Aktuálně z naší školy

  • Život dětem
Sbírka byla ukončena s výtěžkem 845 Kč,-. Všem dárcům děkujeme!
  • Písečná animace
V pondělí 6. března měly děti možnost shlédnout  "Písečnou animaci" - kreslení do písku, které bylo promítáno na plátně. Celou animaci doprovázela příjemná hudba, mezi jednotlivými částmi děti sdělovaly, jak se obrázky v průběhu kreslení měnily. V závěru si kreslení do písku mohly vyzkoušet. Děkujeme paní Marice Koňařové za krásný zážitek.
  • Recitační soutěž
V pondělí 13. 2. se uskutečnilo školní kolo Recitační soutěže. Děkujeme všem účastníkům za pěkné výkony. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií. Vítěz každé kategorie postupuje do okresního kola, které se koná v Hodoníně 2. 3. 2017.

I. kategorie:
1. místo -  Zuzana Janečková
2. místo - Julie Grossmannová
3. místo - Anička Bučková

II. kategorie:
1. místo - Šárka Janečková
2. místo - Markéta Nogová
3. místo - Adéla Pytlová

Dále se nejlépe umístěné žákyně zúčastní Recitační soutěže v Petrově.


  • Sněhulácký den
Ve čtvrtek 9. 2. proběhl v 1. třídě tématický "Sněhulácký den". Děti si s paní učitelkou Šárkou Dańkovou přečetly sněhulácký příběh, skládaly z písmenek, vymýšlely a psaly slova, řešily sněhulácký labyrint, počítaly a kontrolovaly příklady, řešily sněhulácké slovní úlohy, učily se určovat čas a také si vyrobily malého sněhuláčka a záložku do knihy. Na konci výuky děti obdržely Sněhulácké osvědčení. Všem se hravé tématické dopoledne líbilo.
  • Projekt Zdraví dětem

1. a 2. 2. 2017 jsme společně absolvovali projektový den Zdraví dětem. Cílem bylo seznámit děti se zdravým životním stylem. Paní lektorka z neziskové organizace ZkusToZdrave.cz nás seznámila se dvěma kamarády - Zdravíkem a Jedlíkem, kteří společně tráví čas u strýčka Toma. Jedlík se postupně seznamuje s " novými " potravinami, které jsou nejen chutné, ale i zdraví prospěšné. V následující části projektu děti tvořily plakáy potravin, které třídily na ovoce, zeleninu, maso, mléčné výrobky a pečivo. Celý projekt jsme zakončili soutěží v pantomimě na téma sport. Dětem se celý den líbil a získaly mnoho nových poznatků z oblasti zdravého životního stylu.

 

 

Nástěnka

27. 3. Návštěva knihovny

28. 3. Recitační soutěž Petrov

11. 4. Zápis do 1. třídy

19. 4. od 15.00 do 17.00 Konzultační schůzky s rodiči

Individuální schůzky s rodiči- možno ve trojici rodič+žák+vyučující.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ jsou každé pracovní úterý 13.30 - 14.30 hod.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy