užívaly plnými doušky.

Více

Vánoční hudební program

V pátek dne  14. 12. 2018 se 9.00 hodin uskutečnil ve spolupráci se ZŠ a MŠ Petrov hudební vánoční program Radima Zenkla v kulturním centru v Petrově.

AJ s rodilým mluvčím

Každé první pondělí v měsíci vyučuje hodinu anglického jazyka rodilá mluvčí Charlotte. Pro žáky je to dobrá zkušenost konverzovat pouze v cizím jazyce a tak si zdokonalovat své komunikační jazykové schopnosti.

Zubní hygiena – prevence zubního kazu

Dne 13. listopadu  jsme do naší školy pozvali studentky z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, které studují obor Zubní lékařství, aby našim žákům předaly nové poznatky z oblasti prevence zubního kazu a péče o zuby. Jejich hodina věnovaná tomuto tématu byla zcela vyčerpávající. Díky nim jsme se dozvěděli, že kartáček je lepší menší, měkčí a s rovnými štětinkami. Důležité je také, ne jak dlouho čistíme, ale abychom čistili tak dlouho, dokud zuby nebudou čisté! Od Kláry Kazíkové a Kamily Malečkové se naši žáci dočkali velmi pěkného ohodnocení. Všimli si, že děti jsou nejen bystré, ale péči o zuby se doopravdy věnují a leží jim na srdci.

Bramborové odpoledne ve 2. třídě

Po loňských čtyřech společných setkání rodičů a dětí z 2. třídy strávených spolu s paní třídní učitelkou jsme i letos na tuto příjemnou „tradici“ navázali a setkali se 12. listopadu opět v kmenové třídě. Tentokrát jsme nazvali naše společné setkání „Bramborové odpoledne“. Byly připraveny „bramborové hry“ - pexeso z brambor, hledání brambory pod kelímky, tvoření – postavičky z brambor a přírodnin či vtipná brambora – dokreslování obrázku. Nechyběla ani společná „pohybovka“ - nošení a vynášení brambor z kruhu do kruhu nebo hra „Zdravení“, do které se zapojili opravdu všichni. O výborné pohoštění se postaraly ochotné maminky. Celá akce se nesla v pohodovém a přátelském duchu. Další společné setkání je plánováno před Vánocemi.

 

Dopravní výchova

Dne 8. 11. 2018 přijeli do školy za žáky 4. ročník  příslušníci Městské policie. Ve dvou vyučovacích hodinách se věnovali  dopravní výchově.  Dne 12. 11. 2018 se pak  vydali na dopravní hřiště ZŠ Vančurova v Hodoníně, kde plnili pod dohledem Městské policie praktickou část. Policisté naše žáky chválili a  některé zařadí  do dopravní soutěže, která se uskuteční na jaro. 

Strašidlácký den

Dne 26. 10. 2018 jsme si všichni užili tematicky zaměřenou výuku v převlecích. Dopoledne   plné  hravých úkolů a her nám zpestřilo běžnou výuku.

Projekt EKOLOGIE- Třídění odpadu

Dne 16. října se uskutečnil ekologický program „Tonda Obal“, který měl dětem více přiblížit důležitost třídění odpadu a recyklace. Žáci si sami formou hry zkoušeli třídit obrázky s různými druhy odpadků, měli možnost vidět drtě nejrůznějších materiálů, které se pak dále zpracovávají, seznámili se se způsobem zpracování plastů a jeho následným využitím. 4. a 5. ročník se ještě na nezbytnost třídění odpadků zaměřil v projektu, ve kterém děti upozornily na odpadky, které vyplavilo moře a na jejich katastrofický dopad na život mořských živočichů. Veškeré nalezené informace žáci zpracovali do přehledné naučné tabule.

Klub zábávné logiky a deskových her

I v letošním roce vybraní žáci z 3., 4. a 5. ročníku navštěvují Klub zábavné logiky a deskových her. Cílem je rozvíjet logické myšlení a zdravou soutěživost žáků. Žáci zde chodí opravdu rádi, společně trávíme 90 minut plných zábavného přemýšlení a hraní her.

Od října máme také nové přírůstky, kteří se jmenují Ozoboti. Jsou to malí robotci, kteří se programují pomocí kreslení čar a ozokódů (speciálních barevných značek), které tvoří dráhy. Robotek poté dokáže po dráze jet, svítit různými barvami a dělat nejrůznější triky (otáčky, zpětný chod, točení se jako tornádo apod.). Žáci dráhy vytváří opravdu s nadšením a máme radost z každého dojetí Ozobota do cíle.

Mezi naše další oblíbené deskové hry patří Velbloudí dostihy, u kterých trénujeme především odhad a předvídání herních kroků do budoucna. Dále rádi hrajeme hry Ubongo, Dixit  a 3IQ. Užijeme si opravdu kopec srandy a u toho se i zábavnou formou učíme.

Podzimní dostaveníčko

Již od pondělí se v obou školách začali objevovat výroky z přírodnin tzv. Podzimníčci. A to byl jasný signál, že se přiblížilo tradiční Podzimní dostaveníčko v tělocvičeně. Letos jsme jej naplánovali na čtvrtek 11.10. Tato akce má za cíl svést lidi dohromady, vytvořit prostor pro dialog a to nejenom o škole, ale i o běžných věcech. Díky spolupráci nás všech měl i letošní ročník úspěch a některým se ani po 6 hodině večerní nechtělo z akce domů. Připravené byly dílničky pro všechny tvořivce, občerstvení pro mlsálky a výstava Podzimníků pro pobavení a inspiraci. Sešly se krásné a nápadité výrobky, které nás všechny potěšily. Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří si našli čas a svojí kreativitou přispěli ke konání této akce. Dále se sluší poděkovat zaměstancům obou škol, jídelny a obce za přípravu zázemí, výzdoby a občerstvení. 

A nyní vám přinášíme výsledky hodnocení Podzimníků v ZŠ:
1. místo HRAD - Agáta Hajdinová,
2. místo HODINY a BUDKA NA MUŘÍ NOŽCE - Jakub a Dominik Švrčkovi,
3. místo JEŽEK - Natálie Lavrovičová.
Za sladké odměny pro všechny autory letošních Podzimníků děkujeme spolku "Rodiče dětem". 

Užívejte krásným podzimních dní a těšíme zase na další setkání s Vámi všemi. 


Dravci

Dne 1. 10. 2018 se žáci mateřské i základní školy zúčastnili výukového programu o dravcích. Celou hodinu mohly děti pozorovat a sledovat rozdílné druhy dravých ptáků. Celý výklad byl pojat velmi zábavnou formou a všechny zúčastněné naprosto pohltil. Několikrát přistál samotný opeřenec někomu na hlavě, děti si mohly dravce pohladit nebo je dokonce ovládat hlasem. K vidění bylo mnoho druhů těchto dravců, ale nejvíc se nám vryla do paměti obrovská sova "Bublina" nebo majestátní orel bělohlavý. Budeme se opět těšit někdy příště.

Slavnostní zahájení školního roku

Dne 3. 9. 2018 v 8. 30 hod. se uskutečnilo za přítomnosti pana starosty slavnostní zahájení nového školního roku 2018/2019.

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 11.10.2018 byla Základní škola v Sudoměřicích otevřena pro veřejnost. Celé dvě hodiny mohli rodiče a příbuzní žáků pozorovat výuku a chod školy v přímém přenosu. Návštěvy mohly srovnat, jak se výuka ve škole zmodernizovala a to zejména díky nově zakoupeným interaktivním tabulím nebo využitím tabletů. Dále jistě všichni příchozí ocenili a pochválili nový interiér školy. Výmalba na chodbě, nové podlahy nebo nábytek ve třídách, tak to jsou hlavní prvky, které stojí za to zmínit. Pokud jste nestihli letošní Den otevřených dvěří máte možnost zase za rok. Těšíme se na Vás a děkujeme všem, co si udělali čas a přišli. 

Nástěnka

SEZNAM přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pod registračními čísly naleznete v sekci MŠ- DOKUMENTY

FOND SIDUS

FOND SIDUS
Fondu SIDUS byla odeslána vybraná částka ve výši 1790 Kč. Děkujeme za spolupráci

Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ jsou každé pracovní úterý 13.30 - 14.30 hod.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy