Činnosti školní družiny

ŘÍJEN

ČLOVĚK A ZDRAVÍ

-  příprava dětí zdravého talíře z ovoce

-  cvičíme pro radost – tělocvična 2x týdně

-  dětské nemoci – povídání si s dětmi o dětských nemocech

-  jak se chováme při nachlazení – dodržování hygienických zásad

PŘÍRODNINY A VYUŽITÍ VE VV

-  otisky listů, frotáže listů

-  výroba ježka z přírodnin

-  změny v přírodě – povídání si s dětmi co se děje s přírodou na podzim

 

CESTUJEME PO SVĚTĚ S WILLY FOGEM - AUSTRÁLIE

-  povídání si s dětmi o původních obyvatelích Austrálie

-  co je charakteristické pro Austrálii

-  kresby podle domorodců, kresba klokana

-  příprava nástěnky o Austrálii

 

 

ZÁŘÍ

BEZPEČNĚ DO ŠKOLY

-          seznámení dětí s dopravními značkami

-          jak správně přecházet přes cestu

-          výtvarné ztvárnění dopravní situace a dopravních značek

-          jak reagovat při setkání s cizími lidmi

 

ČLOVĚK A PŘÍRODA

-          využití přírodnin ve Vv a Pč

-          povídání se s dětmi o zvířatech v lese

-          vyhledávání informací o zvířatech čím se živí

-          společná příprava nástěnky o zvířatech

 

SOUTĚŽ VE FYZICKÉ ZDATNOSTI

I. kategorie

  1. místo – Šimon Cuták
  2. místo – Jakub Švrček
  3. místo – Agáta Hajdinová

 

II. kategorie

  1. místo – Sabina Nogová 
  2. místo – Julie Grossmannová
  3. místo -  Vanessa Viktorie Večeřová

 

CESTUJEME PO SVĚTĚ S WILLY FOGEM – AFRIKA

-          encyklopedie o Africe – vyhledávání informací

-          výtvarné náměty na dané téma

-          společná příprava nástěnky o Africe

 

 

Nástěnka

31.1. Ukončení výuky v 11:40 pro všechny ročníky, ŠD v provozu.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ jsou každé pracovní úterý 13.30 - 14.30 hod.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy