Uskutečněné akce 2017/2018

21.12. si žáci naší mateřské i základní školy, učitelé i rodiče a hosté mohli již tradičně zazpívat u stromečku. Počasí nám sice moc nepřálo, ale v tělocvičně nám alespoň bylo teplo a my tak mohli v klidu nasát vánoční atmosféru.  V rámci malého jarmarku s výrobky dětí mateřské i základní školy si přítomní mohli zakoupit vánoční dekorace a drobnosti a odnést si tak kousek Vánoc domů.

Naši nejmenší se předvedli pásmem vánočních a zimních písniček. Dramatický kroužek vystoupil s vtipným představením o vánočním cukroví, koláčcích, ale především o Vánočce, která se nechala pojistit proti připálení. Příběh měl úspěch a pobavil nejednoho diváka.

Žáci základní školy poté zazpívali a zarecitovali několik písniček a básniček. Vystoupení se jim velmi podařilo, vykouzlili úsměvy na tvářích mnoha přítomných a všichni se tak mohli těšit na příjemné a radostné strávení vánočních svátků a vánočních prázdnin.


11. 12.
se sešla většina prvňáčků spolu s rodiči a s paní učitelkou, aby se společně na chvíli zastavili a užili si předvánoční podvečer. Děti spolu s rodiči měly možnost vyrobit si andílka a přáníčko, připraveny byly také vánoční stolní hry (zdobení stromečku s kostkou a vánoční pexeso). Nechyběl ani malý pokus – malování do mléka díky potravinářským barvám a kapce jaru. Velkým obohacením pro všechny bylo společné zpívání, které doprovázel pan Tomčala na kytaru a prvňáčci na Orffovy nástroje. Maminky přinesly i „něco na zub“ a paní Skácelová uvařila dětem výborný punč s ovocem. Všem rodičům a prvňáčkům děkujeme za úžasnou atmosféru!

7. 12. 
ve čtvrtek  se uskutečnilo adventní posezení žáků a rodičů 2. a 4. ročníku. Děti si připravily pro rodiče několik stanovišť.  Všichni společně tvořili vločky z papíru, papírové vlaštovky a obrázky andělů. Příjemnou atmosféru doplnilo výborné občerstvení, které přichystaly maminky. Ovocný punč od paní Skácelové nás společně příjemně zahřál. Tímto všem moc děkujeme.

5. 12.
k nám po roce opět zavítal Mikuláš se svou družinou. Všechny děti dostaly balíčky, jejichž obsah s chutí a radostí prozkoumávaly. Mikuláš se všemi dětmi probral jejich školní práci spolu s andělem a čerty. Děkujeme za podporu Spolku rodiče dětem a samozřejmě i celé družině Mikuláše.
V souvislosti s příchodem Mikuláše se první třída přenesla do „čertí školy“. Během celého dopoledne plnily děti různé úkoly s čertovskou tématikou – skládaly jména hříšníků, přepisovaly slova v čertím rohu, vybarvovaly čertí omalovánku, počítaly čertí rohy, tvořily pekelné slovní úlohy a četly si pohádku „Proč mají čerti rohy“. Nezapomněli jsme se také trošku rozhýbat při „pohybovce“ s brambory a z papíru jsme vytvořili osmimetrový čertovský řetěz. Naopak druhá a čtvrtá třída se stala třídou andílků. Všichni si společně zazpívali, češtinu i matematiku po andělsku zvládli na výbornou, nic jiného se ani od andílků neočekává. Společně řadili jména andělů podle abecedy a svého andílka i vymalovali. Jejich starší spolužáci se dověděli, jak to vlastně bylo s Mikulášem a proč jej každý rok, některý z nich doprovází do našich domovů.

16. 11. byl prvňáčkům slavnostně předán Slabikář. Děti to měly jako překvapení. Každý dostal Slabikář i se záložkou, na kterém měl napsáno své jméno. K předání patřil také slavnostní přípitek dětským šampaňským.

 14. 11. se uskutečnila předvánoční keramická dílna pod vedením Mgr. Marie Flašarové. Děti si mohly vyrobit drobné dárečky pro radost svým blízkým.

 25. 10. jsme se společně setkali v knihovně při zajímavém povídání o řemeslech a povoláních dob minulých.  Paní knihovnice si již tradičně připravila různé úkoly. Tímto jí děkujeme za nové poznatky, kterými nás obohatila.

12. 10. proběhnul v naší škole Den otevřených dveří. Byl součástí projektu Mezilidské vztahy a navázalo na něj Podzimní dostaveníčko v tělocvičně ZŠ. Během celého dopoledního vyučování jste mohli nahlédnout do běžného školního dne. Odpoledne se neslo v duchu společné práce dětí a rodičů, která byla prezentována na výstavě Podzimníků v tělocvičně ZŠ. Posezení bylo zpestřeno tvořivými dílnami a drobným občerstvením, které připravily paní kuchařky.5. 10.
ve čtvrtekse naše škola vydala v rámci projektu Ekologie do firmy REC GROUP s. r. o Staré Město u Uherského Hradiště. 1. – 3. ročník absolvoval výukový program o třídění odpadů, 4. – 5. ročník exkurzi do vybraných provozů dceřiných společností, které se zabývají likvidací a zpracováním různých druhů odpadů. Prohlédli jsme si také Kovozoo, pirátskou loď a rozhlednu Maják, prošli po lávkách s výhledem do areálu firmy. Cílem bylo uvědomit si nezbytnost třídění odpadu v dnešní době, vnímat zodpovědnost za životní prostředí a mít ponětí o jeho katastrofálním stavu na některých místech naší Země, seznámit se se způsobem recyklace prostřednictvím exkurze ve firmě REC GROUP s. r. o a možnostech využití tříděného odpadu.

2. 10. V pondělí se v první třídě sešli prvňáčci s jejich rodiči a paní učitelkou třídní u "Jabkohrátek". Společně strávený podvečer se nesl v duchu společného hraní, povídání a zpěvu, to vše na téma „jablka“. Děti si vyzkoušely pokus - „jablečnou sopku“, zkoušely samy krájet jablíčka a poté z kousků stavět „jablečnou věž“, skládaly jablečné puzzle či hrály s rodiči „jablečné člověče“. Společně jsme  si zazpívali píseň určenou speciálně k tomuto setkání a zahráli hru „putování jablíček“, kdy jsme si vzájemně pokládali otázky pro lepší poznání se. Také někteří rodiče se nebáli soutěžit o nejdelší slupku z jablka. Díky ochotným rodičům, kteří přišli na toto neformální setkání a kteří se postarali o velmi chutné „jablečné“ občerstvení a dětem, které si to s rodiči velmi užívaly, jsme strávili velmi pěkný veselý podvečer. Všem velké díky!

Prvňáčci se vydali zkoumat podzim do okolí školy. Během vycházky v rámci prvouky hledali a sbírali předem určené přírodniny. Zjistili tak, kde co roste a jak se příroda pomalu podzimně mění.

22. 9. se žáci 3. a 4. ročníku zapojili do výuky dopravní výchovy, která se uskutečnila v naší škole a na školním hřišti.

4. 9. proběhlo od 8:30 slavnostní zahájení školního roku 2017/ 2018 v tělocvičně za účasti pracovníků školy, pana starosty Stanislava Tomšeje, hostů a žáků.

Nástěnka

31.1. Ukončení výuky v 11:40 pro všechny ročníky, ŠD v provozu.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ jsou každé pracovní úterý 13.30 - 14.30 hod.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy