Uskutečněné akce 2016/2017

 

 • Dne 19. května se čtyři žáci reprezentující naši školu zúčastnili okresního kola DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ ve Strážnici v Základní škole Školní. V 1. Kategorii soutěžili jako tým Julie Glöcklová (5. ročník), Tereza Marková (4. ročník), Denis Ivánek (5. ročník) a František Kýr (5. ročník). Soutěž spočívala v absolvování několika disciplín. Jako první žáci vypracovávali test zaměřený na znalosti z oblasti první pomoci. Následovala jízda zručnosti, kde museli naši žáci prokázat značnou obratnost a rovnováhu při jízdě na půjčených jízdních kolech při projíždění zapeklitých překážek. Musím říci, že se s tímto úkolem popasovali velmi dobře a to i přes panující silný vítr. Poté děti opět vyplňovaly další test týkající se pravidel provozu na pozemních komunikacích, popraly se také s prací s mapou a jako poslední absolvovaly průjezd jednotlivými stanovišti na dopravním hřišti. Soutěž se žákům naší školy velmi podařila, snažili se podat co nejlepší výkony a umístili se na krásném 5. místě. Opravdu moc jim gratulujeme! 

 • V pátek 28. dubna jsme si udělali „Čarodějnické dopoledne“. Celá výuka byla tématicky zaměřena. Tvořili jsme papírové čarodějnice, luštili strašidelnou osmisměrku, pekli čarodějnické perníkové muffiny, zpívali čarodějnické písně, rytmizovali zaklínadlo, počítali strašidelné  slovní úlohy, hráli hry a vyplňovali pracovní listy s touto tématikou. Moc jsme si to užili.

 • 25. 4. 2017 jsme se zúčastnili krásného koncertu, který pořádala ZUŠ ve Strážnici. Známé i méně známé melodie jsme vyslechli v podání klavíru, klarinetu, houslí, příčné flétny a mnoha dalších nástrojů. Nechybělo ani taneční vystoupení. Mezi účinkujícími byli i žákyně naší školy. Všem účinkujícím děkujeme za krásný hudební zážitek.

 • V pátek 21. 4. jsme se  společně s dětmi z Mateřské školy zúčastnili divadelního představení O Květušce, zahrádce a babici Zimici, která byla inspirována Špalíčkem pohádek, jehož autorem je František Hrubín. Celá pohádka byla doplněna krásnými efekty a všichni jsme byli rádi, že babice Zimice byla poražena a Květuška se mohla ze své zahrádky dál radovat. 

 • Ve středu 19. 4. proběhl projekt DEN ZEMĚ, jehož součástí měl být i úklid hřišť v naší obci. Vzhledem k nepřízni počasí jsme tedy projekt rozdělili na část teoretickou a praktickou. Společně jsme si v jednotlivých ročnících zopakovali zásady třídění odpadu. Druhá tzn. praktická část je ještě před námi.

 • 12. dubna 2017 jsme společně s panem starostou Stanislavem Tomšejem uctili památku obětí II. sv. války. V tento den byla naše obec osvobozena od německé okupace.

 • ve středu 12. 4. 2017 proběhla již tradiční jarní část Dopravní výchovy, která byla určena žákům 3. a 4. ročníku. Současně s ní proběhla i Dopravní soutěž - 4 nejlépe umístění žáci nás budou reprezentovat v dalším kole.

 • 11. 4. 2017 se uskutečnil zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018. Bylo zapsáno 20 dětí. Budoucí prvňáčci přednášeli, počítali, poznávali geometrické tvary, vyprávěli příběh a to je jen krátký výčet dovedností potřebných pro nástup do první třídy.

 • 10. 4. 2017 se uskutečnila Keramická dílna pod vedením Mgr. Marie Flašarové z DDM Strážnice. Děti si vyrobily keramické překvapení pro maminky. Paní Flašarové děkujeme za ochotu a trpělivost.

 • v úterý 28. 3. 2017 jsme příjemnou ranní procházkou došli do Petrova, kde se naši vybraní žáci zúčastnili dalšího kola recitační soutěže. Jako podpora našim malým recitátorům byli žáci 4. a 5. třídy, kteří seděli v publiku a vše bedlivě pozorovali. Děvčatům, které naši školu reprezentovali mezi dalšími zúčastněnými školami (Petrovem, Radějovem, Tvarožnou Lhotou, Kněždubem, Loukou) se velmi dařilo. V první kategorii těch nejmenších se představila na pódiu Anička Bučková a Amálka Lučanská. Nedaly na sobě znát ani trochu trémy a odrecitovaly doslova na výbornou. V druhé kategorii nás reprezentovala Zuzanka Janečková (2. ročník) a Adélka Pytlová (3. ročník). Obě děvčata zaujala porotu natolik, že z toho bylo nakonec úžasné umístění. Zuzanka svým dokonalým výrazem vystoupila na nejvyšší stupínek a obsadila 1. místo, a Adélka se se svým milým projevem zařadila hned za ni, vyhrála 2. místo. Ve třetí kategorii se za naši školu předvedla Šárka Janečková, která také dokázala, že opravdu „umí“ a umístila se na krásném 3. místě. Recitační soutěž tedy můžeme považovat za velice úspěšnou. Děvčata se blýskla i v takové konkurenci a pro svou školu vyrecitovala opravdu perfektní umístění. Moc jim gratulujeme.

 • V pondělí 27. března navštívili žáci naší školy knihovnu v Sudoměřicích, kde pro ně měla připravený program paní knihovnice Monika Podrazilová. Děti ve skupinách plnily úkoly a následně obdržely indicie, které jim odkryly významnou osobnost českých dějin. Tajemnou osobností byl Jan Ámos Komenský, který je znám svým působením v oblasti vzdělávání a často je nazýván " učitelem národů " . Paní knihovnici děkujeme za zpestření výuky a těšíme se na další návštěvu.

 • Ve čtvrtek 23. března se děti 1. ročníku  podívaly ke koním  k babičce Evičky Maradové. Paní Macháčková nám s nadšením a trpělivostí sdělila vše o chovu koní, jejich povaze a potřebách. Všechny povozil poník Ferda, společně jsme zanesli zásyp pro zvířátka. Celé dopoledne nás doprovázelo jarní sluníčko a dobrá nálada. Paní Macháčková, moc děkujeme! :-)

 • V pondělí 6. března měly děti možnost shlédnout  "Písečnou animaci" - kreslení do písku, které bylo promítáno na plátně. Celou animaci doprovázela příjemná hudba, mezi jednotlivými částmi děti sdělovaly, jak se obrázky v průběhu kreslení měnily. V závěru si kreslení do písku mohly vyzkoušet. Děkujeme paní Marice Koňařové za krásný zážitek.

 • V pondělí 13. 2. se uskutečnilo školní kolo Recitační soutěže. Děkujeme všem účastníkům za pěkné výkony. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií. Vítěz každé kategorie postupuje do okresního kola, které se koná v Hodoníně 2. 3. 2017.

  I. kategorie:
  1. místo -  Zuzana Janečková
  2. místo - Julie Grossmannová
  3. místo - Anička Bučková

  II. kategorie:
  1. místo - Šárka Janečková
  2. místo - Markéta Nogová
  3. místo - Adéla Pytlová

  Dále se nejlépe umístěné žákyně zúčastní Recitační soutěže v Petrově.

 • Ve čtvrtek 9. 2. proběhl v 1. třídě tématický "Sněhulácký den". Děti si s paní učitelkou Šárkou Dańkovou přečetly sněhulácký příběh, skládaly z písmenek, vymýšlely a psaly slova, řešily sněhulácký labyrint, počítaly a kontrolovaly příklady, řešily sněhulácké slovní úlohy, učily se určovat čas a také si vyrobily malého sněhuláčka a záložku do knihy. Na konci výuky děti obdržely Sněhulácké osvědčení. Všem se hravé tématické dopoledne líbilo.

 • 1. a 2. 2. 2017 jsme společně absolvovali projektový den Zdraví dětem. Cílem bylo seznámit děti se zdravým životním stylem. Paní lektorka z neziskové organizace ZkusToZdrave.cz nás seznámila se dvěma kamarády - Zdravíkem a Jedlíkem, kteří společně tráví čas u strýčka Toma. Jedlík se postupně seznamuje s " novými " potravinami, které jsou nejen chutné, ale i zdraví prospěšné. V následující části projektu děti tvořily plakáy potravin, které třídily na ovoce, zeleninu, maso, mléčné výrobky a pečivo. Celý projekt jsme zakončili soutěží v pantomimě na téma sport. Dětem se celý den líbil a získaly mnoho nových poznatků z oblasti zdravého životního stylu.


 • 31. 1. za odměnu k pololetnímu vysvědčení žáci zhlédli filmové představení Anděl Páně 2 v kině Morava ve Veselí nad Moravou.
 • 14. 1. 2017 se konal tradiční Školní ples, který zahájili předtančením žáci 5. ročníku a mažoretky. Obě vystoupení se moc povedla. K tanci a poslechu nám všem hrála hudební skupina F - Club. Rádi bychom poděkovali Rodičovskému sdružení při ZŠ a MŠ Sudoměřice a OÚ Sudoměřice za organizaci a paní ředitelce Mgr. Haně Veselé za nácvik polonézy 5. ročníku.
 • 22. 12. Proběhly ve škole třídní vánoční besídky. Děti si společně předaly drobné dárky a ochutnaly cukroví, které si mohly přinést. Potom se přesunuly do tříd, které se pro tento den změnily v kinosály a hernu. 
 • 21. 12. Jsme se společně sešli při  ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU  "U STATKU", které se již tradičně uskutečnilo ve spolupráci se spolkem "Rodiče dětem" a Obcí Sudoměřice. Vystoupily zde děti z MŠ i ZŠ  Sudoměřice s pásmem vánočních básní a koled. Vánočně laděné divadelní představení Ovečka a vlk nám zahrály děti z Dramatického kroužku pod vedením Mgr. Michaely Janečkové. Školní kroužek Flašinet pod vedením p. uč. Terezy Orságové celou atmosféru příjemně doladil vánočními koledami. Doufáme, že pohodu ze společného setkání jste si přenesli do vašich domovů. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem pořadatelům a účinkujícím za krásný  zážitek!

 • 20.12. K nám zavítal s výukovým hudebním programem Stařenka Morava vypráví pan Mgr. Petr Drkula, PhD. Děti se prostřednictvím zpívaných příběhů, přenesly o několik století později a poznaly proč se jejich předkové více než smyšlených strašidel báli například Turka nebo Brandenburka a také kdo je před nimi ochraňoval. Všichni měli možnost vyzkoušet si hrát na kobzu, dvojačku, koncovku nebo grumle.  Dětem se neotřelé zpracování teámatu velmi líbilo.
 • 5. 12. Mikulášská nadílka byla příjemným zpestřením předvánoční výuky. Mikuláš a jeho doprovod postupně navštívil všechny třídy a děti si odnesly balíček plný dobrot. Někteří navíc ještě uhlí, jako připomínku drobných prohřešků.
 • 29. 11. Jsme společně navštívili skanzen ve Strážnici a zúčastnili se projektu Radujme se, veselme se..., který se nesl v duchu lidových předvánočních a vánočních tradic. Pečení cukroví, zdobení stromečků a předpovídání budoucnosti, bylo tehdy součástí života stejně, jako i v dnešní době.
 • 28.11. 2016 jsme měli možnost navštívit místní knihovnu v Sudoměřicách. Pro každou třídu měla paní knihovnice připraveny úkoly. Jedním z nich bylo pomocí nápovědy hádat autora, název knihy a hlavní postavy. Děti si procvičily své rétorické schopnosti a zároveň zjistily, kolik toho už vědí. Poté jsme se přesunuli k samotným knihám, které jsme si mohli nejen prohlédnout, ale i vypůjčit domů.
 • 8. a 11. 11. Proběhly dva výukové programy CHKO Bílé Karpaty. První z nich Mravenci byl určen pro 1. a 2. ročník a děti nahlédly do života mraveniště, kde žijí lovci, chovatelé i zahrádkáři. Mravenci jsou jedním z nejdokonaleji organizovaných společenství ve světě hmyzu.  Druhý program absolvovali žáci 3. - 5. ročníku a program nesl název Půda žije! Žáci zkoumali půdu, jako nenahraditelný přírodní zdroj, který je domovem mnoha živočichů, rostlin a hub. 
 • 4. 11. Jsme ve škole společně prožili Strašidlácký den - během nějž se děti proměnily v různá strašidýlka a čarodějnice. Všichni se naštěstí po posledním zvonění změnili zpět v naše šikovné a hodné děti. Všichni jsme si celý den moc užili.
 • 20. 10. Projekt Mezilidské vztahy, který má již tradičně prohloubit vztahy mezi školou a rodinou. I letos proběhnul dopoledne Den Otevřených dveří, kdy bylo možno zúčastnit se výuky v jendotlivých ročnících. Pro děti tento den pokračoval LISTOVÁNÍM společně s Lukášem Hejlíkem a Petrou Bučkovou, kteří nám představili knížku Eliáš a babička z vajíčka, jejíž autorkou je Iva Pazderková. Děti byly LISTOVÁNÍM nadšené. Odpoledne vše vyvrcholilo  Podzimním dostaveníčkem v tělocvičně ZŠ. Jehož součástí byla výstava Podzimníků (ZŠ) a Podzimníčků (MŠ). 
 • 29. 9. jsme se sešli NA VÁPENKÁCH, abychom opět po roce vyzkoušeli rychlost a obratnost draků. Byla to nádherná podívaná, i počasí se vydařilo, poprvé jsme na Drakiádě běhali v tričku. Krotitelé draků byli sladce odměněni.
 • 27. 9. jsme navštívili představení Kouzelníka Valdini v KD v Petrově. Kouzelník čaroval s kartami, kuličkou, se šátky a s živými tvory. Ve svém show si přizval na podium několik pomocníků z řad diváků, ale nikdo mu na jeho triky nepřišel. Vystoupení se nám moc líbilo.
 • 8. 9. se uskutečnila na školním dvoře Dopravní výchova pro žáky 3., 4. a 5. ročníku. Nejprve proběhla výuka ve třídě a potom si žáci vyzkoušeli simulované situace na pozemních komunikacích jako účastníci silničního provozu co by cyklisté.
 • 13. 9. byl slavnostně zahájen provoz opraveného školního hřiště za účasti pana starosty a zástupců obce. Hřiště bylo pokřtěno dětským šampaňským, vystoupily i mažoretky.

Nástěnka

2. 6. Sportovní dopoledne se ZŠ Petrov

31. 5. Focení ve škole

Focení bude pouze hromadné (celá třída) a možnost focení pouze jednotlivých dětí (popř. sourozenců, pokud chodí spolu do školy).

29. 5. 2017 Ukázková hodina Jazykové školy MORAVIA

AJ - 3. 4. a 5. ročník

27. 5. Od tabletu zpátky k světu - 14:00 - 17:00

- zábavné odpoledne v přírodě pořádá Spolek " Rodiče dětem"

24. - 25. 5. 2017 Projektové dny - 4. - 5. ročník Projekt „Bílé Karpaty na vlastní oči“ 1. 2. a 3. ročník projekty - Voda, Občan, Obec

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ jsou každé pracovní úterý 13.30 - 14.30 hod.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy