Uskutečněné akce 2016/2017

 • 31. 1. za odměnu k pololetnímu vysvědčení žáci zhlédli filmové představení Anděl Páně 2 v kině Morava ve Veselí nad Moravou.
 • 14. 1. 2017 se konal tradiční Školní ples, který zahájili předtančením žáci 5. ročníku a mažoretky. Obě vystoupení se moc povedla. K tanci a poslechu nám všem hrála hudební skupina F - Club. Rádi bychom poděkovali Rodičovskému sdružení při ZŠ a MŠ Sudoměřice a OÚ Sudoměřice za organizaci a paní ředitelce Mgr. Haně Veselé za nácvik polonézy 5. ročníku.
 • 22. 12. Proběhly ve škole třídní vánoční besídky. Děti si společně předaly drobné dárky a ochutnaly cukroví, které si mohly přinést. Potom se přesunuly do tříd, které se pro tento den změnily v kinosály a hernu. 
 • 21. 12. Jsme se společně sešli při  ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU  "U STATKU", které se již tradičně uskutečnilo ve spolupráci se spolkem "Rodiče dětem" a Obcí Sudoměřice. Vystoupily zde děti z MŠ i ZŠ  Sudoměřice s pásmem vánočních básní a koled. Vánočně laděné divadelní představení Ovečka a vlk nám zahrály děti z Dramatického kroužku pod vedením Mgr. Michaely Janečkové. Školní kroužek Flašinet pod vedením p. uč. Terezy Orságové celou atmosféru příjemně doladil vánočními koledami. Doufáme, že pohodu ze společného setkání jste si přenesli do vašich domovů. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem pořadatelům a účinkujícím za krásný  zážitek!

 • 20.12. K nám zavítal s výukovým hudebním programem Stařenka Morava vypráví pan Mgr. Petr Drkula, PhD. Děti se prostřednictvím zpívaných příběhů, přenesly o několik století později a poznaly proč se jejich předkové více než smyšlených strašidel báli například Turka nebo Brandenburka a také kdo je před nimi ochraňoval. Všichni měli možnost vyzkoušet si hrát na kobzu, dvojačku, koncovku nebo grumle.  Dětem se neotřelé zpracování teámatu velmi líbilo.
 • 5. 12. Mikulášská nadílka byla příjemným zpestřením předvánoční výuky. Mikuláš a jeho doprovod postupně navštívil všechny třídy a děti si odnesly balíček plný dobrot. Někteří navíc ještě uhlí, jako připomínku drobných prohřešků.
 • 29. 11. Jsme společně navštívili skanzen ve Strážnici a zúčastnili se projektu Radujme se, veselme se..., který se nesl v duchu lidových předvánočních a vánočních tradic. Pečení cukroví, zdobení stromečků a předpovídání budoucnosti, bylo tehdy součástí života stejně, jako i v dnešní době.
 • 28.11. 2016 jsme měli možnost navštívit místní knihovnu v Sudoměřicách. Pro každou třídu měla paní knihovnice připraveny úkoly. Jedním z nich bylo pomocí nápovědy hádat autora, název knihy a hlavní postavy. Děti si procvičily své rétorické schopnosti a zároveň zjistily, kolik toho už vědí. Poté jsme se přesunuli k samotným knihám, které jsme si mohli nejen prohlédnout, ale i vypůjčit domů.
 • 8. a 11. 11. Proběhly dva výukové programy CHKO Bílé Karpaty. První z nich Mravenci byl určen pro 1. a 2. ročník a děti nahlédly do života mraveniště, kde žijí lovci, chovatelé i zahrádkáři. Mravenci jsou jedním z nejdokonaleji organizovaných společenství ve světě hmyzu.  Druhý program absolvovali žáci 3. - 5. ročníku a program nesl název Půda žije! Žáci zkoumali půdu, jako nenahraditelný přírodní zdroj, který je domovem mnoha živočichů, rostlin a hub. 
 • 4. 11. Jsme ve škole společně prožili Strašidlácký den - během nějž se děti proměnily v různá strašidýlka a čarodějnice. Všichni se naštěstí po posledním zvonění změnili zpět v naše šikovné a hodné děti. Všichni jsme si celý den moc užili.
 • 20. 10. Projekt Mezilidské vztahy, který má již tradičně prohloubit vztahy mezi školou a rodinou. I letos proběhnul dopoledne Den Otevřených dveří, kdy bylo možno zúčastnit se výuky v jendotlivých ročnících. Pro děti tento den pokračoval LISTOVÁNÍM společně s Lukášem Hejlíkem a Petrou Bučkovou, kteří nám představili knížku Eliáš a babička z vajíčka, jejíž autorkou je Iva Pazderková. Děti byly LISTOVÁNÍM nadšené. Odpoledne vše vyvrcholilo  Podzimním dostaveníčkem v tělocvičně ZŠ. Jehož součástí byla výstava Podzimníků (ZŠ) a Podzimníčků (MŠ). 
 • 29. 9. jsme se sešli NA VÁPENKÁCH, abychom opět po roce vyzkoušeli rychlost a obratnost draků. Byla to nádherná podívaná, i počasí se vydařilo, poprvé jsme na Drakiádě běhali v tričku. Krotitelé draků byli sladce odměněni.
 • 27. 9. jsme navštívili představení Kouzelníka Valdini v KD v Petrově. Kouzelník čaroval s kartami, kuličkou, se šátky a s živými tvory. Ve svém show si přizval na podium několik pomocníků z řad diváků, ale nikdo mu na jeho triky nepřišel. Vystoupení se nám moc líbilo.
 • 8. 9. se uskutečnila na školním dvoře Dopravní výchova pro žáky 3., 4. a 5. ročníku. Nejprve proběhla výuka ve třídě a potom si žáci vyzkoušeli simulované situace na pozemních komunikacích jako účastníci silničního provozu co by cyklisté.
 • 13. 9. byl slavnostně zahájen provoz opraveného školního hřiště za účasti pana starosty a zástupců obce. Hřiště bylo pokřtěno dětským šampaňským, vystoupily i mažoretky.

Nástěnka

27. 3. Návštěva knihovny

28. 3. Recitační soutěž Petrov

11. 4. Zápis do 1. třídy

19. 4. od 15.00 do 17.00 Konzultační schůzky s rodiči

Individuální schůzky s rodiči- možno ve trojici rodič+žák+vyučující.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ jsou každé pracovní úterý 13.30 - 14.30 hod.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy