Školní jídelna

Provoz a řád školní jídelny

 1. Řád školní jídelny je součástí organizačního řádu školy

Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti ŠJ určené ke stravování dětí, žáků a zaměstnanců školy.

 

 1. Personalistika

Alena Baculíková       - vedoucí školní jídelny

Jolana Okáníková      - kuchařka

Hana Bursíková          - kuchařka

Alena Baculíková       - kuchařka

 

 1. Informace pro strávníky a jejich zákkonné zástupce
  • Školní jídelna zajišťuje dětem a žákům zdravou, kaloricky hodnotnou stravu, je součástí projektu Zdravá mateřská škola.
  • Provoz školní jídelny je v době od 9.00 – 14.30 hod.
  • Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci, popř. jiní zaměstnanci školy. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně dětí a žáků, vedou je k samostatnosti a dodržování hygienických a kulturních stravovacích návyků.
  • Dítě (žák) je přihlášen ke stravování přihláškou (formulář).
  • Povinnost odhlašování strávníka je do 7.00 hod.
  • Možnost odběru jídla pro nemocné dítě pouze první den nemoci.
  • Výdej jídla pouze v prostorách tomu určených.
  • Stravné se platí bezhotovostní platbou na č. účtu-3611049309/0800
Měsíční záloha MŠ 3-6 let680,00 Kč
MŠ 7 let-odklad740,00 Kč
ZŠ 7-10 let400,00 Kč
ZŠ 11 let440,00 Kč

Splatnost k 10-tému každého měsíce, var.symbol – č. domu

 • Výše příspěvku stravného je stanovena vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování se souhlasem zřizovatele (Obec Sudoměřice).
Děti MŠ celodenní 3-6 let31,- Kč + 3,- Kč na nápoje
MŠ odklad 7 let34,- Kč + 3,- Kč na nápoje
Žáci 1. – 4. roč. 7-10  let20,00 Kč
Žáci 5. roč. 11-14 let22,00 Kč

 • Případné připomínky nebo dotazy zodpoví vedoucí ŠJ paní Alena Baculíková
 • Zákonný zástupce strávníka má možnost navštívit stravovací zařízení i s ochutnávkou jídla.
 • Pestrost a rozmanitost stravy, dostatečné zastoupení ovoce a zeleniny, obohacování stravy o vitaminové nápoje je stanoveno příslušnými právními předpisy.

 

Další pokyny a podrobné rozpisy jsou uvedeny v provozním řádu školní jídelny.

                       

Platnost tohoto řádu od 1. 9. 2014

           

Alena Baculíková 

Vedoucí ŠJ                                                         

Mgr. Hana Veselá

Ředitelka školy

Nástěnka

Seznam přijatých žáků pod reg. čísly

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ
k základnímu vzdělávání pod registračními čísly
Č.j. ZSMS-SUD- 09-46/2017

1. RO-ZŠ-1/2017
2. RO-ZŠ-2/2017
3. RO-ZŠ-3/2017
4. RO-ZŠ-4/2017
5. RO-ZŠ-5/2017
6. RO-ZŠ-6/2017
7. RO-ZŠ-7/2017
8. RO-ZŠ-8/2017
9. RO-ZŠ-9/2017
10. RO-ZŠ-10/2017
11. RO-ZŠ-11/2017
12. RO-ZŠ-12/2017
13. RO-ZŠ-13/2017
14. RO-ZŠ-14/2017
15. RO-ZŠ-15/2017
16. RO-ZŠ-16/2017
17. RO-ZŠ-17/2017


V Sudoměřicích 12. dubna 2017


Mgr. Hana Veselá
Ředitelka školy

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ jsou každé pracovní úterý 13.30 - 14.30 hod.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy