Aktuálně z naší školy

PROJEKT MEZILIDSKÉ VZTAHY
12. 10. proběhnul v naší škole Den otevřených dveří. Byl součástí projektu Mezilidské vztahy a navázalo na něj Podzimní dostaveníčko v tělocvičně ZŠ. Během celého dopoledního vyučování jste mohli nahlédnout do běžného školního dne. Odpoledne se neslo v duchu společné práce dětí a rodičů, která byla prezentována na výstavě Podzimníků v tělocvičně ZŠ. Posezení bylo zpestřeno tvořivými dílnami a drobným občerstvením, které připravily paní kuchařky.

EKOLOGICKÝ PROJEKT

Ve čtvrtek 5. října se naše škola vydala v rámci projektu Ekologie do firmy REC GROUP s. r. o Staré Město u Uherského Hradiště. 1. – 3. ročník absolvoval výukový program o třídění odpadů, 4. – 5. ročník exkurzi do vybraných provozů dceřiných společností, které se zabývají likvidací a zpracováním různých druhů odpadů. Prohlédli jsme si také Kovozoo, pirátskou loď a rozhlednu Maják, prošli po lávkách s výhledem do areálu firmy. Cílem bylo uvědomit si nezbytnost třídění odpadu v dnešní době, vnímat zodpovědnost za životní prostředí a mít ponětí o jeho katastrofálním stavu na některých místech naší Země, seznámit se se způsobem recyklace prostřednictvím exkurze ve firmě REC GROUP s. r. o a možnostech využití tříděného odpadu.

„JABKOHRÁTKY“

V pondělí 2. října se v první třídě sešli prvňáčci s jejich rodiči a paní učitelkou třídní. Společně strávený podvečer se nesl v duchu společného hraní, povídání a zpěvu, to vše na téma „jablka“. Děti si vyzkoušely pokus - „jablečnou sopku“, zkoušely samy krájet jablíčka a poté z kousků stavět „jablečnou věž“, skládaly jablečné puzzle či hrály s rodiči „jablečné člověče“. Společně jsme  si zazpívali píseň určenou speciálně k tomuto setkání a zahráli hru „putování jablíček“, kdy jsme si vzájemně pokládali otázky pro lepší poznání se. Také někteří rodiče se nebáli soutěžit o nejdelší slupku z jablka. Díky ochotným rodičům, kteří přišli na toto neformální setkání a kteří se postarali o velmi chutné „jablečné“ občerstvení a dětem, které si to s rodiči velmi užívaly, jsme strávili velmi pěkný veselý podvečer. Všem velké díky!

 

PODZIMNÍ PÁTRÁNÍ

Prvňáčci se vydali zkoumat podzim do okolí školy. Během vycházky v rámci prvouky hledali a sbírali předem určené přírodniny. Zjistili tak, kde co roste a jak se příroda pomalu podzimně mění.

Nástěnka

Nabídka fotografií

Ředitelské volno - 24.10. 2017

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění Z DŮVODU PLÁNU ODSTÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE Č. O1721611 DNE 24. 10. 2017 ŘEDITELSKÉ VOLNO PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ jsou každé pracovní úterý 13.30 - 14.30 hod.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy