Připravujeme

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

HYGIENICKÉ PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU

HYGIENICKÉ PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU vycházející z manuálu MŠMT:

Přivádění a vyzvedávání dětí:

          Před nástupem do MŠ

 • Při prvním vstupu do školy  předkládá zákonný zástupce dítěte vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 • Zákonní zástupci budou seznámeni s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví (zákonní zástupci se na základě informací o rizikových skupinách rozhodují o účasti dítěte v mateřské škole).

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. 

a)     při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b)     při protinádorové léčbě,

c)      po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn. Upozorňujeme, že za právní následky nepravdivého prohlášení zodpovídá zákonný zástupce dítěte.

             Příchod do MŠ

 • Do MŠ mohou vstoupit pouze děti zdravé, ráno bude prováděn ranní filtr (kontrola teploty, rýmy, kašle, zarudlých očí, vyrážky….). V případě podezření, že dítě není zdravé nebo jeví známky onemocnění, bude mít pedagog nárok odmítnout dítě přijmout.
 • Před vstupem do MŠ je nutná dezinfekce rukou, která bude připravena u vchodových dveří.
 • Všichni dospělí jsou povinni mít při vstupu do MŠ roušku nebo jiný ochranný prvek. V šatně dětí se pohybují max. 2 dospělé osoby, dodržují rozestupy 2 m.
 • Vstup do MŠ je možný v době 6:15 – 8:00 hodin, po této době nebude možné do prostor vstoupit /bude následovat dezinfekce prostor/.
 • Dospělým je umožněno pohybovat se pouze v prostorách šaten, vstup do umyváren a tříd je zakázán.
 • Každé dítě musí mít v šatně v obalu připravenou svou dezinfikovanou roušku.
 • Je zakázáno používat textilní ručníky.
 • Při vyzvedávání dětí platí stejná pravidla jako při vstupu do budovy.
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou a v areálu školy platí povinnost zakrytí ústa nosu.
 • Dítě přivádí nebo vyzvedává jen jedna osoba.
 • Před budovou vyčkávají osoby v 2m rozestupech.
 • Doprovázející osoba vyčká pokynů, zda může vstoupit do budovy (podle situace si děti převezmou/předají pracovníci školy nebo bude rodičům umožněn vstup do budovy).
 • Před vstupem do třídy si děti v umývárně pečlivě umyjí ruce mýdlem (20 – 30 sekund).

            Pobyt dětí v MŠ:

 • Děti ani pedagogové nemají při pobytu v MŠ roušku.
 • Dbá se zvýšené hygieny (umývání rukou, desinfekce prostor).
 • Snižují se aktivity s vyšším rizikem přenosu nákazy (scházení dětí ve třídách, vycházky do okolí….). Všechny naplánované akce a aktivity (taneční kroužek, flétna) jsou zrušeny.
 • Neakceptujeme ani mírné projevy nemoci dětí (alergické projevy je nutné nahlásit předem).
 • Vzhledem k hygieně nebude nyní možné si do prostoru školky přinášet vlastní hračky a plyšáky z domova.

 Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 (rýma, kašel, dušnost, teplota, vyrážka apod.), je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.

 Zpracovala: Petra Jančová, zástupkyně ředitelky školy

DUBEN


Vážení rodiče, 
přeposíláme Vám odkaz na výukové interaktivní programy, které jsou určeny pro děti předškolního věku.

Tým Barevné kamínky & SchoolBoard do odvolání  zpřístupňuje pro školní i domácí výuku všechny dostupné on-line výukové interaktivní programy Barevné kamínky - iŠkolička určené pro mateřské školy a první ročník základních škol. Jedná se o programy Leden, Březen, Duben, Prosinec, Les a Moje tělo. Rovněž všem rodičům nabízíme vzdálenou technickou pomoc s nastavením jejich PC, notebooku, tabletu apod. K dispozici máme i lektory, kteří vysvětlují metodiku. 
Stačí zavolat na METODICKÝ KABINET DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, tel. číslo +420 583 035 135. Obratem se k Vám vzdáleně připojí technik a vše potřebné Vám nainstaluje.

Také na níže uvedných webových stránkách  můžete najít různé pracovní listy zaměřené na procvičování vědomostí dětí.

Mrkajícíwww.predskolaci.cz
www.I-creative.cz
www.detskestranky.cz
www.pinterest.cz
Odkaz na program Domácí školka
https://youtu.be/HY4nq98x_vc
Odkaz na program
Předškolní-ČT edu-Česká televize  
https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni


Usmívající se
Vážení rodiče, uvádíme zde  odkaz na stránky, které jsou zaměřené na logopedii.

https://logopedieprevence.cz/

Těšíme se na brzké shledání.

Nástěnka

SEZNAM přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání naleznete v sekci MŠ- a v dokumentech MŠ.

Seznam přijatých žáků

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání naleznete v sekci ZŠ- Aktuálně z naší školy a v dokumentech.

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

Vážení rodiče,
- Tiskopis o rozhodnutí o OČR vystaví škola v kanceláři hospodářky školy v ZŠ - nově i pro děti z MŠ od 17. 3. 2020 z důvodu uzavření MŠ.Nový kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.

UZAVŘENÍ MŠ

ZŠ a MŠ Sudoměřice oznamuje, že na základě Vládou ČR přijatých krizových opatření a doporučení nadřízených orgánů a po dohodě se zřizovatelem, bude Mateřská škola v Sudoměřicích od 17.3.2020 do odvolání uzavřena. Kuchyně pro ostatní strávníky bude i nadále v provozu. Děkujeme za pochopení.

INFORMACE k Úplatě MŠ a zálohám na stravném

Vážení rodiče,
vzhledem k prodloužení nouzového stavu vládou od dubna 2020 rušíme poplatek za školné v MŠ.
Z tohoto důvodu žádáme rodiče dětí, kteří hradí stravné a školné bankovním převodem, aby tyto platby do odvolání zrušili.
V případě přeplatku na "školném" vám bude částka vrácena (na konci školního roku- v měsíci srpnu). Stravné bude vyúčtováno k 31.7. 2020 (děti jsou po dobu uzavření objektu mateřské školy automaticky odhlášeny). Vzhledem k tomu, že byl provoz naší MŠ přerušen od 17. 3. 2020 vč., vychází poměrná výše úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2020 ve výši 100,- Kč. Prosíme o sledování webových stránek naší školy. Řídíme se dle platné vyhlášky 14/2005 Sb., §6 .
V případě dotazů či nejasností se nás s důvěrou obraťte. Přejeme pevné nervy a hodně zdraví. Vedení ZŠ a MŠ

Hygienická doporučení

Informace vydané Krajskou hygienickou stanicí JMK k zabezpečení preventivních opatření výskytu nového typu koronaviru COVID-19, KLIKNĚTE NA NADPIS HYGIENICKÁ DOPORUČENÍ

SPOLEK RODIČE DĚTEM- -ZRUŠENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

NÁHRADNÍ ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE , KTERÉ SE MĚLO KONAT 18.3.2020 BYLO ZRUŠENO. O NÁHRADNÍM TERMÍNU BUDETE PO VÝJIMEČNÉ SITUACI INFORMOVÁNI. M. KOČIŠ

Marian Kočiš

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ jsou každé pracovní úterý 13.30 - 14.30 hod.

ZÁKAZ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ V ZŠ

Vážení rodiče (zákonní zástupci),
z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN (naleznete v sekci základní školy-dokumentace) se s účinností od 11. 3. 2020 do odvolání
ZAKAZUJE PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE. Je to zatím jediná oficiální informace, kterou jsme získali. O dalších krocích Vás budeme průběžně informovat prostřednictvím webových stránek a místním rozhlasem.

V Sudoměřicích dne 10. 3. 2020 Mgr. Hana Veselá, ředitelka školy

Informace pro rodiče (zákonné zástupce)

Vážení rodiče- zákonní zástupci,
z důvodu mimořádných opatření a vyhlášení nouzového stavu na území České republiky jsme po zvážení všech okolností přijali tato opatření:
- Paní učitelky budou pokračovat v zasílání úkolů pro žáky, a to zpravidla 2x týdně, v pondělí a ve středu. Komunikace bude probíhat především prostřednictvím mailu.
- Pedagogičtí pracovníci z rozhodnutí ředitelky školy budou pracovat převážně v režimu home office.
- Provozní pracovníci budou ve škole dle potřeb zajištění základního provozu.
Mgr. Hana Veselá, řed. školy
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy